Preliminärt program
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Aristoteles/Sokrates/Platon
Kongressalen + balkong
Chanel/Prada
Hot spot
TBD
Utställningen
.
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
20:00
 
 
20:30
 
 
Välkomsttal
11:30-11:45
Hedersföreläsning Bengt Ihre
11:45-12:30
Allan Spigelman, Australien
Lunch och Utställning - Presentationer från scenen
Utställningen
12:30-13:30
Fria föredrag Lever-gallvägar-pancreas
13:30-14:15
Fria Föredrag - Luminal gastroenterologi
13:30-14:15
Fria föredrag Endoskopi
13:30-14:15
Fria föredrag Funktionell magtarmsjukdom
13:30-14:15
Fight CRC! Del I: Screening på populationsnivå
14:30-15:30
Microbiota för alla
14:30-15:30
Akuta hepatiter med ovanliga virus
14:30-15:30
Svensk luminal gastroenterologiforskning
14:30-15:30
Abstraktpresentationer, kaffe och utställning
Aristoteles/Sokrates/Platon
15:30-16:15
SGF:s heta frågor
15:30-16:15
Satellitsymposium AbbVie
16:15-16:45
Satellitsymposium Takeda
16:50-17:20
Årsmöte FSGS
17:30-18:30
Årsmöte SGF
17:30-18:30
Årsmöte SEGP
17:30-18:30
Välkomstmingel på Textilmuseet
Aristoteles/Sokrates/Platon
18:30-21:00
Satellitsymposium Pfizer
07:30-08:00
Obesitas och metabol kirurgi- fram- och baksida av medaljen
08:15-09:15
Teamet runt varixpatienten
08:15-09:15
FGID - inte bara IBS och funktionell dyspepsi
08:15-09:15
Onkogastroenterologi. En ny medicinsk inriktning i Sverige?
08:15-09:15
Endoskopiövningar
08:15-09:15
Mag-Tarmfonden
09:20-09:50
Kaffe och utställning - Presentationer från scenen
Utställningen
09:50-10:20
Tunntarmskapsel och Antikoagulantia vid endoskopi - nationella riktlinjer
10:20-11:20
Akut och kronisk pankreatit - nationella riktlinjer
10:20-11:20
Riktlinjer för kirurgisk behandling av abdominell Crohns sjukdom
10:20-11:20
Utredning och behandling av barn med funktionella tarmrubbningar
10:20-11:20
Endoskopiövningar
10:20-11:20
Hedersföreläsning Franz Bárány
11:30-12:15
Sigrid Elsenbruch, Tyskland
Lunch med SYG-möte och ST - Studierektorsmöte - Presentationer från scenen
Aristoteles/Sokrates/Platon
12:15-13:15
Läkemedelsmonitorering
13:15-14:15
ERCP vid PSC - När? Var? Hur? - En multidisciplinär falldiskussion med faktautblick
13:15-14:15
Fight CRC! Del II: En familjär historia. Kan genteknik, kirurgi, endoskopisurveillence och register bidra?
13:15-14:15
Årets avhandlingar
13:15-14:15
Endoskopiövningar
13:15-14:15
Abstraktpresentationer, kaffe och utställning
Aristoteles/Sokrates/Platon
14:15-15:00
Levercirrhos- en enkel och självklar diagnos, eller…?
15:00-15:45
Celiaki och eosinofil esofagit-nationella riktlinjer
15:00-15:45
IBD-teamet på tre sjukhus
15:00-15:45
Svensk Endoskopiutbildning - Var står vi nu?
15:00-15:45
Fika
Utställningen
15:45-16:00
Satellitsymposium Janssen Cilag
16:00-16:30
Satellitsymposium Mylan
16:35-17:05
Gastromiddagen
Aristoteles/Sokrates/Platon
19:00-00:00
Framtidens vård
08:30-09:30
Psykologiska behandlingsmetoder vid FGID
08:30-09:30
Best of AASLD/EASL
08:30-09:30
Hygienriktlinjer vid endoskopi och hjälpmedel
08:30-09:30
Endoskopiövningar
08:30-09:30
Kaffe och utställning
Aristoteles/Sokrates/Platon
09:30-10:00
Multidisciplinär fistelproblematik - medicinsk och kirurgisk behandling
10:00-11:00
Interventionell endoskopi
10:00-11:00
Svensk leverforskning
10:00-11:00
Forskning utanför Universitetssjukhus - något för både läkare och sjuksköterskor
10:00-11:00
Hedersföreläsning Lennart Wehlin
11:00-12:00
Thomas de Lange, Sverige
Lunch - Presentationer från scenen
Utställningen
12:00-13:00
Internationella highlights - ett omvårdnadsperspektiv
13:00-13:45
NPO Mag- och tarmsjukdomar: Var står vi?
13:00-13:45
Stentar i GI-kanalen
13:00-13:45
Endo-quiz
14:00-14:45
Avslutande ord
14:45-15:00