Preliminär översikt

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:

-Ej specificerad-
Bryggaren
Studion
Tunnbindaren
Handskmakaren
Club 700
Kongresshallen
Mältaren
Skomakaren
Arenan
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
Inledning och välkommen till Barnrättsdagarna 2019!
09:00-09:15
Cecilia Sjölander; Elisabeth Dahlin; Mark Levengood
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
09:15-09:30
Åsa Lindhagen
Antiagalagen 40 år – hur har det gått?
09:30-09:35
Staffan Janson
Barn utsatta för våld i Sverige – vilka är de mest våldsutsatta och vilka är konsekvenserna?
09:35-10:20
Carolina Jernbro; Bengt Söderström
Paus
10:20-10:40
Barn i kontakt med socialtjänsten
10:40-11:35
Elisabeth Dahlin
Lunch
11:35-13:00
1g Workshop Barnrätt i praktiken
13:00-14:00
1b Barn och trauma
13:00-14:00
Susanna Billström, Theresia Forsberg
1c Umgängesstöd och samtalsmodell för barn i separationer/vårdnadstvister
13:00-14:00
Anna Skagerström, Sandra McGinn
1d Att skapa nya insatser med och för barn inom socialtjänsten
13:00-14:00
Representant från
1e Barn och ungas delaktighet
13:00-14:00
Jeff Jonsson, Karin Engberg
1f Våld i hederns namn - om vikten av att bestämma över sitt liv
13:00-14:00
Åsa Landberg, Susanna Udvardi
1h Workshop Etik och delaktighet för barn i utsatta situationer
13:00-14:00
1a Rättigheter för alla oavsett funktionsförmåga
13:00-14:00
Jenny Nilsson, Maria Melin
Paus och förflyttning
14:00-14:15
2f Ensamkommande - om tiden i Sverige och vid återvändande
14:15-15:15
Hanna Sköld, Sofia Rasmussen
2h Workshop Gemensam kraft mot den växande psykiska ohälsan
14:15-15:15
Pernilla Danielsson
2g Workshop Barn som placeras efter att ha upplevt våld i familjen
14:15-15:15
Hanna Thermaenius
2b Barns och ungas röster om våld och övergrepp
14:15-15:15
Johan Melander Hagborg, Karin Ödquist Drackner
2e Pornografi och sexuella övergrepp mot barn
14:15-15:15
Britta Holmberg, Åsa Kastbom, Malin Joleby
2d Föräldraskapsstöd och föräldrars syn på barnuppfostran
14:15-15:15
Carolina Jernbro, Carolina Jernbro
2c Socialstyrelsen - två kunskapsstöd
14:15-15:15
Rose-Marie Odstam, Thomas Jonsland
2a När föräldrar har ett missbruk
14:15-15:15
Kajsa Sjöblom Zivkovic, Mona Örjes
Eftermiddagskaffe
15:15-15:45
Föräldrarätten och barns rätt att komma till tals
15:45-16:15
Titti Mattsson
Lika läge för alla?
16:15-16:45
Maria Branting; Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Vårdanalys
Mentometer
16:45-16:55
Mark Levengood
Hur påverkar svåra upplevelser i barndommen barns utveckling?
16:55-17:25
Steven Lucas
Mingel
17:30-21:00
Per-Åke Sörman; Elisabeth Dahlin; Cecilia Sjölander
Godmorgon – intryck, reflektioner och slutsatser från gårdagen
08:30-08:40
Mark Levengood
Maria Larsson, landshövding Örebro län
08:40-08:55
Maria Larsson
Utdelning av Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris
08:55-09:30
Cecilia Sjölander; Anne Marie Brodén
MVP – om arbetet med unga mentorer mot våld i skolan
09:35-09:50
Karsby International School, Botkyrka
Trappan
09:50-10:00
Mark Levengood
Att vara barn när föräldrarna tvistar om vårdnad, boende eller umgänge
10:00-10:30
Maria Eriksson
Förmiddagskaffe
10:30-11:00
3b Inställt
11:00-12:00
3c Utredning och samverkan för barnets bästa
11:00-12:00
Jenny Olofsson, Erika Lagergren
3e Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter
11:00-12:00
Ulla Johansson Palm, Agnetha Hammerin
3d Stärka barns röster och förebygga konflikt mellan föräldrar
11:00-12:00
Petra Löfgren, Kristin Eliasson
3f Traumatisering hos barn – Väck den björn som sover!
11:00-12:00
Sofia Bidö
3h Workshop Barnens rättigheter ingens ansvar - allas ansvar!
11:00-12:00
Sofia Eriksson
3g Workshop Föräldrars föräldraansvar kontra barnets bästa
11:00-12:00
Lotta Rapacioli, jurist
3a Barnahus för barn utsatta för våld och övergrepp
11:00-12:00
Åsa Landberg, Anneli Larsson
Lunch
12:00-13:00
4c Barnkonventionen som lag - hur blir det för barn i utsatta situationer?
13:00-14:00
Magnus Jägerskog, Magnus Jägerskog, Representanter från Barnrättsbyrån
4f Samverkan och barns röster om socialtjänsten
13:00-14:00
Carina Eliason, Maria Kindefält Trygg
4g Workshop Att främja all barns förmåga att möta utmaningar och utvecklas
13:00-14:00
Birgitta Kimber
4a Tidiga insatser - under graviditet och den första tiden hemma
13:00-14:00
Bodil Frey, Anna-Maria Troedsson
4b Medling & samverkan för att minska konflikter mellan föräldrar
13:00-14:00
Marianne Gabrielsson, Alexandra Lyckman
4d Att fråga om våld
13:00-14:00
Ole Hultmann, Ann Wolmar, Bengt Söderström
4e Ensamkommande & nyanlända - hälsa och insatser
13:00-14:00
Henry Ascher, Hillevi Busch
4h Workshop Unga röster i Soc
13:00-14:00
Maja Hagström
Paus och förflyttning
14:00-14:15
5g Workshop Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg?
14:15-15:15
Emma Fagerstrand
5h Workshop Hur skapar vi förutsättningar för barns rättigheter i socialtjänsten?
14:15-15:15
Representant från
5a Insatser när barn har utsatts för våld i hemmet
14:15-15:15
Johanna Thulin
5b Att lyssna till barn - barnkonsultationer och strukturerad familjeterapi
14:15-15:15
Peter Ekman, Cissi Green
5c Människohandel och den nya sexualbrottslagstiftningen
14:15-15:15
Ulf Hjerppe, Maria von Bredow
5d Barn på flykt och barn utan papper - utsatta för våld
14:15-15:15
Hanna Scott, Henry Ascher
5e Barn till frihetsberövade
14:15-15:15
Ann-Sophie Palmér, Maya Wolinder Lind
5f Inspektion, tillsyn och vårdmiljöns betydelse
14:15-15:15
Jenny Lindvall; Carina Vesterlind; Cecilia Holm, Kajsa Nolbeck (doktorand), Cecilia Holm; Jenny Lindvall; Carina Vesterlind
Paus och förflyttning
15:15-15:30
Barnkonventionen och vägen vidare
15:30-16:15
Cecilia Sjölander; Elisabeth Dahlin; Magnus Jägerskog; Ola Mattsson; Åsa Furén Thulin; Christina Heilborn; Charlotta Törnell; Christofer Gatenheim; Charlotte Palmstierna
Slut och tack för i år
16:15-16:30
Cecilia Sjölander; Elisabeth Dahlin; Mark Levengood
Kaffe-to-go
16:30-16:30