Barnveckan 2017


-Ej specificerad-
Sal F1
Sal F2
Sal F3
Rum 11+12
Rum 13
Rum 14
Sal F4+F5
Sal F4
Sal F5
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
Registrering, kaffe och besök hos utställarna
-Ej specificerad-
08:00-10:15
Invigning av Barnveckan 2017
10:15-12:15
Zulfiqar Bhutta; Ken R. Warren; Gene Hoyme
Lunch med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
12:15-13:15
Omvårdnad & psykologi
13:15-13:55
Tomas Jonsland
Möte Enhetschefer
13:15-14:45
Möte Läkarchefer
13:15-14:45
Global barn- och ungdomshälsa
13:15-13:55
Zulfiqar Bhutta
Fetalt Alkoholsyndrom
13:15-13:55
Gene Hoyme; Christopher Gillberg
Hälsa hos barn i samhällsvård
13:15-14:45
Louise Laurell; Åsa Kastbom; Stefan Kling; Marie Köhler
Delföreningen Global barn- och ungdomshälsa
14:00-14:45
Kathryn Maitland
Fetalt Alkoholsyndrom
14:00-14:45
Marita Andersson Grönlund; Margaret M Murray
Eftermiddagsfika med besök hos utställarna samt postervandring
-Ej specificerad-
14:45-15:30
FASD Workshop
15:30-16:10
Gene Hoyme
Workshop: Stickrädsla
15:30-16:10
Britt-Marie Karlsson; Runa Lundgren
Workshop: Triage
15:30-16:10
David Björnheden; Anette Karlsson
Delföreningarna Global barn- och ungdomshälsa och Barninfektioner
15:30-16:10
Percy Nilsson Wimar; Joachim Luthander; Helena Winberg; Jan Gelberg
Omvårdnad & psykologi
15:30-16:10
Maria Dellenmark Blom
FASD Workshop
15:30-16:10
Margaret M Murray; Thomas Arvidsson
Spädbarnsmisshandel: Utredning vid misstanke om Abusive Head Trauma
15:30-16:10
Lisa Bondjers; Åsa Wiksell; Johanna Räntfors; Anna Bärtås
FASD Workshop
16:15-17:00
Gene Hoyme
Workshop: Stickrädsla
16:15-17:00
Britt-Marie Karlsson; Runa Lundgren
Workshop: Triage
16:15-17:00
David Björnheden; Anette Karlsson
Delföreningarna Global barn- och ungdomshälsa och Barninfektioner
16:15-17:00
Omvårdnad & psykologi
16:15-17:00
Anne Sjögren
FASD Workshop
16:15-17:00
Margaret M Murray; Thomas Arvidsson
Spädbarnsmisshandel: Paneldiskussion om den medicinska utredningen som underlag till den rättsliga processen
16:15-17:00
Stina Sjöqvist; Steven Lucas; Peter Wide; Johanna Räntfors; Lena Ström
Göteborgs Stad hälsar arrangör, deltagare och utställare välkomna
-Ej specificerad-
17:00-18:00
Årsmöte & Styrelsemöte Global Hälsa
17:30-18:30
Årsmöte Barnakutläkarföreningen
17:30-19:00
Möte för Studierektorer
08:15-09:45
Workshop: Allergi
08:15-08:55
Emma Goksör; Marcus Svedberg
Workshop: Allergi
08:15-08:55
Frida Dangardt
Barnkardiologi
08:15-08:55
Håkan Wåhlander
Allmänpediatrik
08:15-09:45
Tryggve Nevéus
Reumatologi
08:15-09:45
Stefan Berg; Per Wekell
Palliativ vård: Barnet i den palliativa vården - som sjuk och närstående
08:15-08:55
Karin Bäckdahl; Christina Lindström
Nekrotiserande enterokolit: När, hur och sen?
08:15-09:45
Anders Elfvin; Helena Borg; Håkan Boström
Workshop: Allergi
09:00-09:45
Emma Goksör; Marcus Svedberg
Workshop: Allergi
09:00-09:45
Barnkardiologi
09:00-09:45
Cecilia Kjellberg Olofsson
Palliativ vård: Barnet i den palliativa vården - som sjuk och närstående
09:00-09:45
Ulrika Kreicbergs; Kerstin Ivéus
Förmiddagsfika med besök hos utställarna samt postervandring
-Ej specificerad-
09:45-10:30
Möte för Verksamhetschefer
10:30-12:00
Workshop: Triage
10:30-11:10
David Björnheden; Anette Karlsson
Workshop: Stickrädsla
10:30-11:10
Britt-Marie Karlsson; Runa Lundgren
Barnkardiologi
10:30-12:00
Allmänpediatrik
10:30-11:10
Peter Wide
Klimatet och barnet
10:30-11:10
Anne von Heideman; Björn Fagerberg
Palliativ vård: Barnet i den palliativa vården - som sjuk och närstående
10:30-12:00
Suzanne Runesson
Neonatologi
10:30-12:00
Ann Hellström
Workshop: Triage
11:15-12:00
David Björnheden; Anette Karlsson
Workshop: Stickrädsla
11:15-12:00
Runa Lundgren; Britt-Marie Karlsson
Allmänpediatrik
11:15-12:00
Jens Larsson
Klimatet och barnet
11:15-12:00
Gösta Alfvén
Lunch med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
12:00-13:15
Årsmöte Barnkardiologi
12:00-13:15
BLU ST-lunch
12:00-13:15
Nätverksmöte Palliativ vård
12:00-12:45
Workshop: EKG
13:15-13:55
Håkan Wåhlander; Sven Hormann; Christina Polte
Möte för samordnare och vårdutvecklare inom Barnhälsovård
13:15-17:00
Gemensamt möte Verksamhetschefer, Enhetschefer, Studierektorer och Läkarchefer
13:15-14:45
Workshop: Autoinflammation/Periodisk feber
13:15-14:45
Stefan Berg; Per Wekell
Allmänpediatrik. Friska svältande barn. Ätsvårigheter hos små och stora barn.
13:15-14:45
Suzanne Nilsson; Cecilia Nobelius; Elin Karlsson; Charlotte Bokgren
Hematologi & Global hälsa: Sicklecellsanemi i 5 delar
13:15-14:45
Johanna Rubin; Magnus Göransson; Thomas Williams
Diabetes
13:15-13:55
Ragnar Hanås
Delföreningen Global Hälsa
13:15-13:55
Khalid Aziz
Workshop: EKG
14:00-14:45
Håkan Wåhlander; Sven Hormann; Christina Polte
Diabetes
14:00-14:45
Ragnar Hanås
Neonatologi
14:00-14:45
Khalid Aziz
Eftermiddagsfika med besök hos utställarna samt postervandring
-Ej specificerad-
14:45-15:30
Workshop: EKG
15:30-16:10
Håkan Wåhlander; Sven Hormann; Christina Polte
Möte för utbildningsutskottet
15:30-17:00
Möte Verksamhetschefer
15:30-17:00
Allmänpediatrik. Friska svältande barn. Ätsvårigheter hos små och stora barn.
15:30-16:30
Lotta Söderberg; Emma Gotthardsson
Hematologi & Global hälsa: Sicklecellsanemi i 5 delar
15:30-17:00
Karin Mellgren; Britt Gustafsson
Endokrinologi
15:30-16:10
Hans Fors
Omvårdnad & psykologi
15:30-16:10
Magdalena Mattebo
Workshop: EKG
16:15-17:00
Håkan Wåhlander; Sven Hormann; Christina Polte
Endokrinologi
16:15-17:00
Hans Fors
Omvårdnad & psykologi
16:15-17:00
Magdalena Mattebo
Allmänpediatrik. Friska svältande barn. Ätsvårigheter hos små och stora barn.
16:30-17:00
Årsmöte BLU
17:00-18:30
Årsmöte Allmänpediatrik & Hälsovård
17:00-18:30
Workshop: Operationsförberedelser
08:15-08:55
Sofia Månsson; Helena Jungerby Larsson; Susanna Davidsson
Kraschkurs i Ungdomsmedicin
08:15-17:00
Marianne Grufman; Katrin Östlund
Allergi
08:15-08:55
Göran Wennergren
Allmänpediatrik
08:15-08:55
Anette Sjöstedt
Gastroenterologi
08:15-09:10
Anders Lindblad
Vetenskapligt program
08:15-08:55
Pia Dahav; Emma Goksör; Jens Böhmer; Ola Nilsson
Barn- och ungdomspsykologi
08:15-08:55
Linn Nordberg
Workshop: Operationsförberedelser
09:00-09:45
Sofia Månsson; Helena Jungerby Larsson; Susanna Davidsson
Workshop: Läkemedel
09:00-09:45
Malin Ekström; Jenny Kindblom
Allergi
09:00-09:45
Bill Hesselmar
Allmänpediatrik
09:00-11:10
Per Möllborg
Vetenskapligt program
09:00-09:45
Vedrana Vejzovic
Barn- och ungdomspsykologi
09:00-09:45
Helena Winblad; Catarina Damgaard; Charlotta Leffler; Karin Torpadie; Sandra Buratti
Gastroenterologi
09:15-09:45
Robert Saalman
Förmiddagsfika med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
09:45-10:30
Workshop: Medfödda ämnesomsättningssjukdomar
10:30-11:10
Annika Reims; Katrin Adrian
Allergi
10:30-11:10
Karsten Kötz
Gastroenterologi
10:30-11:10
Audur Gudjónsgottir
Vetenskapligt program
10:30-12:00
Samuel Rhedin; Nicholas Brodszki; Attila Szakacs; Anna Winberg; Per Möllborg
Barn- och ungdomspsykologi
10:30-11:10
Carolina Laine; Petra Larsson; Elisabeth Bergenmar Ivarsson
Workshop: Medfödda ämnesomsättningssjukdomar
11:15-12:00
Annika Reims; Katrin Adrian
Möte nätverket / yrkesföreningen för psykologer inom pediatrisk psykologi
11:15-12:00
Allergi
11:15-12:00
Christina Kavaouridou
Allmänpediatrik
11:15-14:45
Fredrika Gauffin
Gastroenterologi
11:15-12:00
Nils Ekvall; Georgios Vasilogiannakis
Barn och Läkemedel
11:15-14:45
Jenny Kindblom; Synnöve Lindemalm
Lunch med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
12:00-13:15
Årsmöte Acta Paediatrica
12:00-13:15
BLF Möte med Delföreningarna
12:00-13:30
SPGHNs Årsmöte
12:00-12:30
Årsmöte Riksföreningen Barnsjuksköterskor
13:15-13:55
Smärta
13:15-13:55
Stefan Nilsson
BLF Årsmöte
13:35-14:45
Smärta
14:00-14:45
Karin Berg
Eftermiddagsfika med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
14:45-15:30
Neurologi och Immunologi
15:30-16:10
Gunilla Drake Af Hagelsrum; Stefan Berg
Workshop: Barn och läkemedel
15:30-16:10
Anna Eriksson; Lisa Forsberg
Sömnapnéer
15:30-16:10
Gunhildur Gudnadottir
Allmänpediatrik
15:30-17:00
Kathy Falkenstein Hagander; Ann-Sofie Cavefors
Gastroenterologi
15:30-16:10
Daniel Agardh
Svensk Barnsmärt-förening
15:30-16:10
Andrea Karlsson Valik
Nationella PM
15:30-16:10
Mia Wede; Annelie Petersson
Workshop: Barn och läkemedel
16:15-17:00
Christiane Garnemark; Åsa Andersson
Sömnapnéer
16:15-17:00
Staffan Redfors
Gastroenterologi
16:15-17:00
Carin Andrén Aronsson; Daniel Agardh
Svensk Barnsmärt-förening
16:15-17:00
Stefan Nilsson; Karin Berg
Nationella PM
16:15-17:00
Mia Wede; Annelie Petersson
Årsmöte för intresseföreningen för barn och läkemedel
17:00-18:00
Plastikkirurgi Kraniosynostos
08:15-08:55
Lars Kölby; Marizela Kljajic
En effektiv barnsjukvård - vad innebär det?
08:15-08:55
Göran Stiernstedt
Kurs: Handledare ST Ungdomsmedicin
08:15-17:00
Marianne Grufman; Josephine Haas
Neurologi
08:15-08:55
Karin Naess
Hur kan vi stödja nyligen anlända barns och ungas hälsa och utveckling
08:15-09:45
Henry Ascher
Monitorering av barns tillväxt med hjälp av nya verktyg, referenser och modeller för tillväxt
08:15-09:45
Kerstin Albertsson Wikland; Aimon Niklasson; Lars Gelander
Ågrenska
08:15-08:55
Robert Hejdenberg; Veronica Wingstedt de Flon; AnnCatrin Röjvik ; Diana Swolin-Eide
Barn och Läkemedel
08:15-09:45
Elin Kimland; Lisa Forsberg
Plastikkirurgi Kraniofaciala syndrom
09:00-09:45
Peter Tarnow
En effektiv barnsjukvård - vad innebär det?
09:00-09:45
Göran Stiernstedt
Neurologi
09:00-09:45
Karin Naess
Förmiddagsfika med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
09:45-10:30
Neurologi
10:30-11:10
Kalliopi Sofou
Hur kan vi stödja nyligen anlända barns och ungas hälsa och utveckling
10:30-11:10
Anna Olsson
Monitorering av barns tillväxt med hjälp av nya verktyg, referenser och modeller för tillväxt
10:30-12:00
Anton Holmgren; Anti Saari
Obesitas och hypertoni
10:30-12:00
Claude Marcus; Kajsa Åsling; Anders Forslund; Pernilla Danielsson-Liljeqvist
Barn och Läkemedel
10:30-12:00
Jenny Kindblom; Synnöve Lindemalm
Neurologi
11:15-12:00
Niklas Darin
Hur kan vi stödja nyligen anlända barns och ungas hälsa och utveckling
11:15-12:00
Lars H. Gustafsson
Lunch med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
12:00-13:15
Styrelsemöte Svensk Barnfetmaförening
12:00-13:00
Workshop: Specialistsjuksköterskemottagning på Barnakuten
13:15-13:55
Sofia Björklund; Anette Karlsson
Workshop: Barn och läkemedel
13:15-13:55
Christiane Garnemark; Åsa Andersson
Neurologi
13:15-13:55
Thomas Sejersen
Vaccinationer
13:15-13:55
Bernice Aronsson; Lina Schollin Ask
Kommunikativ sårbarhet
13:15-13:55
Gunilla Thunberg
Nefrologi
13:15-13:55
Lisa Sartz
Barn och infektioner: Svampinfektioner
13:15-13:55
Anna Nilsson; Vanda Friman; Karin Mellgren
Workshop: Specialistsjuksköterskemottagning på Barnakuten
14:00-14:45
Sofia Björklund; Anette Karlsson
Workshop: Barn och läkemedel
14:00-14:45
Anna Eriksson; Lisa Forsberg
Neurologi
14:00-14:45
Anne-Berit Ekström
Vaccinationer
14:00-14:45
Bernice Aronsson
Kommunikativ sårbarhet
14:00-14:45
Ingrid Mattson-Müller
Nefrologi
14:00-14:45
Zivile Békássy
Barn och infektioner: Svampinfektioner
14:00-14:45
Anna Nilsson; Vanda Friman; Karin Mellgren
Eftermiddagsfika med besök hos utställarna
-Ej specificerad-
14:45-15:30
Workshop: Läkemedel
15:30-16:10
Jenny Kindblom; Malin Ekström
Neurologi
15:30-16:10
Eva Kimber
Barn och infektioner: Svampinfektioner
15:30-16:10
Anna Nilsson; Vanda Friman; Karin Mellgren
Neurologi
16:15-17:00
Mar Tulinius
Barn och infektioner: Svampinfektioner
16:15-17:00
Anna Nilsson; Vanda Friman; Karin Mellgren