NOF Höstmöte 2018

Film
Kunst
Munch
Blu Room
301
-Ej specificerad-
Film og Kunst
412
411
413
07:00
 
07:30
 
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
Registrering
-Ej specificerad-
07:30-08:30
Åpning v/ leder
Film og Kunst
08:30-08:50
Cato Kjærvik
Nof symposiet: Hoftebrudd - Alt du ønsket å vite, men ingen turte å svare på
Film og Kunst
08:50-12:00
Lunsj
-Ej specificerad-
12:00-13:30
Faggruppe for Osteoporose og Benhelses symposium: Kirurgiske komplikasjoner etter hoftebrudd
13:30-15:00
Norsk Forening for Håndkirurgis symposium: Artrose i CMC 1
13:30-15:30
Nasjonalt Register for Leddprotesers symposium: Protesedokumentasjon og sementering av hofteproteser
13:30-15:00
Ove Furnes; Geir Hallan
Norsk Fot- og Ankelkirugisk Forenings symposium: The X-ray looks great, but the foot still hurts!
13:30-15:30
FF Artroskopi 1
14:00-15:10
Pause: Film - Fot & Ankel og Munch - Hånd
15:30-16:00
Pause: Kunst, Blu room og 301
15:30-16:00
FF Protese 1
15:30-17:10
OSTRC symposium: Det er klart at vi skal operere menisker!
15:30-17:00
FF Hånd 1
16:00-17:20
Minisymposium for LIS: Gastroc release - en løsning for absolutt alt?
16:00-17:00
Årsmøte Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
17:30-18:30
Årsmøte Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
17:30-18:30
Årsmøte Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
17:30-18:30
Årsmøte Norsk Barneortopedisk Forening
17:30-18:30
Årsmøte Norsk Forening for Håndkirurgi
17:30-18:30
Årsmøte Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)
17:30-18:30
Årsmøte Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
17:30-18:30
Årsmøte Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
17:30-18:30
FF Artroskopi 2
08:00-09:40
Norsk Forening for Hofte­‐ og Knekirurgis symposium: Current professional knowledge in Total Hip Arthroplasty
08:00-09:30
FF Hånd 2
08:30-10:00
FF Traume 1 - beste abstrakt
08:30-09:20
Pause: Film, Kunst, Blu Room og 301
09:30-10:00
Norsk Artroskopiforenings symposium: Anterior cruciate ligament - basic science, surgery and return to sports
10:00-12:00
Pause: Munch - Hånd FF
10:00-10:30
FF Protese 2
10:00-12:00
FF Fot/ankel
10:00-11:30
FF Hånd 3
10:30-12:00
Lunsj
-Ej specificerad-
12:00-13:00
Lunsj symposium: Episurf Medical - Episealer® en individanpassad behandlingsmetod för lokala broskskador i knät
12:00-13:00
Lunsj symposium: Zimmer Biomet - NexGen kneprotese
12:00-13:00
Otto Schnell Husby; Kjell G. Nilsson
Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologis symposium: Pilon frakturer
13:00-14:30
FF Barn 1
13:00-14:20
FF Artroskopi 3
13:00-13:50
Mini-symposium: Fra LIS til Ortoped - Quo vadis?
13:30-15:00
FF Skulder/albue
14:00-16:10
Pause
14:30-15:00
FF Barn 2
15:00-16:10
LIOS Pro-Con symposium: Totalprotese hofte - Mini-invasiv fremre tilgang vs bakre tilgang
15:00-16:10
Kristian Bjørgul; Wender Figved
Pause
16:00-16:30
Årsmøte Nof
Munch
16:30-18:30
Torsdagsklubben
Film og Kunst
19:30-23:59
Norsk Barneortopedisk Forenings symposium: «Psykisk kan du vera sjøl»
08:30-12:00
FF Traume 2
08:30-10:10
Norsk Forening for Skulder - og Albuekirurgis symposium: Treatment options in the middle aged shoulder with an irreparable cuff tear; experimental or established?
08:30-12:00
FF Spinalkirurgi 1
09:00-10:00
Pause
10:00-10:30
FF Traume 3
10:30-12:10
FF Spinalkirurgi 2
10:30-11:50
Lunsj
-Ej specificerad-
12:00-13:00
Lunsj symposium: Zimmer Biomet - Comprehensive Shoulder System
12:00-13:00
Huw Pullen
Nof instructional lecture: De vanligste kirurgiske tilganger til hofteleddet; hvordan, hvorfor, når?
13:00-13:45
Otto Schnell Husby
Norsk Spinalkirurgisk Forenings symposium: Skivedegenerasjon
13:00-14:30
Kåring av Høstmøtets Beste FF
14:00-15:10
Cato Kjærvik
Årsmøte Norsk Spinalkirurgisk Forening
14:40-15:00