Conventum Kongress
Hjalmar Bergman Teatern
Club 700
Studion
Handskmakaren
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Teatercaféet
Sponsorworkshops - Arena Entré
Arena Extra i utställningshallen
Sponsorworkshops - Repslagaren - Innovation room
Conventum Arena
Grundläggaren
Nålmakaren
Näbben
Skomakaren
Lodet
Visaren
Stora hotellet, Slottskällaren
Elite Stora Hotellet
Naturens hus
Forum
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:00
SOTA Tarmcancer - vägen till titthålskirurgi i Sverige
10:00-11:00
SFÖAK Barretts esofagus - nya riktlinjer
10:00-11:00
SFFB Fria föredrag
10:00-11:00
Utställning och förflyttning till invigning
Conventum Arena
11:00-11:30
Invigning
11:30-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
ST-Lunch Bröstföreläsning - Om det inte är cancer?
12:30-13:00
ST-Lunch Stomier - indikationer, teknik och komplikationer
12:30-13:00
ST-Lunch Medellinjebråck - orsaker och behandling
12:30-13:00
ST-Lunch Gallkirurgi
12:30-13:00
SIKT - Obesitas 2.0 - etablerade vs nya tekniker.
13:00-14:30
ACTA-Föreläsning
13:00-14:30
KIRUB Vetenskapligt battle - Licence to kill
13:00-14:30
SFÖAK Perihilär gallvägscancer - vägen till bot
13:00-14:30
SFFB The extremes of ages
13:00-14:30
Vårdvetenskap - Cancerrehabilitering under och efter cancerbehandling, ett kirurgiskt perspektiv
13:00-14:30
KAFFE
Conventum Arena
14:30-15:15
SFAT Ukraina: tema kirurgi och Krigssjukvårdens utveckling i Sverige
15:15-16:45
SFFB Rare tumors of the breast
15:15-16:45
Vårdvetenskap - ERAS - Ett koncept för alla?
15:15-16:45
SFÖAK Fria föredrag; lever, galla och pankreas
15:15-16:45
KIRUB + SIKT - Säker kirurgi med god SIKT
15:15-16:45
SFFB Årsmöte
16:45-17:45
Mingel i utställningen
Conventum Arena
17:00-17:30
Get-Together
Conventum Arena
17:30-22:00
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
08:00-09:30
Vårdvetenskap Samsymposium med KIRUB - När jag misstänker att min patient far illa
08:00-09:30
SFÖAK Långtidseffekter av metabol kirurgi; plus och minus
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
SFFB Fria föredrag
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
BD Workshop - Erfarenhet av att bygga ett bråckcenter, framgångsfaktorer och resultat.
09:45-10:15
SFÖAK Hepatocellulär cancer - vad är bästa behandlingen?
10:15-11:45
Vårdvetenskap Fria föredrag
10:15-11:45
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
10:15-11:45
KIRUB Onkoplastikkirurgi vid bröstkirurgi
10:15-11:45
KKF symposium - Multidisciplinära forskningsteam är framtiden! - men hur får vi till det?
10:15-11:45
SFFB Axillkirurgi efter neoadjuvant behandling
10:15-11:45
SIKT - Fria föredrag
10:15-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Sponsorsymposium av Intuitive - Why change from open Rives Stoppa to da Vinci?
12:00-12:30
Intuitive - Sponsorlunch för sjuksköterskor - Tankar kring arbetsmiljö och teamwork perioperativt & Utvecklingen av da Vinci genom åren
12:00-12:45
ST-Lunch Initialt traumaomhändertagande
12:30-13:00
ST-Lunch Endokrinföreläsning - Kan det vara NET?
12:30-13:00
ST-Lunch Övre gastrointestinal blödning
12:30-13:00
ST-Lunch Akut kolonkirurgi - Indikationer, strategi och resultat
12:30-13:00
NFSK Doktorandlunch
12:30-13:00
SFAT Traumatic injuries in conflict zones
13:00-14:30
SOTA 2: Akut kolonileus
13:00-14:30
Vårdvetenskap samsymposium SIKT - Onkologisk kirurgi. Kompetent vård nationellt är en förutsättning för centraliserad kirurgi i världsklass
13:00-14:30
SFÖAK Fria föredrag; esofagus, ventrikel och obesitas
13:00-14:30
SFFB Melanom
13:00-14:30
KIRUB Malign övre GI-kirurgi - Operationstekniker samt komplikationshantering. Råd som alla ST bör känna till
13:00-14:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av Medtronic: Hur kan AI hjälpa dig i din kirurgiska vardag?
14:45-15:15
Ihre-förel. SFÖAK Donald Low, Esophagus in the era of ERAS
15:15-16:45
Vårdvetenskap Postersession
15:15-16:45
Speed-talks och avhandlingspresentation
15:15-16:45
SFAT+SBKF Appendicit - strukturerad diagnostik och behandling av barn och vuxna
15:15-16:45
SIKT - Amazing Technologies.
15:15-16:45
SFÖAK Årsmöte
16:45-17:15
SFAT Årsmöte
16:45-17:15
SIKT-Årsmöte
16:45-17:15
KIRUB Årsmöte
16:45-17:15
SIKT Middag
18:30-23:00
NFSK middag (samling i slottsparken kl.18:15)
19:00-23:00
SFÖAK middag
19:00-23:00
SKF Plenarsession - Fortbildning i Norden
08:00-09:30
BARNKIR Gastrostomi Battle: Bästa teknik, resultat från gastrostomi studie
08:00-09:00
Administration Elsa-Maja, Anna och de andra på Örebro Hospital. Regionarkivet Örebro om vikten av arkivering och bevarande för framtiden.
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Vårdvetenskap - Även barn och unga som närstående är vårt ansvar!
08:00-09:30
BARNKIR: Abstractpresentation
09:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
SKF Årsmöte
10:00-10:45
Vårdvetenskap - Fria föredrag
10:15-10:45
Administration Bröstcancer
10:15-11:45
BARNKIR - Årets avhandlingar
10:15-11:00
BJS Prize Session
10:45-11:30
Vårdvetenskap Prisutdelning; Årets Forskarpris, Årets specialistsjuksköterska, Bästa abstract, Bästa fria föredrag
10:45-11:45
BARNKIR - Abstracts
11:00-11:45
BJS Föreläsning: National and international collaboration in pancreatic surgery - lessons learned
11:30-12:15
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Vårdvetenskap medlemslunch - Tips och trix kring läkemedelshantering inom kirurgisk vård
12:00-12:45
ST-Lunch Stomier - Indikationer, teknik och komplikationer
12:30-13:00
ST-Lunch Obesitas
12:30-13:00
ST-Lunch Endokrinföreläsning - Kan det vara NET?
12:30-13:00
ST-Lunch Bröstföreläsning - Om det inte är cancer?
12:30-13:00
BARNKIR Fosterkirurgi: att operera på den ofödda
13:00-14:30
Prisutdelning SKFs priser inklusive Stora forskarpriset
13:00-13:45
Vårdvetenskap "Back to basic: smärta, andning och mobilisering"
13:00-14:30
Administration Patientregistret - Användning av diagnos- och åtgärdskoder för statistik och forskning
13:00-14:30
Work-life balance: fortbildning, ledarskap och hållbarhet. Hur ska du balansera för att hitta ett hållbart och utvecklande arbetsliv?
13:45-14:45
Workshop av Intuitive - Att arbeta som robotkoordinator och bedriva ett effektivt robotprogram
14:30-15:00
Kaffe och utställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av BBraun: Hands-on test/träning med nya instrument
14:45-15:15
Surgical Summary: Olle Ljungqvist Göran Wallin
15:00-17:00
BARNKIR Posterpresentation
15:00-15:30
Vårdvet+Admin Inspirationsföreläsning Livet- Inte alltid en dans på rosor
15:15-16:30
SFÖAK+SIKT - Nytt vårdprogram för gallsten - har vi en gyllene standard nu?
15:15-16:30
Det administrativa programmet fortsätter i Club 700 med föreläsare Tobias Karlsson.
15:15-16:30
BARNKIR - Nationella vårdprogram
15:30-15:45
BARNKIR - SWEAPS uppdatering
15:45-16:30
BARNKIR Årsmöte
16:30-17:30
Bankett
Conventum Kongress
18:30-23:59
SVESEK Årsmöte
08:00-09:30
Kärlkir - Poster session
08:00-08:30
KOLOREKTAL Vanligt och ovanligt anorektalt
08:00-09:30
ADMINISTRATION Obesitas
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Introduktion och en palett av NET
08:00-09:30
PLASTIKKIR Välkommen - Föreläsning TBD
08:00-09:30
KÄRLKIR Fria Föredrag
08:30-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
Workshop av Intuitive - Succesful implementation of da Vinci in our Right Colectomy program
09:30-10:00
Workshop av Medtronic: Hur kan AI hjälpa dig i din kirurgiska vardag?
09:45-10:15
SVESEK - Immunterapi: vad en kirurg behöver veta
10:15-11:45
KOLOREKTAL - Fria föredrag
10:15-11:45
Thyroideacancer symposium- nutid, trender och framtid.
10:15-11:45
KIRUB Transplantation - Bytt är bytt!
10:15-11:45
ADMINISTRATION SVF koordinator
10:15-11:00
KÄRLKIR - Is CTLI treatment changing?
10:15-11:45
PLASTIKKIR ACTA-föreläsning - Rekonstruktiv brännskadekirurgi
10:15-11:45
SIKT - ICG
10:15-11:45
Vårdadministratör med på rond
11:00-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Sponsorsymposium av BD: "Kan vi undvika öppen bröstkirurgi vid vissa typer av bröstlesioner?" - minimalinvasiv vacuumassisterad excision av benigna bröstlesioner
12:00-12:30
Sponsorssymposium av Ethicon: Spelar anastomoskonstruktionen roll vid rektalcancer?
12:00-12:30
Sponsorsymposium av Medtronic: Experience progressing from Laparoscopy to Hugo Robotic Assissted Surgery System.
12:00-12:30
ST-Lunch Akut kolonkirurgi - Indikationer, strategi och resultat
12:30-13:00
ST-Lunch ERCP och EUS
12:30-13:00
ST-Lunch Tarmischemi - En kameleont
12:30-13:00
ST-Lunch Initialt traumaomhändertagande
12:30-13:00
Högt tryck på binjurar
13:00-14:30
KIRUB Könsbekräftande kirurgi - Utredning & etik, med fokus på kirurgisk teknik
13:00-14:30
KÄRLKIR
13:00-14:30
KOLOREKTAL Polyper och tidig kolorektal neoplasi
13:00-14:30
SVESEK -Remarkabla framsteg inom hörselforskningen - från hörapparat till cochleaimplantat. Kan vi lära av krokodilen också?
13:00-14:30
PLASTIKKIR Abstracts presentation och avhandling
13:00-14:30
Workshop av BD - Kom och prova på minimalinvasiv vacuumassisterad excision av benigna bröstlesioner!
13:30-16:00
Kaffe och uställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av Suturion: Testa en ny metod för förbättrad bukförslutning efter öppen kirurgi
14:45-15:15
SPKF-program fortsätter i gemensamt symposium med Kärlkir-Plastik i Studion
15:10-16:40
Granberg Föreläsning
15:15-16:45
KOLOREKTAL Nya behandlingsmetoder av rektalcancer
15:15-16:45
KIRUB Never say never again - på hemligt uppdrag i IBD-kirurgins komplikationstäta rike
15:15-16:45
SIKT - Bukväggssession - isolering av EA fistel, eTEP Rives-Stoppa, rektusdiastas, preoperativ optimering
15:15-16:45
KÄRLKIR+PLASTIK Advanced Distal surgery needed in CTLI patients
15:15-16:45
ENDOKRIN Årsmöte
16:45-17:15
KÄRLKIR Årsmöte
16:45-17:15
KOLOREKTAL Årsmöte
17:00-17:30
KOLOREKTAL Postersession
17:30-18:30
KOLOREKTAL Fria föredrag
08:00-09:30
KÄRLKIR Fria föredrag prissession
08:00-09:30
KIRUB Trauma: When the going gets tough, the tough get going!
08:00-09:30
Paratyreiodea- från helvete till himmel
08:00-09:30
PLASTIKKIR Abstracts presentation och avhandling
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
SOTA 3 SFÖAK Trauma fokus HPB samarbete SFAT
10:15-11:45
Sandström Föreläsning
10:15-11:45
KOLOREKTAL Lokalt avancerad koloncancer
10:15-11:45
KÄRLKIR Kompressions Syndrom
10:15-11:45
PLASTIK Posterpresentation
10:15-11:00
PLASTIKKIR Patrik Boivie - Rwandas projekt
11:00-11:45
Förflyttningspaus
Conventum Arena
11:45-12:00
KOLOREKTAL Tarmischemi - samsymposium SFKRK/SSVS
12:00-13:30
Uppåt framåt! - Utbildning och Forskning
12:00-13:30
PLASTIKKIR Årsmöte, Prisutdelning bästa föredrag samt Utdelning SPKF-resestipendium
12:00-13:30
Lunchpaket
Conventum Arena
13:30-14:15