– Matematikbiennalen 2020 –

Preliminärt program.
Klicka på aktuell programpunkt för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Torsdag 16 januari
09:00
Registrering öppnar
TBD
09:00-10:00 - Torsdag 16 januari
10:00
Invigning
TBD
10:00-10:40 - Torsdag 16 januari
11:00
A 102 - Att hitta matematiken i förskoleklass – hållbar bedömning för eleverna, lärarna och framtiden
Anette Bagger
Sal 2
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 103 - Att använda tallinjen som visuell representation för kommunikation i klassrummet
Christina Skodras
Sal 3
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 104 - En interventionsstudie med applikationen Vektor
Emma Ek
Sal 4
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 105 - Elevaktivt matematiklärande för de yngsta skolbarnen
Margareta Bynke
Sal 5
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 106 - Att bli vän med talen
Ingemar Holgersson
Sal 6
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 107 - Programmering på mellanstadiet – vad, hur och varför?
Eva Björklund
Sal 7
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 101 - Linjär optimering med analoga och digitala undervisningsverktyg
Anders Johansson
Sal 11
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 102 - Minimalistisk programmering i matematik
Niklas Grip
Sal 12
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 103 - Ämnesövergripande matematikundervisning - Matematik och fordons
Mathilda Lennermo Selin
Sal 13
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 104 - Kan långa pass skapa bättre helhet och bidra till lustfyllt och hållbart lärande för eleverna?
Tove Bergström
Sal 14
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 105 - Att våga släppa taget om vägen till den perfekta lösningsmetoden
Marielle Halltorp
Sal 15
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 106 - Exponering av elevers kunskap
Petter Norrthon
Sal 16
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 107 - Vi ska vika Norios origamiflygplan som flyger tillbaka till era händer.
Norio Torimoto
Sal 17
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 108 - Rationella talens skamfyllda uppträdande eller bråktalens vara eller icke vara
Pesach Laksman
Sal 18
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 109 - SFIMA - att använda matematik som språkförstärkande ämne i SFI-undervisningen
Sara Johansson
Sal 19
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 110 - Sannolikhetslära och statistik i ett historiskt perspektiv
ANDERS TENGSTRAND
Sal 20
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 111 - Escape room- ett sätt att höja intresset för matematik?
Cecilia Glimstrand
Sal 21
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 101 - Rätta matte med många ger mersmak - sambedömning av NP är kompetensutveckling!
Camilla Johansson
Sal 26
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 102 - Kreativ och inspirerande matematik-uppdrag, tips och idéer
Hans Persson
Sal 27
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 103 - Vad blir man om man pluggar matte?
Tom Britton
Sal 28
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 104 - Utmaningar och möjligheter i verksamheter riktade särskilt till matematikbegåvade elever
Linda Mattsson
Sal 29
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 105 - STL - digitala verktyg som hävstång för lärande i matematik
Anna Pilebro Bryngelsson
Sal 30
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 106 - Tal om tal
Marie Axelsson
Sal 31
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
F 102 - Kunskapsmatrisen
Helene Brunström
Sal 32
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
F 101 - Laborera med Vernier - datorbaserad mätteknik
Conny Modig
Sal 33
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
F 103 - Undersökande matematik med GeoGebra
Mattias Ahlén
Sal 34
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 101 - Matematikundervisning i förskolan med digitala verktyg som ett komplement.
Åsa Svensson
TBD
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
12:05
B 201 - Aktiviteter och uppgifter inom Informell statistisk slutledningsförmåga
Per Blomberg
Sal 11
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 202 - AI och Digital Matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande
Marie Utterberg Modén
Sal 12
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 203 - Hurra, vi ska ha matteprov!
Annika Pettersson
Sal 13
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 205 - Algoritmer med repetition och if
Kristofer Eriksson
Sal 14
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 206 - Reviderad ämnesplan – vad har ändrats och vad betyder det?
Johan Falk
Sal 15
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 209 - Resonera mera!
Katarina Cederqvist
Sal 16
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 208 - Matematiken i böcker jag läst
Peder Claesson
Sal 17
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 210 - Från mönster till räta linjens ekvation
Sara Wedahl
Sal 18
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 211 - Lotta placering och grupper: Hur möjliggör det för elever att delta mer aktivt i matteundervisning?
Malin Hagström
Sal 19
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 212 - Hur gör eleverna när de har digitala verktyg till hjälp och hur ska jag bedöma det?
Carl-Magnus Häggström
Sal 20
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 213 - Derivator och integraler bland studsmattor och åkattraktioner: Hastighet, acceleration och ryck
Ann-Marie Pendrill
Sal 21
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 214 - Talens betydelse i folktro, religion och magi.
Karl-Bertil Hake
Sal 22
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 204 - Programmering i matematiken
Anders Karlsson
Sal 23
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 215 - Internationella studier – nya PISA-resultat
Samuel Sollerman
Sal 24
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
K 201 - Ämnesövergripande matematikundervisning - Matematik och fordons
Mathilda Lennermo Selin
Sal 26
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
13:00
A 202 - Nationella provet för årskurs 6 – Hur löser elever uppgifter?
Inger Ridderlind
Sal 2
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 203 - Va, är det så eleverna arbetar under matematiklektionerna!
Gunnar Sjöberg
Sal 3
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 204 - Lattjolajbanväskan - resonemang och bedömning
Pernilla Falck
Sal 4
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 205 - Är det möjligt att möta de särskilt begåvade eleverna i det vanliga klassrummet?
AnnMarie Danielsson
Sal 5
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 206 - Konst + geometri = sant
Åsa Boman
Sal 6
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 208 - Håll leken levande med stöd av matematiska kunskaper.
Christina Svensson
Sal 7
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 207 - Tio-mask, tärningsspel och björna i skogen - aktiviteter som utvecklar förskolebarns taluppfattning
Camilla Björklund
Sal 8
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 201 - Utveckling av matematikundervisningen med frågor och undervisningsgrepp
Anna Östman
TBD
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
14:05
A 302 - Stora skillnader finns i de små skillnaderna - Undervisningen om additiva strukturer
Anna-Lena Ekdahl
Sal 2
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 303 - Förståelse för och beräkningar med de fyra räknesätten
Heléne Sandström
Sal 3
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 304 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
Maria Lindroth
Sal 4
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 305 - Kommunalt bedömningsstöd för aritmetik och bråk i årskurs 4
Mattias Johansson
Sal 5
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 306 - Flerspråkighet i matematikklassrummet - en fråga för alla elever och lärare
Ulrika Ryan
Sal 6
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 307 - Matematikspel för färdighetsträning i lekfull form (F-klass–åk 5)
Margareta Forsbäck
Sal 7
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
F 303 - What's in it för mig? Att använda UR:s matematikprogram som en resurs
Andrea Walter de Perlet
Sal 8
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 301 - Programmering som ett ett nytt verktyg i matematikundervisning - möligheter och hinder
Andreas Borg
Sal 11
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 302 - Digitala resurser för Utforskande samtal i matematik – konkreta aktiviteter för nutida klassrum
Andreas Eckert
Sal 12
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 303 - Kägelsnitt med dynamiska geometrisystem
Olaf Knapp
Sal 13
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 304 - Workshop i kreativ uppgiftskonstruktion
Kenneth Winter
Sal 14
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 305 - ”Nä, jag tänkte nog fel ...” - Elevers agens vid algebraiska resonemang i helklass
Martin Nyman
Sal 15
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 306 - Begreppskartor - arbeta kreativt med begreppen
Synnöve Carlsson
Sal 16
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 307 - Från skolboksbaserad undervisning till styrd träning likt idrottsträning – effektivare och roligare
Johan Wild
Sal 17
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 308 - Ta ämnesinnehållen på allvar! Matematik och yrkesämnen i samverkan
Matilda Edström
Sal 18
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 309 - Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken
Aref Hamawi
Sal 19
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 310 - Konstverk med grafer på desmos.com - kreativt lärande.
Benita Von Bahr
Sal 20
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 302 - Begåvade elever i matematikklassrummet
Attila Szabo
Sal 26
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 303 - Reviderad kursplan i matematik– vad har ändrats och vad betyder det?
Marica Dahlstedt
Sal 27
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 304 - Algebra i grundskolan
Cecilia Kilhamn
Sal 28
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 305 - Programmera variabelbegreppet i Scratch
Laura Fainsilber
Sal 29
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 306 - Comparative judgement – bedömning av och för lärande
Niclas Larson
Sal 30
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 301 - A realistic view on realistic mathematics education
Paul Drijvers
Sal 31
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
F 302 - Tillägg i läroplanen från och med ht 2018 syftar till att ge alla elever en ökad digital kompetens
Hans Persson
Sal 32
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
F 301 - Intensivträning i matematik - elevhäften och handledningar för att ge elever nya möjligheter
Ingrid Olsson
Sal 33
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 301 - Vad är matematiken i förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter?
Nina Ullsten Granlund
TBD
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
15:10
A 402 - Hur undervisar man om proportionella resonemang?
Linda Ahl
Sal 2
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 403 - Escape Room - Varsågod!
Siv Hartikainen
Sal 3
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 405 - Digitalisering av det nationella provet i matematik för årskurs 3
Erica Aldenius
Sal 4
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 406 - Det aktiva matematikklassrummet
Åsa Brorsson
Sal 5
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 407 - Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken
Anders Albinsson
Sal 6
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 404 - Individanpassad undervisning
Kristina Almqvist
Sal 7
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 401 - Matematik för integration
Jan Gustavsson
Sal 11
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 402 - Programmering i matematik: En hemsida att använda
Sophia Ericsson
Sal 12
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 403 - Hur programmering kan inkluderas i matematiken och problemlösning - lärdomar och exempel
Tanja Tchoumak
Sal 13
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 404 - Nationellt prov i matematik åk 9 - från uppgiftsidé till färdigt prov.
Charlotte Nordberg
Sal 14
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 405 - Bedömning av elevlösningar i nationella provet i Ma2
Linnea Talltjärn
Sal 15
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 406 - Sokratiska föreläsningar i matematik – ett sätt att engagera och göra ämnet mer levande
Peter Frejd
Sal 16
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 408 - Att undervisa med variation utifrån Shanghai-modellen
Robert Gunnarsson
Sal 17
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 409 - Måste en parabol(antenn) vara en parabol(oid)?
Bengt Aspvall
Sal 18
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 403 - Läromedel och undervisning på vetenskaplig grund
Andreas Ryve
Sal 26
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 404 - Specialpedagogisk matematikdidaktik – för, av och med vem? Lärdomar från tre lärosäten
Helena Roos
Sal 27
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 405 - Tal och tanke - hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete
Susanna All Carreberg
Sal 28
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 406 - Varför kan de inte skriva en planering?
Anna Wernberg
Sal 29
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
K 401 - Vill du nätverka i en lesson study om proportionella resonemang?
Jöran Petersson
Sal 30
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 402 - Ekvationer utifrån relationer med stöd av en lärandemodell
Charlotta Andersson
Sal 31
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 401 - Computing and Mathematics: Exploiting the potential for learning at their intersection
Celia Hoyles
Sal 32
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
F 401 - Digitala läromedel, samtal och rutiga papper
Daniel Barker
Sal 33
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
F 402 - Numicon i klassundervisningen åk Fk-3
Mats Juhlin
Sal 34
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 401 - Elever utvecklar det matematiska språket i matematikverkstaden
Esperanza Salazar
TBD
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
16:15
A 503 - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion
Susanne Lantz
Sal 2
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
A 504 - Problemlösning med Singaporemodellen Fk-åk 5.
Doris Lindberg
Sal 3
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
A 506 - Programmering för matematiklärare - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden
Constanta Olteanu
Sal 4
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
A 507 - Sifferverkstad
Helena Eriksson
Sal 5
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
A 501 - Mönster i förskolan
Andreas Ebbelind
Sal 6
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 501 - Från prata matematik till intensivundervisning - en utvecklingsresa
Andreas Olsson
Sal 11
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 502 - Man ser inte skogen för alla träd (är så små)
Niclas Larson
Sal 12
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 503 - Matematik på ”hårda” och ”mjuka” yrkesprogram
Elisabet Bellander
Sal 13
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 504 - Problemlösning som verktyg för lärande – varför så klurigt?
Johan Sidenvall
Sal 14
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 505 - Sigma 8, matematiktävlingen där hela klassen hjälps åt att lösa problem
Anna Efremova
Sal 15
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 506 - Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
Synnöve Carlsson
Sal 16
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 507 - Har nationella prov i Ma 2-4 blivit svårare? En resultatresa kring provbetygen på NP i Ma 2-4.
Peder Öberg
Sal 17
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 508 - Introduktionskurs i Python för matematikundervisningen via webbläsare och repl.it
Jonas Hall
Sal 18
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 509 - Digitaliserad matematikundervisning - utan grafräknare
Petter Norrthon
Sal 19
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 510 - Lära matematik tillsammans – hur skapar vi ett kollaborativt lärande?
Pernilla Pettersson
Sal 20
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 502 - Legende læring med ligninger/Lekfullt lärande med ekvationer
Volker Berthold
Sal 26
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 503 - Effekter av aktiva klassrum med puls-träning på elevers lärande och prestationer i matematik
Lassana Ouattara
Sal 27
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 505 - Slå ett slag för elever med särskild begåvning
Elisabet Mellroth
Sal 28
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 506 - Språklig sårbarhet - fallgropar och alternativa vägar in i matematikens värld
Karin Wijk Nilsson
Sal 29
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 501 - Digitala verktyg i matematikundervisningen, under eller blunder?
Miguel Perez
Sal 30
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 504 - Hjärnavbildning, ögonrörelser och matematikuppgifter.
Mathias Norqvist
Sal 31
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
F 501 - Singaporemodellen - nycklar till framgångsrik undervisning
Josefine Rejler
Sal 32
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
F 502 - Titel kommer
Marika Brahed
Sal 33
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
A 502 - Hållbar matematikundervisning i förskoleklass
Görel Sterner
TBD
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fredag 17 januari
09:00
A 602 - Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken: kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationellt prov
Jenny Lindblom
Sal 2
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 603 - Ska vi kalla det grundläggande taluppfattning, talkänsla eller talerfarenhet?
Eva Rosenqvist
Sal 3
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 605 - Kooperativa strukturer skapar hållbara förutsättningar för matematiklärandet
Ulrica Elisson
Sal 5
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 606 - Räta linjens ekvation - en möjlighet till förståelse av generaliseringar i årskurs 1 och 6
Helén Sterner
Sal 6
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 607 - Generalisera mera! Utveckla algebraiskt tänkande i åk 1-3
Manuel Tenser
Sal 7
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 603 - Programmering, det mest generiska digitala verktyget?
Kristofer Eriksson
Sal 11
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 604 - GeoGebra som digital resurs
Sandra Johansson
Sal 12
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 605 - Fyra exempel på digitalt förstärkt matematikundervisning – Praktiknära skolforskning
Per Nilsson
Sal 13
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 606 - "=" = "=="? – Funktioner, variabler och likhetstecken i matematik och i programmering.
Åse Fahlander
Sal 14
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 607 - Är de nationella proven jämförbara över tid?
Katarina Kristiansson
Sal 15
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 610 - Hur undervisar man om proportionella resonemang?
Linda Ahl
Sal 16
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 611 - Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon
Linda Jarlskog
Sal 17
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 609 - Hur vi lyckas med matematiken med yrkeselever
Tommy Olsson
Sal 18
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 602 - Vad händer med matematiken när avancerade digitala verktyg introduceras?
Anna Lind Pantzare
Sal 19
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
F 602 - Numicon i klassundervisningen åk 4-6
Mats Juhlin
Sal 25
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 601 - Matematikundervisning i mångkulturella klasser
Saman Abdoka
Sal 26
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 602 - En till...
Jorryt van Bommel
Sal 27
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 603 - Nygamla insikter från Singapore
Anna Bengtsson
Sal 28
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 604 - Nittonhundratalet – en svensk stormaktstid i matematik
ANDERS TENGSTRAND
Sal 29
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 605 - Jag vet att eleven kan men hon har inte redovisat det – elevers förmåga att uttrycka sig skriftligt.
Anna Teledahl
Sal 30
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 606 - Insatser för särskilt matematikbegåvade elever - vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut?
Linda Mattsson
Sal 31
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
K 601 - Hur ser den bästa tänkbara kompetensutvecklingen ut?
Mikael Cronhjort
Sal 32
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
K 602 - 5-minutare för att öva säkerhet i grundläggande räknefärdigheter och ge ökad självkänsla i matematik
Jonas Bergman Ärlebäck
Sal 33
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
F 601 - Låt dig inspireras av finsk matematik för högstadiet!
Jens Sikström
Sal 34
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 601 - De yngsta barnens taluppfattning och räknefärdigheter – på vetenskaplig grund
Camilla Björklund
TBD
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
10:15
A 702 - Återkopplingens villkor på lågstadiet
Jenny Green
Sal 2
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 703 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
Susanne Lantz
Sal 3
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 704 - Åldersblandade matematikpromenader, tips på upplägg och material
Karin Käck
Sal 4
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 705 - Multiplikation är inte upprepad addition
Kerstin Larsson
Sal 5
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 706 - Problemlösning med hjälp av kooperativa strukturer
Ulrica Elisson
Sal 6
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 707 - Inkluderande matematik i skolträdgården
Åsa Wennström
Sal 7
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 701 - Relevansmålet – är det relevant? Går det i så fall att klara av på en lektion?
Daniel Tingdahl
Sal 11
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 703 - Hagelkornstal, summan -1/12 och tredjegradskurvors egenskaper
Bengt Åhlander
Sal 12
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 704 - Spelidéer
Nina Aspegren
Sal 13
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 705 - Lärobok på vetenskaplig grund? Ett försök med interleaving
Olof Dahl
Sal 14
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 706 - Utmanande problemlösning i matematik – En hållbar och utmanande matematikundervisning för alla
Bodil Lövgren
Sal 15
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 707 - Nivågruppering—Metod och stoffdifferentierad undervisning
Eva-Stina Källgården
Sal 16
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 708 - Problemlösning med programmering
Daniel Dufåker
Sal 17
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 709 - Klassrumsdiskussioner utifrån elevers tankar – kan digital teknik stötta?
Maria Fahlgren
Sal 18
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 710 - Laborativ matematik från datorernas värld
Bengt Aspvall
Sal 19
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 711 - Tal om tal
Cecilia Christiansen
Sal 20
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 702 - Att uppfinna hjulet igen.
Anna Vedestog
Sal 21
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 704 - Knäck koden
Pernilla Axelryd
Sal 22
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 702 - Dynamiska rymdgeometrisystem som konstruerverktyg för matematikutbildning
Olaf Knapp
Sal 26
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 703 - Matematikundervisning – ett varierande fenomen
Helena Grundén
Sal 27
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 704 - Perspektiv på skolans arbete med särskilt stöd i matematik
Görel Sterner
Sal 28
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 705 - Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
Patrik Gustafsson
Sal 29
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 706 - Progression i undervisning av bråk från förskolan till högstadiet
Caroline Nagy
Sal 30
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
K 701 - Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever
Eva Pettersson
Sal 31
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 701 - Using apps for sustaining young children's mathematical languages
Tamsin Meaney
Sal 32
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
F 701 - Nationellt centrum för matematikutbildning
Ann-Charlotte Forslund
Sal 33
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
F 702 - Programmera med datorprogram eller grafräknare, från grund till objektorienterad programmering
Carina Kroninger
Sal 34
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 701 - Robot City, grundläggande programmering i matematik
Ingela Sandberg
TBD
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
11:25
B 801 - Att skapa kreativ matematik i klassrummet
Aref Hamawi
Sal 11
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 802 - Testa problemlösning med programmering
Roger Fermsjö
Sal 12
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 803 - Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
Håkan Nygård
Sal 13
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 804 - Framtidens digitala nationella prov i matematik kurs 2-4 – Effektivare, likvärdigare och bättre!
Ingela Eriksson
Sal 14
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 805 - Grafernas abcd
Kerstin Glimmerfors
Sal 15
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 806 - Inkluderande matematikundervisning
Per Berggren
Sal 16
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 807 - Problemlösning i grupp - ett hållbart alternativ
Lars Burman
Sal 17
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 808 - Resonemang om matematiska resonemang
ANDERS TENGSTRAND
Sal 18
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 809 - Hur många kvadrater finns det på ett schackbräde? Betydelsen av visuospatialt tänkande i matematik
Charlotte Arkenback
Sal 19
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 810 - Geometri som en underutnyttjad lösningsmetod
David Taub
Sal 20
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 811 - Fjärdegradspolynom och gyllene snittet
Thomas Weibull
Sal 21
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 812 - Hur många röda böcker finns det i biblioteket? – En aktivitet för att introducera området statistik
Jonas Bergman Ärlebäck
Sal 22
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 813 - Programmering på högstadiet — förutsättningar för att lyckas
Jan Skansholm
Sal 23
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 814 - Är problemlösning och matematisk modellering synonymer?
Jöran Petersson
Sal 24
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 815 - Verklighetens matematik
Emelie Reuterswärd
Sal 25
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
12:15
A 802 - Hitta matematiken - kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklassen
Yvonne Franzon
Sal 2
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 803 - Att arbeta med elevers missuppfattningar utifrån Skolverkets Bedömningsstöd
Bodil Lövgren
Sal 3
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 804 - Hur kan man arbeta med bråk, förhållande och proportionalitet i årskurs 4.
Lina Lundberg
Sal 4
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 805 - Digitalisering av det nationella provet i årskurs 6
Susanne Strand
Sal 5
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 806 - Vad kan påverka elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen?
Anna Lövström
Sal 6
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 807 - Elever med svag teoretisk begåvning/mycket låga prestationer i matematik
Arne Engström
Sal 7
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 801 - Vardagsmatematik i förskolan- tolkat utifrån Alan Bishops sex matematiska aktiviteter.
Ann-Charlotte Jennebo
TBD
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
13:20
A 902 - Vektor - digitalt verktyg för matematiklärande i förskoleklass
Jessica Randqvist
Sal 2
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 903 - Behovsprövad matematikundervisning på lågstadiet.
Christel Svedin
Sal 3
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 904 - Värdeskapande hållbar matematikundervisning
Maria Abrahamsson
Sal 4
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 905 - Hur vi använder hjärnforskningen i praktiken
Ann Charlotte Kontio
Sal 5
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 907 - Analog programmering
Åsa Roosqvist
Sal 6
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 906 - Matematiska samtal i multiplikation
Lena Knutsson
Sal 7
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 901 - Går det att få ordning på logaritmerna?
Dan Englundh
Sal 11
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 902 - Flexagoner - rolig matematik
Per-Eskil Persson
Sal 12
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 903 - Hur ger lärare argument för matematiska samband i genomgångar?
Tomas Bergqvist
Sal 13
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 904 - Matematik i Shanghai – uppgiftsexempel, kursinnehåll och undervisningsmetoder i gymnasiet
Svante Bohman
Sal 14
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 905 - Vad kan hjälpa elever med hög matematisk begåvning att utveckla sina förkortade resonemang?
Ann-Sophie Tillnert
Sal 15
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 906 - Kombinatorik som ingång till problemlösning
Ingemar Holgersson
Sal 16
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 907 - Mentorskap i Matematik
Linda Ekberg
Sal 17
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 908 - Vad tillför programmering sannolikhetsläran hos elever i åk 8?
Yvonne Littbrand
Sal 18
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 909 - Vägen till π, digitala matematiklaborationer för gymnasiet.
Torbjörn Jansson
Sal 19
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 910 - Att skapa utforskande lärandemiljöer med GeoGebra
Mats Brunström
Sal 20
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 902 - Förståelse för ett hållbart samhälle med hjälp av geometri utomhus
Robert Lättman-Masch
Sal 26
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 903 - Matematik och utomhuspedagogik
Kajsa Molander
Sal 27
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 904 - Att undervisa genom problemlösning och matematisk diskussion
Patrik Gustafsson
Sal 28
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 905 - Elever i matematiksvårigheter
Ingemar Karlsson
Sal 29
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 906 - Att utveckla elevers intresse för matematik
Cecilia Eriksson
Sal 30
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
K 901 - Digitala läromedel som hävstång för redan väletablerade metoder
Anna Bengtsson
Sal 31
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 901 - Why we should interpret TIMSS and PISA sceptically
Paul Andrews
Sal 32
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
F 902 - Digital matematik och granskning av elevens egna lösningar
Ida Rönnlund
Sal 33
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
F 901 - Upptäck och upplev matematik med Alega!
Pernilla Holmgren
Sal 34
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 901 - Hoppa hage - en aktivitet med matematiskt innehåll?
Maria Alkhede
TBD
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
14:25
A 1002 - Kulturella aspekter och matematik
Sounia Barsoum
Sal 2
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1003 - Kreativa matematiska resonemang, pusselbiten som gör kooperativt lärande effektivt
Jan Olsson
Sal 3
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1004 - Allt du behöver veta för att undervisa bråkbegreppet
Linda Ahl
Sal 4
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1006 - Utforskande samtal i matematikundervisningen – Talk Moves i en svensk kontext
Lisa Dimming
Sal 5
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1007 - Origami: ett konkret arbetssätt i matematikundervisningen
Esperanza Salazar
Sal 6
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1005 - Matematikundervisning med eleven i fokus i åldersblandade klasser
Maria Dellrup
Sal 7
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1001 - Programmering och problemlösning i matematik
Thomas Lingefjärd
Sal 11
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1002 - Öppen matematik – om att öppna upp matematiken i undervisningen
Stefan Lindström
Sal 12
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1003 - Programmering som verktyg i matematikundervisningen för årskurs F-9
Elisabeth Hector
Sal 13
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1004 - Problemlösning med Singapores blockmodell åk5-gy
Cecilia Christiansen
Sal 14
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1005 - Från minus F till nästan E i kursen Matematik 1b på SA-programmet.
Anna Lindelöf
Sal 15
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1006 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
Per Berggren
Sal 16
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1007 - ProgMath – ett EU-projekt inom Matematik och programmering
Ingrid Tillander
Sal 17
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1008 - Inte utan min penna! Om fungerande digitalisering av matematikundervisning
David Nordqvist
Sal 18
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1009 - Vuxenutbildningens matematikresultat- hur illa är det och vad gör vi?
Hans Melén
Sal 19
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1001 - Med tanke på programmering, erfarenheter från Finland
Siv Hartikainen
Sal 26
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1003 - Matematikundervisning/utveckling i framkant
Joakim Samuelsson
Sal 27
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1004 - Differentierad undervisning med fokus på särskilt begåvade elever i matematik.
Malin Ramm
Sal 28
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1005 - En hållbar matematikundervisning: Från addition till bråk
Natalia Karlsson
Sal 29
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
K 1001 - Logaritmer förr och nu
Laura Fainsilber
Sal 30
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1002 - Evidensbaserad praktik – en möjlighet för skolutveckling?
Arne Engström
Sal 31
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1006 - Digitalisering av uppgifter i matematik – utmaningar och möjligheter
Mattias Winnberg
Sal 32
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
F 1001 - Elevexempel som arbetssätt för ökad kvalité och måluppfyllelse
Herik Appert
Sal 33
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1001 - Jobba med QR code och stopmotion med barn i förskolan
Heide Krause
TBD
14:25-15:10 - Fredag 17 januari

Scrolla ner för att visa mer