High 1 & Balkong
High 2 & 3
High 4
Utställning
Workshop
Live 10
High live 1-4
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
VÄLKOMSTTAL
High 1 & Balkong
11:30-11:45
Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé
High 1 & Balkong
11:45-12:30
LUNCH - Hotspot presentationer och besök i utställningen
Utställning
12:30-13:30
GENERAL SESSION 1. Fria föredrag och presentation av nya hedersmedlemmar
High 1 & Balkong
13:30-14:30
Nationell arbetsgrupp IBD
14:35-15:30
Nationell arbetsgrupp cirros
14:35-15:30
Hur tolkar man en vetenskaplig studie? / Utbildning i basal gastroskopi
14:35-15:30
Workshop endoskopi
14:35-15:30
KAFFE, POSTERPRESENTATIONER OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
15:30-16:15
SATELLITSYMPOSIUM Janssen
High 2 & 3
16:15-16:45
SATELLITSYMPOSIUM Pfizer
High 2 & 3
16:50-17:20
Årsmöte - SGF
17:30-18:30
Årsmöte - FSGS
17:30-18:30
Årsmöte - SEGP
17:30-18:30
Välkomstmingel
Utställning
18:30-20:00
SATELLITSYMPOSIUM - TAKEDA
High 2 & 3
07:50-08:20
Immunterapi och gastrointestinala biverkningar
08:30-09:30
Hur sjuk är min leverpatient? Prognostik vid kronisk leversjukdom.
08:30-09:30
Vitaminsubstitution vid gastroenterologisk sjukdom med fallpresentationer
08:30-09:30
Workshop endoskopi
08:30-09:30
KAFFE HOT SPOT PRESENTATION OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
09:30-10:00
Uppdatering kring HCC
10:00-11:00
Kolektomi och rekonstruktion vid IBD - multidisciplinärt teamwork för patientens bästa
10:00-11:00
Tema: ESD - nutid och framtid
10:00-11:00
GENERAL SESSION 2: Fria föredrag och presentation av nya hedersmedlemmar
High 1 & Balkong
11:10-12:00
LUNCH HOT SPOT PRESENTATIONER OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
12:00-13:00
Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin och presentation av ny hedersmedlem
High 1 & Balkong
13:00-13:50
Nya läkemedel vid IBD - När sätta in och när avsluta? Behandlingskonferens och en titt i framtidskikaren.
14:00-14:45
Tema: Koloskopi
14:00-14:45
Mag- tarmfonden
14:00-14:45
KAFFE BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
14:45-15:15
Extraintestinala manifestationer vid IBD
15:15-16:00
Neurogastroenterologi
15:15-16:00
Tema: ERCP - Avlastning av gallvägarna
15:15-16:00
SATELLITSYMPOSIUM AbbVie
High 2 & 3
16:05-16:35
POSTERPRESENTATIONER OCH MINGEL
Utställning
16:45-17:30
GASTROMIDDAGEN
High live 1-4
19:00-23:00
Utmaningar vid pankreassjukdom
08:30-09:30
Bilddiagnostik vid IBD - vad kan vi se?
08:30-09:30
Tema: Kapselendoskopi med evidens och kvalitet
08:30-09:30
KAFFE HOT SPOT PRESENTATION OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
09:30-10:00
Tema: Live endoskopi
10:00-11:00
Sonder för nutrition och läkemedel
10:00-11:00
Anorektala sjukdomar för gastroenterologer
10:00-11:00
Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre samt utdelning av Bengt Ihre-stipendiet
High 1 & Balkong
11:10-12:00
LUNCH HOT SPOT PRESENTATION OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
Utställning
12:00-13:00
Levertransplantation
13:00-14:00
Kunskap är bra men vem styr vad? NPO, Rpo, LPO, NHV m fl
13:00-14:00
Tema: Endoskopiska utmaningar efter bariatrisk kirurgi
13:00-14:00
ENDOQUIZ
High 1 & Balkong
14:10-14:40
Avslutande ord
High 1 & Balkong
14:40-14:50