Filtrera


Rum
Dölj Alla

Aula Magna
1A 305
1B 309
1B 306
1B 364
1D 222
1D 226
1D 236
1D 315
1D 328
1D 340
1D 341
3B 426
3B 425
3C 420
3C 426
3D 417
3D 418
9C 203
9C 204
11C 269
11C 270
11C 369
11C 370
11C 413
11D 121
11D 257
11D 227
12A 138
21E 402
1D 327
Utställningslokalerna
Idéutställare
Utomhus
Karlstad CCC

Kategorier

F-3
F-6
F-9
Förskola
Gymnasiet
Högskola
Särskola
Vuxenutbildning
Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 7-9 + Gy
Aula Magna
1A 305
1B 309
1B 306
1B 364
1D 222
1D 226
1D 236
1D 315
1D 328
1D 340
1D 341
3B 426
3B 425
3C 420
3C 426
3D 417
3D 418
9C 203
9C 204
11C 269
11C 270
11C 369
11C 370
11C 413
11D 121
11D 257
11D 227
12A 138
21E 402
1D 327
Utställningslokalerna
Idéutställare
Utomhus
Karlstad CCC
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
23:00
 
 
 
23:30
 
 
 
00:00
 
 
 
00:30
 
 
 
Invigning
Aula Magna
09:00-09:45
Idéutställare
09:00-17:00
Andre Bürgers, Nacka, Maria Abrahamsson, Carina Holm, Skattkärr, Erik Algesten, Arvika, Esperanza Salazar, Lund, Peter Martinsson, Flen, Gunnel Berlin, Volker Berthold, Haslev, Karin Käck, Skene, Ronald Bernette, Stockholm, Bengt Åhlander, Västra Tunhem, Tommy Olsson, gävle, Susanne Frisk, Göteborg, hans Melén, Stockholm
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
09:45-10:15
Varierande problemlösninglektioner åk 4-9
10:15-11:00
Valentina Chapovalova, UPPSALA
Specialpedagogik i matematik – Lärdomar från tre lärosäten och forskning
10:15-11:00
Helena ROOS, Växjö; Anette Bagger; Margareta Engvall
Fullt - Algebra artisten: rita med Desmos
10:15-11:00
Cecilia Christiansen, Stockholm
Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
10:15-11:00
Håkan Nygård, Uppsala
Fullt - Språk och matematik - matematik för nyanlända
10:15-11:00
Sara Ramsfeldt, Stovkhiöm
Fullt - Programmering i matematikundervisningen på gymnasiet
10:15-11:00
Åse Fahlander, Göteborg
Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
10:15-11:00
Görel Sterner, Skövde
Vuxenutbildningens utmaningar
10:15-11:00
Hans Melén, Stockholm
Fullt - Np-uppgifter och begreppsutveckling skolår 7-9
10:15-11:00
Bo Sjöström, Lund
Kreativ matematik i skolträdgården
10:15-11:00
Åsa Wennström
Fullt - Uppgiftskonstruktion och undervisning med matematiska problem.
10:15-11:00
Åke Hestner, Falun
MAM-prosjektet - læring for lærere og elever
10:15-11:00
Svein H. Torkildsen, Trondheim
Problemlösning är väl inga problem!
10:15-11:00
Åsa Öhrnell
Forskningscirkel i matematikdidaktik - vilka frågor ställer eleverna vid matematiska resonemang?
10:15-11:00
Frida Wetterstrand, Örebro
Blå strävor – matematik i många små steg
10:15-11:00
Lena Trygg, Göteborg
Jag hade en mardröm - jag var tvungen att ändra min undervisning
10:15-11:00
Richard Wester, Södra Sandby
Programmering i matematikundervisningen, grundskolan
10:15-11:00
Ulrica Dahlberg
Formativt arbete och bedömning inom gymnasiematematiken
10:15-11:00
Sofie Johansson, Helsingborg
Fullt - Prova på programmering
10:15-11:00
Richard Duncan, Järfälla
Samtal om huvudräkning, överslagsräkning och huvudräkningsknep
10:15-11:00
Peder Claesson
Vad gör vi med matematiken i förskolan?
10:15-11:00
Camilla Björklund, Göteborg
Fullt - Wow-faktor för lektionen
10:15-11:00
Siv Hartikainen, Esbo, Finland
Läromedel – Hur kan vi ge lärare bättre resurser för undervisning?
10:15-11:00
Andreas Ryve, Västerås
Vad är god undervisning i matematik?
10:15-11:00
Peter Nyström, Göteborg
Kreativa matematiska resonemang på mellanstadiet - Hur gör man klassrumspraktik av forskningsrön?
10:15-11:00
Jan Olsson
Digitala verktyg och programmering: Vad betyder den reviderade ämnesplanen?
10:15-11:00
Johan Falk, Stockholm
Utställarbesök
Utställningslokalerna
11:00-11:30
Att anpassa undervisningen så att alla blir utmanade i det heterogena klassrummet
11:30-12:15
Sofia Sköld, Karlstad
Representationsrutor – ett verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation
11:30-12:15
Andreas Lindahl, Falköping
Gymnasieelever och matematiken i högskoleprovet.
11:30-12:15
Morgan Thorsell, Umeå
Vad händer när eleverna tvingas sätta ord på vad de förstår och inte förstår när de stöter hinder?
11:30-12:15
Malin Hagström, Örebro
Talbaser - en värdefull bas för utveckling av elevers matematikkunskaper
11:30-12:15
Marie Skedinger-Jacobson, Malmö
Problemlösning och Kängurutävlingen
11:30-12:15
Susanne Gennow, Göteborg
Projektet TEMP – digitala lärresurser i matematikundervisningen
11:30-12:15
Ingrid Tillander, Västerås
Fullt - Hur ska framtidens digitala prov i matematik se ut?
11:30-12:15
Anna Lind Pantzare, Umeå
Sannolikhetsfördelningar och integraler
11:30-12:15
Anders Walfridsson, Karlstad
Laborativ matematik som bedömningsform
11:30-12:15
Per Berggren, Tullinge
Det är genom lärarna vi når eleverna.
11:30-12:15
Åsa Öhrnell
Fermatpedagogik -- en metod att underlätta studenters föreläsningsantecknande
11:30-12:15
Torbjörn Lundh, Göteborg
Matematik och modellering för undervisning om väder och klimat i gymnasiefysiken
11:30-12:15
Ann-Marie Pendrill, Lund
Programmering i matematikundervisningen, Gy
11:30-12:15
Ulrica Dahlberg
Läroboken som multimodal text – En läroboksanalys i grundskolans åk 1 med fokus på subtraktion
12:30-13:15
Malin Norberg, Sundsvall
Elevnära och likvärdig matematik-uppdrag, tips och idéer
12:30-13:15
HANS PERSSON, Nacka
Fullt - Särskilda utbildningsbehov i matematik - utvecklande åtgärder för elever i matematiksvårigheter
12:30-13:15
Helena ROOS, Växjö
Utematematik med digitala verktyg i förskolan
12:30-13:15
Carina Bognäs, Malmö
Geometri i förskoleklass - utifrån ny läroplan och begreppsspiralen
12:30-13:15
Lena Andersson
Matematiklyftet för förskolan, uppdaterad och reviderad
12:30-13:15
Anna Wernberg, Malmö
Fullt - Upptäcka & undersöka matematik med visuell programmering
12:30-13:15
Linnéa Utterström, KALIX
Påverka Framtidens läromedel
12:30-13:15
Nina Jansson, Eskilstuna
Arbeta vidare med problemen – hurdå?
12:30-13:15
Karin Wallby, Göteborg
Att undervisa utifrån de matematiska förmågorna
12:30-13:15
Hanna Almström, Nässjö
Upptäck Singapore Math och hur modellen används i svenska klassrum
12:30-13:15
Pia Agardh
Att lära in matematik ute
12:30-13:15
Robert Lättman-Masch, Nynäshamn
Utställarbesök
Utställningslokalerna
13:15-13:45
"ELEVERNA HAR TAGIT ’ORKAR INTE’ TILL EN NY NIVÅ" – om elevers arbetsinsats och motivation i åk 4-9.
13:45-14:30
Gunnar Sjöberg, Umeå
INSTÄLLD - I matematikverkstaden
13:45-14:30
Esperanza Salazar, Lund
En jämförelse av två olika muntliga prov i matematik
13:45-14:30
Carl-Magnus Häggström, Umeå
Låt eleverna undersöka räta linjens ekvation – några förslag på introduktion med digitalt stöd
13:45-14:30
Mirela Vinerean Bernhoff, Karlstad
Skolans olycksbarn – Elever med mycket låga prestationer i matematik
13:45-14:30
Arne Engström, Karlstad
Hjälp!! Entreprenöriellt lärande i matematik! Vad kan det vara?
13:45-14:30
Lena Karlsson
Fullt - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
13:45-14:30
Per Berggren, Tullinge
Matematik och utomhuspedagogik
13:45-14:30
Kajsa Molander, Uppsala
En workshop där vi delar, bygger tal och upptäcker matematiska mönster och samband!
13:45-14:30
Susanne Rönnby
INSTÄLLD - Elevers uppfattningar av lärarens målkommunikation – inte alltid det vi lärare tror
13:45-14:30
Lena Heikka
INSTÄLLD - Ett försvartal om divisionsalgoritmen – sextiåriga offer till divisionsuppställningskriget!
13:45-14:30
Russell Hatami
Ämnesprovet i matematik årskurs 9
13:45-14:30
Anette Nydahl, Stockholm
Jämföra, sortera - tillsammans reflektera!
13:45-14:30
Anna Kärre, Saltsjö-Boo
Enhancing mathematics instruction in Korea using five practices
13:45-14:30
JeongSuk Pang
Fullt - Matematikundervisning med stöd av digitala verktyg
13:45-14:30
Angelina Briggner, Malmö
Röster om matematik i yrkesprogram - två ämnes relationer till varandra”
13:45-14:30
Elisabet Bellander, Malmö
Hur ska framtidens digitala prov i matematik se ut?
13:45-14:30
Anna Lind Pantzare, Umeå
Det centralaste centrala innehållet - om proportionella resonemang och multiplikativa strukturer
13:45-14:30
Linda Ahl, Sala
Komplexa tal i undervisning och i matematikens historia
13:45-14:30
Laura Fainsilber, Göteborg
Textuppgifter med Singapore-metoden för åk 1-5
13:45-14:30
Doris Lindberg, Stockholm
Fullt - We are the robots
13:45-14:30
Richard Duncan, Järfälla
Matematik 2, en jämförelse mellan gymnasiet och vuxenutbildningen
13:45-14:30
Susanne Stern, Tierp
Fullt - B-B-B-metoden - En uppgiftsbank och ett arbetssätt med problemlösning i centrum
13:45-14:30
Jonas Bergman Ärlebäck, Linköping
Hur många skumtomtar finns det i världen?
13:45-14:30
Niclas Larson, Kristiansand
Programmering på schemat – hur har man gjort i Finland och hur har det påverkat undervisningen?
13:45-14:30
Markus Luoma, Lund
Matematikundervisning för nyanlända
13:45-14:30
Peter Nyström, Göteborg
Textuppgifter med Singapore-metoden för åk 6-gy
13:45-14:30
Cecilia Christiansen, Stockholm
INSTÄLLD - Legende læring med ligninger/Lekfullt lärande med ekvationer
13:45-14:30
Volker Berthold, Haslev
Nya möjligheter med programmering i matematikundervisningen
13:45-14:30
Daniel Barker, Stockholm
Utställarbesök
Utställningslokalerna
14:30-14:45
Programmering och matematik på grundskolan
14:45-15:30
Malin Christersson, Lund
Fullt - Programmering och symbolhanterande verktyg med GeoGebra
14:45-15:30
Jonas Hall, Norrtälje
Fullt - Utveckla elevers resonemang och din bedömning med Latjolajbanväskan.
14:45-15:30
Pernilla Falck, Bromma
Matematik på olika språk
14:45-15:30
Frithjof Theens, Umeå
Relevansförmågan inom naturvetenskap
14:45-15:30
Marika Davidsson, Helsingborg
Fullt - Robot City - lustfylld introduktion av programmering utan dator
14:45-15:30
Ingela Sandberg, Halmstad
Fullt - Rika och lärande problem i klassrummet
14:45-15:30
Sara Melcher, Karlstad
Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken?
14:45-15:30
Aref Hamawi
Handling och tanke i matematik
14:45-15:30
Eva-Stina Källgården, Nacka
INSTÄLLD Aktivitetene i MAM-prosjektet
14:45-15:30
Astrid Bondø, Trondheim
The place of adult numeracy in mathematics education research
14:45-15:30
David Kaye, London
Resultat av utvärderingen av Matematiklyftet angående undervisning och fortbildning
14:45-15:30
Tomas Bergqvist, Umeå
Med fokus på taluppfattning och räknefärdigheter i förskolan
14:45-15:30
Maria Alkhede, Göteborg
Elevers förståelse för multiplikation
14:45-15:30
Kerstin Larsson, Stockholm
Origami - matematik och fantasi
14:45-15:30
Norio Torimoto
Analys av läromedel - stöd för medvetet läromedelsval
14:45-15:30
Bodil Lövgren, Västerås stad
Uppgifters potential
14:45-15:30
Katarina Kristiansson, Stockholm
INSTÄLLD - Dyskalkyli eller naturlig variation? En studie av elever med låga prestationer i matematik.
14:45-15:30
Ingemar Karlsson, Löddeköpinge
Vad händer med elever som är i risk att hamna i matematiksvårigheter och hur kan vi hjälpa?
14:45-15:30
Helena Vennberg, Umeå
Pysslingen Skolors strategi för bättre lärande i matematik
14:45-15:30
Cecilia Eriksson
Mot målen med lust och glädje
14:45-15:30
Sofie Persson, Helsingborg
Konstruktion av uppgifter för att utveckla elevernas strukturkänsla
14:45-15:30
Constanta Olteanu
Lärarledda problemsekvenser - om effektiv undervisning med problemlösning
14:45-15:30
Lars Burman, Vasa, Finland
Matematisera mera – att styra och stötta det matematiska samtalet
14:45-15:30
Cecilia Kilhamn, Göteborg
Borde resultatet rapporteras på förmågenivå i nationella proven i matematik?
14:45-15:30
Anna Lind Pantzare, Umeå
Den symboliska matematiska världen
14:45-15:30
Djamshid Farahani
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
15:30-16:00
Vad gymnasieelever har svårt för på de nationella proven i matematik 2-4
16:00-16:45
Linnea Talltjärn, Umeå
Att utveckla elevers särskilda förmågor och intresse för matematik - i praktiken
16:00-16:45
Cecilia Eriksson, Stockholm
TILGANGE I UNDERVISNING AF VOKSNE I MATEMATIK – OPGAVE-PARADIGME OG OPMÆRKSOMHEDS-PARADIGME
16:00-16:45
Lena Lindenskov, København
Building a Thinking Mathematics Classroom
16:00-16:45
Peter Liljedahl
Matematiska resonemang genom en motiverad matematisk "gissning"
16:00-16:45
Helén Sterner, Falun
Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
16:00-16:45
Synnöve Carlsson, Storvreta
Olika aspekter av bråk
16:00-16:45
Lena Knutsson, Göteborg
Från mönster till räta linjens ekvation
16:00-16:45
Anna Almqvist, Lidingö
Elevers skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion
16:00-16:45
Erica Aldenius
Finns det olika slags begrepp? Och lär vi oss dem på olika sätt?
16:00-16:45
Lotta Wedman, Ludvika
Snacka om tyst kunskap i matematik
16:00-16:45
Anette Jahnke, Stockholm
Fokus på matematik utifrån de internationella studierna
16:00-16:45
Maria Axelsson, Stockholm
Förskoleklassen – det viktiga året för matematiken
16:00-16:45
Margareta Forsbäck, Stjärnhov
Matematik och svenska som andraspråk i förskolan
16:00-16:45
Mirella Forsberg Ahlcrona, Trollhättan
Fullt - Att bedöma elevers utveckling - Vad kursplanen säger och är tyst om
16:00-16:45
Linda Ahl, Sala
Räkna med Rut, en dramatisering om matematik
16:00-16:45
Erika Holm, Trollhättan
Tack gode Gud för matematiken, sa Max! Om framgångsrik intensivundervisning i matematik
16:00-16:45
Görel Sterner
Uppmärksamma och undervisa särskilt begåvade elever
16:00-16:45
Mari Malmborg, Karlstad
Möte med 3D-dynamiska geometrisystem för skolor
16:00-16:45
Olaf Knapp, Konstanz
Statistikdidaktik: Gymnasisters och högskolestudenters matematiska arbete med linjär regression
16:00-16:45
Marte Bråtalien, Ås
Fullt - Att arbeta med digitala verktyg i klassrummet
16:00-16:45
Cecilia Winström, Malmö
Fullt - Konkret matematik i sjuan
16:00-16:45
Siv Hartikainen, Esbo, Finland
Hur förklarar du för eleverna vad matematik är? ...och har det följder för hur de lär sig matematik?
16:00-16:45
Stefan Löfwall, Karlstad
Javisst, en andragradsekvation kan ha fler än 2 rötter.
16:00-16:45
Thomas Martinsson, Karlstad
Nyanländas lärande i matematik
16:00-16:45
Saman Abdoka, Eskilstuna
Laborativ matematik från datorernas värld
16:00-16:45
Bengt Aspvall, Karlskrona
Konferensmiddag
Karlstad CCC
19:00-01:00
Idéutställare
08:00-14:30
Andre Bürgers, Nacka, Maria Abrahamsson, Carina Holm, Skattkärr, Erik Algesten, Arvika, Esperanza Salazar, Lund, Peter Martinsson, Flen, Gunnel Berlin, Volker Berthold, Haslev, Karin Käck, Skene, Ronald Bernette, Stockholm, Bengt Åhlander, Västra Tunhem, Tommy Olsson, gävle, Susanne Frisk, Göteborg, hans Melén, Stockholm
Undervisa nyanlända elever i matematik
09:00-09:45
Thomas Lingefjärd
"10-masken" och förskolebarns lärande i målstyrda processer
09:00-09:45
Anna-Lena Ekdahl, Jönköping
Måste en parabol vara en parabol?
09:00-09:45
Bengt Aspvall
Öppen matematik – om att öppna upp matematiken i undervisningen
09:00-09:45
Stefan Lindström, FARSTA
Cirkusmatematik
09:00-09:45
Sofia Larsson, Stockholm
Vi rör oss inom centralt innehåll för 7-9 och Ma 1-3 i syfte att utveckla matematiska förmågor
09:00-09:45
Marie Skedinger-Jacobson, Malmö
Att utveckla kommunikation och resonemang i det mångkulturella matematikklassrummet
09:00-09:45
Josef Eissa, Linköping
Fullt - INSTÄLLD - Origami: ett konkret arbetssätt i matematikundervisning
09:00-09:45
Esperanza Salazar, Lund
Why models matter and how they develop from K-8?
09:00-09:45
Kara Imm
Elevers skrivande – visar det vad de kan?
09:00-09:45
Anna Teledahl, Falun
Månadens problem
09:00-09:45
Susanne Gennow, Göteborg
Att vända en negativ spiral - går det?
09:00-09:45
Cicki Nyberg, Umeå
Fullt - Programmering i matematikundervisningen på gymnasiet
09:00-09:45
Åse Fahlander, Göteborg
Matematik? – Nej, det handlar bara om sunt förnuft och rätt attityd. Yrkesmatte i detaljhandeln.
09:00-09:45
Charlotte Arkenback-Sundström, Göteborg
Ett multisensoriskt approach på tidig taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv
09:00-09:45
Lena Karlsson, Umeå
Utveckling av klassrumspraktiken med hjälp av vidofilmning av den egna undervisningen
09:00-09:45
Anna Östman, Västerås stad
Undervisning med fokus på matematikens förmågor
09:00-09:45
Daniel Barker, Stockholm
Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
09:00-09:45
Patrik Gustafsson, Västerås
Vad är matematik?
09:00-09:45
Peter Mogensen, Karlstad
Fullt - Kom igång med micro:bit!
09:00-09:45
Richard Duncan, Järfälla
Att uppmärksamma särskilt begåvade elevers behov av stöd och handledning
09:00-09:45
Helena Ingemarsson, Karlstad
STL, digitala verktyg som hävstång för lärande i matematik
09:00-09:45
Anna Pilebro Bryngelsson, Sollentuna
Exponering av elevers kunskap
09:00-09:45
Petter Norrthon, Täby
Problembaserad undervisning. Vad är problemet?
09:00-09:45
Jaana Heikkilä, Luleå
Matematiska termer och språket som hjälper eller stjälper: exempel ur flera europeiska språk.
09:00-09:45
Hania Uscka-Wehlou, Uppsala
Att utforma och bedöma muntliga redovisningar i matematik
09:00-09:45
Anna Ida Säfström, Halmstad
Hjärna, digitalisering och undervisning. Att kombinera lärarledd undervisning med modern teknik
09:00-09:45
Ola Helenius
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
09:45-10:15
Programmering Matematik och Teknik
10:15-11:00
Anna-Carina Nilsson, Stockholm
Använd filmerna på lärportalen
10:15-11:00
Karin Wallby, Göteborg
Matematik som kreativ uttrycksform i förskolan.
10:15-11:00
Christina Svensson, Malmö
Lämna över och ta emot - elever matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan
10:15-11:00
Anette Jahnke, Stockholm
Fullt - Att undervisa utifrån kooperativt lärande
10:15-11:00
Camilla Larsson, Borås
Fullt - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion, talområde 0-20
10:15-11:00
Susanne Lantz, Tranås
Fullt - Det aktiva matematikklassrummet
10:15-11:00
Åsa Brorsson, Mölndal
Elevers uppfattning av tal vid fingerräkning.
10:15-11:00
Britt Holmberg, Göteborg
Disciplinärt urskiljande av representationer i matematik - vad ser studenterna och vad ser de inte?
10:15-11:00
Urban Eriksson
INSTÄLLD Rakt fram eller vilse? - Berättelser om resor in i matematiken
10:15-11:00
Birgitta Lansheim, Malmö
Att räkna i olika baser åk4-gy
10:15-11:00
Cecilia Christiansen, Stockholm
Begreppskartor-arbeta kreativt med begreppen! Utveckla begreppsfömågan och resonemangsförmågan.
10:15-11:00
Synnöve Carlsson, Storvreta
Att undervisa nyanlända
10:15-11:00
Tiia Ojala, Stockholm
Stöd för planering – hjälp eller stjälp?
10:15-11:00
Helena Grundén, Växjö
Digital Nallar i Förskoleklass
10:15-11:00
Jorryt van Bommel, Karlstad
Assembling MathLife Chronotopes. From the digital archive to the urban-scape.
10:15-11:00
Anna Chronaki
Vilka förmågor har eleverna som gör nationellt prov i matematik 2b och 2c?
10:15-11:00
Peder Öberg, Umeå
Språkutvecklande matematikundervisning med eleven i centrum
10:15-11:00
Maria Dellrup, Malmö
Vad ska en matematiklärare göra när elever inte förstår?
10:15-11:00
Lena Trygg, Umeå
Matematik i förskolan-ur ett lekfullt och teoretiskt perspektiv.
10:15-11:00
Nina Ullsten Granlund, Enköping
Fullt - Arbeta med konkret material för ökad förståelse av decimaltal samt för att kunna göra beräkningar
10:15-11:00
Sofia Sköld, Karlstad
Problembaserad undervisning. Vad är problemet?
10:15-11:00
Jaana Heikkilä, Luleå
Elever upptäcker och skapar visuella och matematiska mönster
10:15-11:00
Gunnel Berlin, Göteborg
Stärkt digital kompetens och programmering i matematik - varför, vad och hur?
10:15-11:00
Linda Mannila
"Jag kan inte…" -strategier för att utveckla elevers dynamiska tankesätt och uthållighet.
10:15-11:00
Josefine Aspén, Stockholm
En förunderlig resa av kunskapsbedömningar i matematik under flera decennier
10:15-11:00
Astrid Pettersson, Stockholm
Fullt - Digitalisering av provuppgifter i de nationella matematikproven – Utmaningar och möjligheter!
10:15-11:00
Ingela Eriksson, Umeå
Matematik i Shanghai - undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiet
10:15-11:00
Svante Bohman, Göteborg
Utställarbesök
Utställningslokalerna
11:00-11:30
Magisk kortleksmatematik
11:30-12:15
Jonas Bergman Ärlebäck, Linköping
Film som undervisningsverktyg och Virtual reality (åk 7-9)
11:30-12:15
Sverker Aasa, Malmö
Matematiskt lyssnande
11:30-12:15
Håkan Lennerstad, Karlskrona
Matematisk medicinteknik - oväntad användning av matematik för nya kärlkirurgiska innovationer
11:30-12:15
Torbjörn Lundh, Göteborg
En resa genom dimensionerna
11:30-12:15
Per-Eskil Persson, Malmö
Kombinatorik med begränsning
11:30-12:15
Anders Walfridsson, Karlstad
Fullt - Begreppskartor-arbeta kreativt med begreppen! Utveckla begreppsfömågan och resonemangsförmågan.
11:30-12:15
Synnöve Carlsson, Storvreta
Fullt - Det centralaste centrala innehållet - om proportionella resonemang och multiplikativa strukturer
11:30-12:15
Linda Ahl, Sala
My Favourite No - hur fel kan leda till kunskapsutveckling
11:30-12:15
Eva-Marie Friberg, Skövde
Struggle - vägen till hållbar förståelse
11:30-12:15
Bengt Drath, Väring
Väcka viljan att utvecklas - ett utvecklingsprojekt i Ma 1b
11:30-12:15
Ann-Sofie Solman, Lidköping
Digitalisering i matematik på grundläggande vuxenutbildning
11:30-12:15
Andreas Lindahl, Falköping
Att arbeta mot att eleverna ser multiplikation som en area
12:30-13:15
Lena Knutsson, Göteborg
Matematisk kommunikation i förskolan
12:30-13:15
Marita Lundström
Fullt - Konkret kombinatorik
12:30-13:15
Maria Lindroth, Tullinge
"Särbegåvade" barns rettigheter og hvordan lærerne kan tilrettelegge undervisningen i matematikk.
12:30-13:15
Margaretha Den Hollander, Sunne
Bedömningsstöd ”Gilla Matematik” för grundsärskolan årskurs 1–6
12:30-13:15
Erica Aldenius
Förskoleklassen matematik, digitalt och konkret arbete går hand i hand med Vektor
12:30-13:15
Jessica Randquist, Sollentuna
Vilka effekter har undervisning i två olika skriftliga räknemetoder på elevers kunskapsutveckling?
12:30-13:15
Margareta Engvall, Linköping
Lärares frågor i matematikklassrummet
12:30-13:15
Christina Skodras, Göteborg
Att undervisa i matematik med digitala verktyg
12:30-13:15
Ulrika Ryan, Malmö
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
13:15-13:45
En undervisningsmodell för taluppfattning i lågstadiet
13:45-14:30
Görel Sterner, Göteborg
Fullt - Programmering och symbolhanterande verktyg med GeoGebra
13:45-14:30
Jonas Hall, Norrtälje
Olika sätt att skriva tal. En resa i tiden.
13:45-14:30
Peter Mogensen, Karlstad
Att göra skolan tillgänglig för särskilt begåvade elever - ett skolutvecklingsprojekt
13:45-14:30
Elisabet Mellroth
Vinkelräta eller inte vinkelräta, det är frågan
13:45-14:30
Annika Pettersson, Kristinehamn
Bygga vyer
13:45-14:30
Anna Henriksson, Karlstad
Fullt - Programmering i matematikundervisningen
13:45-14:30
Åse Fahlander, Göteborg
Fullt - Origami - matematik och fantasi
13:45-14:30
Norio Torimoto
Att undervisa informell statistisk inferens – vad, varför och hur
13:45-14:30
Per Blomberg, Hässleholm
Viktigt att lektionen håller formen
13:45-14:30
Håkan Johansson
Fullt - Ämnesprovet i årskurs 6 – Hur löser eleverna uppgifter?
13:45-14:30
Inger Ridderlind, Stockholm
Division beyond the algorithm: Developing students' flexibility with division situations
13:45-14:30
Kara Imm, Umeå
Vilka möjligheter undervisning om analog klocka kan erbjuda inom geometri!
13:45-14:30
Christel Svedin, Malmö
Fullt! Plats?... Nää!  -Om resonemang och problemlösning med förskolans yngsta barn
13:45-14:30
Anna Kärre
Utvecklingsbara räknemetoder för de 4 räknesätten från FK till Gy
13:45-14:30
Jöran Petersson, Stockholms
Följ med på en upptäcksresa som börjar med vanlig addition och slutar med en klassisk luring.
13:45-14:30
Thomas Martinsson, Karlstad
Att bli vän med talen
13:45-14:30
Ingemar Holgersson
Rätta matte med många ger mersmak - Sambedömning av nationella prov ÄR kompetensutveckling
13:45-14:30
Camilla Johansson, Mariestad
Förunderliga tal hos Bernoulli och andra intressanta tal hos oändliga seriers summa.
13:45-14:30
Bengt Åhlander, Västra Tunhem
Kommunikation – en förunderlig resa i matematikklassrummet
13:45-14:30
Lucian Olteanu, Kalmar
Klassrumsutmaningar
13:45-14:30
Torbjörn Jansson, Örebro
Att få veta eller att få upptäcka
13:45-14:30
Mathias Norqvist, Umeå