Arbetsterapiforum 2023

Studion
Spår A
Spår B
Spår C
Spår D
Workshop
Utställning och postrar
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
Invigning med socialministern, m fl
09:00-09:30
Session 1 - Perspektiv på samskapande
09:30-10:30
Session 2a - Äldre personers delaktighet
11:00-11:50
Session 2b - Verktyg med aktivitetsfokus
11:00-12:00
Session 2c - Utbildning och profession i förändring
11:00-12:00
Session 2d - Symposium P4PLAY: Lek som aktivitet
11:00-11:45
Session 2e - Workshop - Synrehabilitering
11:00-11:45
Session 3 - Digitala interventioner
13:00-14:00
Session 4a - Aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar
14:30-15:30
Session 4b - Stödjande insatser för äldre personer
14:30-15:30
Session 4c - Erfarenheter av aktivitetsbegränsningar
14:30-15:20
Session 4d - Att möta arbetslivets krav
14:30-15:30
Session 4e - Workshop - Internetbaserad arbetsterapi - utveckling
14:30-15:15
Session 5 - Hur hanterar vi en värld i konstant förändring? Inspirationsföreläsning med Nicholas Fernholm
15:30-16:15
En professionsutveckling styrd av kunskap
09:00-09:10
Session 6 - Specialist, ja visst – men hur når jag dit och vad blir min roll?
09:10-10:10
Digital postervandring och utställningar
10:30-11:15
Session 7a - Arbetsterapi i skolan
11:15-12:05
Session 7b - Perspektiv på psykisk hälsa
11:15-12:05
Session 7c - Hälsa hela livet
11:15-12:05
Extrainsatt session 7d - Aktivitetsbaserade livsstilsinterventioner för hälsofrämjande: Erfarenheter av preventivt arbete i socioekonomiskt utsatta områden
11:15-11:45
Session 7e - Workshop - Strategier för att nå ett aktivt vardagsliv (SEE)
11:15-12:00
Session 8 - Aktivitetsbalans och identitet
13:15-14:15
Session 9a - Erfarenheter av interventioner
14:45-15:45
Session 9b - Vardagsaktiviteter vid neurologiska sjukdomstillstånd
14:45-15:45
Session 9c - Arbetsförmåga och sjukskrivningsprocess
14:45-15:45
Session 9e - Workshop - Etiska dilemman
14:45-15:30
Session 10 - Avslutning med Fanny Ambjörnsson
15:50-16:30