– Matematikbiennalen 2020 –

Preliminärt program.
Klicka på aktuell programpunkt för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Torsdag 16 januari
08:30
Matematikbiennalen öppnar
Utställningen
08:30-10:00 - Torsdag 16 januari
10:00
Invigning
IKEA, hus N
10:00-10:40 - Torsdag 16 januari
11:00
Fullt - G 102 - Kreativ och inspirerande matematik-uppdrag, tips och idéer
Hans Persson
Tegnér, hus H
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 107 - Programmering på mellanstadiet – vad, hur och varför?
Eva Björklund
Leonardo, hus F
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 110 - Sannolikhetslära och statistik i ett historiskt perspektiv
ANDERS TENGSTRAND
Homeros, hus F
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 102 - Minimalistisk programmering i matematik
Niklas Grip
Linné, hus H
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 101 - Matematikundervisning i förskolan med digitala verktyg som ett komplement.
Åsa Svensson
Weber, hus K1
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 104 - Kan långa pass skapa bättre helhet och bidra till lustfyllt och hållbart lärande för eleverna?
Tove Bergström
Myrdal, hus K1
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 101 - Linjär optimering med analoga och digitala undervisningsverktyg
Anders Johansson
Wicksell, hus K1
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 106 - Exponering av elevers kunskap
Petter Norrthon
Södra, hus M
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 108 - Rationella talens skamfyllda uppträdande eller bråktalens vara eller icke vara
Pesach Laksman
NCC, hus M
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 106 - Att bli vän med talen
Ingemar Holgersson
IKEA, hus N
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 108 - Förståelse för och beräkningar med de fyra räknesätten
Heléne Sandström
H1210
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 105 - Elevaktivt matematiklärande för de yngsta skolbarnen
Margareta Bynke
H1211
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
A 104 - En interventionsstudie med applikationen Vektor
Emma Ek
H1310
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 106 - Tal om tal
Marie Axelsson
K1040
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 102 - Att hitta matematiken i förskoleklass – hållbar bedömning för eleverna, lärarna och framtiden
Anette Bagger
K1043
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
F 102 - Kunskapsmatrisen - från första klass till gymnasiet
Helene Brunström
K1046
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - F 103 - Undersökande matematik med GeoGebra
Mattias Ahlén
K1050
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 105 - Att våga släppa taget om vägen till den perfekta lösningsmetoden
Marielle Halltorp
K1073
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 107 - Vi ska vika Norios origamiflygplan som flyger tillbaka till era händer.
Norio Torimoto
K1074
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
F 101 - Laborera med Vernier - datorbaserad mätteknik
Conny Modig
K1076
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 111 - Escape room- ett sätt att höja intresset för matematik?
Cecilia Glimstrand
K1081
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 103 - Ämnesövergripande matematikundervisning - Matematik och fordons
Mathilda Lennermo Selin
K1082
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
B 109 - SFIMA - att använda matematik som språkförstärkande ämne i SFI-undervisningen
Sara Johansson
K1211
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 101 - Rätta matte med många ger mersmak - sambedömning av NP är kompetensutveckling!
Camilla Johansson
M1049
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 103 - Vad blir man om man pluggar matte?
Tom Britton
M1051
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
G 105 - STL - digitala verktyg som hävstång för lärande i matematik
Anna Pilebro Bryngelsson
M1053
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - G 104 - Utmaningar och möjligheter i verksamheter riktade särskilt till matematikbegåvade elever
Linda Mattsson
N1017
11:00-11:45 - Torsdag 16 januari
12:05
B 202 - AI och Digital Matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande
Marie Utterberg Modén
Homeros, hus F
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 209 - Resonera mera!
Katarina Cederqvist
Linné, hus H
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 212 - Hur gör eleverna när de har digitala verktyg till hjälp och hur ska jag bedöma det?
Carl-Magnus Häggström
Myrdal, hus K1
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 213 - Derivator och integraler bland studsmattor och åkattraktioner: Hastighet, acceleration och ryck
Ann-Marie Pendrill
Södra, hus M
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 203 - Hurra, vi ska ha matteprov!
Annika Pettersson
NCC, hus M
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 206 - Reviderad ämnesplan – vad har ändrats och vad betyder det?
Johan Falk
IKEA, hus N
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 210 - Från mönster till räta linjens ekvation
Sara Wedahl
H1211
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 201 - Aktiviteter och uppgifter inom Informell statistisk slutledningsförmåga
Per Blomberg
H1310
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 215 - Internationella studier – nya PISA-resultat
Samuel Sollerman
K1040
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
K 201 - Ämnesövergripande matematikundervisning - Matematik och fordons
Mathilda Lennermo Selin
K1046
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 208 - Matematiken i böcker jag läst
Peder Claesson
K1050
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 211 - Lotta placering och grupper: Hur möjliggör det för elever att delta mer aktivt i matteundervisning?
Malin Hagström
K1073
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 204 - Programmering i matematiken
Anders Karlsson
M1051
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
B 205 - Algoritmer med repetition och if
Kristofer Eriksson
M1053
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 214 - Talens betydelse i folktro, religion och magi.
Karl-Bertil Hake
N1017
12:05-12:50 - Torsdag 16 januari
13:00
Fullt - A 203 - Va, är det så eleverna arbetar under matematiklektionerna!
Gunnar Sjöberg
Tegnér, hus H
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 204 - Lattjolajbanväskan - resonemang och bedömning
Pernilla Falck
Leonardo, hus F
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 208 - Håll leken levande med stöd av matematiska kunskaper.
Christina Svensson
Weber, hus K1
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 201 - Utveckling av matematikundervisningen med frågor och undervisningsgrepp
Anna Östman
Wicksell, hus K1
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 202 - Nationella provet för årskurs 6 – Hur löser elever uppgifter?
Inger Ridderlind
K1043
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 207 - Tio-mask, tärningsspel och björna i skogen - aktiviteter som utvecklar förskolebarns taluppfattning
Camilla Björklund
K1081
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
A 206 - Konst + geometri = sant
Åsa Boman
M1049
13:00-13:45 - Torsdag 16 januari
14:05
Fullt - A 306 - Flerspråkighet i matematikklassrummet - en fråga för alla elever och lärare
Ulrika Ryan
Tegnér, hus H
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 301 - Programmering som ett ett nytt verktyg i matematikundervisning - möligheter och hinder
Andreas Borg
Leonardo, hus F
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 301 - Vad är matematiken i förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter?
Nina Ullsten Granlund
Homeros, hus F
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 306 - Begreppskartor - arbeta kreativt med begreppen
Synnöve Carlsson
Linné, hus H
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - G 302 - Begåvade elever i matematikklassrummet
Attila Szabo
Weber, hus K1
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 301 - A realistic view on realistic mathematics education
Paul Drijvers
Myrdal, hus K1
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 307 - Från skolboksbaserad undervisning till styrd träning likt idrottsträning – effektivare och roligare
Johan Wild
Wicksell, hus K1
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 302 - Digitala resurser för Utforskande samtal i matematik – konkreta aktiviteter för nutida klassrum
Andreas Eckert
Södra, hus M
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 304 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
Maria Lindroth
NCC, hus M
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 307 - Matematikspel för färdighetsträning i lekfull form (F-klass–åk 5)
Margareta Forsbäck
IKEA, hus N
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 302 - Stora skillnader finns i de små skillnaderna - Undervisningen om additiva strukturer
Anna-Lena Ekdahl
H1210
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 308 - Ta ämnesinnehållen på allvar! Matematik och yrkesämnen i samverkan
Matilda Edström
H1211
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 309 - Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken
Aref Hamawi
H1310
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 308 - Problemlösning med Singaporemodellen Fk-åk 5.
Doris Lindberg
H1311
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
F 302 - Laborativ Matte-NO workshop
Hans Persson
K1040
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
F 301 - Intensivträning i matematik - elevhäften och handledningar för att ge elever nya möjligheter
Ingrid Olsson
K1043
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 306 - Comparative judgement – bedömning av och för lärande
Niclas Larson
K1046
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 304 - Algebra i grundskolan
Cecilia Kilhamn
K1050
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
A 305 - Kommunalt bedömningsstöd för aritmetik och bråk i årskurs 4
Mattias Johansson
K1073
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 303 - Kägelsnitt med dynamiska geometrisystem
Olaf Knapp
K1074
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 310 - Konstverk med grafer på desmos.com - kreativt lärande.
Benita Von Bahr
K1076
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 304 - Workshop i kreativ uppgiftskonstruktion
Kenneth Winter
K1081
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
F 303 - What's in it för mig? Att använda UR:s matematikprogram som en resurs
Andrea Walter de Perlet
K1082
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 303 - Förståelse för och beräkningar med de fyra räknesätten
Heléne Sandström
M1049
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
G 305 - Programmera variabelbegreppet i Scratch
Laura Fainsilber
M1051
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
B 305 - ”Nä, jag tänkte nog fel ...” - Elevers agens vid algebraiska resonemang i helklass
Martin Nyman
M1053
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
Fullt - G 303 - Reviderad kursplan i matematik– vad har ändrats och vad betyder det?
Jenny Lindblom
N1017
14:05-14:50 - Torsdag 16 januari
15:10
A 407 - Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken
Anders Albinsson
Tegnér, hus H
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 408 - Att undervisa med variation utifrån Shanghai-modellen
Robert Gunnarsson
Leonardo, hus F
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 404 - Individanpassad undervisning
Kristina Almqvist
Homeros, hus F
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 406 - Sokratiska föreläsningar i matematik – ett sätt att engagera och göra ämnet mer levande
Peter Frejd
Linné, hus H
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
A 405 - Digitalisering av det nationella provet i matematik för årskurs 3
Erica Aldenius
Weber, hus K1
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 401 - Computing and Mathematics: Exploiting the potential for learning at their intersection
Celia Hoyles
Myrdal, hus K1
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 404 - Specialpedagogisk matematikdidaktik – för, av och med vem? Lärdomar från tre lärosäten
Helena Roos
Wicksell, hus K1
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 401 - Elever utvecklar det matematiska språket i matematikverkstaden
Esperanza Salazar
Södra, hus M
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
F 401 - Flervalsfrågor och datadriven undervisning med NOKflex
Daniel Barker
NCC, hus M
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 403 - Hur programmering kan inkluderas i matematiken och problemlösning - lärdomar och exempel
Tanja Tchoumak
IKEA, hus N
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
K 401 - Vill du nätverka i en lesson study om proportionella resonemang?
Jöran Petersson
H1211
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
F 402 - Numicon i klassundervisningen åk Fk-3
Mats Juhlin
H1310
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 405 - Tal och tanke - hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete
Susanna All Carreberg
K1040
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 406 - INSTÄLLD - Varför kan de inte skriva en planering?
Anna Wernberg
K1046
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 402 - Ekvationer utifrån relationer med stöd av en lärandemodell
Charlotta Andersson
K1050
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 409 - Måste en parabol(antenn) vara en parabol(oid)?
Bengt Aspvall
K1073
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 402 - Programmering i matematik: En hemsida att använda
Sophia Ericsson
K1074
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 404 - Nationellt prov i matematik åk 9 - från uppgiftsidé till färdigt prov.
Charlotte Nordberg
K1076
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 405 - Bedömning av elevlösningar i nationella provet i Ma2
Linnea Talltjärn
K1081
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 410 - Framtidens digitala nationella prov i matematik kurs 2-4 – Effektivare, likvärdigare och bättre!
Ingela Eriksson
K1082
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 403 - Escape Room - Varsågod!
Siv Hartikainen
K1211
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
G 403 - Läromedel och undervisning på vetenskaplig grund
Andreas Ryve
M1049
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 402 - Hur undervisar man om proportionella resonemang?
Linda Ahl
M1051
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
B 401 - Matematik för integration
Jan Gustavsson
M1053
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 406 - Det aktiva matematikklassrummet
Åsa Brorsson
N1017
15:10-15:55 - Torsdag 16 januari
16:15
A 501 - Mönster i förskolan
Andreas Ebbelind
Tegnér, hus H
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 504 - Problemlösning som verktyg för lärande – varför så klurigt?
Johan Sidenvall
Leonardo, hus F
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 509 - Digitaliserad matematikundervisning - utan grafräknare
Petter Norrthon
Homeros, hus F
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 507 - Har nationella prov i Ma 2-4 blivit svårare? En resultatresa kring provbetygen på NP i Ma 2-4.
Peder Öberg
Linné, hus H
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 501 - Från prata matematik till intensivundervisning - en utvecklingsresa
Andreas Olsson
Weber, hus K1
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 501 - Digitala verktyg i matematikundervisningen, under eller blunder?
Miguel Perez
Myrdal, hus K1
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 506 - Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
Synnöve Carlsson
Wicksell, hus K1
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 504 - Problemlösning med Singaporemodellen Fk-åk 5.
Doris Lindberg
Södra, hus M
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - F 501 - Singaporemodellen - nycklar till framgångsrik undervisning
Josefine Rejler
NCC, hus M
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
A 503 - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion
Susanne Lantz
IKEA, hus N
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 508 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
Maria Lindroth
H1210
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 505 - Flerspråkiga elever, textuppgifter och begrepp i matematik
Eva Norén
H1211
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 506 - Programmering för matematiklärare - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden
Constanta Olteanu
H1310
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
F 503 - Lego Education – Spike Prime. Matematik genom robotprogrammering.
Richard Duncan
H1311
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 503 - Effekter av aktiva klassrum med puls-träning på elevers lärande och prestationer i matematik
Lassana Ouattara
K1040
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 508 - Introduktionskurs i Python för matematikundervisningen via webbläsare och repl.it
Jonas Hall
K1043
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 507 - Sifferverkstad
Helena Eriksson
K1046
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 502 - Man ser inte skogen för alla träd (är så små)
Niclas Larson
K1050
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 505 - Sigma 8, matematiktävlingen där hela klassen hjälps åt att lösa problem
Anna Efremova
K1073
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
F 502 - Variera matteundervisningen och nå alla elever!
Åsa Brorsson
K1074
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 502 - Legende læring med ligninger/Lekfullt lärande med ekvationer
Volker Berthold
K1076
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
B 511 - Bedömning av elevlösningar i nationella provet i Ma2
Linnea Talltjärn
K1081
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 503 - Matematik på ”hårda” och ”mjuka” yrkesprogram
Elisabet Bellander
K1082
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 505 - Slå ett slag för elever med särskild begåvning
Elisabet Mellroth
K1211
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
G 504 - Hjärnavbildning, ögonrörelser och matematikuppgifter.
Mathias Norqvist
M1049
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - G 506 - Språklig sårbarhet - fallgropar och alternativa vägar in i matematikens värld
Karin Wijk Nilsson
M1051
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - A 502 - Hållbar matematikundervisning i förskoleklass
Görel Sterner
M1053
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
Fullt - B 510 - Lära matematik tillsammans – hur skapar vi ett kollaborativt lärande?
Pernilla Pettersson
N1017
16:15-17:00 - Torsdag 16 januari
17:15
Årsmöte SMaL
H1211
17:15-18:00 - Torsdag 16 januari
Fredag 17 januari
09:00
B 609 - Hur vi lyckas med matematiken med yrkeselever
Tommy Olsson
Tegnér, hus H
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 602 - Vad händer med matematiken när avancerade digitala verktyg introduceras?
Anna Lind Pantzare
Leonardo, hus F
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 605 - Fyra exempel på digitalt förstärkt matematikundervisning – Praktiknära skolforskning
Per Nilsson
Homeros, hus F
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 605 - Kooperativa strukturer skapar hållbara förutsättningar för matematiklärandet
Ulrica Elisson
Linné, hus H
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 601 - De yngsta barnens taluppfattning och räknefärdigheter – på vetenskaplig grund
Camilla Björklund
Weber, hus K1
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 604 - Nittonhundratalet – en svensk stormaktstid i matematik
ANDERS TENGSTRAND
Myrdal, hus K1
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 602 - Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken: kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationellt prov
Jenny Lindblom
Wicksell, hus K1
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 605 - Jag vet att eleven kan men hon har inte redovisat det – elevers förmåga att uttrycka sig skriftligt.
Anna Teledahl
Södra, hus M
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
Fullt - B 604 - GeoGebra som digital resurs
Sandra Johansson
NCC, hus M
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
K 602 - 5-minutare för att öva säkerhet i grundläggande räknefärdigheter och ge ökad självkänsla i matematik
Jonas Bergman Ärlebäck
IKEA, hus N
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
Fullt - A 607 - Generalisera mera! Utveckla algebraiskt tänkande i åk 1-3
Manuel Tenser
H1210
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 603 - Programmering, det mest generiska digitala verktyget?
Kristofer Eriksson
H1211
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 606 - "=" = "=="? – Funktioner, variabler och likhetstecken i matematik och i programmering.
Åse Fahlander
H1310
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 608 - Det aktiva matematikklassrummet
Åsa Brorsson
H1311
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
F 603 - INSTÄLLD - Programmera med datorprogram eller grafräknare, från grund till...
Bengt Åhlander
H1411
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 603 - Nygamla insikter från Singapore
Anna Bengtsson
K1040
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 607 - Är de nationella proven jämförbara över tid?
Katarina Kristiansson
K1043
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 606 - Insatser för särskilt matematikbegåvade elever - vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut?
Linda Mattsson
K1046
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
A 606 - Räta linjens ekvation - en möjlighet till förståelse av generaliseringar i årskurs 1 och 6
Helén Sterner
K1050
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 601 - Matematikundervisning i mångkulturella klasser
Saman Abdoka
K1073
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
F 601 - Låt dig inspireras av finsk matematik för högstadiet!
Jens Sikström
K1074
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
F 602 - Numicon i klassundervisningen åk 4-6
Mats Juhlin
K1076
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
B 611 - Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon
Linda Jarlskog
K1081
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
G 602 - En till...
Jorryt van Bommel
K1082
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
Fullt - A 609 - Escape Room - Varsågod!
Siv Hartikainen
K1211
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
K 601 - Hur ser den bästa tänkbara kompetensutvecklingen ut?
Mikael Cronhjort
M1049
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
Fullt - B 610 - Hur undervisar man om proportionella resonemang?
Linda Ahl
M1051
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
Fullt - A 603 - Ska vi kalla det grundläggande taluppfattning, talkänsla eller talerfarenhet?
Eva Rosenqvist
M1053
09:00-09:45 - Fredag 17 januari
10:15
B 703 - Hagelkornstal, summan -1/12 och tredjegradskurvors egenskaper
Bengt Åhlander
Tegnér, hus H
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 708 - Problemlösning med programmering
Daniel Dufåker
Leonardo, hus F
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 702 - Återkopplingens villkor på lågstadiet
Jenny Green
Homeros, hus F
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 707 - Nivågruppering—Metod och stoffdifferentierad undervisning
Eva-Stina Källgården
Linné, hus H
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - B 709 - Klassrumsdiskussioner utifrån elevers tankar – kan digital teknik stötta?
Maria Fahlgren
Weber, hus K1
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 701 - Using apps for sustaining young children's mathematical languages
Tamsin Meaney
Myrdal, hus K1
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 705 - Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
Patrik Gustafsson
Wicksell, hus K1
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 705 - Multiplikation är inte upprepad addition
Kerstin Larsson
Södra, hus M
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 702 - Att uppfinna hjulet igen.
Anna Wedestig
NCC, hus M
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 711 - Tal om tal
Cecilia Christiansen
IKEA, hus N
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - B 704 - Spelidéer
Nina Aspegren
H1210
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - G 704 - Perspektiv på skolans arbete med särskilt stöd i matematik
Görel Sterner
H1211
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - B 710 - Laborativ matematik från datorernas värld
Bengt Aspvall
H1310
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 708 - Elevaktivt matematiklärande för de yngsta skolbarnen
Margareta Bynke
H1311
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 704 - Åldersblandade matematikpromenader, tips på upplägg och material
Karin Käck
K1040
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - B 706 - Utmanande problemlösning i matematik – En hållbar och utmanande matematikundervisning för alla
Bodil Lövgren
K1043
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
A 707 - Inkluderande matematik i skolträdgården
Åsa Wennström
K1046
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 701 - Relevansmålet – är det relevant? Går det i så fall att klara av på en lektion?
Daniel Tingdahl
K1050
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
F 702 - Digitala verktyg i Ma/NO-undervisningen
Greger Blomqvist
K1073
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
B 705 - Lärobok på vetenskaplig grund? Ett försök med interleaving
Olof Dahl
K1074
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - K 701 - Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever
Eva Pettersson
K1076
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 706 - Problemlösning med hjälp av kooperativa strukturer
Ulrica Elisson
K1081
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
F 701 - Nationellt centrum för matematikutbildning
Ulrica Dahlberg
K1082
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 701 - Robot City, grundläggande programmering i matematik
Ingela Sandberg
K1211
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 703 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
Susanne Lantz
M1049
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 702 - Dynamiska rymdgeometrisystem som konstruerverktyg för matematikutbildning
Olaf Knapp
M1051
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 706 - INSTÄLLD - Progression i undervisning av bråk från förskolan till högstadiet
Caroline Nagy
M1053
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
G 703 - Matematikundervisning – ett varierande fenomen
Helena Grundén
N1017
10:15-11:00 - Fredag 17 januari
11:10
Utbildningsministern på besök
Anna Ekström
Gallerian, M-huset
11:10-11:20 - Fredag 17 januari
11:25
B 808 - Resonemang om matematiska resonemang
ANDERS TENGSTRAND
Tegnér, hus H
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 803 - Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
Håkan Nygård
Leonardo, hus F
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 811 - Fjärdegradspolynom och gyllene snittet
Thomas Weibull
Linné, hus H
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 806 - Inkluderande matematikundervisning
Per Berggren
Wicksell, hus K1
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 802 - Testa problemlösning med programmering
Roger Fermsjö
Södra, hus M
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 816 - Spelidéer
Nina Aspegren
H1210
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 801 - Att skapa kreativ matematik i klassrummet
Aref Hamawi
H1310
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 809 - Hur många kvadrater finns det på ett schackbräde? Betydelsen av visuospatialt tänkande i matematik
Charlotte Arkenback
K1040
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 812 - Hur många röda böcker finns det i biblioteket? – En aktivitet för att introducera området statistik
Jonas Bergman Ärlebäck
K1046
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 804 - Framtidens digitala nationella prov i matematik kurs 2-4 – Effektivare, likvärdigare och bättre!
Ingela Eriksson
K1050
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 807 - Problemlösning i grupp - ett hållbart alternativ
Lars Burman
K1081
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 817 - Flexagoner - rolig matematik
Per-Eskil Persson
K1082
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 813 - Programmering på högstadiet — förutsättningar för att lyckas
Jan Skansholm
K1211
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 814 - Är problemlösning och matematisk modellering synonymer?
Jöran Petersson
M1049
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 805 - Grafernas abcd
Kerstin Glimmerfors
M1051
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
B 810 - Geometri som en underutnyttjad lösningsmetod
David Taub
M1053
11:25-12:10 - Fredag 17 januari
12:15
Fullt - A 802 - INSTÄLLD - Hitta matematiken - kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklassen
Yvonne Franzon
Weber, hus K1
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 805 - Digitalisering av det nationella provet i årskurs 6
Susanne Strand
Myrdal, hus K1
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 804 - Hur kan man arbeta med bråk, förhållande och proportionalitet i årskurs 4.
Lina Lundberg
NCC, hus M
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 807 - Elever med svag teoretisk begåvning/mycket låga prestationer i matematik
Arne Engström
IKEA, hus N
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 801 - Vardagsmatematik i förskolan- tolkat utifrån Alan Bishops sex matematiska aktiviteter.
Ann-Charlotte Jennebo
H1211
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
Fullt - A 803 - Att arbeta med elevers missuppfattningar utifrån Skolverkets Bedömningsstöd
Bodil Lövgren
K1043
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
A 806 - Vad kan påverka elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen?
Anna Lövström
K1073
12:15-13:00 - Fredag 17 januari
13:20
B 905 - Vad kan hjälpa elever med hög matematisk begåvning att utveckla sina förkortade resonemang?
Ann-Sophie Tillnert
Tegnér, hus H
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 910 - Att skapa utforskande lärandemiljöer med GeoGebra
Mats Brunström
Leonardo, hus F
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 901 - Går det att få ordning på logaritmerna?
Dan Englundh
Homeros, hus F
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 905 - Elever i matematiksvårigheter
Ingemar Karlsson
Linné, hus H
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
Fullt - G 906 - Att utveckla elevers intresse för matematik
Cecilia Eriksson
Weber, hus K1
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 904 - Matematik i Shanghai – uppgiftsexempel, kursinnehåll och undervisningsmetoder i gymnasiet
Svante Bohman
Myrdal, hus K1
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 901 - Why we should interpret TIMSS and PISA sceptically
Paul Andrews
Wicksell, hus K1
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 906 - Matematiska samtal i multiplikation
Lena Knutsson
Södra, hus M
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 909 - Vägen till π, digitala matematiklaborationer för gymnasiet.
Torbjörn Jansson
NCC, hus M
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 905 - Hur vi använder hjärnforskningen i praktiken
Ann Charlotte Kontio
IKEA, hus N
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 903 - Matematik och utomhuspedagogik
Kajsa Molander
H1211
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 904 - Att undervisa genom problemlösning och matematisk diskussion
Patrik Gustafsson
H1310
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 901 - Hoppa hage - en aktivitet med matematiskt innehåll?
Maria Alkhede
K1040
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 907 - Analog programmering
Åsa Roosqvist
K1043
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 902 - Vektor - digitalt verktyg för matematiklärande i förskoleklass
Jessica Randqvist
K1046
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 907 - Mentorskap i Matematik
Linda Ekberg
K1050
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
K 901 - INSTÄLLD - Digitala läromedel som hävstång för redan väletablerade metoder
Anna Bengtsson
K1073
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
F 901 - INSTÄLLD - Upptäck och upplev matematik med Alega!
Pernilla Holmgren
K1074
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
F 902 - Digital matematik med automatisk granskning av elevens egna lösningar och omedelbar feedback
Ida Rönnlund
K1076
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 903 - Hur ger lärare argument för matematiska samband i genomgångar?
Tomas Bergqvist
K1081
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
Fullt - B 902 - Flexagoner - rolig matematik
Per-Eskil Persson
K1082
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
F903 - Att kunna höra vad som sägs i klassrummet, en fråga om tillgänglighet
Anna K Lejon
K1211
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
Fullt - A 903 - Behovsprövad matematikundervisning på lågstadiet.
Christel Svedin
M1049
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 906 - Kombinatorik som ingång till problemlösning
Ingemar Holgersson
M1051
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
A 904 - Värdeskapande hållbar matematikundervisning
Maria Abrahamsson
M1053
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
B 908 - Vad tillför programmering sannolikhetsläran hos elever i åk 8?
Yvonne Littbrand
N1017
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
G 902 - Förståelse för ett hållbart samhälle med hjälp av geometri utomhus
Robert Lättman-Masch
Utomhus
13:20-14:05 - Fredag 17 januari
14:25
A 1004 - Allt du behöver veta för att undervisa bråkbegreppet
Linda Ahl
Tegnér, hus H
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1003 - Kreativa matematiska resonemang, pusselbiten som gör kooperativt lärande effektivt
Jan Olsson
Leonardo, hus F
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1006 - Digitalisering av uppgifter i matematik – utmaningar och möjligheter
Mattias Winnberg
Homeros, hus F
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1005 - Från minus F till nästan E i kursen Matematik 1b på SA-programmet.
Anna Lindelöf
Linné, hus H
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 1006 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
Per Berggren
Weber, hus K1
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1009 - Vuxenutbildningens matematikresultat- hur illa är det och vad gör vi?
Hans Melén
Myrdal, hus K1
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
K 1001 - Logaritmer förr och nu
Laura Fainsilber
Wicksell, hus K1
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1002 - Kulturella aspekter och matematik
Sounia Barsoum
Södra, hus M
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1006 - Utforskande samtal i matematikundervisningen – Talk Moves i en svensk kontext
Lisa Dimming
NCC, hus M
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1004 - Problemlösning med Singapores blockmodell åk5-gy
Cecilia Christiansen
IKEA, hus N
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
Fullt - A 1007 - Origami: ett konkret arbetssätt i matematikundervisningen
Esperanza Salazar
H1211
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1005 - En hållbar matematikundervisning: Från addition till bråk
Natalia Karlsson
H1310
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1003 - Matematikundervisning/utveckling i framkant
Joakim Samuelsson
K1040
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 1008 - Inte utan min penna! Om fungerande digitalisering av matematikundervisning
David Nordqvist
K1043
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
A 1005 - Matematikundervisning med eleven i fokus i åldersblandade klasser
Maria Dellrup
K1046
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1003 - Programmering som verktyg i matematikundervisningen för årskurs F-9
Elisabeth Hector
K1050
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 1001 - Programmering och problemlösning i matematik
Thomas Lingefjärd
K1073
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1002 - Evidensbaserad praktik – en möjlighet för skolutveckling?
Arne Engström
K1074
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
G 1001 - Med tanke på programmering, erfarenheter från Finland
Siv Hartikainen
K1081
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1010 - GeoGebra som digital resurs
Sandra Johansson
K1082
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
F 1001 - Elevexempel som arbetssätt för ökad kvalité och måluppfyllelse
Elin Sandström
K1211
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
Fullt - B 1002 - Öppen matematik – om att öppna upp matematiken i undervisningen
Stefan Lindström
M1051
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
Fullt - A 1001 - Jobba med QR code och stopmotion med barn i förskolan
Heide Krause
M1053
14:25-15:10 - Fredag 17 januari
B 1007 - ProgMath – ett EU-projekt inom Matematik och programmering
Ingrid Tillander
N1017
14:25-15:10 - Fredag 17 januari

Scrolla ner för att visa mer