Matematikbiennalen 2020

Preliminärt program.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Flytta programmet i sidled
Tänk på att programmet är bredare än skärmen och att du behöver skrolla i sidled för att se allt, till detta kan du använda de större pilarna som syns om du för muspekaren över programmet. Du kan även filtrera programmet enligt nedan.

Filtrera
För att filtrera det grafiska programmet nedan kan du först klicka på den gröna knappen “Filtrera” och sen välja den eller de kategorier som du vill se. T.ex. kan du med fördel kombinera kategorin “Inbjudna föreläsare” med vilken annan kategori som helst.

Läs sammanfattning
Du kan klicka på respektive föreläsning för att läsa en sammanfattning av presentationen och föreläsarna.

Idéutställningar
Besök även våra idéutställningar under pauserna mellan föreläsningarna. Du hittar idéutställningar nedanför programmet eller genom att klicka här. Idéutställningar är fria att gå på och behöver inte bokas.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

TBD
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Sal 5
Sal 6
Sal 7
Sal 8
Sal 9
Sal 10
Sal 11
Sal 12
Sal 13
Sal 14
Sal 15
Sal 16
Sal 17
Sal 18
Sal 19
Sal 20
Sal 21
Sal 22
Sal 23
Sal 24
Sal 25
Sal 26
Sal 27
Sal 28
Sal 29
Sal 30
Sal 31
Sal 32
Sal 33
Sal 34

Kategorier

Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 7-9 + Gy
Fk-3
Fk-6
Fk-9
Företags/kommersiella bidrag
Förskola
Förskoleklass
Gymnasiet
Högskola
Inbjudna föreläsare
Särskilda utbildningsbehov
Vuxenutbildning
TBD
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Sal 5
Sal 6
Sal 7
Sal 8
Sal 9
Sal 10
Sal 11
Sal 12
Sal 13
Sal 14
Sal 15
Sal 16
Sal 17
Sal 18
Sal 19
Sal 20
Sal 21
Sal 22
Sal 23
Sal 24
Sal 25
Sal 26
Sal 27
Sal 28
Sal 29
Sal 30
Sal 31
Sal 32
Sal 33
Sal 34
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
Registrering öppnar
TBD
09:00-10:00
Invigning
TBD
10:00-10:40
A 102 - Att hitta matematiken i förskoleklass – hållbar bedömning för eleverna, lärarna och framtiden
11:00-11:45
Anette Bagger
A 103 - Att använda tallinjen som visuell representation för kommunikation i klassrummet
11:00-11:45
Christina Skodras
A 104 - En interventionsstudie med applikationen Vektor
11:00-11:45
Emma Ek
Fullt - A 105 - Elevaktivt matematiklärande för de yngsta skolbarnen
11:00-11:45
Margareta Bynke
A 106 - Att bli vän med talen
11:00-11:45
Ingemar Holgersson
A 107 - Programmering på mellanstadiet – vad, hur och varför?
11:00-11:45
Eva Björklund
B 101 - Linjär optimering med analoga och digitala undervisningsverktyg
11:00-11:45
Anders Johansson
B 102 - Minimalistisk programmering i matematik
11:00-11:45
Niklas Grip
B 103 - Ämnesövergripande matematikundervisning - Matematik och fordons
11:00-11:45
Mathilda Lennermo Selin
B 104 - Kan långa pass skapa bättre helhet och bidra till lustfyllt och hållbart lärande för eleverna?
11:00-11:45
Tove Bergström
Fullt - B 105 - Att våga släppa taget om vägen till den perfekta lösningsmetoden
11:00-11:45
Marielle Halltorp
B 106 - Exponering av elevers kunskap
11:00-11:45
Petter Norrthon
B 107 - Vi ska vika Norios origamiflygplan som flyger tillbaka till era händer.
11:00-11:45
Norio Torimoto
B 108 - Rationella talens skamfyllda uppträdande eller bråktalens vara eller icke vara
11:00-11:45
Pesach Laksman
B 109 - SFIMA - att använda matematik som språkförstärkande ämne i SFI-undervisningen
11:00-11:45
Sara Johansson
B 110 - Sannolikhetslära och statistik i ett historiskt perspektiv
11:00-11:45
ANDERS TENGSTRAND
Fullt - B 111 - Escape room- ett sätt att höja intresset för matematik?
11:00-11:45
Cecilia Glimstrand
G 101 - Rätta matte med många ger mersmak - sambedömning av NP är kompetensutveckling!
11:00-11:45
Camilla Johansson
G 102 - Kreativ och inspirerande matematik-uppdrag, tips och idéer
11:00-11:45
Hans Persson
G 103 - Vad blir man om man pluggar matte?
11:00-11:45
Tom Britton
G 104 - Utmaningar och möjligheter i verksamheter riktade särskilt till matematikbegåvade elever
11:00-11:45
Linda Mattsson
G 105 - STL - digitala verktyg som hävstång för lärande i matematik
11:00-11:45
Anna Pilebro Bryngelsson
G 106 - Tal om tal
11:00-11:45
Marie Axelsson
F 102 - Kunskapsmatrisen - från första klass till gymnasiet
11:00-11:45
Helene Brunström
F 101 - Laborera med Vernier - datorbaserad mätteknik
11:00-11:45
Conny Modig
F 103 - Undersökande matematik med GeoGebra
11:00-11:45
Mattias Ahlén
A 101 - Matematikundervisning i förskolan med digitala verktyg som ett komplement.
11:00-11:45
Åsa Svensson
B 201 - Aktiviteter och uppgifter inom Informell statistisk slutledningsförmåga
12:05-12:50
Per Blomberg
B 202 - AI och Digital Matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande
12:05-12:50
Marie Utterberg Modén
B 203 - Hurra, vi ska ha matteprov!
12:05-12:50
Annika Pettersson
B 205 - Algoritmer med repetition och if
12:05-12:50
Kristofer Eriksson
B 206 - Reviderad ämnesplan – vad har ändrats och vad betyder det?
12:05-12:50
Johan Falk
B 209 - Resonera mera!
12:05-12:50
Katarina Cederqvist
B 208 - Matematiken i böcker jag läst
12:05-12:50
Peder Claesson
B 210 - Från mönster till räta linjens ekvation
12:05-12:50
Sara Wedahl
B 211 - Lotta placering och grupper: Hur möjliggör det för elever att delta mer aktivt i matteundervisning?
12:05-12:50
Malin Hagström
B 212 - Hur gör eleverna när de har digitala verktyg till hjälp och hur ska jag bedöma det?
12:05-12:50
Carl-Magnus Häggström
B 213 - Derivator och integraler bland studsmattor och åkattraktioner: Hastighet, acceleration och ryck
12:05-12:50
Ann-Marie Pendrill
B 214 - Talens betydelse i folktro, religion och magi.
12:05-12:50
Karl-Bertil Hake
B 204 - Programmering i matematiken
12:05-12:50
Anders Karlsson
B 215 - Internationella studier – nya PISA-resultat
12:05-12:50
Samuel Sollerman
K 201 - Ämnesövergripande matematikundervisning - Matematik och fordons
12:05-12:50
Mathilda Lennermo Selin
Fullt - A 202 - Nationella provet för årskurs 6 – Hur löser elever uppgifter?
13:00-13:45
Inger Ridderlind
A 203 - Va, är det så eleverna arbetar under matematiklektionerna!
13:00-13:45
Gunnar Sjöberg
A 204 - Lattjolajbanväskan - resonemang och bedömning
13:00-13:45
Pernilla Falck
A 205 - Är det möjligt att möta de särskilt begåvade eleverna i det vanliga klassrummet?
13:00-13:45
AnnMarie Danielsson
A 206 - Konst + geometri = sant
13:00-13:45
Åsa Boman
A 208 - Håll leken levande med stöd av matematiska kunskaper.
13:00-13:45
Christina Svensson
A 207 - Tio-mask, tärningsspel och björna i skogen - aktiviteter som utvecklar förskolebarns taluppfattning
13:00-13:45
Camilla Björklund
A 201 - Utveckling av matematikundervisningen med frågor och undervisningsgrepp
13:00-13:45
Anna Östman
A 302 - Stora skillnader finns i de små skillnaderna - Undervisningen om additiva strukturer
14:05-14:50
Anna-Lena Ekdahl
Fullt - A 303 - Förståelse för och beräkningar med de fyra räknesätten
14:05-14:50
Heléne Sandström
Fullt - A 304 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
14:05-14:50
Maria Lindroth
A 305 - Kommunalt bedömningsstöd för aritmetik och bråk i årskurs 4
14:05-14:50
Mattias Johansson
A 306 - Flerspråkighet i matematikklassrummet - en fråga för alla elever och lärare
14:05-14:50
Ulrika Ryan
A 307 - Matematikspel för färdighetsträning i lekfull form (F-klass–åk 5)
14:05-14:50
Margareta Forsbäck
F 303 - What's in it för mig? Att använda UR:s matematikprogram som en resurs
14:05-14:50
Andrea Walter de Perlet
B 301 - Programmering som ett ett nytt verktyg i matematikundervisning - möligheter och hinder
14:05-14:50
Andreas Borg
B 302 - Digitala resurser för Utforskande samtal i matematik – konkreta aktiviteter för nutida klassrum
14:05-14:50
Andreas Eckert
B 303 - Kägelsnitt med dynamiska geometrisystem
14:05-14:50
Olaf Knapp
Fullt - B 304 - Workshop i kreativ uppgiftskonstruktion
14:05-14:50
Kenneth Winter
B 305 - ”Nä, jag tänkte nog fel ...” - Elevers agens vid algebraiska resonemang i helklass
14:05-14:50
Martin Nyman
B 306 - Begreppskartor - arbeta kreativt med begreppen
14:05-14:50
Synnöve Carlsson
B 307 - Från skolboksbaserad undervisning till styrd träning likt idrottsträning – effektivare och roligare
14:05-14:50
Johan Wild
B 308 - Ta ämnesinnehållen på allvar! Matematik och yrkesämnen i samverkan
14:05-14:50
Matilda Edström
B 309 - Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken
14:05-14:50
Aref Hamawi
B 310 - Konstverk med grafer på desmos.com - kreativt lärande.
14:05-14:50
Benita Von Bahr
G 302 - Begåvade elever i matematikklassrummet
14:05-14:50
Attila Szabo
G 303 - Reviderad kursplan i matematik– vad har ändrats och vad betyder det?
14:05-14:50
Marica Dahlstedt
G 304 - Algebra i grundskolan
14:05-14:50
Cecilia Kilhamn
G 305 - Programmera variabelbegreppet i Scratch
14:05-14:50
Laura Fainsilber
G 306 - Comparative judgement – bedömning av och för lärande
14:05-14:50
Niclas Larson
G 301 - A realistic view on realistic mathematics education
14:05-14:50
Paul Drijvers
F 302 - Tillägg i läroplanen från och med ht 2018 syftar till att ge alla elever en ökad digital kompetens
14:05-14:50
Hans Persson
F 301 - Intensivträning i matematik - elevhäften och handledningar för att ge elever nya möjligheter
14:05-14:50
Ingrid Olsson
A 301 - Vad är matematiken i förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter?
14:05-14:50
Nina Ullsten Granlund
A 402 - Hur undervisar man om proportionella resonemang?
15:10-15:55
Linda Ahl
Fullt - A 403 - Escape Room - Varsågod!
15:10-15:55
Siv Hartikainen
A 405 - Digitalisering av det nationella provet i matematik för årskurs 3
15:10-15:55
Erica Aldenius
Fullt - A 406 - Det aktiva matematikklassrummet
15:10-15:55
Åsa Brorsson
A 407 - Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken
15:10-15:55
Anders Albinsson
A 404 - Individanpassad undervisning
15:10-15:55
Kristina Almqvist
B 401 - Matematik för integration
15:10-15:55
Jan Gustavsson
Fullt - B 402 - Programmering i matematik: En hemsida att använda
15:10-15:55
Sophia Ericsson
B 403 - Hur programmering kan inkluderas i matematiken och problemlösning - lärdomar och exempel
15:10-15:55
Tanja Tchoumak
B 404 - Nationellt prov i matematik åk 9 - från uppgiftsidé till färdigt prov.
15:10-15:55
Charlotte Nordberg
Fullt - B 405 - Bedömning av elevlösningar i nationella provet i Ma2
15:10-15:55
Linnea Talltjärn
B 406 - Sokratiska föreläsningar i matematik – ett sätt att engagera och göra ämnet mer levande
15:10-15:55
Peter Frejd
B 408 - Att undervisa med variation utifrån Shanghai-modellen
15:10-15:55
Robert Gunnarsson
B 409 - Måste en parabol(antenn) vara en parabol(oid)?
15:10-15:55
Bengt Aspvall
G 403 - Läromedel och undervisning på vetenskaplig grund
15:10-15:55
Andreas Ryve
G 404 - Specialpedagogisk matematikdidaktik – för, av och med vem? Lärdomar från tre lärosäten
15:10-15:55
Helena Roos
G 405 - Tal och tanke - hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete
15:10-15:55
Susanna All Carreberg
G 406 - Varför kan de inte skriva en planering?
15:10-15:55
Anna Wernberg
K 401 - Vill du nätverka i en lesson study om proportionella resonemang?
15:10-15:55
Jöran Petersson
G 402 - Ekvationer utifrån relationer med stöd av en lärandemodell
15:10-15:55
Charlotta Andersson
G 401 - Computing and Mathematics: Exploiting the potential for learning at their intersection
15:10-15:55
Celia Hoyles
F 401 - Digitala läromedel, samtal och rutiga papper
15:10-15:55
Daniel Barker
F 402 - Numicon i klassundervisningen åk Fk-3
15:10-15:55
Mats Juhlin
A 401 - Elever utvecklar det matematiska språket i matematikverkstaden
15:10-15:55
Esperanza Salazar
A 503 - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion
16:15-17:00
Susanne Lantz
Fullt - A 504 - Problemlösning med Singaporemodellen Fk-åk 5.
16:15-17:00
Doris Lindberg
A 506 - Programmering för matematiklärare - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden
16:15-17:00
Constanta Olteanu
Fullt - A 507 - Sifferverkstad
16:15-17:00
Helena Eriksson
A 501 - Mönster i förskolan
16:15-17:00
Andreas Ebbelind
A 505 - Flerspråkiga elever, textuppgifter och begrepp i matematik
16:15-17:00
Eva Norén
B 501 - Från prata matematik till intensivundervisning - en utvecklingsresa
16:15-17:00
Andreas Olsson
B 502 - Man ser inte skogen för alla träd (är så små)
16:15-17:00
Niclas Larson
B 503 - Matematik på ”hårda” och ”mjuka” yrkesprogram
16:15-17:00
Elisabet Bellander
B 504 - Problemlösning som verktyg för lärande – varför så klurigt?
16:15-17:00
Johan Sidenvall
B 505 - Sigma 8, matematiktävlingen där hela klassen hjälps åt att lösa problem
16:15-17:00
Anna Efremova
B 506 - Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
16:15-17:00
Synnöve Carlsson
B 507 - Har nationella prov i Ma 2-4 blivit svårare? En resultatresa kring provbetygen på NP i Ma 2-4.
16:15-17:00
Peder Öberg
B 508 - Introduktionskurs i Python för matematikundervisningen via webbläsare och repl.it
16:15-17:00
Jonas Hall
B 509 - Digitaliserad matematikundervisning - utan grafräknare
16:15-17:00
Petter Norrthon
Fullt - B 510 - Lära matematik tillsammans – hur skapar vi ett kollaborativt lärande?
16:15-17:00
Pernilla Pettersson
G 502 - Legende læring med ligninger/Lekfullt lärande med ekvationer
16:15-17:00
Volker Berthold
G 503 - Effekter av aktiva klassrum med puls-träning på elevers lärande och prestationer i matematik
16:15-17:00
Lassana Ouattara
G 505 - Slå ett slag för elever med särskild begåvning
16:15-17:00
Elisabet Mellroth
Fullt - G 506 - Språklig sårbarhet - fallgropar och alternativa vägar in i matematikens värld
16:15-17:00
Karin Wijk Nilsson
G 501 - Digitala verktyg i matematikundervisningen, under eller blunder?
16:15-17:00
Miguel Perez
G 504 - Hjärnavbildning, ögonrörelser och matematikuppgifter.
16:15-17:00
Mathias Norqvist
F 501 - Singaporemodellen - nycklar till framgångsrik undervisning
16:15-17:00
Josefine Rejler
F 502 - Variera matteundervisningen och nå alla elever!
16:15-17:00
Åsa Brorsson
A 502 - Hållbar matematikundervisning i förskoleklass
16:15-17:00
Görel Sterner
A 602 - Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken: kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationellt prov
09:00-09:45
Jenny Lindblom
A 603 - Ska vi kalla det grundläggande taluppfattning, talkänsla eller talerfarenhet?
09:00-09:45
Eva Rosenqvist
A 605 - Kooperativa strukturer skapar hållbara förutsättningar för matematiklärandet
09:00-09:45
Ulrica Elisson
A 606 - Räta linjens ekvation - en möjlighet till förståelse av generaliseringar i årskurs 1 och 6
09:00-09:45
Helén Sterner
A 607 - Generalisera mera! Utveckla algebraiskt tänkande i åk 1-3
09:00-09:45
Manuel Tenser
B 603 - Programmering, det mest generiska digitala verktyget?
09:00-09:45
Kristofer Eriksson
Fullt - B 604 - GeoGebra som digital resurs
09:00-09:45
Sandra Johansson
B 605 - Fyra exempel på digitalt förstärkt matematikundervisning – Praktiknära skolforskning
09:00-09:45
Per Nilsson
B 606 - "=" = "=="? – Funktioner, variabler och likhetstecken i matematik och i programmering.
09:00-09:45
Åse Fahlander
B 607 - Är de nationella proven jämförbara över tid?
09:00-09:45
Katarina Kristiansson
B 610 - Hur undervisar man om proportionella resonemang?
09:00-09:45
Linda Ahl
B 611 - Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon
09:00-09:45
Linda Jarlskog
B 609 - Hur vi lyckas med matematiken med yrkeselever
09:00-09:45
Tommy Olsson
B 602 - Vad händer med matematiken när avancerade digitala verktyg introduceras?
09:00-09:45
Anna Lind Pantzare
A 604 - Knäck koden
09:00-09:45
Pernilla Axelryd
F 602 - Numicon i klassundervisningen åk 4-6
09:00-09:45
Mats Juhlin
G 601 - Matematikundervisning i mångkulturella klasser
09:00-09:45
Saman Abdoka
G 602 - En till...
09:00-09:45
Jorryt van Bommel
G 603 - Nygamla insikter från Singapore
09:00-09:45
Anna Bengtsson
G 604 - Nittonhundratalet – en svensk stormaktstid i matematik
09:00-09:45
ANDERS TENGSTRAND
G 605 - Jag vet att eleven kan men hon har inte redovisat det – elevers förmåga att uttrycka sig skriftligt.
09:00-09:45
Anna Teledahl
G 606 - Insatser för särskilt matematikbegåvade elever - vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut?
09:00-09:45
Linda Mattsson
K 601 - Hur ser den bästa tänkbara kompetensutvecklingen ut?
09:00-09:45
Mikael Cronhjort
K 602 - 5-minutare för att öva säkerhet i grundläggande räknefärdigheter och ge ökad självkänsla i matematik
09:00-09:45
Jonas Bergman Ärlebäck
F 601 - Låt dig inspireras av finsk matematik för högstadiet!
09:00-09:45
Jens Sikström
A 601 - De yngsta barnens taluppfattning och räknefärdigheter – på vetenskaplig grund
09:00-09:45
Camilla Björklund
A 702 - Återkopplingens villkor på lågstadiet
10:15-11:00
Jenny Green
Fullt - A 703 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
10:15-11:00
Susanne Lantz
A 704 - Åldersblandade matematikpromenader, tips på upplägg och material
10:15-11:00
Karin Käck
A 705 - Multiplikation är inte upprepad addition
10:15-11:00
Kerstin Larsson
Fullt - A 706 - Problemlösning med hjälp av kooperativa strukturer
10:15-11:00
Ulrica Elisson
A 707 - Inkluderande matematik i skolträdgården
10:15-11:00
Åsa Wennström
B 701 - Relevansmålet – är det relevant? Går det i så fall att klara av på en lektion?
10:15-11:00
Daniel Tingdahl
B 703 - Hagelkornstal, summan -1/12 och tredjegradskurvors egenskaper
10:15-11:00
Bengt Åhlander
Fullt - B 704 - Spelidéer
10:15-11:00
Nina Aspegren
B 705 - Lärobok på vetenskaplig grund? Ett försök med interleaving
10:15-11:00
Olof Dahl
Fullt - B 706 - Utmanande problemlösning i matematik – En hållbar och utmanande matematikundervisning för alla
10:15-11:00
Bodil Lövgren
B 707 - Nivågruppering—Metod och stoffdifferentierad undervisning
10:15-11:00
Eva-Stina Källgården
B 708 - Problemlösning med programmering
10:15-11:00
Daniel Dufåker
B 709 - Klassrumsdiskussioner utifrån elevers tankar – kan digital teknik stötta?
10:15-11:00
Maria Fahlgren
Fullt - B 710 - Laborativ matematik från datorernas värld
10:15-11:00
Bengt Aspvall
B 711 - Tal om tal
10:15-11:00
Cecilia Christiansen
B 702 - Att uppfinna hjulet igen.
10:15-11:00
Anna Vedestog
G 702 - Dynamiska rymdgeometrisystem som konstruerverktyg för matematikutbildning
10:15-11:00
Olaf Knapp
G 703 - Matematikundervisning – ett varierande fenomen
10:15-11:00
Helena Grundén
Fullt - G 704 - Perspektiv på skolans arbete med särskilt stöd i matematik
10:15-11:00
Görel Sterner
G 705 - Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
10:15-11:00
Patrik Gustafsson
G 706 - Progression i undervisning av bråk från förskolan till högstadiet
10:15-11:00
Caroline Nagy
K 701 - Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever
10:15-11:00
Eva Pettersson
G 701 - Using apps for sustaining young children's mathematical languages
10:15-11:00
Tamsin Meaney
F 701 - Nationellt centrum för matematikutbildning
10:15-11:00
Ann-Charlotte Forslund
F 702 - Programmera med datorprogram eller grafräknare, från grund till objektorienterad programmering
10:15-11:00
Bengt Åhlander
A 701 - Robot City, grundläggande programmering i matematik
10:15-11:00
Ingela Sandberg
B 801 - Att skapa kreativ matematik i klassrummet
11:25-12:10
Aref Hamawi
B 802 - Testa problemlösning med programmering
11:25-12:10
Roger Fermsjö
B 803 - Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
11:25-12:10
Håkan Nygård
Fullt - B 804 - Framtidens digitala nationella prov i matematik kurs 2-4 – Effektivare, likvärdigare och bättre!
11:25-12:10
Ingela Eriksson
B 805 - Grafernas abcd
11:25-12:10
Kerstin Glimmerfors
B 806 - Inkluderande matematikundervisning
11:25-12:10
Per Berggren
B 807 - Problemlösning i grupp - ett hållbart alternativ
11:25-12:10
Lars Burman
B 808 - Resonemang om matematiska resonemang
11:25-12:10
ANDERS TENGSTRAND
B 809 - Hur många kvadrater finns det på ett schackbräde? Betydelsen av visuospatialt tänkande i matematik
11:25-12:10
Charlotte Arkenback
B 810 - Geometri som en underutnyttjad lösningsmetod
11:25-12:10
David Taub
B 811 - Fjärdegradspolynom och gyllene snittet
11:25-12:10
Thomas Weibull
B 812 - Hur många röda böcker finns det i biblioteket? – En aktivitet för att introducera området statistik
11:25-12:10
Jonas Bergman Ärlebäck
B 813 - Programmering på högstadiet — förutsättningar för att lyckas
11:25-12:10
Jan Skansholm
B 814 - Är problemlösning och matematisk modellering synonymer?
11:25-12:10
Jöran Petersson
B 815 - Verklighetens matematik
11:25-12:10
Emelie Reuterswärd
A 802 - Hitta matematiken - kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklassen
12:15-13:00
Yvonne Franzon
A 803 - Att arbeta med elevers missuppfattningar utifrån Skolverkets Bedömningsstöd
12:15-13:00
Bodil Lövgren
A 804 - Hur kan man arbeta med bråk, förhållande och proportionalitet i årskurs 4.
12:15-13:00
Lina Lundberg
A 805 - Digitalisering av det nationella provet i årskurs 6
12:15-13:00
Susanne Strand
A 806 - Vad kan påverka elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen?
12:15-13:00
Anna Lövström
A 807 - Elever med svag teoretisk begåvning/mycket låga prestationer i matematik
12:15-13:00
Arne Engström
A 801 - Vardagsmatematik i förskolan- tolkat utifrån Alan Bishops sex matematiska aktiviteter.
12:15-13:00
Ann-Charlotte Jennebo
A 902 - Vektor - digitalt verktyg för matematiklärande i förskoleklass
13:20-14:05
Jessica Randqvist
Fullt - A 903 - Behovsprövad matematikundervisning på lågstadiet.
13:20-14:05
Christel Svedin
A 904 - Värdeskapande hållbar matematikundervisning
13:20-14:05
Maria Abrahamsson
A 905 - Hur vi använder hjärnforskningen i praktiken
13:20-14:05
Ann Charlotte Kontio
A 907 - Analog programmering
13:20-14:05
Åsa Roosqvist
A 906 - Matematiska samtal i multiplikation
13:20-14:05
Lena Knutsson
B 901 - Går det att få ordning på logaritmerna?
13:20-14:05
Dan Englundh
Fullt - B 902 - Flexagoner - rolig matematik
13:20-14:05
Per-Eskil Persson
B 903 - Hur ger lärare argument för matematiska samband i genomgångar?
13:20-14:05
Tomas Bergqvist
B 904 - Matematik i Shanghai – uppgiftsexempel, kursinnehåll och undervisningsmetoder i gymnasiet
13:20-14:05
Svante Bohman
B 905 - Vad kan hjälpa elever med hög matematisk begåvning att utveckla sina förkortade resonemang?
13:20-14:05
Ann-Sophie Tillnert
B 906 - Kombinatorik som ingång till problemlösning
13:20-14:05
Ingemar Holgersson
B 907 - Mentorskap i Matematik
13:20-14:05
Linda Ekberg
B 908 - Vad tillför programmering sannolikhetsläran hos elever i åk 8?
13:20-14:05
Yvonne Littbrand
B 909 - Vägen till π, digitala matematiklaborationer för gymnasiet.
13:20-14:05
Torbjörn Jansson
B 910 - Att skapa utforskande lärandemiljöer med GeoGebra
13:20-14:05
Mats Brunström
G 902 - Förståelse för ett hållbart samhälle med hjälp av geometri utomhus
13:20-14:05
Robert Lättman-Masch
G 903 - Matematik och utomhuspedagogik
13:20-14:05
Kajsa Molander
G 904 - Att undervisa genom problemlösning och matematisk diskussion
13:20-14:05
Patrik Gustafsson
G 905 - Elever i matematiksvårigheter
13:20-14:05
Ingemar Karlsson
G 906 - Att utveckla elevers intresse för matematik
13:20-14:05
Cecilia Eriksson
K 901 - Digitala läromedel som hävstång för redan väletablerade metoder
13:20-14:05
Anna Bengtsson
G 901 - Why we should interpret TIMSS and PISA sceptically
13:20-14:05
Paul Andrews
F 902 - Digital matematik och granskning av elevens egna lösningar
13:20-14:05
Ida Rönnlund
F 901 - Upptäck och upplev matematik med Alega!
13:20-14:05
Pernilla Holmgren
A 901 - Hoppa hage - en aktivitet med matematiskt innehåll?
13:20-14:05
Maria Alkhede
A 1002 - Kulturella aspekter och matematik
14:25-15:10
Sounia Barsoum
A 1003 - Kreativa matematiska resonemang, pusselbiten som gör kooperativt lärande effektivt
14:25-15:10
Jan Olsson
A 1004 - Allt du behöver veta för att undervisa bråkbegreppet
14:25-15:10
Linda Ahl
A 1006 - Utforskande samtal i matematikundervisningen – Talk Moves i en svensk kontext
14:25-15:10
Lisa Dimming
A 1007 - Origami: ett konkret arbetssätt i matematikundervisningen
14:25-15:10
Esperanza Salazar
A 1005 - Matematikundervisning med eleven i fokus i åldersblandade klasser
14:25-15:10
Maria Dellrup
B 1001 - Programmering och problemlösning i matematik
14:25-15:10
Thomas Lingefjärd
B 1002 - Öppen matematik – om att öppna upp matematiken i undervisningen
14:25-15:10
Stefan Lindström
B 1003 - Programmering som verktyg i matematikundervisningen för årskurs F-9
14:25-15:10
Elisabeth Hector
B 1004 - Problemlösning med Singapores blockmodell åk5-gy
14:25-15:10
Cecilia Christiansen
B 1005 - Från minus F till nästan E i kursen Matematik 1b på SA-programmet.
14:25-15:10
Anna Lindelöf
Fullt - B 1006 - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
14:25-15:10
Per Berggren
B 1007 - ProgMath – ett EU-projekt inom Matematik och programmering
14:25-15:10
Ingrid Tillander
Fullt - B 1008 - Inte utan min penna! Om fungerande digitalisering av matematikundervisning
14:25-15:10
David Nordqvist
B 1009 - Vuxenutbildningens matematikresultat- hur illa är det och vad gör vi?
14:25-15:10
Hans Melén
G 1001 - Med tanke på programmering, erfarenheter från Finland
14:25-15:10
Siv Hartikainen
G 1003 - Matematikundervisning/utveckling i framkant
14:25-15:10
Joakim Samuelsson
G 1004 - Differentierad undervisning med fokus på särskilt begåvade elever i matematik.
14:25-15:10
Malin Ramm
G 1005 - En hållbar matematikundervisning: Från addition till bråk
14:25-15:10
Natalia Karlsson
K 1001 - Logaritmer förr och nu
14:25-15:10
Laura Fainsilber
G 1002 - Evidensbaserad praktik – en möjlighet för skolutveckling?
14:25-15:10
Arne Engström
G 1006 - Digitalisering av uppgifter i matematik – utmaningar och möjligheter
14:25-15:10
Mattias Winnberg
F 1001 - Elevexempel som arbetssätt för ökad kvalité och måluppfyllelse
14:25-15:10
Herik Appert
Fullt - A 1001 - Jobba med QR code och stopmotion med barn i förskolan
14:25-15:10
Heide Krause

Idéutställningar

Idéutställningar, Förskola

I 001 – Vardagsmatematik i förskolan utifrån Alan Bishops matematiska aktiviteter
Märta Arvidson1,Ingela Johansson2
1 Förskola, Fsk Stadsskogen Lindesberg
2 Förskola, Fsk Haga Lindesberg

Idéutställningar, Fk-3

I 002 – Matte naturligtvis! på Örjan och Igges vis
Monika Helgesson1,Ingela Sandberg1
1 Åledsskolan Halmstad kommun

Idéutställningar, Fk-6

I 003 – I matematikverkstaden sker en naturlig koppling mellan teori och praktik
Esperanza Salazar1
1 Backaskolan Lund

Idéutställningar, Fk-9

I 004 – Matematik med spil
Volker Berthold1
1 Karlslunde Skole og professionshøjskole Absalon, Roskilde, DK

I 005 – Sprid de goda idéerna och hjälps åt att öppna klassrumsdörrarna!
Marie Bergholm1
1 Söderköpings kommun Nyströmska skolan

Idéutställningar, Ak7-9 + Gy

I 006 – Att se och upptäcka matematik genom offentlig konst och arkitektur
Linda Jarlskog1
1 Komvux, Lund

I 007 – En didaktisk undervisningsmodell i matematik
Edin Mutic1
1 Söderslättsgymnasiet

I 008 – Kan du sätta upp en tabell?
Anna Bengtsson1,Åsa Kämpe2
1 Utbildningsförvaltningen Växjö kommun
2 Växjö Katedralskola

I 009 – Matematisk modellering av kemiska förlopp – tvärvetenskapligt projekt i matematikundervisningen
Peter Martinsson1
1 Prins Wilhelmgymnasiet, Flen

I 010 – Spel i matematik
Tommy Olsson1
1 Högbergsskolan Tierp

Idéutställningar, Vuxenutbildning

I 011 – Vuxenutbildning i Samverkans (ViS) nätverk för vuxnas matematiklärande
Linda Jarlskog1
1 Vuxenutbildning i Samverkan – matematik