Torsdag 1 september
07:30
Registrering & kaffe
Konferensfoajé
07:30-08:30 - Torsdag 1 september
08:45
Öppnande och invigning
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
08:45-09:30 - Torsdag 1 september
09:30
Demokrati i historia och nutid
Andreas Norlén, Sverige
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
09:30-10:00 - Torsdag 1 september
10:00
Kaffepaus
Konferensfoajé
10:00-10:30 - Torsdag 1 september
10:30
1.1 Digitalisering - Digitaliseringsfrågor på nationell och EU-nivå
Magnus Enzell, Sverige
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
10:30-11:00 - Torsdag 1 september
2.1 Långsiktigt bevarande - Digitala format och digitalt bevarande
Asbjørn Skødt; Mikko Eräkaski; Benjamin Yousefi; Reko Etelävuori
Lokal C1&2 - Parallel sessions
10:30-12:00 - Torsdag 1 september
3.1 Förslag till förändringar i arkivlagstiftningen i Norden - Arkivlagstiftning i en digital tid och hantering av personuppgifter
Harald Sommerstad; Åke Söderlund; Ulrika Sturesdotter; Anne Bækgaard; Allan Vestergaard; Njörður Sigurðsson, Island; Anne Aune
Lokal C3 - Parallel sessions
10:30-12:00 - Torsdag 1 september
Workshop - Nordiskt samarbete om samiska arkiv
Maria Press; Grete Gunn Bergstrøm
Lokal C4 - Workshops
10:30-11:15 - Torsdag 1 september
Dag 1 - Svenska
Only digital sessions
10:30-12:00 - Torsdag 1 september
11:00
1.1 Digitalisering - Life in the digital prism - Exposure and ethics in a datafied world
Mikkel Flyverbom, Danmark
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
11:00-11:30 - Torsdag 1 september
11:15
Workshop - Nordic approach to AI-powered text recognition, transcription and searching for historical data
Søren Bitsch Christensen
Lokal C4 - Workshops
11:15-12:00 - Torsdag 1 september
11:30
1.1 Digitalisering - Är digitalisering en demokratifråga och i så fall hur?
Katarina Gidlund, Sverige
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
11:30-12:00 - Torsdag 1 september
12:00
Lunch
Konferensfoajé
12:00-13:15 - Torsdag 1 september
13:15
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Arkivenes rolle i samfunnet
Guri Lande
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
13:15-13:45 - Torsdag 1 september
1.2 Digitisering och digitalisering för samhällets långsiktiga informationsbehov - Retro- och massdigitalisering, metadata och artificiell intelligens
Lone Hedgaard Liljegren; Øyvind Ødegaard; Sami Outinen
Lokal C1&2 - Parallel sessions
13:15-14:45 - Torsdag 1 september
3.2 Samhällets krishantering ur ett arkivperspektiv - Insamling av data i kriser och dokumentation om corona-pandemin
Bettina Westerholm; Eva Tegnhed; Marja-Leena Jalava; Peter Sivervall; Jette H. Kjellberg; Lars Kjær; Bente Jensen
Lokal C3 - Parallel sessions
13:15-14:45 - Torsdag 1 september
Workshop - Forbedret tilgjengeliggjøring med AI
Kristin Jacobsen; David Haskiya
Lokal C4 - Workshops
13:15-14:00 - Torsdag 1 september
13:20
Day 1 - English
Only digital sessions
13:20-14:50 - Torsdag 1 september
13:45
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Hvordan bliver Rigsarkivet myndighedernes arkiv?
Steen Andersen, Danmark
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
13:45-14:15 - Torsdag 1 september
14:00
Workshop - Långsiktigt digitalt bevarande av audiovisuell och elektronisk information
Joakim Andersson; Johan Ekdahl; Jens Kling
Lokal C4 - Workshops
14:00-14:45 - Torsdag 1 september
14:15
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Digital Private Archives
Markus Merenmies
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
14:15-14:45 - Torsdag 1 september
14:45
Kaffepaus
Konferensfoajé
14:45-15:15 - Torsdag 1 september
15:15
3.3 Arkiv på rätt sätt - Arkivens användning i krishantering
Erik Borglund
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
15:15-15:45 - Torsdag 1 september
1.3 Förbättra den digitala användningen - Brukarperspektiv, historiska befolkningsregister, metadata och geotaggning
Kristin Brøgger Jensen; Allan Vestergaard; Mai-Brit Lauritsen; Laura Klingenbjerg Staugaard; Lars Nygaard; Kristin Jacobsen; Unnar Rafn Ingvarsson
Lokal C1&2 - Parallel sessions
15:15-16:45 - Torsdag 1 september
2.3 Arkiven bidrar och anpassas till den digitala samhällsutvecklingen - Förvaltning och tillsyn i förändring; digital infrastruktur och IT-arkitektur
Annica Rénud; Anna-Kristina Andersson; Helga Jóna Eiríksdóttir; Árni Jóhannsson; Petra Dornbusch; Kjetil Reithaug
Lokal C3 - Parallel sessions
15:15-16:45 - Torsdag 1 september
Workshop - Erfaringer med crowdsourcing
Markus Schunck; Allan Vestergaard; Renathe Johanne Wågenes
Lokal C4 - Workshops
15:15-16:00 - Torsdag 1 september
15:45
3.3 Arkiv på rätt sätt - Etiske aspekter ved adgang til og udstilling af data
Ole Magnus Mølbak Andersen, Danmark
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
15:45-16:15 - Torsdag 1 september
16:00
Workshop - Att göra podcast om arkivmaterial - att kasta sig in i podd-trenden
Jens Kling; Maria Press
Lokal C4 - Workshops
16:00-16:45 - Torsdag 1 september
16:15
UTGÅR: 3.3 Arkiv på rätt sätt - Demokrati och retten til arkiv
Inga Marja Steinfjell
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
16:15-16:45 - Torsdag 1 september
18:30
Mingel
Konferensfoajé
18:30-19:00 - Torsdag 1 september
19:00
Festmiddag
Bankettsalen
19:00-22:00 - Torsdag 1 september
22:00
Archive Dance Party
Bankettsalen
22:00-00:00 - Torsdag 1 september
Fredag 2 september
08:45
Andra konferensdagen öppnar
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
08:45-09:00 - Fredag 2 september
09:00
Världens bästa offentliga förvaltning
Eeva Kaunismaa, Finland
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
09:00-09:30 - Fredag 2 september
09:30
Digitalisering av offentlige tjenester
Knut Bjørgaas, Norge
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
09:30-10:00 - Fredag 2 september
10:00
Kaffepaus
Konferensfoajé
10:00-10:30 - Fredag 2 september
10:30
Ukraina
Marina Trattner; Anna-Karin Johansson; Maryna Paliienko
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
10:30-12:00 - Fredag 2 september
1.4 Tillgång till arkiv - gemensamma lösningar, digitala söktjänster och processförbättringar
Hilde Uthaug; Maria Kallio-Hirvonen; Asbjørn Romvig Thomsen; Jeppe Klok Due; Monica Strand
Lokal C1 - Parallel sessions
10:30-12:00 - Fredag 2 september
3.4 Samarbete, samverkan och skydd av känslig information - Integritet, informationssäkerhet, samverkan för rätten till arkiv och kulturarv
Benedikt Eyþórsson; Marie Lennersand; Njörður Sigurðsson, Island; Grete Gunn Bergstrøm; Hans Nikolai Nissen; Outi Hupaniittu
Lokal C2 - Parallel sessions
10:30-12:00 - Fredag 2 september
2.4 Enskilda arkivens betydelse för det gemensamma kulturarvet och det demokratiska samtalet
Maud Almström Blom; Jette H. Kjellberg; Mette Hall-Andersen; Katri Kivilaakso; Maiju Korte; Meeri Siukonen
Lokal C3 - Parallel sessions
10:30-12:00 - Fredag 2 september
Workshop - Archiving by Design Workshop - nytenking rundt offentlige virksomheter arkivering i en digital tid
Espen Sjøvoll; Cathrin Blitzner Møller
Lokal C4 - Workshops
10:30-12:00 - Fredag 2 september
Dag 2 - Svenska
Only digital sessions
10:30-12:00 - Fredag 2 september
12:00
Lunch
Konferensfoajé
12:00-13:15 - Fredag 2 september
13:15
2.5 Vetenskapliga perspektiv - Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret
Bjørn Børresen
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
13:15-13:45 - Fredag 2 september
1.5 A Processerna att ta emot, bevara, tillgängliggöra och sprida - Arbetssätt i förändring, att flytta arkiv, gallring efter skanning
Niko Mäkinen; Morgan Svedlund; Jan Dahlström; Stian Norli; Monika Jansson
Lokal C1 - Parallel sessions
13:15-14:45 - Fredag 2 september
1.5 B Processerna att ta emot, bevara, tillgängliggöra och sprida - Arbetssätt i förändring, bevarandeutmaningar
Leif Pettersson; Magdalena Sjödahl; Roger Broberg; Celine Orman; Johanna Fries Markiewicz; Istvan Kesckemeti
Lokal C2 - Parallel sessions
13:15-14:45 - Fredag 2 september
3.5 Framtiden - en fråga om hållbarhet - Politiska ambitioner och miljöfrågor
Kjetil Landrog; Mette Fransiska M. Seidelin; Kristiina Laine
Lokal C3 - Parallel sessions
13:15-14:45 - Fredag 2 september
Workshop - Tvåfilig motorväg till Riksarkivet
Susanne Blomqvist; Elin Lindström
Lokal C4 - Workshops
13:15-13:45 - Fredag 2 september
13:20
Day 2 - English
Only digital sessions
13:20-14:50 - Fredag 2 september
13:45
2.5 Vetenskapliga perspektiv - Ökad tillgång till forskningsdata
Elisabeth Strandhagen
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
13:45-14:15 - Fredag 2 september
Workshop - Digitala mötesplatser för dialog - inte bara en teknisk fråga
Andreas Wallgård; Petra Dornbusch
Lokal C4 - Workshops
13:45-14:15 - Fredag 2 september
14:15
2.5 Vetenskapliga perspektiv - Användningen av otryckt källmaterial i historisk forskning
Erik Wångmar
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
14:15-14:45 - Fredag 2 september
Workshop - Lightning talk on democracy
Heiðar Lind Hansson; Jan Dalsten Sørensen, Danmark; Hrafnkell Lárusson
Lokal C4 - Workshops
14:15-14:45 - Fredag 2 september
14:45
Kaffepaus
Konferensfoajé
14:45-15:15 - Fredag 2 september
15:15
Presentation av gemensamt ställningstagande
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
15:15-15:45 - Fredag 2 september
15:45
Konferensen avslutas
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
15:45-16:00 - Fredag 2 september
16:00
Only digital sessions
Only digital sessions
16:00-20:00 - Fredag 2 september

Scrolla ner för att visa mer