Matematikbiennalen 2022

Preliminärt program.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Flytta programmet i sidled
Tänk på att programmet är bredare än skärmen och att du behöver skrolla i sidled för att se allt, till detta kan du använda de större pilarna som syns om du för muspekaren över programmet. Du kan även filtrera programmet enligt nedan.

Filtrera
För att filtrera det grafiska programmet nedan kan du först klicka på den gröna knappen “Filtrera” och sen välja den eller de kategorier som du vill se. T.ex. kan du med fördel kombinera kategorin “Inbjudna föreläsare” med vilken annan kategori som helst.

Programindikatorer
Det finns programpunkter som programkommittén anser vänder sig till fler än vad systemet indikerar. Dessa programpunkter är markerade med G. De programpunkter som är indikerade med K är Kommersiella bidrag och sponsras av ett företag eller organisation. Bidrag som markeras A vänder sig till de yngre åldrarna medan bidrag som har B vänder sig till de äldre åldrarna.

Läs sammanfattning
Du kan klicka på respektive föreläsning för att läsa en sammanfattning av presentationen och föreläsarna.

Idéutställningar
Besök även våra idéutställningar under pauserna mellan föreläsningarna. Du hittar idéutställningar nedanför programmet eller genom att klicka här. Idéutställningar är fria att gå på och behöver inte bokas.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Rum 1
Rum 2
Rum 3
Rum 4
Rum 5
Rum 6
Rum 7
Rum 8
Rum 9
Rum 10
Rum 11
Rum 12
Rum 13
Rum 14
Rum 15
Rum 16
Rum 17
Rum 18
Rum 19
Rum 20
Rum 21
Rum 22
Rum 23

Kategorier

Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 7-9 + Gy
Fk-3
Fk-6
Fk-9
Företags/kommersiella bidrag
Förskola
Förskoleklass
Gymnasiet
Högskola
Särskilda utbildningsbehov
Vuxenutbildning
Rum 1
Rum 2
Rum 3
Rum 4
Rum 5
Rum 6
Rum 7
Rum 8
Rum 9
Rum 10
Rum 11
Rum 12
Rum 13
Rum 14
Rum 15
Rum 16
Rum 17
Rum 18
Rum 19
Rum 20
Rum 21
Rum 22
Rum 23
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
Invigning
Rum 1
10:00-10:40
G 101 - Ramverk för ämnesövergripande samarbeten inom matematik, teknik och naturvetenskap
11:00-11:45
Miguel Perez
G 102 - När är programmering matematik?
11:00-11:45
Kajsa Bråting
G 103 - Matematik i flerspråkiga klassrum
11:00-11:45
Saman Abdoka
G 104 - Planering av matematikundervisning – vem bestämmer?
11:00-11:45
Helena Grundén
G 105 - Smittspridningsmodellering - för covid-19 och andra sjukdomar
11:00-11:45
Tom Britton
G 106 - Ett samtal om metodik och matematik i relation till undervisning för matematikbegåvade elever
11:00-11:45
Eva Pettersson
A 101 - Datalogiskt tänkande - en metafor/struktur om undervisning i förskolan
11:00-11:45
Andreas Ebbelind
A 102 - Tänka resonera och räkna (TRR) – ett utvecklingsarbete i förskoleklass
11:00-11:45
Anna Östman
A 103 - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion
11:00-11:45
Susanne Lantz
A 104 - Inkluderande matematik i skolträdgården
11:00-11:45
Åsa Wennström
A 105 - Gör undervisningen hållbar! Och lite roligare! För alla!
11:00-11:45
Ulla Öberg
A 106 - Att resonera och lära mera
11:00-11:45
Per Berggren
A 107 - Förståelse för hållbar samhällsplanering med hjälp av geometri utomhus
11:00-11:45
Robert Lättman-Masch
B 101 - Problemsekvenser - erfarenheter från ett sexårigt projekt
11:00-11:45
Lars Burman
B 102 - Resultat från TIMSS 2019 och en fördjupad bild av elevers kunskapsprofil i matematik
11:00-11:45
Samuel Sollerman
B 103 - GeoGebra på Högstadiet — Matematik och Teknik i samspel
11:00-11:45
Eva-Stina Källgården
B 104 - Konsten att summera, argumentera och simulera
11:00-11:45
Niclas Larson
B 105 - Matematiska dikter
11:00-11:45
Olof Dahl
B 106 - Desmos färdiga aktiviteter: att hitta, redigera och använda.
11:00-11:45
Svetlana Yushmanova
B 107 - Meningsskapande matematikundervisning i gymnasieskolan?
11:00-11:45
Peter Nyström
B 108 - Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon
11:00-11:45
Linda Jarlskog
B 201 - Ekenmodellen - differentierad, elevdriven undervisning i nivåintegrerade högstadieklasser.
12:05-12:50
Conor Foley
B 202 - Bråkgiraffen – Allt du behöver veta för att undervisa bråkbegreppet
12:05-12:50
Linda Ahl
B 203 - Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
12:05-12:50
Håkan Nygård
B 204 - Statistikdetektiv med datamining som specialitet: Vad säger diagrammens form om hur samhället mår?
12:05-12:50
Jöran Petersson
B 205 - Origami som geometriskt verktyg
12:05-12:50
Norio Torimoto
B 206 - Introduktion till Desmos Classroom Activities
12:05-12:50
Kristina Olofsson
B 207 - Simuleringsbaserad hypotesprövning för åk 7-9 och gymnasiet
12:05-12:50
Andreas Eckert
B 208 - Likvärdig bedömning av den skriftliga kommunikationsförmågan – verklighet eller utopi?
12:05-12:50
Agnes Bergbom
B 209 - Numeriska metoder med programmering
12:05-12:50
Niklas Grip
A 201 - Talraden 1-10. Lärandemöjligheter i en förskoleaktivitet.
13:00-13:45
Maria Alkhede
A 202 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
13:00-13:45
Annika LIndholm Tejfors
A 203 - Att utveckla bråkbegreppet med resonemangsförmågan i fokus
13:00-13:45
Margareta Bynke
A 204 - Hur kan hundens svans, öron och ben användas för att utveckla algebraiskt tänkande i årskurs 1?
13:00-13:45
Helen Sterner
A 205 - Generalisera mera! Att utveckla algebraiskt tänkande i åk 1–3
13:00-13:45
Manuel Tenser
A 903 - Gör matteboken kooperativ - inte komparativ
13:00-13:45
Rickard Wester
A 206 - Hjälpa för lärande – att ge formativ återkoppling som både stödjer och utmanar dina elever
13:00-13:45
Johan Sidenvall
A 207 - Escape room - motiverande matematikundervisning
13:00-13:45
Ulrica Elisson Grane
A 208 - Collaborative Writing - ett språkutvecklande arbetssätt som främjar utforskande samtal i matematik
13:00-13:45
Katikka Gasper Ståhl
Inbjuden föreläsare | Paul Cobb
14:05-14:50
G 302 - Mentorskap i matematik för särskilt begåvade barn i glesbygd
14:05-14:50
Linda Ekberg
G 303 - Progression i undervisning av bråk från förskolan till högstadiet
14:05-14:50
Caroline Nagy
G 304 - Skolans ansvar för elevers tilltro till sin matematiska förmåga
14:05-14:50
Sofia Sköld Lawner
G 305 - Mattemusik i ett F-9 perspektiv
14:05-14:50
Maria Förster
G 306 - Konkret och inspirerande Matte-NO-Workshop
14:05-14:50
Hans Persson
A 301 - Matematikundervisning med förskolans yngsta – när vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möts
14:05-14:50
Camilla Björklund
A 302 - Prickar i grupper, lika men ändå olika - Att synliggöra talrelationer i förskoleklassen
14:05-14:50
Birgitta Lundberg
A 303 - Algebraiskt tänkande på lågstadiet
14:05-14:50
Helena Eriksson
A 304 - Programmering i yngre åldrar
14:05-14:50
Åsa Chibás
A 305 - Lös inte bara problemen – diskutera dem också
14:05-14:50
Ulrica Dahlberg
A 306 - Lära sig ny matematik och färdighetsträna i samma moment - kreativa resonemang och testeffekt
14:05-14:50
Jan Olsson
A 307 - Introduktion till Geogebra
14:05-14:50
Cecilia Winström
B 301 - “Är det språk eller är det matte? - språkliga resurser i matematikundervisningen”
14:05-14:50
Arnela Nilsson
B 302 - Fördjupa det kollegiala lärandet i matematik – så här har vi lyckats
14:05-14:50
Anna Ida Säfström
B 303 - Escaperoom med hjälp av Thinklink och google formulär
14:05-14:50
Maria Andersson
B 304 - Grafberättelser
14:05-14:50
Emelie Reuterswärd
B 305 - Hur vi lyckas med matematiken med våra yrkeselever
14:05-14:50
TOMMY OLSSON
B 306 - Att synliggöra elevers resonemang om linjära samband med hjälp av Desmos Classroom Activities
14:05-14:50
Kristina Olofsson
B 307 - En matematikundervisning för alla. KLiMat-projektet i Örebro.
14:05-14:50
Torbjörn Jansson
B 308 - Prövningslösningar - hur bedömer vi dem?
14:05-14:50
Linnea Talltjärn
B 309 - Hur ser en bra lösning av en uppgift ut när eleven haft digitala verktyg till hjälp?
14:05-14:50
Carl-Magnus Häggström
B 310 - Vad gör du med din tid? Statistik i matematikundervisning med utgångspunkt i elevens vardag
14:05-14:50
Charlotte Arkenback-Sundström
Inbjuden föreläsare | Susanne Prediger
15:10-15:55
G 402 - En jämförelse mellan två olika undervisningsmetoder
15:10-15:55
Lassana Ouattara
G 403 - Stå upp - tänk tillsammans!
15:10-15:55
Maria Harging
G 404 - Reviderad kursplan – vad har ändrats och vad betyder det?
15:10-15:55
Johan Falk
G 405 - Programmering för utveckling av matematik? Det här har vi kommit fram till!
15:10-15:55
Elisabeth Hector
G 406 - Matematiksvårigheter – ett socialt problemfält
15:10-15:55
Arne Engström
A 401 - Matematik i förskolan/förskoleklass med musik som metod
15:10-15:55
Andreas Ebbelind
A 402 - Se eller räkna? Undervisning och elevers lärande i addition och subtraktion med tiotalsövergång
15:10-15:55
Angelika Kullberg
A 403 - Undervisning genom problemlösning och matematisk diskussion
15:10-15:55
Daniel Brehmer
A 404 - Hur stöttar vi elever förståelse för och användning av tal på tallinjen?
15:10-15:55
Mikael Ulveklint
A 405 - Pi-dagen Aktiviteter för olika åldrar
15:10-15:55
Margareta Forsbäck
A 406 - Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen
15:10-15:55
Pernilla Mårtensson
A 407 - Proportionella resonemang – Att planera undervisning för progression
15:10-15:55
Linda Ahl
B 401 - Nationellt prov matematik åk 9. Att utveckla bedömningsanvisningar – en process med många perspektiv
15:10-15:55
Charlotte Nordberg
B 402 - Att resonera och lära mera
15:10-15:55
Maria Lindroth
B 403 - Hjälpa för lärande – att ge formativ återkoppling som både stödjer och utmanar dina elever 
15:10-15:55
Erika Boström
B 404 - Rörliga bilder med Desmos
15:10-15:55
Anna-Carina Nilsson
B 405 - Likvärdig matematikundervisning
15:10-15:55
Helena Johansson
B 406 - Sophie Germains identitet
15:10-15:55
Per-Eskil Persson
B 407 - Pendelrörelser: Matematik för hela kroppen på lekplatser och i nöjesparker
15:10-15:55
Ann-Marie Pendrill
B 408 - Spelar det någon roll om matteprovet görs via dator? En jämförelse mellan analoga och digitala prov.
15:10-15:55
Anna Lind Pantzare
B 409 - Hållbar matematikundervisning på yrkesprogram: Teori och praktik i matematik och yrkesämnen
15:10-15:55
Lisa Björklund Boistrup
B 410 - Från traditionella bevisuppgifter till undersökande aktiviteter med GeoGebra
15:10-15:55
Maria Fahlgren
G 501 - Utveckla elevers förmåga att redovisa sina lösningar skriftligt
16:15-17:00
Anna Teledahl
G 502 - Skolverkets stödmaterial – Moduler, Concept Cartoons och Termer för matematikundervisning
16:15-17:00
Sanna Wettergren
G 503 - Mer självständiga och reflekterande elever genom en liten, men effektiv förändring i undervisningen
16:15-17:00
Johan Sidenvall
G 504 - Kreativ och inspirerande matematik-uppdrag, tips och idéer
16:15-17:00
Hans Persson
G 505 - SPRÅKSTÖD PÅ MATTELEKTIONEN
16:15-17:00
Cecilia Kilhamn
G 506 - Analys och utveckling av matematikundervisning
16:15-17:00
Sandra Johansson
A 501 - ” Trubbel i Kodköping”, analog programmering och problemlösning
16:15-17:00
Ingela Sandberg
A 502 - Obligatoriska bedömningsstöd och kartläggningsmaterial: Är de så bra, egentligen?
16:15-17:00
Ola Helenius
A 503 - Se eller räkna – att utifrån ett forskningsprojekt skapa möjligheter för lärande om talrelationer
16:15-17:00
Tuula Maunula
A 504 - Matematikundervisning med kooperativa strukturer
16:15-17:00
Ulrica Elisson Grane
A 505 - Bråk - helt enkelt!
16:15-17:00
Ulla Öberg
A 506 - Digitalisering av det nationella provet i årskurs 6
16:15-17:00
Susanne Strand
B 501 - AI och Digital Matematik – nu presenterar vi våra resultat!
16:15-17:00
Marie Utterberg Modén
B 502 - Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
16:15-17:00
Synnöve Carlsson
B 503 - Resonera mera!
16:15-17:00
Katarina Cederqvist
B 504 - Interdisciplinär matematikundervisning, STEM, matematisk modellering och Fermi problem
16:15-17:00
Jonas Bergman Ärlebäck
B 505 - Singaporematematik - Blockmodellen ett redskap för att lösa textuppgifter i matematik.
16:15-17:00
Cecilia Christiansen
B 506 - Lös inte bara problemen – diskutera dem också
16:15-17:00
Ulrica Dahlberg
B 507 - Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken
16:15-17:00
Aref Hamawi
B 508 - Förändringar i de nationella matematikproven Ma2-Ma4 – Vad tycker du?
16:15-17:00
Ingela Bergstén
B 509 - Problemlösning på E-nivå, finns det?
16:15-17:00
Linnea Talltjärn
B 510 - Vuxnas matematiklärande - problemområden och strategier
16:15-17:00
Hans Melén
Inbjuden föreläsare | Dan Meyer
09:00-09:45
G 602 - Erfarenheter från finsk specialundervisning: Hållbar specialundervisning i matematik.
09:00-09:45
Tuula Koljonen
G 603 - Det forskningsbaserade läromedlets historia
09:00-09:45
Daniel Brehmer
G 604 - Det bästa kan vara det godas fiende! Om bedömning i matematikundervisningen.
09:00-09:45
Peter Nyström
G 605 - Algebra för alla
09:00-09:45
Johan Häggström
A 601 - Hitta matematiken – ett kartläggningsmaterial till nytta eller nackdel för förskoleklass?
09:00-09:45
Maria Walla
A 602 - Mönster och programmering på ett lekfullt sätt i förskoleklass och åk 1.
09:00-09:45
Anette Kirsch
A 603 - Tänka, räkna och resonera i åk 1-3: undervisningsmodeller för tal, addition och multiplikation
09:00-09:45
Ola Helenius
A 604 - Behov av multiplikation
09:00-09:45
Helena Eriksson
A 605 - Intensivträning i matematikundervisningen
09:00-09:45
Sounia Barsoum
A 606 - Analog programmering
09:00-09:45
Åsa Roosqvist
A 607 - Lära ny matematik och färdighetsträna samtidigt - Kreativa resonemang och testeffekten
09:00-09:45
Denice D'Arcy
B 601 - Filmer "Bråk på decimalvis" och "Schackmatematik"
09:00-09:45
Pesach Laksman
B 602 - Sigma 8, matematiktävlingen där hela klassen hjälps åt att lösa problem
09:00-09:45
Anna Efremova
B 603 - Hur programmering kan vara ett verktyg för problemlösning i matematik - lärdomar och exempel
09:00-09:45
Tanja Tchoumak
B 604 - Nya kursplanen: Enhetsanalys för att undervisa om härledda enheter
09:00-09:45
Jöran Petersson
B 605 - Tallinjen - en rik och briljant idé
09:00-09:45
Daniel Barker
B 606 - Ett samtal om matematiska begrepp
09:00-09:45
Ingeli Jönsson Stegmark
B 607 - Matematik 2b utifrån Craig Bartons idéer - Arbetsmetoder för att skapa bestående kunskap
09:00-09:45
Martina Austad
B 608 - Tappa inte en minut: Att få eleverna att tänka intensivt på rätt sak.
09:00-09:45
Elisabet Mellroth
B 609 - GeoGebra utanför klassrummet: i forskning och hemsnickeri
09:00-09:45
Igor Yushmanov
B 610 - Interventionsstudie som verktyg i lärarutbildningen
09:00-09:45
Karin Jardmo
Inbjuden föreläsare | Elin Reikerås
10:15-11:00
G 702 - Att tillvarata särskilt begåvande elevers matematikintresse och utveckling i undervisningen
10:15-11:00
Cecilia Eriksson
G 703 - Mina elever har problem med bråk och proportionalitet. Vad kan jag göra?
10:15-11:00
Natalia Karlsson
G 704 - Problemlösning en gång i veckan – en bra start på en fördjupad undervisning, från åk 1–gymnasiet
10:15-11:00
Johan Sidenvall
G 705 - Matematikens symboler - en tidsresa
10:15-11:00
Per-Eskil Persson
G 706 - Forskningsbaserade läromedel – vägen till undervisning med goda resultat?
10:15-11:00
Andreas Ryve
A 701 - Att utveckla matematikundervisningen i förskolan genom aktionsforskning.
10:15-11:00
Anders Albinsson
A 702 - Kollegial undervisningsutveckling - Erfarenheter från ett hållbart och långsiktigt arbete
10:15-11:00
Anette Isberg
A 703 - Läsa skriva RÄKNA - att utveckla matematikundervisningen
10:15-11:00
Matilda Östman
A 704 - Uttrycksformer i digitala läromedel: Samspel mellan bilder, skrift och symboler
10:15-11:00
Helena Johansson
A 705 - Multiplikations- och divisionsberäkningar med rektanglar som tankestöd
10:15-11:00
Kerstin Larsson
A 706 - Matematiska samtal i helklass
10:15-11:00
Lena Knutsson
A 707 - Programmering på mellanstadiet för kunskapsutveckling i matematik
10:15-11:00
Eva Björklund
B 701 - Stimulerande mattelabbar med vardagligt material
10:15-11:00
Nina Aspegren
B 702 - Undervisning och lärande i sannolikhet och statistik med icke-transitiva tärningar
10:15-11:00
Jonas Bergman Ärlebäck
B 703 - Reguladetri: den kraftfulla men bortglömda räknemetoden!
10:15-11:00
Cecilia Christiansen
B 704 - Tre kvinnliga matematiker - tre olika människoöden
10:15-11:00
Anders Tengstrand
B 705 - Verklighetens matematik
10:15-11:00
Emelie Reuterswärd
B 706 - Digitala nationella prov – matematik 1
10:15-11:00
Niclas Evén
B 707 - Matematiken i fordonsbranschen
10:15-11:00
Mathilda Lennermo Selin
B 708 - Våga släppa taget SI – att nå samverkan utan en lärare i klassrummet
10:15-11:00
Annalena Holm
B 709 - Digital aktivitet och återkoppling till matteelever på Komvux
10:15-11:00
Annika Pettersson
B 801 - Elevers missuppfattningar i taluppfattningstestet, kan intensivundervisning ge hållbar kunskap?
11:20-12:05
Bodil Lövgren
B 802 - Programmering som medel för att elever ska samtala om matematik
11:20-12:05
Rickard Wester
B 803 - En timme Mer Matematik - vad gör vi med den?
11:20-12:05
Anders Gustafsson
B 804 - Matte är svårt! - hur kan jag som lärare underlätta
11:20-12:05
Sofia Fröman
B 805 - Gamified Learning Analytics: med syfte att engagera eleverna till fruktbar studievana
11:20-12:05
Adam Palmquist
B 806 - Ämnesövergripande programmering tydliggör matematikens användningsområden
11:20-12:05
Gunnar Genell
B 807 - Ma5-elevers arbete med egna system av differentialekvationer
11:20-12:05
Jonas Hall
B 808 - Utmana elevernas kreativitet − Vänd på uppgiften och utnyttja GeoGebra
11:20-12:05
Mats Brunström
B 809 - Begåvade elever i matematikklassrummet
11:20-12:05
Attila Szabo
A 801 - Leka för att få matematiska kunskaper eller matematiska kunskaper för att få leka.
12:15-13:00
Christina Svensson
A 802 - Elever i förskoleklass utforskar mätning genom problemlösning och problemformulering
12:15-13:00
Hanna Palmér
A 803 - Leken i fokus vid kartläggningen “Hitta matematiken” i förskoleklass
12:15-13:00
Åsa Boman
A 804 - En modell för helklassundervisning av taluppfattning. Vilka resultat ser vi efter 3 år?
12:15-13:00
Rikard Gustafsson
A 805 - Färdighetsträning och spel- med material som redan finns eller är gratis
12:15-13:00
Margareta Forsbäck
A 806 - Skriftlig matematisk kommunikation – Hur undervisar man om det?
12:15-13:00
Linda Ahl
A 807 - Dansmatte, hållbart lärande med kroppen
12:15-13:00
Annika LIndholm Tejfors
G 901 - Inkluderande matematikundervisning – insatser för att nå alla elever Målgrupp: 1-9
13:20-14:05
Helena Roos
G 902 - Digitala nationella prov – möjligheter och utmaningar
13:20-14:05
Anette Nydahl
G 903 - Skriv för Nämnaren
13:20-14:05
Lena Nilsson
G 904 - Precision – ett skämt?
13:20-14:05
Ulrika Ryan
G 905 - Begåvade elever i matematikklassrummet
13:20-14:05
Attila Szabo
A 901 - Problemlösning och problemformulering i förskoleklass.
13:20-14:05
Åsa Nilsson
A 902 - Elevers missuppfattningar i Skolverkets bedömningsstöd, intensivundervisning för hållbar kunskap?
13:20-14:05
Bodil Lövgren
A 904 - Sverige kan bättre- vi lär av Singapore!
13:20-14:05
Doris Lindberg
A 905 - Inkludering i en learning study om hela tal
13:20-14:05
Anna Lövström
A 906 - Konkreta verktyg för flerspråkighet vid problemlösning
13:20-14:05
Victoria Hedström
B 901 - Hur kommer det sig att resultaten på NP är lägst i matematik... varje år - och gjorda förändringar
13:20-14:05
Rickard Wester
B 902 - Från prata matematik till intensivundervisning och egen youtubekanal- en utvecklingsresa
13:20-14:05
Andreas Olsson
B 903 - Från F till Gymnasiebehörighet, betydelsen av tid
13:20-14:05
Linda Nävertun
B 904 - På grafjakt med telefonen: Studsmattematte och annan lekplatsmatte för hela kroppen.
13:20-14:05
Ann-Marie Pendrill
B 905 - Visualiseringar som ett verktyg för att fördjupa förståelse samt för att lösa matematiska problem
13:20-14:05
David Taub
B 906 - Ett forskningsprojekt kring Sokratiska föreläsningar i matematik.
13:20-14:05
Peter Frejd
B 907 - Grafernas abcd
13:20-14:05
Kerstin Glimmerfors
B 908 - Matematik, etik och klimatförändringar- ett etiskt närvarande tänkande i matematikundervisningen.
13:20-14:05
Magnus Ödmo
B 909 - Bevisrelaterade aktiviteter i undervisning och läromedel
13:20-14:05
Andreas Bergwall
G 1001 - Upplev matematik - upplev mattefredag
14:25-15:10
Miguel Perez
G 1002 - 5år efter Matematiklyftet och fortfarande i utveckling - hållbar kollegial matematikutveckling!
14:25-15:10
Sofia Timan
G 1003 - Att få syn på elevers begreppsförståelse i problemlösning
14:25-15:10
Lotta Wedman
G 1004 - Vad tar vi med oss in i det riktiga klassrummet från distansundervisningen?
14:25-15:10
Anders Karlsson
G 1005 - Elever i matematiksvårigheter - förklaringar och förslag till åtgärder
14:25-15:10
Ingemar Karlsson
A 1001 - De små detaljerna - Vad är det vi ska undervisa om gällande mönster i förskola/förskoleklass
14:25-15:10
Andreas Ebbelind
A 1002 - Hur upplever elever i årskurs 3 mötet med matematikuppgifter i digitalt format?
14:25-15:10
Erica Aldenius
A 1003 - Hur blir barn vänner med talen
14:25-15:10
Ingemar Holgersson
A 1004 - Att planera undervisningen
14:25-15:10
Anna Wernberg
A 1005 - Vad kan vi lära av grekiska elevers sätt att prioritera och strukturera i beräkningar?
14:25-15:10
Robert Gunnarsson
A 1006 - Nationellt prov i matematik åk 6 – provkonstruktion och bedömning
14:25-15:10
Inger Ridderlind
B 1001 - Betydelsen av flow och val av uppgifter för ett lustfyllt och hållbart lärande
14:25-15:10
Tove Bergström
B 1002 - Algebraiskt tänkande - utmaningar vid realiseringen av kursplanen
14:25-15:10
Jan Kontinen
B 1003 - Arbeta kreativt med räta linjens ekvation!
14:25-15:10
Synnöve Carlsson
B 1004 - Vertikala klassrum
14:25-15:10
Maria Andersson
B 1005 - GeoGebra - En tillgång i din undervisning
14:25-15:10
Mattias Ahlén
B 1006 - Logik och matematisk kommunikation vid ekvationslösning
14:25-15:10
Åse Fahlander
B 1007 - Logaritmer på uteplatsen.
14:25-15:10
Dan Englundh
B 1008 - Vilken roll har filosofin, religionen och historien i matematik undervisningen?
14:25-15:10
Aref Hamawi
B 1009 - Matematik i Shanghai – undervisning, kursinnehåll, uppgifter och digitala hjälpmedel
14:25-15:10
Svante Bohman