Preliminärt program för Barnveckan 2018.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Scrolla till höger dagarna tisdag-torsdag för att se alla programpunkter. Under ”Filtrera” ses färgkodning för kategorier, till exempel föreläsning eller workshop. Programmet uppdateras kontinuerligt.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Stora Kongresshallen
Lilla Kongresshallen
Lilla Salen
Hörsalen
Sal 301
Sal 302
Sal 103
Sal 105
Sal 107
Sal 108
Sal 109
Sal 110
Sal 201
Sal 202
Sal 203
Hotell Plaza
The Steam Hotel
KonserthusTerassen
Utställningen
Evenemangshallen
Plan 1

Kategorier

Föreläsning
Workshop
Möte
Kurs
Seminarium/Paneldebatt
Stora Kongresshallen
Lilla Kongresshallen
Lilla Salen
Hörsalen
Sal 301
Sal 302
Sal 103
Sal 105
Sal 107
Sal 108
Sal 109
Sal 110
Sal 201
Sal 202
Sal 203
Hotell Plaza
The Steam Hotel
KonserthusTerassen
Utställningen
Evenemangshallen
Plan 1
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
Registreringen är öppen 08.30-17.00
Plan 1
08:30-10:00
INVIGNING av Barnveckan 2018 - Tema Barnets bästa
Stora Kongresshallen
10:00-12:00
Lex Doyle, Professor of Neonatal Paediatrics, University of Melbourne; Margaretha Stenmarker, PhD, Barnonkolog, Länssjukhuset Ryhov och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Lunch
Evenemangshallen
12:00-13:15
Barn som far illa - Hälsa hos brottsutsatta barn. Samverkan och utredning vid misstanke om spädbarnsmisshandel/AHT
13:15-14:00
Louise Laurell, Överläkare, VO Barn och ungdomsmedicin, Skånes universitetssjukhus; Johanna Räntfors, Barnkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; Björn Tingberg, Barnafid
Barnonkologi - Akut onkologi
13:15-14:50
Gustaf Ljungman, Professor, Barnläkare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala; Johan Arvidson, Docent, barnonkolog, Uppsala universitet, Akademiska barnsjukhuset
Barnvänlig sjukvård - hur kan det mätas?
13:15-14:00
Martin Price, Barnrättsombud för Region Uppsala; Ann Elmqvist-Fridh, Enhetschef lekterapin Region Skåne, Barnläkare från Akademiska bansjukhuset; Britt-Marie Frost, Barnonkolog/Sektionschef, Akademiska barnsjukhuset
Studierektorerna
13:15-14:50
Eva Albinsson, Barnläkare, Landstinget i Värmland
Verksamhetschefer
13:15-14:50
Kraniosynostos
13:15-14:50
Lars Kölby, Professor, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg; Marizela Kljajic, Psykolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Plas
Obesitas - Behandling av barnfetma idag, Blodtryck
13:15-14:50
Pernilla Danielsson Liljeqvist, PhD, Barnsjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, BORIS-registret; Carl-Erik Flodmark, Barnläkare, Skånes universitetssjukhus; Emilia Hagman, PhD, Karolinska institutet; Paulina Nowicka, Docent, Karolinska institutet, Stockholm
Neonatalogi - Neonatal-HLR och larynxmask
13:15-14:00
Terje Blomstrand, Anestesiolog, Värnamo
Barn som far illa - Paneldebatt/diskussion: Samverkan på barnahus kring brottsutsatta barn
14:05-14:50
Johanna Räntfors, Barnkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; Louise Laurell, Överläkare, VO Barn och ungdomsmedicin, Skånes universitetssjukhus; Stina Sjöqvist, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten; Angeline Eliasson, Rättsläkare, Rättsmedicinalverket; Peter Wide, Barnläkare, H.K.H. Kronprinsessan Viktorias Barn- och ungdoms; Kristin Larsson, Psykolog, BUP och Barnahus, Västerås
Clownetterna - Barnkonspirationen - en barnlig musikal
14:05-14:50
Pia "Dr Musik" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Jenny "Hopp-San" Carlsson, Sjukhusclown, Clownetterna; Kristian "Krusbert" Elmeskog, Sjukhusclown, Clownetterna; Lina "LillaSyster" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Adam "Hemling" Bromée, Sjukhusclown, Clownetterna
Neonatalogi - Neo-HLR har larynxmasken någon plats?
14:05-14:50
Linda Wallström, Neonatolog, Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Fika, utställare, posterbesök
Utställningen
14:50-15:25
Barn som far illa - Hur förebygger vi att barn far illa? Barn och unga som anhörig
15:25-16:10
Steven Lucas, Barnhälsovårdsöverläkare, docent, Uppsala; Maria Engström; Johanna Karlsson, Karlskoga och Degerfors kommun
Barnonkologi - Modern behandling inom barnonkologi
15:25-16:10
Gustaf Ljungman, Professor, Barnläkare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala; Johan Arvidson, Docent, barnonkolog, Uppsala universitet, Akademiska barnsjukhuset
Clownetterna - Fördjupande workshop
15:25-16:10
Pia "Dr Musik" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Jenny "Hopp-San" Carlsson, Sjukhusclown, Clownetterna; Kristian "Krusbert" Elmeskog, Sjukhusclown, Clownetterna; Lina "LillaSyster" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Adam "Hemling" Bromée, Sjukhusclown, Clownetterna
Studierektorerna
15:25-17:00
Eva Albinsson, Barnläkare, Landstinget i Värmland
EKG-tolkning barn
15:25-16:10
Jaana Vinnal, Barnläkare, Specialistläkare Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomskliniken Västerås
Läkarchefer
15:25-16:10
Obesitas - Kvantifiering av vårdtyngd för barnfetma
15:25-16:30
Claude Marcus, Professor, Barnläkare, Karolinska barnsjukhuset Huddinge, Karolinska institutet; Emilia Hagman, PhD, Karolinska institutet
Neonatalogi - Neonatal resuscitation training and global perinatal mortality, accomplishments and challenges
15:25-16:10
Johan Wrammert
Barn som far illa - Hur förebygger vi att barn far illa? Barn och unga som anhöriga
16:15-17:00
Steven Lucas, Barnhälsovårdsöverläkare, docent, Uppsala; Peter Wide, Barnläkare, H.K.H. Kronprinsessan Viktorias Barn- och ungdoms
Barnonkologi - Transition Barnonkologi
16:15-17:00
Johan Arvidson, Docent, barnonkolog, Uppsala universitet, Akademiska barnsjukhuset; Margaretha Stenmarker, PhD, Barnonkolog, Länssjukhuset Ryhov och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
EKG-tolkning barn
16:15-17:00
Jaana Vinnal, Barnläkare, Specialistläkare Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomskliniken Västerås
Läkarchefer
16:15-17:00
Neonatalogi - Initial management of the extremely preterm infant
16:15-17:00
Johan Ågren
Välkomstmingel på ACC, representant för Västerås
Utställningen
17:00-17:45
Middag på Hotell Plaza och därefter mingel i Sky bar, 18.00-20.00
Hotell Plaza
18:00-20:00
Registreringen är öppen 07.30-17.00
Plan 1
07:30-08:15
Kardiologi - Tema: Att leva med kronisk hjärtsjukdom. Uppföljningsprogram
08:15-09:00
Cecilia Kjellberg Olofsson, Barnkardiolog, Sundsvalls sjukhus
Gastroenterologi - Att leva med IBD under barn och ungdomsåren
08:15-09:00
Torbjörn Lind, Docent, Barnläkare, Umeå; Petter Malmborg, Stockholm
Nefrologi - Proteinuri och hematuri för ST-läkare
08:15-09:50
Åsa Laestadius, PhD, Barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Karin Rosenborg, Karin Rosenborg, Barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm
Studierektorer - Verksamhetschefer - Läkarchefer
08:15-09:50
Nyfödda barns behov av närhet och delaktighet med föräldrar
08:15-08:50
Marianne Velandia, Barnmorska, Med. Dr.
Ungdomsmedicin - Hur fungerar ungdomar och hur bemöter du dem?
08:15-09:50
Charlotte Nylander, PhD, Barnläkare, Södermanland
Barn och läkemedel- Praktisk pediatrisk farmakologi 3.0
08:15-09:50
Synnöve Lindemalm, Barnläkare, klinisk Farmakolog, Karolinska institutet Stockholm; Jenny Kindblom, Docent, klin farmakolog, Göteborg
Neonatalogi - Akut buk hos det nyfödda barnet
08:15-09:00
Helene Engstrand Lilja, Docent Barnläkare, Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Att främja barns delaktighet i vårdsituationer
08:50-09:20
Maria Harder , Distriktssköterska, Med. Dr., Mälardalens högskola
Kardiologi - Tema forts: Enkammarhjärta
09:05-09:50
Maria Sjöborg Alpman, Barnkardiolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Håkan Wåhlander, Barnkardiolog, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Gastroenterologi - Fekalt kalprotektin vid utredning och uppföljning av IBD
09:05-09:50
Ulrika Lorentzon Fagerberg, Överläkare, medicine doktor, Västmanlands Sjukhus, Västerås
Barnklinikens skolinformation inom onkologi
09:05-09:50
Karin Lönn, Sjukhuslärare/spec. lärare, Västmanlands sjukhus, Barnkliniken; Rebecca Åström, Sjuksköterska
Neonatalogi - Infarter hos underburna och nyfödda barn
09:05-09:50
Johan Danielsson, Barnkirurg, Akademiska barnsjukhuset Uppsala; Mattias Kjellberg, Neonatolog, Neonatologi, Akademiska Barnsjukhuset
IACTA-appen för barns rättigheter i sjukvården
09:20-09:50
Anna Stålberg, Barnsjuksköterska, Fil. Dr.
Fika, utställare, posterbesök
Utställningen
09:50-10:25
Kardiologi - Tema forts: Conduits; Arytmi
10:25-11:10
Ida Jeremiasen, Barnkardiolog, Barnhjärtcentrum, Lund
Gastroenterologi - Handläggning av akut IBD-kolit
10:25-11:10
Ulrika Lorentzon Fagerberg, Överläkare, medicine doktor, Västmanlands Sjukhus, Västerås
Nefrologi - Glomerulonefriter
10:25-12:00
Kajsa Åsling-Monemi, Barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Svante Swerkersson, Barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Studierektorer - Verksamhetschefer - Läkarchefer
10:25-12:00
Hud - Utslag och prickar
10:25-11:10
Karin Palmer, Läkare, Hudkliniken Västerås
Skolsköterskors kulturella kompetens-ökad delaktighet för barnet?
10:25-10:55
Emmie Wahlström, Folkhälsovetare, Doktorand, Mälardalens högskola
Försäkringskassan - Försäkringsmedicin
10:25-11:10
Fereshteh Olofsson, Försäkringskassan
Ungdomsmedicin - Vem bestämmer? Ungas rätt i vården. Etisk-juridisk diskussion med kliniska fall.
10:25-12:00
Katrin Östlund, Barn och Ungdomsläkare, Barn och Ungdomskliniken
Barn och läkemedel - När FASS inte räcker
10:25-11:10
Estelle Naumburg, Barnläkare, lektor Umeå; Synnöve Lindemalm, Barnläkare, klinisk Farmakolog, Karolinska institutet Stockholm
Neonatalogi - LOVIS projektet dåtid/nutid/framtid
10:25-11:10
Katarina Strand Brodd, PhD, Neonatolog ; Claes Von Hofsten, Professor, Uppsala Universitet
Att fråga barn själva-intervjuer med barn födda för tidigt.
10:55-11:25
Marie-Louise Andersson, Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken Västerås; Anna Karin Andersson, Fil Dr. Fysioterapeut, Landstinget Sörmland/ ChiP4 Mälardalens högskola
Kardiologi - Tema forts: Arytmi forts; Förvärvade hjärtsjukdomar
11:15-12:00
Ida Jeremiasen, Barnkardiolog, Barnhjärtcentrum, Lund; Jan Bergils, Barnläkare, Barnkliniken Kristianstad
Gastroenterologi - Transition av IBD-sjuka tonåringar till vuxenvården
11:15-12:00
Helene Lindfred, Översjuksköterska med inriktning mot IBD, Drottning Silvias barn- och ungdoms sjukhus; Valeria Castro Tejera, Gastroenterolg Vuxengastroenterolog, Göteborg
Hud - Hudquiz
11:15-12:00
Karin Palmer, Läkare, Hudkliniken Västerås
Försäkringskassan - Försäkringsmedicin
11:15-12:00
Fereshteh Olofsson, Försäkringskassan
Barn och läkemedel - Amning och läkemedel
11:15-12:00
Lisa Forsberg, Barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge; Anna Eriksson, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjuk
Neonatalogi - Outcomes into adulthood for our tiniest and most immature infants
11:15-12:00
Lex Doyle, Professor of Neonatal Paediatrics, University of Melbourne
Buskeruds Intensivträningsprogram
11:25-12:00
Anna Ullenhag, Sjukgymnast, Med. Dr.
Lunch med besök hos utställare (Klicka för mer information om Lunchmöten)
Evenemangshallen
12:00-13:15
BLF Årsmöte
12:00-13:30
Kardiologi - Lunchmöte
12:00-13:15
Neonatalföreningens etikgrupp - Möte
12:00-13:15
Ungdomsmedicin - Transition
13:15-14:00
Philip Moons, Gästprofessor, Göteborg och Belgien
Gastroenterologi - Anemi, järnbrist och järnbristbehandling
13:15-14:00
Torbjörn Lind, Docent, Barnläkare, Umeå
Clownetterna - Barnkonspirationen - en barnlig musikal
13:15-14:00
Pia "Dr Musik" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Jenny "Hopp-San" Carlsson, Sjukhusclown, Clownetterna; Kristian "Krusbert" Elmeskog, Sjukhusclown, Clownetterna; Lina "LillaSyster" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Adam "Hemling" Bromée, Sjukhusclown, Clownetterna
Endokrin - Kort- och långvuxenhet
13:15-14:50
CG Arvidsson, Barnläkare
Diabetes - Praktisk kolhydraträkning-/insulindosering
13:15-14:00
Anneli Helmrich, Dietist, Region Västmanland
Global hälsa och Läkare utan gränser
13:15-15:15
Daniel Martinez, Barnläkare, Medecins Sans Frontières, Switzerland; Sanna Sjöberg, ST läkare i pediatrik, Sundsvall
Gastroenterologi - Knappar för nybörjare
13:15-14:00
Amela Cefo, Ssk, Västerås; Cecilia Larsson, Barnsjuksköterska/gastrosjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken, Västerås
Barn och läkemedel - Läkemedelsbehandling av nyfödda barn-praktiska farmakologiska aspekter
13:15-14:50
Elisabeth Norman, Neonatolog, Lund; Christiane Garnemark, Barnläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
Neonatalogi - Severe BPD, new strategies in treatment and care
13:15-14:00
Edward Shepherd, Ass Professor, Section Chief of Neonatology at Nationwide Children's Hospital and an Associate Professor of Clinical Pediatrics at The Ohio State University College of Medicine.
BLF delföreningsmöte
13:30-14:50
Kardiologi/ungdomsmedicin - Transition-överföring GUCH-mottagningar
14:05-14:50
Charlotta Hammar, MD, Kardiolog Västerås; Eva-Lena Bratt, PhD/Lektor/specialistsjuksköterska, Göteborgs universitet
Gastroenterologi - Helicobacter - Nytt vårdprogram
14:05-14:50
Thomas Casswall, Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Clownetterna - Fördjupande workshop
14:05-14:50
Pia "Dr Musik" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Jenny "Hopp-San" Carlsson, Sjukhusclown, Clownetterna; Kristian "Krusbert" Elmeskog, Sjukhusclown, Clownetterna; Lina "LillaSyster" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Adam "Hemling" Bromée, Sjukhusclown, Clownetterna
Diabetes - Modern diabetesvård med tekniken i fokus
14:05-14:50
Lisa Torstensson, Barnsjuksköterska, Region Västmanland
Neonatalogi - Erfarenheter i Uppsala av behandling av BPD med Ohio-modellen
14:05-14:50
Richard Sindelar, Docent Neonatolog, Akademiska barnsjukhuset Uppsala; Linda Wallström, Neonatolog, Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Fika, utställare, posterbesök
Utställningen
14:50-15:25
Ungdomsvänlig vård och överföring - MÖT EXPERTERNA
15:25-16:10
Charlotte Nylander, PhD, Barnläkare, Södermanland; Robin Åhrling, Ordförande, Ung Diabetes
Gastroenterologi - Funktionella buksmärtor
15:25-16:10
Ola Olén, Barnläkare, Stockholm; Agneta Uusijärvi, Barnläkare, Stockholm
Foniatri - Hej barnlaryngologi!
15:25-17:00
Henrik Widegren, PhD, Foniater, Lund
Endokrin - Kalk, Fosfat, D-vitamin
15:25-17:00
Ola Nilsson, Professor Barnläkare, Örebro; Johan Svensson, ÖL, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Diabetes - Diabetes på jourtid
15:25-16:10
Malin Ågren, Specialistläkare, Barnkliniken; Mona Jakobsson, Diabetessjuksköterska, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås; Wanda Sikorska, Överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås; Helena Sjöström, Läkare, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning
15:25-16:10
Marie Lawrence, Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och landsting
Barn och läkemedel - När ett läkemedel inte längre finns
15:25-17:00
Per Brändström, Barnefrolog, Göteborg; Elin Kimland, Läkemedelsverket; Synnöve Lindemalm, Barnläkare, klinisk Farmakolog, Karolinska institutet Stockholm; Johanna Rubin, Barnhälsovårdsöverläkare, Karolinska institutet, Stockholm
Neonatalogi - Short- and Long-term Outcomes for Infants Born Late Preterm
15:25-16:10
Lex Doyle, Professor of Neonatal Paediatrics, University of Melbourne
Ungdomsvänlig vård och överföring - MÖT EXPERTERNA
16:15-17:00
Charlotte Nylander, PhD, Barnläkare, Södermanland; Robin Åhrling, Ordförande, Ung Diabetes
Gastroenterologi - Funktionella buksmärtor
16:15-17:00
Maria Lalouni, Leg psykolog och doktorand, BUP Klinisk forskningsenhet
Gastroenterologi - Parenteral nutrition
16:15-17:00
Yigael Finkel, Docent, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Nuläge nationella kliniska kunskapsstöd för barnmedicin
16:15-16:35
Mia Wede
Neonatalogi - Nya vårdprogrammet för neonatal hypoglykemi
16:15-17:00
Dirk Wackernagel, PhD Neonatolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Diskussion
16:35-17:00
Marie Lawrence, Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och landsting; Mia Wede; Lars Gelander; Urban Tirén; Anna Bärtås
Årsmöte för SPGHN
17:00-17:45
Barn och läkemedel - Årsmöte
17:00-17:45
Middag på The Steam Hotel - 18.45-23.45
The Steam Hotel
18:45-20:00
Registreringen är öppen 07.30-17.00
Plan 1
07:30-08:15
Global hälsa - Malaria
08:15-09:50
Andreas Mårtensson, Professor, Uppsala
Neurologi - PANS/PANDAS- Aktuellt kunskapsläge angående diagnostik och behandling.
08:15-09:00
Ronny Wikström, Barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Vetenskapligt program och prisutdelningar
08:15-09:50
Gastroenterologi - Nutritionsbedömning
08:15-09:00
Maria Pilar Guallarte, Barnläkare, Barnkliniken, Västerås
Diabetes - Praktisk kolhydraträkning-/insulindosering
08:15-09:00
Anneli Helmrich, Dietist, Region Västmanland
Barn med trakeostomi
08:15-09:50
Ann Edner, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala; Malin Svensson, Barnsjuksköterska; Eva Lundberg, Barnsjuksköterska; Maria Qvarnström, Barnsjuksköterska, Akademiska Barnsjukhuset; Anna Sjölund, Barnsjuksköterska
Riksföreningen för barnsjuksköterskor - Utbildning Neonatalvård
08:15-09:50
Helena Wigert, Barnsjuksköterska & Docent; Mikael Norman, Barnläkare, professor, John Lind Stiftelsen/Karolinska; Katarina Patriksson, Barnsjuksköterska, Doktorand & Barnsjuksköterska
Läkemedel och barn - Praktisk pediatrisk farmakologi 3.0
08:15-09:50
Synnöve Lindemalm, Barnläkare, klinisk Farmakolog, Karolinska institutet Stockholm; Jenny Kindblom, Docent, klin farmakolog, Göteborg
Allmänpediatrik och Hälsovård - Födoämnesallergi i öppenvård
08:15-09:50
Emma Adlercreutz, Barnläkare, Barnläkargruppen Sparta, Lund
Neurologi - Neurometabola sjukdomar – ett växande panorama där det kan finnas en behandling
09:05-09:50
Karin Naess, Barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Gastroenterologi - Knappar för nybörjare
09:05-09:50
Amela Cefo, Ssk, Västerås; Cecilia Larsson, Barnsjuksköterska/gastrosjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken, Västerås
Diabetes - Modern diabetesvård med tekniken i fokus
09:05-09:50
Lisa Torstensson, Barnsjuksköterska, Region Västmanland
Behandla smärta med svett, stick och el
09:05-09:50
Johan Kumblad, Specialfysioterapeut, Barnkliniken Väsmanlands sjukhus Västerås
Fika, utställare, posterbesök
Utställningen
09:50-10:25
Global hälsa - Malariadiagnostik
10:25-11:10
Berit Smith
Neurologi - Var Sherlock vid epilepsi – en studie i anfall
10:25-11:10
Kristina Forsblad, Barnneurolog
Vetenskapligt program och prisutdelningar
10:25-12:00
Gastroenterologi - Nutritionsbedömning
10:25-11:10
Maria Pilar Guallarte, Barnläkare, Barnkliniken, Västerås
Diabetes - Diabetes på jourtid
10:25-11:10
Malin Ågren, Specialistläkare, Barnkliniken; Mona Jakobsson, Diabetessjuksköterska, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås; Wanda Sikorska, Överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås; Helena Sjöström, Läkare, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås
Stressutlöst återkommande smärta och dess behandling
10:25-12:00
Gösta Alfvén, Barnläkare, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm; Eva Andersson, Docent, Läkare, Lektor Gymnastik- och idrottshögskolan & Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet; Ulrika Wallbing, Leg.Fysioterapeut, Spec Mental Hälsa, psykoterapeut, Nacka RehabCentrum
Sjukhushunden Livia - bakgrund, nutid, framtid
10:25-12:00
Ann Edner, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala; Maria Lindström Nilsson, Barnsjuksköterska, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet; Eva Tano, Mikrobiolog; Livia, Sjukhushunden
Riksföreningen för barnsjuksköterskor - Föräldrar, Nålprocedurer, Bildstöd i barnsjukvården
10:25-11:10
Katarina Karlsson, Lektor, Barnsjuksköterska & Universitetslektor; Birgitta Kerstis, Lektor, Barnsjuksköterska & Universitetslektor,; Merja Vantaa Benjaminsson, Barnsjuksköterska
Läkemedel och barn - Läkemedelsbehandling av nyfödda barn-praktiska farmakologiska aspekter
10:25-12:00
Elisabeth Norman, Neonatolog, Lund; Christiane Garnemark, Barnläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
Allmänpediatrik och Hälsovård - Kostintyg
10:25-11:10
Anna Hansson , Barndietist, Barnmedicinska kliniken i Lund
Global hälsa - Integration community management
11:15-12:00
Stefan Peterson, Professor, Dr, Assoc Director, Chief Health Section, UNICEF
Neurologi - Status epileptikus
11:15-12:00
Simon Gepertz, Barnneurolog, Barn- och ungdomskliniken, USÖ, Örebro
Etikutskottets seminarium - Extremdyra behandlingar - var går gränsen och hur sätter vi den?
11:15-12:00
Ellen Vinge, Läkemedelskomitéerna; Dag Larsson, Lif; Lars Sandman, NT-rådet; Pelle Baeck, Barnneurolog ; Tobias Ekenlie, VC + barnläkare i Norrköping
Riksföreningen för barnsjuksköterskor - Akutbedömning
11:15-12:00
Malin Ekström, Barnsjuksköterska; Anna-Clara Rullander, Barnsjuksköterska & Universitetslekor; Beatrice Olsson Duse, Barnsjuksköterska & Omvårdnadschef
Allmänpediatrik och Hälsovård - Barnet i centrum-teamarbetets betydelse för compliance
11:15-12:00
Veronika Ståhl, Specialistsjuksköterska, Barnläkargruppen Sparta Lund
Lunch med besök hos utställare (Klicka för mer information om Lunchmöten)
Evenemangshallen
12:00-13:15
Lunch Acta Pediatrica
12:00-13:15
Årsmöte för BLF delföreningen för barninfektioner
12:00-13:15
BLU Lunchmöte
12:00-13:15
Global hälsa - Tropisk feber på akuten i Europa och Afrika
13:15-14:00
Kristina Elfving, Barnläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg
Neurologi/habilitering - Etikseminarium Är full intensivvård alltid för barnets bästa?-Etiska frågor kring de neurologiskt svårast sjuka barnen.
13:15-14:00
Niklas Juth, Docent, Medicinsk etik, Karolinska institutet; Åsa Östlund, BarnIVA-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Åsa Eriksson, Barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Clownetterna - Barnkonspirationen - en barnlig musikal
13:15-14:00
Pia "Dr Musik" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Jenny "Hopp-San" Carlsson, Sjukhusclown, Clownetterna; Kristian "Krusbert" Elmeskog, Sjukhusclown, Clownetterna; Lina "LillaSyster" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Adam "Hemling" Bromée, Sjukhusclown, Clownetterna
Barnakut-teamträning
13:15-14:50
David Moritz, ST-läkare, Barn- & Ungdomskliniken Västerås; Johan Mäkk, Överläkare; Maria Dahlgren, Sjuksköterska, Barnkliniken Västerås
Allergi - Anafylaxi och adrenalinpennor
13:15-14:00
Maija Wedenberg, Barnläkare och allergiteamet; Marie-Louise Andersson, Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken Västerås; Jenny Lindbom, Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken Västerås
Hematologi - Hemolytisk anemi samt fall
13:15-14:50
Ulf Tedgård, PhD, Barnläkare, Lund; Annika Mårtensson, Barnläkare, Lund; Per Frisk, Docent, Barnläkare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala; Josefin Palle, Barnläkare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Neurologi: aEEG och EEG övervakning hos barn och nyfödda – teori del 1
13:15-14:00
Roland Flink, Docent, neurofysiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Lena Hellström-Westas
Barnvaccin - För tidigt, för sent eller inte alls
13:15-14:50
Kathy Falkenstein-Hagander, Dr med, Kunskapcentrum Barnhälsovård, Region Skåne; Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare, Västra Götaland
RfB årsmöte
13:15-14:50
ACTA föreläsning-Pain in very preterm neonates : Long term effects on child brain, behavior and development
13:15-14:00
Ruth Grunau, Professor, University of British Columbia, Vancuver, Canada
Barn och läkemedel - När FASS inte räcker
13:15-14:00
Estelle Naumburg, Barnläkare, lektor Umeå; Synnöve Lindemalm, Barnläkare, klinisk Farmakolog, Karolinska institutet Stockholm
Allmänpediatrik och Hälsovård - Allergi och provokation
13:15-14:00
Anna Winberg, Barnallergolog , Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Global Hälsa - Tropisk feber på akuten i Europa och Afrika
14:05-14:50
Kristina Elfving, Barnläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg
Neurologi/habilitering - Etikseminarium Är full intensivvård alltid för barnets bästa?-Etiska frågor kring de neurologiskt svårast sjuka barnen.
14:05-14:50
Niklas Juth, Docent, Medicinsk etik, Karolinska institutet; Åsa Eriksson, Barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Åsa Östlund, BarnIVA-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Clownetterna - Fördjupande workshop
14:05-14:50
Pia "Dr Musik" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Jenny "Hopp-San" Carlsson, Sjukhusclown, Clownetterna; Kristian "Krusbert" Elmeskog, Sjukhusclown, Clownetterna; Lina "LillaSyster" Degréus, Sjukhusclown, Clownetterna; Adam "Hemling" Bromée, Sjukhusclown, Clownetterna
Allmänpediatrik och Hälsovård - Eksemskola, smörjteknik
14:05-14:50
Anna Bernholm, Barnsjuksköterska med specialitet inom astma, allergi och eksem. Barnkliniken Östersunds sjukhus
Allergi - Allt som låter är inte astma
14:05-14:50
Mareike Fech-Bormann, Barnallergolog, Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Västerås
Neurologi: aEEG och EEG övervakning hos barn och nyfödda – teori del 2
14:05-14:50
Roland Flink, Docent, neurofysiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Lena Hellström-Westas
Barn och smärta - Dans och yoga för unga flickor med magsmärta
14:05-14:50
Anna Duberg, Fysioterapeut, Örebro
Barn och läkemedel - Amning och läkemedel
14:05-14:50
Lisa Forsberg, Barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge; Anna Eriksson, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjuk
Allmänpediatrik och Hälsovård - Kostintyg, om, hur och varför?
14:05-14:50
Anna Winberg, Barnallergolog , Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Fika, utställare, posterbesök
Utställningen
14:50-15:25
Global hälsa - förenklad diagnostik av febrila barn
15:25-16:10
Reza Rasti, Doktor
Neurologi/habilitering - Etikseminarium Är full intensivvård alltid för barnets bästa?-Etiska frågor kring de neurologiskt svårast sjuka barnen.
15:25-16:10
Åsa Östlund, BarnIVA-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Niklas Juth, Docent, Medicinsk etik, Karolinska institutet; Åsa Eriksson, Barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Gastroenterologi - Parenteral nutrition
15:25-16:10
Yigael Finkel, Docent, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Barnakut-teamträning
15:25-17:00
David Moritz, ST-läkare, Barn- & Ungdomskliniken Västerås; Johan Mäkk, Överläkare; Maria Dahlgren, Sjuksköterska, Barnkliniken Västerås
Allergi - Anafylaxi och adrenalinpennor
15:25-16:10
Maija Wedenberg, Barnläkare och allergiteamet; Marie-Louise Andersson, Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken Västerås; Jenny Lindbom, Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken Västerås
Neurologi: aEEG och EEG övervakning hos barn och nyfödda – praktisk tillämpning del 3
15:25-16:10
Roland Flink, Docent, neurofysiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Lena Hellström-Westas
Barn och smärta - Sätt pediatriken och barnpsykiatrin vid samma bord
15:25-16:10
Elisabeth Fernell, Professor, Barnläkare
Barnvaccin - Mässlingsutbrott i Göteborg - lärdomar och utmaningar
15:25-17:00
Pia Laurin, Barnläkare, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg; Bernice Aronsson, Barnläkare, Sachsska barnsjukhuset Stockholm, Utredare Folkhälsomyndigheten; Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare, Västra Götaland; Leif Dotewall, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd, Västra Götaland; Hélène Englund, Epidemiolog, Folkhälosmyndigheten; Christian Penno, Barnläkare, Helsingborgs sjukhus
Global hälsa - Årsmöte
16:15-17:00
Neurologi/habilitering - Etikseminarium
16:15-17:00
Niklas Juth, Docent, Medicinsk etik, Karolinska institutet; Åsa Eriksson, Barnneurolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Åsa Östlund, BarnIVA-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Allergi - Allt som låter är inte astma
16:15-17:00
Mareike Fech-Bormann, Barnallergolog, Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Västerås
Neurologi: aEEG och EEG övervakning hos barn och nyfödda – praktisk tillämpning del 4
16:15-17:00
Roland Flink, Docent, neurofysiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Lena Hellström-Westas
Barn och smärta - Hur kan vi samarbeta kring barn med långvarig smärta?
16:15-17:00
Elisabeth Fernell, Professor, Barnläkare; Eva Gåve, Fysioterapeut, Svensk barnsmärtförening, Uppsala; Stefan Lundeberg, Smärtläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus; Jenny Backlin, Umeå
Global hälsa - Styrelsemöte
17:00-18:00
BLU Årsmöte
17:15-18:00
Middag på KonserthusTerassen. Överlämning av stafettpinnen - 18.45-23.45
KonserthusTerassen
18:45-20:00
Registreringen är öppen 07.30-17.00
Plan 1
07:30-08:15
Reumatologi - Presentation av nytt PM Henoch Schönlein/IgA vaskulit
08:15-09:00
Robin Kahn, Barnläkare, Skånes Universitetssjukhus
Aktuellt om food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) och resultat från vår studie
08:15-08:45
Josefin Ullberg, Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Västerås; Caroline Nilsson, Docent, Barnallergolog, Sachsska Barnsjukhuset
Barnakutsjukvård - Stabilisering av barntraumapatient
08:15-09:00
Pia Malmquist, Funktionsenhetschef/ Överläkare, FO Akutsjukvård Barn, ALB Solna
Palliativ vård - Vad är palliativ vård? Vilka barn dör?
08:15-09:00
Christina Lindström
Årsmöte BLFs delförening Allmänpediatrik och Hälsovård
08:15-09:00
Metabola sjukdomar - Kostbehandling vid medfödda metabola sjukdomar och psykologiska reflektioner
08:15-09:50
Agnes Pal, Dietist, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Erika Forssell, Dietist, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm; Anneli Sandqvist Wiklund, Psykolog, FO Medicinsk Psykologi, Karolinska Universitetsjh, Stockholm
Allergi - Allergidiagnostik & Komponenter
08:50-09:50
Caroline Nilsson, Docent, Barnallergolog, Sachsska Barnsjukhuset
Reumatologi - PM Kawasaki
09:05-09:50
Charlotta Nordenhäll; Bo Magnusson, Dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Barnakutsjukvård - The febrile infant in the emergency department
09:05-09:50
Silvia Bressan, Assistant professor of Pediatrics
Allmänpediatrik och Hälsovård - Eksemskola, smörjteknik
09:05-09:50
Anna Bernholm, Barnsjuksköterska med specialitet inom astma, allergi och eksem. Barnkliniken Östersunds sjukhus
Palliativ vård - Palliativ vård på regionsjukhus/länssjukhus
09:05-09:50
Eva Turup, Uppsala; Annika Bjurö, Överläkare, Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Lund/Malmö; Agneta Holtz, Överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Västerås; Sofia Dettmann, Överläkare, Onkolog kliniken
Allmänpediatrik och hälsovård - Generation Pep – hur kan vi bidra till att sprida kunskap och engagemang kring barn och ungas hälsa? Hur kan vi arbeta tillsammans?
09:05-09:50
Gerda Nilsson Tjernström, Gen pep; Lenka Prokopec Karlberg, Gen Pep
Fika, utställare, posterbesök
Utställningen
09:50-10:25
Reumatologi - PM Akut artrit
10:25-11:10
Johan Schöier, Barnläkare, Västerås barnmottagning; Michele Compagno
Allergi - Nötallergi i praktiken
10:25-11:10
Mareike Fech-Bormann, Barnallergolog, Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Västerås
Barnakutsjukvård - Pneumonidiagnostik på barn- en utma