Arbetsterapiforum 2022

Studion
Spår A
Spår B
Spår C
Spår D
Workshop
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
Invigning
09:00-09:30
Session 1 - Perspektiv på samskapande
09:30-10:30
Session 2a - Äldre personers delaktighet
11:00-12:00
Session 2b - Verktyg med aktivitetsfokus
11:00-12:00
Session 2c - Utbildning och profession i förändring
11:00-12:00
session 2d - Symposium
11:00-12:00
Session 2e - Workshop
11:00-12:00
Session 3 - Digitala interventioner
13:00-14:00
Session 4a - Aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar
14:30-15:30
Session 4b - Stödjande insatser för äldre personer
14:30-15:30
Session 4c - Erfarenheter av aktivitetsbegränsningar
14:30-15:30
Session 4d - Att möta arbetslivets krav
14:30-15:30
Session 4e - Workshop
14:30-15:30
Session 5
15:30-16:15
Session 6
09:00-10:10
Digital postervandring
10:30-11:15
Session 7a - Arbetsterapi i skolan
11:15-12:15
Session 7b - Perspektiv på psykisk hälsa
11:15-12:15
Session 7c - Hälsa hela livet
11:15-12:15
Session 7d - Workshop
11:15-12:15
Session 8 - Aktivitetsbalans och identitet
13:15-14:15
Session 9a - Erfarenheter av interventioner
14:45-15:45
Session 9b - Vardagsaktiviteter vid neurologiska sjukdomstillstånd
14:45-15:45
Session 9c - Aktivitetsförmåga och sjukskrivning
14:45-15:45
Session 9d - Workshop
14:45-15:45