Kirurgveckan 2021

Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information.

Studio 1
Studio 2
Studio 3
Utställning
Video-on-demand
08:00
 
 
08:30
 
 
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
Test
08:00-08:30
Godmorgon
Studio 1
09:00-09:30
Reportrar på stan
09:00-10:30
KIRUB - Akut Barnkirurgi, Från det lilla till det stora för ST läkare inom Allmänkirurgi
09:30-10:15
SFÖAK - Är gallblåsan normal? – en teoretisk och visuell odyssé.
09:30-10:15
Välkomna till SFFBs dag & SFFBs bästa avhandling 2019-2020
09:30-09:45
SFFB - Fria föredrag
09:45-10:15
Västkuststudion (Studio 1)
Studio 1
10:15-10:30
KIRUB/VÅRDVET - Det komplicerade såret - behandlingsarsenal från omläggning till kirurgisk intervention
10:30-11:15
SFÖAK - Fria föredrag HPB
10:30-11:15
SFFB - Fria föredrag
10:30-11:15
INVIGNING (Studio 1)
Studio 1
11:15-11:45
Sponsorseminarium- Baxter- Preventing complications in HPB Surgery
11:45-12:15
Sponsorseminarium - Exact Sciences
11:45-12:15
ST - LUNCH -Vad behöver en ST-läkare i allmänkirurgi kunna om endoskopisk kirurgi?
12:15-13:00
ST - LUNCH - Fallgropar vid penetrerande skador i ”the cardiac box” (M och M baserade fall från verkligheten
12:15-13:00
ST - LUNCH - Onkoplastikkirurgi vid bröstcancer
12:15-13:00
KIRUB - Modern behandling av malignt melanom
13:00-13:45
SFÖAK - NASH, medical background for surgeons, surgical pitfalls och surgical techniques
13:00-13:45
SFFB - Symposium Focus on breast conservation
13:00-13:45
Västkuststudion (Studio 1)
Studio 1
13:45-14:00
KIRUB - Akut urologi 2.0 – En påbyggnad om allt du måste kunna om urologi
14:00-14:45
Ihre - -föreläsning och paneldiskussion, Fatty liver disease and surgery
14:00-14:45
SFFB - Symposium Focus on breast conservation
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
14:45-15:15
DIGITAL UTSTÄLLNING
14:45-15:15
DIGITAL UTSTÄLLNING
14:45-15:15
KIRUB - Ileus – En liftares guide i passagerna
15:15-16:00
SFÖAK - Fria föredrag EVO
15:15-16:00
SFFB - Modern management in stage III melanoma
15:15-16:00
Västkuststudion (Studio 1)
Studio 1
16:00-16:15
KIRUB - Palliativ pankreascancer – Hemligheterna ingen pratar om
16:15-17:00
SFÖAK- ”Endomagi”
16:15-17:00
SFFB - Melanoma Abstracts and Clinical update
16:15-17:00
Västkuststudio avslutning
17:00-17:05
SFÖAK - Årsmöte (via Zoom)
17:00-18:00
KIRUB - Årsmöte (via Zoom)
17:00-18:00
Förinspelade föreläsningar!
17:30-19:00
Godmorgon (Studio 1)
09:00-09:30
Godmorgon (Studio 2)
09:00-09:30
Godmorgon (Studio 3)
09:00-09:30
Reportrar på stan
09:00-10:30
SFAT - Fria föredrag trauma
09:30-10:15
SIKT / SwERAS - ERAS nyheter för den minimalinvasive kirurgen
09:30-10:15
ACTA - Sex bias in research
09:30-10:15
Västkuststudion (Studio 1)
10:15-10:30
Västkuststudion (Studio 2)
10:15-10:30
Västkuststudion (Studio 3)
10:15-10:30
SFAT - Fria föredrag akutkirurgi
10:30-11:15
SIKT - Fria föredrag
10:30-11:15
SFÖAK - Robotkirurgi vid ÖAK maligniteter
10:30-11:15
Sponsorseminarium - Medtronic - Every operation, at your fingertips: making surgical video and analysis easy for surgeons.
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH Vad behöver en ST-läkare i allmänkirurgi kunna om proktologi?
12:00-12:45
ST - LUNCH Vad behöver en ST-läkare i allmänkirurgi kunna om bråckkirurgi?
12:00-12:45
ST - LUNCH Vad behöver en ST-läkare i allmänkirurgi kunna om barnkirurgi?
12:00-12:45
Västkuststudion (Studio 1)
12:45-13:00
Västkuststudion (Studio 2)
12:45-13:00
Västkuststudion (Studio 3)
12:45-13:00
SFAT - Fria föredrag akutkirurgi och trauma
13:00-13:45
SIKT / SFÖAK - Ventrala bråck
13:00-13:45
SOTA 1 - IBD för oss alla
13:00-13:45
Västkuststudion (Studio 1)
13:45-14:00
Västkuststudion (Studio 2)
13:45-14:00
Västkuststudion (Studio 3)
13:45-14:00
SFAT - COVID & Emergency Surgery.
14:00-14:45
SIKT / SFÖAK - Kirurgi under COVID
14:00-14:45
ADMIN - Etisk stress
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
SFAT - ERAS i Akut kirurgi
15:15-16:00
SIKT / VÅRDVET - 0HLR varför då? En bra början på slutet - Palliativ vård på en kirurgklinik
15:15-16:00
ADMIN - Sjukdomsklassifikation, varför är det så viktigt
15:15-16:00
Västkuststudion (Studio 1)
16:00-16:15
Västkuststudion (Studio 2)
16:00-16:15
Västkuststudion (Studio 3)
16:00-16:15
SFAT - Appendectomy or antibiotic for uncomplicated appendicitis: what would you want for yourself
16:15-17:00
SIKT / VÅRDVET - 0HLR varför då? En bra början på slutet - Palliativ vård på en kirurgklinik (forts)
16:15-17:00
ADMIN - Att ta snabba beslut i en stressfull traumasituation
16:15-17:00
Västkuststudio avslutning
17:00-17:05
Västkuststudio avslutning
17:00-17:05
VÅRDVET - Postersession
08:00-09:00
Godmorgon (Studio 1)
09:00-09:30
Godmorgon (Studio 2)
09:00-09:30
Godmorgon (Studio 3)
09:00-09:30
Reportrar på stan
09:00-10:30
PLENARSESSION - Covid-19 - vad kan vi ta med oss?
09:30-10:15
BARNKIR - Vetenskaplig battle: Ljumsbråck kirurgi på barn: Öppet, laparoskopisk eller perkutan?
09:30-10:15
VÅRDVET - Från barnsjukvård till vuxensjukvård med exempel inom inflammatorisk tarmsjukdom
09:30-10:15
Västkuststudion (Studio 1)
10:15-10:30
Västkuststudion (Studio 2)
10:15-10:30
Västkuststudion (Studio 3)
10:15-10:30
SKF - Årsmöte
10:30-11:15
BARNKIR - Abstracts
10:30-11:15
VÅRDVET - NFSK´s vinnare av Årets specialistsjuksköterska och Forskarpris
10:30-11:15
Sponsorseminarium - Incision - Digital Training & Performance Support
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH - 70 dagar mot döden
12:00-12:45
VÅRDVET - Medlemslunch - Patientmedverkan
12:00-12:30
Västkuststudion (Studio 1)
12:45-13:00
Västkuststudion (Studio 2)
12:45-13:00
Västkuststudion (Studio 3)
12:45-13:00
BJS - Speeding up research into clinical practice: the COVIDSurg experience
13:00-13:45
BARNKIR - Årets avhandlingar
13:00-13:45
VÅRDVET - Personcentrerad smärtbehandling - från forskning till patient.
13:00-13:45
Västkuststudion (Studio 1)
13:45-14:00
Västkuststudion (Studio 2)
13:45-14:00
Västkuststudion (Studio 3)
13:45-14:00
BJS - Prize session
14:00-14:45
BARNKIR - State of the Art: Robot kirurgi på barn.
14:00-14:45
VÅRDVET - Fria föredrag: Aktuellt i kirurgisverige
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
Utbildningskommittén - Vad kan en svensk kirurgbakjour?
15:15-16:00
ADMIN - Förändra, förtydliga, förenkla och förnya - Fyra F för ett tydligt och begripligt språk
15:15-16:00
VÅRDVET - Etisk stress
15:15-16:00
Västkuststudion (Studio 1)
16:00-16:15
Västkuststudion (Studio 2)
16:00-16:15
Västkuststudion (Studio 3)
16:00-16:15
BARNKIR - Årsmöte via Zoom länk
16:00-17:00
SKF - Prisutdelning inklusive Stora Forskarpriset
16:15-17:00
ADMIN - Förändra, förtydliga, förenkla och förnya - Fyra F för ett tydligt och begripligt språk
16:15-17:00
VÅRDVET - Värna om vårdaren
16:15-17:00
Västkuststudio (Studio 1)
17:00-17:05
Västkuststudio (Studio 2)
17:00-17:05
Västkuststudio (Studio 3)
17:00-17:05
Godmorgon (Studio 1)
09:00-09:30
Godmorgon (Studio 2)
09:00-09:30
Godmorgon (Studio 3)
09:00-09:30
Reportrar på stan
09:00-10:30
KOLOREKTAL - Fria föredrag
09:30-10:15
KÄRLKIR - Fria Föredrag
09:30-10:15
PLASTIK - Abstracts - LKG
09:30-10:15
Västkuststudion (Studio 1)
10:15-10:30
Västkuststudion (Studio 2)
10:15-10:30
Västkuststudion (Studio 3)
10:15-10:30
KOLOREKTAL - State of the art: Kolektomi och rekonstruktion vid IBD - ett multidisciplinärt teamwork för patientens bästa
10:30-11:15
KÄRLKIR - Karotissjukdom i Sverige 2021
10:30-11:15
PLASTIK - ACTA-symposium Facialispares.
10:30-11:15
Sponsorseminarium - Ethicon
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH - Vad behöver en ST-läkare i allmänkirurgi kunna om brännskador?
12:00-12:45
ST - LUNCH - Vad behöver en ST-läkare i allmänkirurgi kunna om kärlkirurgi?
12:00-12:45
ST - LUNCH - Endokrinkirurgiska fallgropar- hur du navigerar bland hormoner & halsar
12:00-12:45
Västkuststudion (Studio 1)
12:45-13:00
Västkuststudion (Studio 2)
12:45-13:00
Västkuststudion (Studio 3)
12:45-13:00
KOLOREKTAL - HIPEC for colorectal cancer (CRC) with peritoneal metastases – What’s new?
13:00-13:45
KÄRLKIR - Kärlkirurgi i arcus: Hur långt har vi nått?
13:00-13:45
ENDOKRIN - Sandströms föreläsning
13:00-13:45
Västkuststudion (Studio 1)
13:45-14:00
Västkuststudion (Studio 2)
13:45-14:00
Västkuststudion (Studio 3)
13:45-14:00
KOLOREKTAL - Onkologi
14:00-14:45
KÄRLKIR - Fria föredrag Prize session
14:00-14:45
ENDOKRIN - Fria föredrag
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
KOLOREKTAL - Mini SOTA proktologi
15:15-16:00
KÄRLKIR - Komplexa kärlfall ben
15:15-16:00
LÖF - Nyheter från LÖF. Traumasjukvård, akut laparotomi på sköra äldre, checklista 2.0 och övrigt.
15:15-16:00
SFEK - Årsmöte - Zoom
15:15-16:00
Västkuststudion (Studio 1)
16:00-16:15
Västkuststudion (Studio 2)
16:00-16:15
Västkuststudion (Studio 3)
16:00-16:15
KOLOREKTAL - Fria föredrag
16:15-17:00
KÄRLKIR - Hur har covid-19 förändrat det kärlkirurgiska sjukdomspanoramat?
16:15-17:00
Gemensamma nämnare för global kirurgi och glesbygdsmedicin?
16:15-17:00
Västkuststudio (Studio 1)
17:00-17:05
Västkuststudio (Studio 2)
17:00-17:05
Västkuststudio (Studio 3)
17:00-17:05
KÄRLKIR - Styrelsemöte
17:00-18:00
Godmorgon (Studio 1)
Studio 1
09:00-09:30
Reportrar på stan
09:00-10:30
SOTA - Analcancer
09:30-10:15
ENDOKRIN - Granbergs föreläsning - Surgery of local advanced thyroid cancer
09:30-10:15
PLASTIK - Abstracts- Kraniofacial
09:30-10:15
Västkuststudion (Studio 1)
Studio 1
10:15-10:30
KOLOREKTAL - COVID-19 and colorectal surgery
10:30-11:15
ENDOKRIN - Fria föredrag
10:30-11:15
PLASTIK - Lymfödem och Malignt Melanom
10:30-11:15
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
Västkuststudion (Studio 1)
Studio 1
12:45-13:00
ENDOKRIN - Symposium II: NET G3 och NEC
13:00-13:45
PLASTIK - Abstracts - Bröst
13:00-13:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
13:45-14:15
KKF - Hur ska vi göra den kirurgiska forskningen attraktiv och locka begåvade kollegor till kirurgin?
14:15-15:00
ENDOKRIN - Fria föredrag
14:15-15:00
PLASTIK - Abstracts - Bröst och brännskador
14:15-15:00
Avslutning (Studio 1)
Studio 1
15:00-15:25
Svensk plastikkirurgisk förening årsmöte, via zoom
15:30-17:00