Kongresshallen
Hjalmar Bergman
Conventum
Handskmakaren
Utställningen
Forum
Posterutställning
Talarrum
Registreringsdisk
Hot spot scen
Forum & Utställningen
11:00
 
 
 
 
 
11:30
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
12:30
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
13:30
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
14:30
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
16:30
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
17:30
 
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
 
18:30
 
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
19:30
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
20:30
 
 
 
 
 
Välkomsttal
Kongresshallen
11:30-11:45
Hedersföreläsning Bengt Ihre: Tomorrow 's IBD therapy - From bench to bedside and back again
Kongresshallen
11:45-12:30
Lunch, Hotspot-presentationer och besök i utställningen
Utställningen
12:30-13:30
GENERAL SESSION 1. Fria föredrag
Kongresshallen
13:30-14:30
Från "one size fits all" till precisionsmedicin vid IBD
14:40-15:40
Leversjukdom ur ett folkhälsoperspektiv
14:40-15:40
"First do no harm" - kan vi skapa en hållbarhet?
14:40-15:40
Kaffe, posterpresentationer och besök i utställningen - Forum & Utställningen
Forum
15:40-16:20
SATELLITSYMPOSIUM - Pfizer
Hjalmar Bergman
16:30-17:00
SATELLITSYMPOSIUM - AbbVie
Hjalmar Bergman
17:10-17:40
Årsmöte SGF
17:50-18:50
Årsmöte FSGS
17:50-18:50
Årsmöte SEGP
17:50-18:50
Välkomstmingel
Utställningen
19:00-21:00
SATELLITSYMPOSIUM - BMS
Hjalmar Bergman
07:50-08:20
Cirkulatoriska leversjukdomar
08:30-09:30
Ärftlig koloncancer
08:30-09:30
Irritabel tarm, vilken behandling?
08:30-09:30
Kaffe, Hotspot-presentation och besök i utställningen
Utställningen
09:30-10:00
Målstyrd behandling vid IBD – men vilket mål och när ska det mätas?
10:00-11:00
Cancer i lilla bäckenet
10:00-11:00
Tema ventrikel
10:00-11:00
General Session 2: Fria föredrag
Kongresshallen
11:10-12:00
Lunch, Hotspot-presentationer och besök i utställningen [Lunchmöte utbildningsutskottet (lokal Näbben) & SYG-lunch (lokal Handskmakaren)]
Utställningen
12:00-13:00
Hedersföreläsning Ulrika Broomé: Portal hypertension in cirrhosis - pathogenesis and new treatments
Kongresshallen
13:00-13:50
En växande IBD palett – men vilken terapi och i vilken ordning?
14:00-14:45
Sedering på endoskopimottagningen
14:00-14:45
Prisutdelning och presentation av Mag- tarmfondens anslagsmottagare 2023
14:00-14:45
Kaffe, besök i utställningen
Utställningen
14:45-15:15
Diagnostik och bedömning av IBD-inflammation. Bildvisning, omröstning och diskussion.
15:15-16:00
Tema Pankreas
15:15-16:00
Mikroskopisk kolit
15:15-16:00
SATELLITSYMPOSIUM - Janssen
Hjalmar Bergman
16:10-16:40
SATELLITSYMPOSIUM - Takeda
Hjalmar Bergman
16:50-17:20
Vin & Vetenskap - Posterpresentationer
Forum
17:20-18:20
Gastromiddagen
Conventum
19:30-01:00
Diet istället för läkemedel och kirurgi vid IBD
08:30-09:30
Endoskopiskolan i Sverige, hur långt har den kommit?
08:30-09:30
Kolestatisk leversjukdom
08:30-09:30
Kaffe, Hotspot-presentation och besök i utställningen
Utställningen
09:30-10:00
Tema duodenum
10:00-11:00
Funktionstestning och anorektal outlet dysfunktion
10:00-11:00
Nationella register, hur kan de driva svensk gastroenterologi framåt?
10:00-11:00
Hedersföreläsning Franz Bárány: Genetics of IBS 2.0: biobank-scale studies
Kongresshallen
11:10-12:00
Lunch, Hotspot-presentation och besök i utställningen
Forum
12:00-13:00
Behandling som påverkar prognosen vid levercirros.
13:00-14:00
Tema esofagus
13:00-14:00
Hur ska vi implementera nationella vårdprogram?
13:00-14:00
Endo-quiz
Kongresshallen
14:10-14:40
Avslutande ord
Kongresshallen
14:40-14:50