Kardiovaskulära Vårmötet 2018


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

-Ej specificerad-
A2
A4
C2
C3
Utställningshallen
Sal 21
Sal 23
Sal 24
Sal 25

Kategorier

Arytmi
Diagnostik
Företagssponsrat symposium
GUCH/Barn
Hjärtsvikt
Klaff
Kranskärl/Ischemi - Allmän
Kranskärl/Ischemi - Intervention
Omvårdnad
Other
Prevention/Livsstil/Riskfaktorer
-Ej specificerad-
A2
A4
C2
C3
Utställningshallen
Sal 21
Sal 23
Sal 24
Sal 25
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
Flimmerablation - för lite eller för mycket?
09:50-10:50
Missa inte en akut hjärtinfarkt
09:50-10:50
Den dilaterade högerkammaren - en diagnostisk utmaning
09:50-10:50
ICD behandling efter DANISH
09:50-10:50
Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt – var står vi nu?
11:00-12:00
Indikation för pacemaker
11:00-12:00
Förebyggande av förvärvad ohälsa vid medfödda hjärtfel
11:00-12:00
Kinderegget på datortomografen
11:00-12:00
Lunch
12:00-13:00
Tid för föreningsmöten
12:10-12:55
Tips vid differentialdiagnostik av akuta koronara syndrom
13:00-14:00
Bedömning av pulmonell hypertension. Diagnostiska modaliteter och dess möjligheter
13:00-14:00
Stenosvitier. Uppdaterade riktlinjer och kvalitetssäkrade metoder
13:00-14:00
Trombektomi vid stroke - ska kardiologer rycka ut (proppen)?
13:00-14:00
Diuretika, från tyckande till vetande
14:10-15:10
Hur sjukt är det att svimma?
14:10-15:10
Ekokardiografi för alla? Förbättrad funktionsdiagnostik eller farliga felbedömningar?
14:10-15:10
e-hälsa – nu tar vi oss an nya visioner och arbetssätt
14:10-15:10
Eftermiddagsfika
15:10-15:55
MSD: NOAK i klinisk vardag- de tuffa frågorna du söker svar på
15:55-16:55
Sanofi: PCSK9-hämmarna ett år efter introduktionen: Var står vi nu?
15:55-16:55
Hjärna - hjärta - sinne
15:55-16:55
Boehringer-Ingelheim: Multidisciplinärt bemötande av riskpatienter
15:55-16:55
Invigning av 20:e Kardiovaskulära vårmötet
17:05-18:05
Lena Jidéus; Per Tornvall; Robin Hofmann
Välkomstmingel i utställningen med förtäring
18:05-20:00
Ett paradigmskifte för arbetsprovmetoden
08:00-09:00
Går det att förebygga hjärtsvikt? Aldrig för tidigt, och sällan för sent!
08:00-09:00
VES: från snäll till elak
08:00-09:00
Att prata om sex efter hjärtinfarkt
08:00-09:00
Fria föredrag
09:10-10:10
Fria föredrag
09:10-10:10
Fria föredrag
09:10-10:10
Fria föredrag
09:10-10:10
Förmiddagsfika
10:10-10:30
Registerbaserad randomiserade kliniska prövningar (RRCT) – en hyllad svensk innovation
10:30-11:30
Kardiologiska kontroverser om kost.....
10:30-11:30
Livet efter Hjärttransplantation - Vad är normalt?
10:30-11:30
Nytt om endokardit
10:30-11:30
SWEDEHEART-symposium Bristande jämlikhet i svensk hjärtsjukvård – möt beslutsfattarna ett halvår innan valet
11:40-12:40
Bayer: Vaskulär protektion – antikoagulation vid kranskärlssjukdom med eller utan förmaksflimmer
11:40-12:40
Novartis: Hjärtsviktsbehandling med ARNI- vad har vi lärt oss, hur går vi vidare? Paneldiskussion med sviktläkare och sjuksköterskor
11:40-12:40
Hans Persson; Michael Fu; Edit Floderer; Peter Johansson; Helen Sjöberg
AstraZeneca: Den kardiovaskulära högriskpatienten – nya utmaningar och behandlingsalternativ
11:40-12:40
Lunch
12:40-13:10
Hjärtinfarkt utan signifikanta stenoser (MINOCA) - en diagnostisk utmaning.
13:10-14:10
Multisjuklighet hos våra sköra hjärtsviktpatienter: Hur ska vi hantera ?
13:10-14:10
Pulmonell Hypertension - Riskstratifiering vid olika fenotyper och ålder
13:10-14:10
Uppdatering om PFO -trots allt inte ett ofarligt fynd
13:10-14:10
Eftermiddagsfika
14:20-14:40
Modererad postersession 1
14:40-15:10
Modererad postersession 2
14:40-15:10
Modererad postersession 3
14:40-15:10
Fallpresentation
14:40-15:10
En medelålders hösäck söker dig och vill springa ett långlopp – hur agerar du ?
15:20-16:20
Vägen till hjärtat går via njurarna
15:20-16:20
Cellterapi – lost in translation?
15:20-16:20
Kronisk total ocklusion-öppna eller låta bli?
15:20-16:20
Schlyter & Fridlundföreläsning
16:30-17:30
Vifor: Behandling av återkommande hyperkalemi när både hjärtat och njurar sviktar
16:30-17:30
Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Sanofi: Nya svenska data - antikoagulantia & antiarytmika vid förmaksflimmer
16:30-17:30
Amgen, Novo Nordisk: Är tiden inne för ett holistiskt snarare än ett glukocentriskt omhändertagande av den kardiovaskulärt sjuke diabetespatienten ?
16:30-17:30
Postermingel i utställningen med ostbricka och dryck
17:30-18:10
Mindfulness- Ett livsverktyg för hjärtpatienter och oss själva
09:00-10:00
Måttlig/uttalad, symptomatisk/asymptomatisk klaffinsufficiens - hur länge ska vi gissa?
09:00-10:00
Neuromuskulära hjärtmuskelsjukdomar - doldisar
09:00-10:00
Är jag tillräckligt kompetent för min titel?
09:00-10:00
Förmiddagsfika
10:00-10:45
Full revaskularisering - Vacklande evidens eller ostadiga riktlinjer?
10:45-11:45
Akut och svår hjärtsvikt, när studier saknas men patienterna finns.
10:45-11:45
Stå upp för fysisk aktivitet
10:45-11:45
Kardiovaskulär komorbiditet vid reumatisk sjukdom. Hur skadlig är inflammationen?
10:45-11:45
Stabil kranskärlssjukdom - optimera medicinsk behandling eller gå på angio direkt?
11:55-12:55
Acute interventions after cardiac arrest
11:55-12:55
Hur ofta har du missat en hjärtamyloidos och är det viktigt att ställa rätt diagnos?
11:55-12:55
Är frisk mutationsbärare frisk?
11:55-12:55
Grab-N-Go lunch i entrén
12:55-13:20