ASTA-dagarna 2018

 

Solasalen, Karlstad CCC
Karlstad CCC
Sandgrund Lars Lerin
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
22:00
 
22:30
 
Registrering och kaffe
Karlstad CCC
09:00-10:00
Välkommen till ASTA-dagarna i Karlstad
10:00-10:30
Exponering för hormonstörande kemikalier tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn
10:30-11:30
Carl-Gustaf Bornehag
Patientutbildning och stöd i egenvård
11:30-12:00
Kersti Theander; Caroline Stridsman
Lunch med besök hos utställarna samt posters
Karlstad CCC
12:00-13:00
Spirometri - hur bra? 6 min gångtest - hur långt?
13:00-13:30
Mats Arne
Posterpresentationer och Bästa poster!
13:30-14:00
Fika med besök hos utställarna samt posters
Karlstad CCC
14:00-14:30
"Det är bara att googla" - Genväg eller senväg till kunskapsbaserad omvårdnad?
14:30-15:30
Yvonne Sjöö; Ulrika Elfgren
Luftvägsregistret med årsrapportering
15:30-16:00
Kerstin Fjällman-Schärberg
Sandgrund Lars Lerin
18:00-19:00
Konferensmiddag
Karlstad CCC
19:15-23:00
Early breaking
08:20-08:30
Utredning vid födoämnesöverkänslighet, patientfall
08:30-09:00
Åsa Strinnholm
Personrelaterade faktorer och följsamhet vid astmabehandling
09:00-09:30
Maria Emilsson
Årsmöte
09:30-10:30
Fika med besök hos utställarna samt posters
Karlstad CCC
10:30-11:00
Tack till utställare!
11:00-11:15
Vuxna och astma
11:15-12:15
Patrik Nordenfelt
Lunch med besök hos utställarna samt posters
Karlstad CCC
12:15-13:15
Interprofessionell samverkan - KOL-centrum Göteborg
13:15-14:15
Ann-Louise Elm Kullinsjö; Anne-Marie Grönberg
Följsamhet vid kroniska tillstånd
14:15-15:15
George Grantsson
Nästa års ASTA-dagar
15:15-15:30