ÖNH-dagarna 2018

Hugo Theorell, LU
Konferensrum på Clinicum, LU
LU
Papaver, LU
Spegelsalen, LKK
Vårdrum på Clinicum, LU
Våtlab på Clinicum, LU
Utställningen, LKK
Solot, LKK
Crusellhallen, LKK
Verandan vid ån
Verde, LKK
Garden, LKK
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
Barnhörselutredning
10:00-11:00
Bronkoskopi
10:00-11:30
Ultraljud - från novis till expert
10:00-11:30
Lammstrupslab för nybörjare
10:00-11:00
Orala förändringar
10:00-11:00
Barnhörselutredning
11:00-12:00
Orala förändringar
11:00-12:00
Lammstrupslab för nybörjare
11:00-12:00
Lunch
12:00-13:00
Ultraljud - från novis till expert
13:00-14:30
Lambåtekniker
13:00-14:30
Bronkoskopi
13:00-14:30
Akut yrsel
13:00-14:30
Radiologisk diagnostik inom ÖNH
13:00-14:30
Akut yrsel
14:30-16:00
Ultraljud - från novis till expert
14:30-16:00
Bronkoskopi
14:30-16:00
Lambåtekniker
14:30-16:00
Välkomstmingel med våra utställare
17:00-19:00
Otolitens Årsmöte
18:15-19:00
Välkommen till årets ÖNH-dagar!
08:50-09:00
Per von Hofsten; Torbjörn Ledin; Ylva Tiblom Ehrsson
G. Holmgrenföreläsning: Creativity and innovation in Head & Neck Surgery
09:00-10:00
Patrick Gullane
Kaffe/te och besök hos våra utställare
10:00-10:30
Snarkande barn - en randomiserad placebokontrollerad studie ur en forskningssjuksköterskas perspektiv
10:30-11:10
Louise Hafsten
Spottkörteltumörer - Paneldiskussion kring diagnostik och behandling
10:30-12:00
Sushma Nordemar; Viveka Rahm Henriksson; Pedro Farajota; Lennart Greiff; Caroline Gahm; Göran Laurell; Eva Hammerlid; Clas Mercke
Esofagussjukdom - När? Var? Hur? En multidiciplinär falldiskussion
10:30-12:00
Mogens Bove; Thomas Franzén; Karin Rahm-Björneld; Rikard Svernlöv; Hans Törnblom
Vad är Yrsel och varför är det svårt?
11:10-12:00
Daniel Petersson
Lunch och besök hos våra utställare
12:00-13:00
Små barn med bundna tungor och trånga halsar - något att bita i för ÖNH och Foniatri!
13:00-14:30
Kontaktsjuksköterskeskap
13:00-13:45
Lillemor Ekstedt
Update on vertigo and dizziness
13:00-14:30
Michael Strupp
Akut omhändertagande inom ÖNH sjukvård
13:45-14:30
Eva Hjelm
Kaffe/te och besök hos våra utställare
14:30-15:00
Fria föredrag
15:00-16:00
Aktiviteter som skapar Flow hos personer som lider av huvud och halscancer
15:00-16:00
Margereth Björklund
Fria föredrag
15:00-16:00
Postersession
16:00-17:00
Nya riktlinjer för trakeotomi och trakeostomivård
16:00-17:00
Johan Hellgren
Postersession
16:00-17:00
Middag
19:00-23:00
Frukostsymposium - MYLAN
07:30-08:15
Morgan Andersson
Acta case report "Konsten att skriva en bra case report"
08:00-08:50
Cecilia Engmér Berglin; Linda Marklund
Världen är så stor så stor, Oto oto liten. Hur vi inom ÖNH kan jobba med medicinskt bistånd i låginkomstländer.
08:30-10:00
Mathias von Beckerath; Malou Hultcrantz
ÖNH-läkarnas roll i den växande snarkproblematiken? Gold standard eller good enough för vuxna respektive barn?
08:30-10:00
Ola Sunnergren; Torbjörn Holmlund; Pia Nerfeldt; Gunhildur Gudnadottir; Danielle Friberg
Minikurser för sjuksköterskor - Session 1
09:00-10:00
Kaffe/te och besök hos våra utställare
10:00-10:30
Stress factors in the medical profession and how to adress them
10:30-12:00
Gigi Osler; Heidi Stensmyren
Registerdata i ÖNH-sjukvårdens förbättringsarbete
10:30-12:00
Lars Lundman; Fredrik Alm; Malin Nordvall Berglund; Cecilia Ahlström Emanuelsson; Peter Nordquist
Minikurser för sjuksköterskor - Session 2
10:30-11:10
Minikurser för sjuksköterskor - Session 3
11:20-12:00
Lunch och besök hos våra utställare
12:00-13:00
Varför funkar FESS i Falun?
13:00-14:00
Maria Carling; Sabine Dettmann
Acta Oto-Laryngologica 100 år
13:00-14:00
Obstruktiv sömnapné - vad kan vi lära oss från epidemiologiska studier?
13:00-14:00
Jenny Theorell-Haglöw
Yrsel falldiskussioner
14:00-15:30
Daniel Petersson; Mikael Schulin; Carina Hedström
SFOHH Årsmöte
14:00-15:30
Kaffe/te och besök hos våra utställare
15:30-16:00
Förbättringsarbete
16:00-17:00
Sofie Henecke
Hambergerföreläsning
16:00-17:00
Bruce Gantz
Bankettmiddag
19:30-23:00
När AT blir BT - hur går det då med ST? Och hur ska vi hänga med i utvecklingen efter ST?
08:30-10:00
Torbjörn Ledin; Gösta Eliasson; Hans Hjelmqvist
Audiologi
08:30-10:00
Pádraig Kitterick; Stefan Stenfelt
FÖNHs Årsmöte
09:00-10:00
Kaffe/te och besök hos våra utställare
10:00-10:30
Stopp i hörselgången: hörselgångsatresi och exostoser
10:30-12:00
Lennart Edfeldt; Johanna Westerberg; Karin Strömbäck; Åsa Edsander-Nord; Måns Eeg-Olofsson
Årets doktorsavhandlingar
10:30-12:00
Paneldiskussion kring HHC
10:30-12:00
Marit Jönsar; Maria Malmsten; Anna-Karin Nilsson; Charbél Talani; Elisabeth Sjögren
Lunch och besök hos våra utställare
12:00-13:00
Gamla sjukdomar med nya problem. Guidelines för behandling av övre luftvägsinfektioner hos barn.
13:00-14:30
Anna Granath; Ann Hermansson; Margareta Eriksson; Marie Gisselson-Solén; Sofia Hultman Dennison
Orbitabottenfrakturer - att operera eller inte, det är frågan!
13:00-14:30
Babak Alinasab; Gunhildur Gudnadottir; Jahan Abtahi; Fredrik Tjernström
Smärtbehandling och rehab
13:00-13:50
Anne Söderlund Schaller
Är ÖNH omvårdnaden av intermediärvårdskaraktär? Vårdavdelning ÖNH i Linköping riggar en vårdplats för patienter med högre vårdbehov.
13:50-14:30
Mats Guldstrand
Inspirationsföreläsning - Våga mer, än du törs!
14:30-15:15
Inger Hansson