Preliminär översikt

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:

Sal A
Sal B
Sal C
Sal 201
Sal 202
Sal 203-204
Sal 300
Sal 307
Sal 501
Posterutställningen
Sal 503-504
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
Invigning med inbjudna gästtalare och underhållning (plenum, ABC)
10:00-11:30
Birgitta Bernspång, senior professor i arbetsterapi, Umeå universitet; Lena Borell, professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet; Madeleine Beerman, ordförande Unga Reumatiker; Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet; Sara Riggare, "spetspatient", doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet, civilingenjör i kemi; Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL; Lena Hallengren, socialminister (S)
Studentstyrelsen: Tankeverkstad om ”sexuell hälsa” i grundutbildningen, följt av Arbetsterapiquiz med twist (block 1)
12:30-13:50
Muntliga presentationer - Intervention och hälsofrämjande perspektiv (block 1)
12:30-13:30
Margarita Mondaca, Huddinge
Workshop: Studenthandledning under verksamhetsintegrerat lärande (block 1)
12:30-13:50
Förbundsstyrelsens symposium: Nära liv – nära vård i en digital vardag. Hur får vi framtidens hälso- och sjukvård och omsorg att funka?
12:30-13:50
Malin Carlbom, leg. arbetsterapeut och ”digital människorättsaktivist” ; Tobias Perdahl, Chief Medical Officer, Chief Commerical Officer Doktor24, Grundare och producent av Vårdmaktpodden, Specialistläkare; Maria Larsson Lund, leg. arbetsterapeut, professor vid Luleå tekniska universitet; Peter Larsson, Regeringens särskilda utredare kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen; Mats Olsson, Kairos Future; Sofia Nilsson (C), suppleant i riksdagens socialutskott. Foto: Sveriges riksdag.
Muntliga presentationer - Mångfald och vardagsaktiviteter (block 1)
12:30-13:50
Ann Charlotte Kassberg, Luleå
Muntliga presentationer - Arbetsliv och hälsa (block 1)
12:30-13:50
Emma Jansdotter
Muntliga presentationer - Barn och ungdomar (block 1)
12:30-13:30
Kristina Orban, Lund
Sponsorföreläsning - Komikapp: Skulle bolltäcken och andra av våra sinnesstimulerande bollprodukter kunna vara ett komplement till lugnande medicin och sömnmedicin?
12:30-13:50
Ulf Forsell; Henrik Ekstrand Vingevik
Symposium: Främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med kronisk sjukdom ( block 1)
12:30-13:50
Postersession
13:50-14:30
Muntliga presentationer - Vardagsteknik (block 2)
14:30-15:50
Susanne Gustafsson, Göteborg
Muntliga presentationer - Vardagsrehabilitering och äldre (block 2)
14:30-15:50
Lisa Ekstam, Lund
Symposium: Arbetsterapeutens bidrag i skolan (block 2)
14:30-15:50
Workshop: Lär dig använda Work Stress Questionnaire (block 2)
14:30-15:50
Workshop: Nya roller för arbetsterapeuter i ett digitaliserat samhälle (block 2)
14:30-15:50
Extrainsatt, PrimärvårdsKvalitet - stöd i förbättringsarbete
14:30-15:30
Christina Lundqvist; Lena Zetterberg; Kristin Wetterling, Göteborg; Maria Ahlgren, Göteborg
Extrainsatt - Ledarskapssymposium
14:30-15:30
Karolina Behrnsten, Lotta Stenberg, MAR, fysioterapeut, Bräcke Diakoni; Mika Levin-Smeds, MAR, arbetsterapeut, Valdemarsvik; Annika Lexén, Lund
Muntliga presentationer - Delaktighet och vardagsgemenskap (block 2)
14:30-15:50
Marianne Granbom, Lund
Muntliga presentationer - Utredning och intervention vid kognitiv nedsättning (block 2)
14:30-15:50
Alexandra Olofsson, Luleå
Inspirationsföreläsning med Georgios Karpathakis - "Underbara ADHD", plenum
16:30-17:00
Georgios Karpathakis
Muntliga presentationer - Skola (block 3)
08:30-09:30
Lis Sjöberg, Örebro
Specialistföreläsning
08:30-09:15
Muntliga presentationer - Arbetsliv och hälsa (block 3)
08:30-09:50
Jenny Hultqvist, Lund
Muntliga presentationer - Vardagsaktiviteter vid funktionsnedsättning (block 3)
08:30-09:30
Lizette Norin, Lund
Specialistföreläsning
08:30-09:15
Muntliga presentationer - Äldre och teknik (block 3)
08:30-09:50
Caroline Fischl, Umeå
Doktorandträff
08:30-09:50
INSTÄLLT Specialistföreläsning
08:30-09:15
Symposium: New international clinical recommendations on Developmental Coodination Disorders (block 3)
08:30-09:50
Workshop: Arbetsterapi i en digitaliserad värld (block 3)
08:30-09:50
Specialistföreläsning
09:45-10:30
Specialistföreläsning
09:45-10:30
INSTÄLLT Specialistföreläsning
09:45-10:30
Workshop: Möt redaktionen för SJOT (block 4)
10:30-11:50
Symposium: Nya Arbetsterapi insatser riktade till äldre (block 4)
10:30-11:50
Muntliga presentationer - Aktivitetsbalans (block 4)
10:30-11:50
Hans Jonsson, Stockholm
Muntliga presentationer - Utbildning och professionsfrågor (block 4)
10:30-11:50
Qarin Lood, Gothenburg
Muntliga presentationer - Instrument och intervention vid fatigue och energibesparing (block 4)
10:30-11:30
Ann Johansson, Jönköping
Muntliga presentationer - Boende och hälsa (block 4)
10:30-11:50
Magnus Zingmark, Frösön
Specialistföreläsning
11:00-11:45
Specialistföreläsning
11:00-11:45
Specialistföreläsning
11:00-11:45
Muntliga presentationer - Hälsofrämjande perspektiv och vardagsaktivitet vid psykisk ohälsa (block 5)
13:00-14:20
Birgitta Gunnarsson, Växjö
Workshop: Arbetsterapeuter i äldreomsorgen (block 5)
13:00-14:20
Specialistföreläsning
13:00-13:45
Muntliga presentationer - Utredning och intervention vid hjärnskada (block 5)
13:00-14:20
Ann Björkdahl, Göteborg
Utdelning av Ingela Peterson Lies stipendium (block 5)
13:00-14:20
Lisette Farias, Stockholm
Symposium: Nya möjligheter i vardagen (block 5)
13:00-14:20
Muntliga presentationer - Arbetsliv och hälsa, (block 5)
13:00-14:20
Margit Neher, Vreta Kloster
Specialistföreläsning
13:00-13:45
Specialistföreläsning
13:00-13:45
Symposium: Rehabilitering i hem och vardagsmiljöer (block 6)
14:40-16:00
Muntliga presentationer - utredning och intervention, (block 6)
14:40-16:00
Åsa Larsson Ranada, Norrköping
Muntliga presentationer - Interventioner och vardagsaktiviteter vid hjärnskada (block 6)
14:40-16:00
Maria Ranner, Luleå
Workshop: Vi skapar och utvecklar våra svenska begrepp (block 6)
14:40-16:00
Specialistföreläsning
14:40-15:25
Muntliga presentationer - Struktur i vardagen (block 6)
14:40-16:00
Kristin Alfredsson Ågren, Norrköping
Specialistföreläsning
14:40-15:25
Muntliga presentationer - Stress och vardagsliv (block 6)
14:40-15:40
Annika Lexén, Lund
Specialistföreläsning
14:40-15:25
Workshop: Att arbeta personcentrerat med barn och ungdomar (block 6)
14:40-16:00