Matematikbiennalen 2022

Preliminärt program.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Flytta programmet i sidled
Tänk på att programmet är bredare än skärmen och att du behöver skrolla i sidled för att se allt, till detta kan du använda de större pilarna som syns om du för muspekaren över programmet. Du kan även filtrera programmet enligt nedan.

Filtrera
För att filtrera det grafiska programmet nedan kan du först klicka på den gröna knappen “Filtrera” och sen välja den eller de kategorier som du vill se. T.ex. kan du med fördel kombinera kategorin “Inbjudna föreläsare” med vilken annan kategori som helst.

Programindikatorer
Det finns programpunkter som programkommittén anser vänder sig till fler än vad systemet indikerar. Dessa programpunkter är markerade med G. De programpunkter som är indikerade med K är Kommersiella bidrag och sponsras av ett företag eller organisation. Bidrag som markeras A vänder sig till de yngre åldrarna medan bidrag som har B vänder sig till de äldre åldrarna.

Läs sammanfattning
Du kan klicka på respektive föreläsning för att läsa en sammanfattning av presentationen och föreläsarna.

Idéutställningar
Besök även våra idéutställningar under pauserna mellan föreläsningarna. Du hittar idéutställningar nedanför programmet eller genom att klicka här. Idéutställningar är fria att gå på och behöver inte bokas.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Lokal: IKEA | hus N
Lokal: N1017 | hus N
Lokal: Leonardo | hus F
Lokal: Homeros | hus F
Lokal: F 219 | hus F
Lokal: Linné | hus H
Lokal: Tegnér | hus H
Lokal: H1211 | hus H
Lokal: H1311 | hus H
Lokal: Södra | hus M
Lokal: NCC | hus M
Lokal: M1049 | hus M
Lokal: M1051 | hus M
Lokal: M1053 | hus M
Lokal: Wicksell | hus K1
Lokal: Myrdal | hus K1
Lokal: Weber | hus K1
Lokal: K1040 | hus K1
Lokal: K1043 | hus K1
Lokal: K1046 | hus K1
Lokal: K1050 | hus K1
Lokal: K1056 | hus K1
Lokal: K1073 | hus K1
Lokal: K1074 | hus K1
Lokal: K1076 | hus K1
Lokal: K1081 | hus K1
Lokal: K1082 | hus K1
Lokal: K1211 | hus K2
Utomhus
INSTÄLLD
INSTÄLLD
INSTÄLLD
INSTÄLLD
Idéutställare
Lunchsal
Lunchsal
Lunchsal
Lunchsal
Garderob (För utställare och föreläsare)
Lokal: H1310 | hus H
Lokal: H1210 | hus H
Lunchsal
Lunchsal
Lunchsal

Kategorier

Fk-9
Åk 7-9 + Gy
Förskola
Fk-3
Fk-6
Åk 4-6
Förskoleklass
Åk 7-9
Gymnasiet
Vuxenutbildning
Högskola
Särskilda utbildningsbehov
Företags/kommersiella bidrag
Lokal: IKEA | hus N
Lokal: N1017 | hus N
Lokal: Leonardo | hus F
Lokal: Homeros | hus F
Lokal: F 219 | hus F
Lokal: Linné | hus H
Lokal: Tegnér | hus H
Lokal: H1211 | hus H
Lokal: H1311 | hus H
Lokal: Södra | hus M
Lokal: NCC | hus M
Lokal: M1049 | hus M
Lokal: M1051 | hus M
Lokal: M1053 | hus M
Lokal: Wicksell | hus K1
Lokal: Myrdal | hus K1
Lokal: Weber | hus K1
Lokal: K1040 | hus K1
Lokal: K1043 | hus K1
Lokal: K1046 | hus K1
Lokal: K1050 | hus K1
Lokal: K1056 | hus K1
Lokal: K1073 | hus K1
Lokal: K1074 | hus K1
Lokal: K1076 | hus K1
Lokal: K1081 | hus K1
Lokal: K1082 | hus K1
Lokal: K1211 | hus K2
Utomhus
INSTÄLLD
INSTÄLLD
INSTÄLLD
INSTÄLLD
Idéutställare
Lunchsal
Lunchsal
Lunchsal
Lunchsal
Garderob (För utställare och föreläsare)
Lokal: H1310 | hus H
Lokal: H1210 | hus H
Lunchsal
Lunchsal
Lunchsal
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
Invigning
Lokal: IKEA | hus N
10:00-10:40
B 101 - INSTÄLLD | Problemsekvenser - erfarenheter från ett sexårigt projekt
11:00-11:45
Lars Burman
Fullt - B 103 - GeoGebra på Högstadiet — Matematik och Teknik i samspel
11:00-11:45
Eva-Stina Källgården
G 105 - Smittspridningsmodellering - för covid-19 och andra sjukdomar
11:00-11:45
Tom Britton
A 103 - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion
11:00-11:45
Susanne Lantz
B 108 - Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon
11:00-11:45
Linda Jarlskog
G 101 - Ramverk för ämnesövergripande samarbeten inom matematik, teknik och naturvetenskap
11:00-11:45
Miguel Perez
K 101 - Workshop med Sagitta
11:00-11:45
Camilla Hallberg
A 101 - Datalogiskt tänkande - en metafor/struktur om undervisning i förskolan
11:00-11:45
Andreas Ebbelind
Fullt - B 106 - Desmos färdiga aktiviteter: att hitta, redigera och använda.
11:00-11:45
Svetlana Yushmanova
A 104 - Inkluderande matematik i skolträdgården
11:00-11:45
Åsa Wennström
Fullt - B 109 - Förändringar i de nationella matematikproven Ma2-Ma4 – Vad tycker du?
11:00-11:45
Ingela Bergstén
B 105 - Matematiska dikter
11:00-11:45
Olof Dahl
A 108 - Didaktiska situationer - Grundläggande aritmetik utifrån ett franskt undervisningsprogram
11:00-11:45
Anna-lena Ekdahl
A 105 - Gör undervisningen hållbar! Och lite roligare! För alla!
11:00-11:45
Ulla Öberg
B 107 - Meningsskapande matematikundervisning i gymnasieskolan?
11:00-11:45
Peter Nyström
Fullt - A 102 - Tänka resonera och räkna (TRR) – ett utvecklingsarbete i förskoleklass
11:00-11:45
Anna Östman
Fullt - A 106 - Att resonera och lära mera
11:00-11:45
Per Berggren
K 102 - Utveckla undervisningen med Singaporemodellen – så här går det till!
11:00-11:45
Josefine Rejler
Fullt - G 102 - När är programmering matematik?
11:00-11:45
Kajsa Bråting
Fullt - B 104 - Konsten att summera, argumentera och simulera
11:00-11:45
Niclas Larson
Fullt - G 103 - Matematik i flerspråkiga klassrum
11:00-11:45
Saman Abdoka
B 102 - Resultat från TIMSS 2019 och en fördjupad bild av elevers kunskapsprofil i matematik
11:00-11:45
Samuel Sollerman
G 104 - Planering av matematikundervisning – vem bestämmer?
11:00-11:45
Helena Grundén
G 106 - Ett samtal om metodik och matematik i relation till undervisning för matematikbegåvade elever
11:00-11:45
Eva Pettersson
A 107 - Förståelse för hållbar samhällsplanering med hjälp av geometri utomhus
11:00-11:45
Robert Lättman-Masch
Fullt - B 210 - GeoGebra på Högstadiet — Matematik och Teknik i samspel
12:05-12:50
Eva-Stina Källgården
B 202 - Bråkgiraffen – Allt du behöver veta för att undervisa bråkbegreppet
12:05-12:50
Linda Ahl
Fullt - B 205 - Origami som geometriskt verktyg
12:05-12:50
Norio Torimoto
B 203 - Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
12:05-12:50
Håkan Nygård
B 204 - Statistikdetektiv med datamining som specialitet: Vad säger diagrammens form om hur samhället mår?
12:05-12:50
Jöran Petersson
Fullt - B 208 - Likvärdig bedömning av den skriftliga kommunikationsförmågan – verklighet eller utopi?
12:05-12:50
Agnes Bergbom
B 207 - Simuleringsbaserad hypotesprövning för åk 7-9 och gymnasiet
12:05-12:50
Andreas Eckert
Fullt - B 209 - Numeriska metoder med programmering
12:05-12:50
Niklas Grip
Fullt - B 206 - Introduktion till Desmos Classroom Activities
12:05-12:50
Kristina Olofsson
B 201 - Ekenmodellen - differentierad, elevdriven undervisning i nivåintegrerade högstadieklasser.
12:05-12:50
Conor Foley
A 204 - INSTÄLLD | Hur kan hundens svans, öron och ben användas för att utveckla algebraiskt tänkande i årskurs 1?
13:00-13:45
Helen Sterner
Fullt - A 203 - INSTÄLLD | Att utveckla bråkbegreppet med resonemangsförmågan i fokus
13:00-13:45
Margareta Bynke
Fullt - A 206 - Hjälpa för lärande – att ge formativ återkoppling som både stödjer och utmanar dina elever
13:00-13:45
Johan Sidenvall
Fullt - A 207 - Escape room - motiverande matematikundervisning
13:00-13:45
Ulrica Elisson Grane
Fullt - A 202 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
13:00-13:45
Annika LIndholm Tejfors
A 209 - Gör matteboken kooperativ - inte komparativ
13:00-13:45
Åsa Härdig Hagsund
Fullt - A 205 - Generalisera mera! Att utveckla algebraiskt tänkande i åk 1–3
13:00-13:45
Manuel Tenser
A 208 - Collaborative Writing - ett språkutvecklande arbetssätt som främjar utforskande samtal i matematik
13:00-13:45
Katikka Gasper Ståhl
Lunchföreläsning med Skolverket | Ämnesbetyg på gymnasial nivå – hur ser förslag till ämnesplan ut?
13:15-13:45
K 301 - INSTÄLLD | Problemlösning med blockmodellen - vad, hur och varför?
14:05-14:50
Pia Agardh
B 303 - INSTÄLLD | Escaperoom med hjälp av Thinklink och google formulär
14:05-14:50
Maria Andersson
A 304 - Programmering i yngre åldrar
14:05-14:50
Åsa Chibás
Inbjuden föreläsare | Paul Cobb | Coaching as a Key Support for Improving the Quality of Mathematics Teaching
14:05-14:50
Fullt - G 306 - Konkret och inspirerande Matte-NO-Workshop
14:05-14:50
Hans Persson
G 303 - Progression i undervisning av bråk från förskolan till högstadiet
14:05-14:50
Caroline Nagy
Fullt - A 305 - Lös inte bara problemen – diskutera dem också
14:05-14:50
Ulrica Dahlberg
G 302 - Mentorskap i matematik för särskilt begåvade barn i glesbygd
14:05-14:50
Linda Ekberg
A 307 - Introduktion till Geogebra
14:05-14:50
Cecilia Winström
Fullt - B 309 - Hur ser en bra lösning av en uppgift ut när eleven haft digitala verktyg till hjälp?
14:05-14:50
Carl-Magnus Häggström
B 310 - Vad gör du med din tid? Statistik i matematikundervisning med utgångspunkt i elevens vardag
14:05-14:50
Charlotte Arkenback-Sundström
Fullt - A 302 - Prickar i grupper, lika men ändå olika - Att synliggöra talrelationer i förskoleklassen
14:05-14:50
Birgitta Lundberg
G 305 - Mattemusik i ett F-9 perspektiv
14:05-14:50
Maria Förster
G 304 - Skolans ansvar för elevers tilltro till sin matematiska förmåga
14:05-14:50
Sofia Sköld Lawner
A 306 - Lära sig ny matematik och färdighetsträna i samma moment - kreativa resonemang och testeffekt
14:05-14:50
Jan Olsson
Fullt - B 306 - Att synliggöra elevers resonemang om linjära samband med hjälp av Desmos Classroom Activities
14:05-14:50
Kristina Olofsson
K 302 - Digitala verktyg i matematikundervisningen
14:05-14:50
Helena Kvarnsell
Fullt - A 303 - Algebraiskt tänkande på lågstadiet
14:05-14:50
Helena Eriksson
B 302 - Fördjupa det kollegiala lärandet i matematik – så här har vi lyckats
14:05-14:50
Anna Ida Säfström
B 307 - En matematikundervisning för alla. KLiMat-projektet i Örebro.
14:05-14:50
Torbjörn Jansson
Fullt - B 301 - “Är det språk eller är det matte? - språkliga resurser i matematikundervisningen”
14:05-14:50
Arnela Nilsson
Fullt - B 308 - Prövningslösningar - hur bedömer vi dem?
14:05-14:50
Linnea Talltjärn
B 304 - Grafberättelser
14:05-14:50
Emelie Reuterswärd
A 301 - Matematikundervisning med förskolans yngsta – när vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möts
14:05-14:50
Camilla Björklund
B 305 - Hur vi lyckas med matematiken med våra yrkeselever
14:05-14:50
TOMMY OLSSON
Fullt - A 401 - Matematik i förskolan/förskoleklass med musik som metod
15:10-15:55
Andreas Ebbelind
G 405 - Programmering för utveckling av matematik? Det här har vi kommit fram till!
15:10-15:55
Elisabeth Hector
G 402 - En jämförelse mellan två olika undervisningsmetoder
15:10-15:55
Lassana Ouattara
G 406 - Matematiksvårigheter – ett socialt problemfält
15:10-15:55
Arne Engström
Inbjuden föreläsare | Susanne Prediger | Sustainable mathematics teaching requires enhancing meaning-related language
15:10-15:55
K 401 - Robot city- befria robotarna med hjälp av analog programmering och datalogiskt tänkande
15:10-15:55
Monika Helgesson
Fullt - B 405 - Likvärdig matematikundervisning
15:10-15:55
Helena Johansson
Fullt - B 402 - Att resonera och lära mera
15:10-15:55
Maria Lindroth
A 405 - Pi-dagen Aktiviteter för olika åldrar
15:10-15:55
Margareta Forsbäck
Fullt - A 404 - Hur stöttar vi elever förståelse för och användning av tal på tallinjen?
15:10-15:55
Mikael Ulveklint
Fullt - B 401 - Nationellt prov matematik åk 9. Att utveckla bedömningsanvisningar – en process med många perspektiv
15:10-15:55
Charlotte Nordberg
B 407 - Pendelrörelser: Matematik för hela kroppen på lekplatser och i nöjesparker
15:10-15:55
Ann-Marie Pendrill
B 404 - Rörliga bilder med Desmos
15:10-15:55
Anna-Carina Nilsson
A 407 - Proportionella resonemang – Att planera undervisning för progression
15:10-15:55
Linda Ahl
B 408 - Spelar det någon roll om matteprovet görs via dator? En jämförelse mellan analoga och digitala prov.
15:10-15:55
Anna Lind Pantzare
A 402 - Se eller räkna? Undervisning och elevers lärande i addition och subtraktion med tiotalsövergång
15:10-15:55
Angelika Kullberg
B 410 - Från traditionella bevisuppgifter till undersökande aktiviteter med GeoGebra
15:10-15:55
Maria Fahlgren
K 402 - Likvärdig matematik - Att använda Matteappen när boken inte räcker till
15:10-15:55
Arvid Gilljam
Fullt - B 403 - Hjälpa för lärande – att ge formativ återkoppling som både stödjer och utmanar dina elever 
15:10-15:55
Erika Boström
G 404 - Reviderad kursplan – vad har ändrats och vad betyder det?
15:10-15:55
Johan Falk
K 403 - Intensivundervisning – ge elever en ny möjlighet att få lyckas i matematik!
15:10-15:55
Ingrid Olsson
B 406 - Sophie Germains identitet
15:10-15:55
Per-Eskil Persson
A 403 - Undervisning genom problemlösning och matematisk diskussion
15:10-15:55
Daniel Brehmer
G 403 - Stå upp - tänk tillsammans!
15:10-15:55
Maria Harging
B 409 - Hållbar matematikundervisning på yrkesprogram: Teori och praktik i matematik och yrkesämnen
15:10-15:55
Lisa Björklund Boistrup
A 406 - Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen
15:10-15:55
Pernilla Mårtensson
GeoGebra Community Gathering
16:00-17:30
Fullt - B 509 - Problemlösning på E-nivå, finns det?
16:15-17:00
Linnea Talltjärn
B 502 - Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
16:15-17:00
Synnöve Carlsson
G 504 - Kreativ och inspirerande matematik-uppdrag, tips och idéer
16:15-17:00
Hans Persson
A 501 - ” Trubbel i Kodköping”, analog programmering och problemlösning
16:15-17:00
Ingela Sandberg
Fullt - A 504 - Matematikundervisning med kooperativa strukturer
16:15-17:00
Ulrica Elisson Grane
Fullt - A 503 - Se eller räkna – att utifrån ett forskningsprojekt skapa möjligheter för lärande om talrelationer
16:15-17:00
Tuula Maunula
Fullt - A 506 - Digitalisering av det nationella provet i årskurs 6
16:15-17:00
Susanne Strand
B 503 - Resonera mera!
16:15-17:00
Katarina Cederqvist
Fullt - B 506 - Lös inte bara problemen – diskutera dem också
16:15-17:00
Ulrica Dahlberg
Fullt - B 508 - Förändringar i de nationella matematikproven Ma2-Ma4 – Vad tycker du?
16:15-17:00
Ingela Bergstén
A 502 - Obligatoriska bedömningsstöd och kartläggningsmaterial: Är de så bra, egentligen?
16:15-17:00
Ola Helenius
B 505 - Singaporematematik - Blockmodellen ett redskap för att lösa textuppgifter i matematik.
16:15-17:00
Cecilia Christiansen
G 505 - SPRÅKSTÖD PÅ MATTELEKTIONEN
16:15-17:00
Cecilia Kilhamn
G 502 - Skolverkets stödmaterial – Moduler, Concept Cartoons och Termer för matematikundervisning
16:15-17:00
Sanna Wettergren
B 501 - AI och Digital Matematik – nu presenterar vi våra resultat!
16:15-17:00
Marie Utterberg Modén
G 503 - Mer självständiga och reflekterande elever genom en liten, men effektiv förändring i undervisningen
16:15-17:00
Johan Sidenvall
G 506 - Analys och utveckling av matematikundervisning
16:15-17:00
Sandra Johansson
Fullt - G 501 - Utveckla elevers förmåga att redovisa sina lösningar skriftligt
16:15-17:00
Anna Teledahl
B 510 - Vuxnas matematiklärande - problemområden och strategier
16:15-17:00
Hans Melén
B 507 - Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken
16:15-17:00
Aref Hamawi
B 504 - Interdisciplinär matematikundervisning, STEM, matematisk modellering och Fermi problem
16:15-17:00
Jonas Bergman Ärlebäck
A 505 - Bråk - helt enkelt!
16:15-17:00
Ulla Öberg
B 605 - INSTÄLLD | Tallinjen - en rik och briljant idé
09:00-09:45
Daniel Barker
K 602 - INSTÄLLD | Programmering och maskininlärnings algoritmer.
09:00-09:45
Richard Duncan
A 606 - INSTÄLLD | Analog programmering
09:00-09:45
Åsa Roosqvist
B 610 - Interventionsstudie som verktyg i lärarutbildningen
09:00-09:45
Karin Jardmo
Inbjuden föreläsare | Dan Meyer | Pixels are Pedagogy
09:00-09:45
A 607 - Lära ny matematik och färdighetsträna samtidigt - Kreativa resonemang och testeffekten
09:00-09:45
Denice D'Arcy
K 601 - Intensivundervisning i matematik
09:00-09:45
Annalena Önnhed
Fullt - B 603 - Hur programmering kan vara ett verktyg för problemlösning i matematik - lärdomar och exempel
09:00-09:45
Tanja Tchoumak
G 603 - Lärarpedagogiska läromedels idé och historia
09:00-09:45
Daniel Brehmer
A 604 - Behov av multiplikation
09:00-09:45
Helena Eriksson
B 602 - Sigma 8, matematiktävlingen där hela klassen hjälps åt att lösa problem
09:00-09:45
Anna Efremova
B 601 - Filmer "Bråk på decimalvis" och "Schackmatematik"
09:00-09:45
Pesach Laksman
G 602 - Erfarenheter från finsk specialundervisning: Hållbar specialundervisning i matematik.
09:00-09:45
Tuula Koljonen
A 603 - Tänka, räkna och resonera i åk 1-3: undervisningsmodeller för tal, addition och multiplikation
09:00-09:45
Ola Helenius
B 609 - GeoGebra utanför klassrummet: i forskning och hemsnickeri
09:00-09:45
Igor Yushmanov
G 605 - Algebra för alla
09:00-09:45
Johan Häggström
A 602 - Mönster och programmering på ett lekfullt sätt i förskoleklass och åk 1.
09:00-09:45
Anette Kirsch
A 601 - Hitta matematiken – ett kartläggningsmaterial till nytta eller nackdel för förskoleklass?
09:00-09:45
Maria Walla
B 604 - Nya kursplanen: Enhetsanalys för att undervisa om härledda enheter
09:00-09:45
Jöran Petersson
B 606 - Ett samtal om matematiska begrepp
09:00-09:45
Ingeli Jönsson Stegmark
Fullt - B 608 - Tappa inte en minut: Att få eleverna att tänka intensivt på rätt sak.
09:00-09:45
Elisabet Mellroth
Fullt - B 607 - Matematik 2b utifrån Craig Bartons idéer - Arbetsmetoder för att skapa bestående kunskap
09:00-09:45
Martina Austad
G 604 - Det bästa kan vara det godas fiende! Om bedömning i matematikundervisningen.
09:00-09:45
Peter Nyström
A 605 - Intensivträning i matematikundervisningen
09:00-09:45
Sounia Barsoum
A 702 - INSTÄLLD | Kollegial undervisningsutveckling - Erfarenheter från ett hållbart och långsiktigt arbete
10:15-11:00
Anette Isberg
B 701 - INSTÄLLD - Stimulerande mattelabbar med vardagligt material
10:15-11:00
Nina Aspegren
A 707 - INSTÄLLD - Programmering på mellanstadiet för kunskapsutveckling i matematik
10:15-11:00
Eva Björklund
A 703 - Läsa skriva RÄKNA - att utveckla matematikundervisningen
10:15-11:00
Matilda Östman
Inbjuden föreläsare | Elin Reikerås | Children with weak mathematical skills in 5th grade - A retrospective study of their early mathematical development
10:15-11:00
G 703 - Mina elever har problem med bråk och proportionalitet. Vad kan jag göra?
10:15-11:00
Natalia Karlsson
B 702 - Undervisning och lärande i sannolikhet och statistik med icke-transitiva tärningar
10:15-11:00
Jonas Bergman Ärlebäck
G 705 - Matematikens symboler - en tidsresa
10:15-11:00
Per-Eskil Persson
K 701 - Stenbackaskolan vs Nya Elementar
10:15-11:00
Andreas Persson
A 704 - Uttrycksformer i digitala läromedel: Samspel mellan bilder, skrift och symboler
10:15-11:00
Helena Johansson
B 708 - Våga släppa taget SI – att nå samverkan utan en lärare i klassrummet
10:15-11:00
Annalena Holm
B 707 - Matematiken i fordonsbranschen
10:15-11:00
Mathilda Lennermo Selin
B 705 - Verklighetens matematik
10:15-11:00
Emelie Reuterswärd
B 706 - Digitala nationella prov – matematik 1
10:15-11:00
Niclas Evén
Fullt - A 705 - Multiplikations- och divisionsberäkningar med rektanglar som tankestöd
10:15-11:00
Kerstin Larsson
B 709 - Digital aktivitet och återkoppling till matteelever på Komvux
10:15-11:00
Annika Pettersson
K 702 - Datadriven matematikutveckling med Förstå och använda tal-tester
10:15-11:00
Ulrica Dahlberg
B 704 - Tre kvinnliga matematiker - tre olika människoöden
10:15-11:00
Anders Tengstrand
K 703 - Utveckla matematiskt tänkande i förskoleklass – extra anpassningar och särskilt stöd
10:15-11:00
Görel Sterner
Fullt - A 706 - Matematiska samtal i helklass
10:15-11:00
Lena Knutsson
B 703 - Reguladetri: den kraftfulla men bortglömda räknemetoden!
10:15-11:00
Cecilia Christiansen
Fullt - G 704 - Problemlösning en gång i veckan – en bra start på en fördjupad undervisning, från åk 1–gymnasiet
10:15-11:00
Johan Sidenvall
G 706 - Forskningsbaserade läromedel – vägen till undervisning med goda resultat?
10:15-11:00
Andreas Ryve
G 702 - Att tillvarata särskilt begåvande elevers matematikintresse och utveckling i undervisningen
10:15-11:00
Cecilia Eriksson
B 804 - INSTÄLLD - Matte är svårt! - hur kan jag som lärare underlätta
11:20-12:05
Sofia Fröman
Fullt - B 805 - INSTÄLLD | Gamified Learning Analytics: med syfte att engagera eleverna till fruktbar studievana
11:20-12:05
Adam Palmquist
B 801 - Elevers missuppfattningar i taluppfattningstestet, kan intensivundervisning ge hållbar kunskap?
11:20-12:05
Bodil Lövgren
Fullt - B 806 - Ämnesövergripande programmering tydliggör matematikens användningsområden
11:20-12:05
Gunnar Genell
Fullt - B 802 - Programmering som medel för att elever ska samtala om matematik
11:20-12:05
Rickard Wester
Fullt - B 810 - Hur ser en bra lösning av en uppgift ut när eleven haft digitala verktyg till hjälp?
11:20-12:05
Carl-Magnus Häggström
Fullt - B 808 - Utmana elevernas kreativitet − Vänd på uppgiften och utnyttja GeoGebra
11:20-12:05
Mats Brunström
Fullt - B 809 - Begåvade elever i matematikklassrummet
11:20-12:05
Attila Szabo
B 807 - Ma5-elevers arbete med egna system av differentialekvationer
11:20-12:05
Jonas Hall
Fullt - B 803 - En timme Mer Matematik - vad gör vi med den?
11:20-12:05
Anders Gustafsson
A 803 - INSTÄLLD | Leken i fokus vid kartläggningen “Hitta matematiken” i förskoleklass
12:15-13:00
Åsa Boman
A 802 - Elever i förskoleklass utforskar mätning genom problemlösning och problemformulering
12:15-13:00
Hanna Palmér
Fullt - A 807 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
12:15-13:00
Annika LIndholm Tejfors
A 804 - En modell för helklassundervisning av taluppfattning. Vilka resultat ser vi efter 3 år?
12:15-13:00
Rikard Gustafsson
Fullt - A 805 - Färdighetsträning och spel- med material som redan finns eller är gratis
12:15-13:00
Margareta Forsbäck
A 801 - Leka för att få matematiska kunskaper eller matematiska kunskaper för att få leka.
12:15-13:00
Christina Svensson
A 806 - Skriftlig matematisk kommunikation – Hur undervisar man om det?
12:15-13:00
Linda Ahl
G 904 - INSTÄLLD | Precision – ett skämt?
13:20-14:05
Ulrika Ryan
G 905 - Begåvade elever i matematikklassrummet
13:20-14:05
Attila Szabo
G 901 - Inkluderande matematikundervisning – insatser för att nå alla elever Målgrupp: 1-9
13:20-14:05
Helena Roos
Fullt - B 908 - Matematik, etik och klimatförändringar- ett etiskt närvarande tänkande i matematikundervisningen.
13:20-14:05
Magnus Ödmo
Fullt - A 906 - Konkreta verktyg för flerspråkighet vid problemlösning
13:20-14:05
Victoria Hedström
Fullt - G 902 - Digitala nationella prov – möjligheter och utmaningar
13:20-14:05
Anette Nydahl
Fullt - B 903 - Från F till Gymnasiebehörighet, betydelsen av tid
13:20-14:05
Linda Nävertun
K 902 - Vad kan NCM göra för dig?
13:20-14:05
Ann-Ccharlotte Forslund
K 901 - Är det roligare att räkna på finska?
13:20-14:05
Jens Sikström
G 903 - Skriv för Nämnaren
13:20-14:05
Lena Nilsson
B 905 - Visualiseringar som ett verktyg för att fördjupa förståelse samt för att lösa matematiska problem
13:20-14:05
David Taub
B 909 - Bevisrelaterade aktiviteter i undervisning och läromedel
13:20-14:05
Andreas Bergwall
B 906 - Ett forskningsprojekt kring Sokratiska föreläsningar i matematik.
13:20-14:05
Peter Frejd
B 904 - På grafjakt med telefonen: Studsmattematte och annan lekplatsmatte för hela kroppen.
13:20-14:05
Ann-Marie Pendrill
B 907 - Grafernas abcd
13:20-14:05
Kerstin Glimmerfors
A 901 - Problemlösning och problemformulering i förskoleklass.
13:20-14:05
Åsa Nilsson
A 905 - Inkludering i en learning study om hela tal
13:20-14:05
Anna Lövström
A 701 - A 903 | Att utveckla matematikundervisningen i förskolan genom aktionsforskning.
13:20-14:05
Anders Albinsson
Fullt - B 901 - Hur kommer det sig att resultaten på NP är lägst i matematik... varje år - och gjorda förändringar
13:20-14:05
Rickard Wester
A 902 - Elevers missuppfattningar i Skolverkets bedömningsstöd, intensivundervisning för hållbar kunskap?
13:20-14:05
Bodil Lövgren
B 902 - Från prata matematik till intensivundervisning och egen youtubekanal- en utvecklingsresa
13:20-14:05
Andreas Olsson
A 904 - Sverige kan bättre- vi lär av Singapore!
13:20-14:05
Doris Lindberg
G 1005 - INSTÄLLD | Elever i matematiksvårigheter - förklaringar och förslag till åtgärder
14:25-15:10
Ingemar Karlsson
Fullt - B 1004 - INSTÄLLD | Vertikala klassrum
14:25-15:10
Maria Andersson
B 1005 - GeoGebra - En tillgång i din undervisning
14:25-15:10
Mattias Ahlén
Fullt - A 1006 - Nationellt prov i matematik åk 6 – provkonstruktion och bedömning
14:25-15:10
Inger Ridderlind
A 1005 - Vad kan vi lära av grekiska elevers sätt att prioritera och strukturera i beräkningar?
14:25-15:10
Robert Gunnarsson
Fullt - A 1004 - Att planera undervisningen
14:25-15:10
Anna Wernberg
Fullt - G 1002 - 5år efter Matematiklyftet och fortfarande i utveckling - hållbar kollegial matematikutveckling!
14:25-15:10
Sofia Timan
G 1004 - Vad tar vi med oss in i det riktiga klassrummet från distansundervisningen?
14:25-15:10
Anders Karlsson
Fullt - B 1003 - Arbeta kreativt med räta linjens ekvation!
14:25-15:10
Synnöve Carlsson
Fullt - B 1006 - Logik och matematisk kommunikation vid ekvationslösning
14:25-15:10
Åse Fahlander
G 1003 - Att få syn på elevers begreppsförståelse i problemlösning
14:25-15:10
Lotta Wedman
A 1001 - De små detaljerna - Vad är det vi ska undervisa om gällande mönster i förskola/förskoleklass
14:25-15:10
Andreas Ebbelind
A 1002 - Hur upplever elever i årskurs 3 mötet med matematikuppgifter i digitalt format?
14:25-15:10
Erica Aldenius
Fullt - G 1006 - Algebraiskt tänkande - utmaningar vid realiseringen av kursplanen
14:25-15:10
Jan Kontinen
Fullt - G 1001 - Upplev matematik - upplev mattefredag
14:25-15:10
Miguel Perez
Fullt - B 1001 - Betydelsen av flow och val av uppgifter för ett lustfyllt och hållbart lärande
14:25-15:10
Tove Bergström
B 1009 - Matematik i Shanghai – undervisning, kursinnehåll, uppgifter och digitala hjälpmedel
14:25-15:10
Svante Bohman
B 1008 - Vilken roll har filosofin, religionen och historien i matematik undervisningen?
14:25-15:10
Aref Hamawi
B 1007 - Logaritmer på uteplatsen.
14:25-15:10
Dan Englundh
A 1003 - Hur blir barn vänner med talen
14:25-15:10
Ingemar Holgersson