Filtrera


Rum
Dölj Alla

De Geer-hallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6+7
Vingen 8
Viran
Swemac, Linköping

 Kategorier

Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Vårdadministratör
Operationssköterska
Gipstekniker
Alla yrkeskategorierDe Geer-hallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6+7
Vingen 8
Viran
Swemac, Linköping
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
10:00-17:00
Lars Adolfsson, Linköping; Carl Ekholm, Göteborg
Kurs: Metabola sjukdomar
13:00-18:00
Åsa Nilsdotter, Norrköping; Jörg Schilcher, Linköping; Lars Isaksson, Linköping; Märit Wallander, Huddinge; Bo Berggren; Anna Fahlgren; Hans Berg, Stockholm
Kurs: Basal gipsteknik
13:00-17:00
Per Flink, Lund; Magnus Andersson, Malmö; Paul Ipsen, Hässleholm
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
13:00-17:00
Pelle Gustafson; Per Wiger, Alingsås
Epiphysens Styrelsemöte
13:00-17:00
Kurs: Basal Höftplastik
13:00-17:00
Per Wretenberg, Stockholm; Lars Weidenhielm, Stockholm
Kurs: Avancerad Gipsteknik
08:00-12:00
Per Flink, Lund; Magnus Andersson, Malmö; Paul Ipsen, Hässleholm
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del2)
08:00-12:00
Pelle Gustafson; Per Wiger, Alingsås
Kurs: Lednära tibiafrakturer
08:00-12:00
Anna Ekman, Stockholm; Olof Wolf, Uppsala
Kurs: Femurfraktur hos barn
08:00-12:00
Richard Marsell, Uppsala; Thomas Schönberg, Linköping
Kurs: ABC i Tumörortopedi
08:00-12:00
Asle Hesla, Stockholm; Torsten Schepull, Linköping; Panagiotis Tsagkozis
Professor/Verksamhetschefsmöte
09:00-10:30
Ostrix - Studierektorsmöte
09:00-10:30
Gemensamt möte VC/Studierektorer
11:00-11:45
Invigning
13:00-13:20
Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes
13:40-15:00
Anders Henricson, Falun; Hans Rahme, Uppsala; Johan Fintland, Mölndal; Åse Hautau, Mölndal; Ilka Kamrad
Fria föredrag I
13:40-14:40
Säkrare vård genom patientmedverkan
13:40-14:40
Kristina Schildmeijer, Kalmar
Hudförberedelser- hur är det med evidensen?
13:40-14:10
Ida Markström, Norrköping
Missnöjda patienter
13:40-15:00
Leo Whiteside, Missouri, USA; Kjell Gunnar Nilsson, Umeå; Per Svedmark; Sara Gadestam
Ligamentskador i handleden
13:40-15:00
Anders Wallmon, Göteborg; Jonny Andersson, Göteborg; Peter Axelsson, Göteborg; Simon Farnebo, Linköping
Bakterier på huden. Vad kan vi göra och hur mäter vi?
14:10-14:40
Vendela Scheer, Norrköping
Gipsteknik
15:45-16:45
Per Flink, Lund; Paul Ipsen, Hässleholm; Magnus Andersson, Malmö
Patientutbildning och återhämtning efter elektiv höft-/knäprotesoperation
15:45-16:35
Åsa Johansson Stark, Stockholm
Artros/Protes - debatt
15:45-16:45
Helene Andersson Molina, Norrköping; Per Wretenberg, Stockholm; Aamir Mahdi
Rätt kod, har det någon betydelse?
15:45-16:30
Lena Granberg, Linköping; Kerstin Jonsson, Norrköping; Lilian Kikuchi, Linköping
Fria Föredrag II
15:45-16:45
Ulnarisnervkompression
15:45-16:15
Erika Nyman, Linköping
Den "enkla" handkirurgin - varför blev det inte bra?
16:15-16:45
Göran Nylander, Linköping
Frakturregistret -styrgruppsmöte
17:00-19:00
Artrosskola för unga
08:00-09:30
Leif Dahlberg, Lund; Thérése Jönsson, Lund; Gunilla Limbäck Svensson
Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då?
08:00-08:40
Ida Kåhlin, Linköping
Leo Whiteside
08:00-08:40
Leo Whiteside, Missouri, USA
24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt
08:00-08:40
Carl Bäckman, Norrköping
Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten
08:40-09:40
Mia Berg, Uppsala
Registerbaserade randomiserade kliniska prövningar inom svensk ortopedi. Ett svar på svåra frågor?
08:50-09:40
Nils Hailer, Uppsala; Olof Wolf, Uppsala; Sebastian Mukka; Anders Persson
Fria föredrag III
08:50-09:45
Bakjoursskolan
09:00-09:30
Peter Ström, Uppsala; Roger Skogman, Falun; Carl Ekholm, Göteborg; Ralph Hasserius, Malmö
Unga Artrospatienter
10:15-11:15
Per Wretenberg, Stockholm; Leo Whiteside, Missouri, USA; Anette W-Dahl, Lund; Anders Troelsen
30 years of distal radius fractures
10:15-10:45
Daniel Rikli, Basel, Schweiz
Den utmanande patienten
10:15-11:45
Johan Scheer, Linköping; Åsa Kadowaki, Linköping
Ortopeddiagnostikens ABC
10:20-11:40
Björn Cratz, Linköping; Maria Lindblom, Linköping; Anna Nedkova, Linköping; Anna Tötterman, Stockholm
Möte Bakjoursskolan
10:30-12:00
Peter Ström, Uppsala
Uppstartsmöte Hipsther och Duality-studierna
10:30-11:30
Olof Wolf, Uppsala
Radiusfrakturer - är volar platta alltid rätt val?
10:50-12:10
Carl Ekholm, Göteborg; Cecilia Mellstrand Navarro, Stockholm; Magnus Tägil, Lund; Johan Scheer, Linköping
Höft- och knäproteser - Vad har hänt i Sverige det senaste decenniet
11:20-12:00
Ola Rolfson, Göteborg; Per Juan Kernell; Urban Berg
Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten
13:00-13:45
Ethel Andersson, Mölndal; Johanna Blomstrand, Mölndal
Hälseneruptur, vem ska opereras och vem inte. Vet vi det?
13:00-14:30
Pernilla Eliasson; Kristoffer Weisskirchner Barfod, Köpenhamn; Andreas Meunier, Linköping; Torsten Schepull, Linköping
Tumörer i Rörelseapparaten
13:00-14:20
Fredrik Vult von Steyern, Lund; Asle Hesla, Stockholm; Rikard Wedin, Stockholm; Peter Bergh, Göteborg
Vem Styr Sjukvården?
13:00-14:20
Widar Andersson, Norrköping; Lars Stjernkvist, Norrköping; Marie Morell
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Axelledsinstabilitet – vilka ska opereras?
13:00-14:00
Hans Rahme, Uppsala; Shwan Koschnau, Uppsala; Henrik Ahlborg, Malmö
Strukturerat arbete för förebyggande av vårdskador på ortopedisk vårdavdelning
13:00-13:45
Annika Karlaryd, Norrköping
Det är lätt att skriva rätt
13:50-14:45
Ann Sjöstrand, Lund
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Indikation för cuffsutur
14:00-15:00
Lars Adolfsson, Linköping; Mats Ranebo, Kalmar; Kirsten Lundgreen, Oslo, Norge; Hanna Björnsson Hallgren, Linköping
"STOP leg clots" - regionmöte
15:00-16:30
Simon Svedman
Svensk Ryggkirurgisk Förening: Kotpelarskador –från vaggan till graven
15:30-16:50
Hans Tropp, Linköping; Ralph Hasserius, Malmö; Helena Brisby, Göteborg
Rebellkirurgen
15:45-16:45
Erik Erichsen
Fria föredrag IV
15:45-16:45
Metatarsalfrakturer - frakturerna som glömdes bort
08:00-09:20
Maria Cöster, Malmö; Michael Möller, Göteborg
Fria föredrag V
08:00-09:00
Svensk Artroskopisk Förening: Menisksubstitution
08:00-09:20
Mats Brittberg, Kungsbacka; Karl Eriksson, Stockholm
Do's and Dont's in pelvic trauma
08:00-09:20
Mehool Acharya, North Bristol; Peter Ström, Uppsala; Hans Tropp, Linköping
Safe bladder projektet
08:00-09:00
Maria Frödin, Göteborg
Teamarbete på ortopedmottagningen för förbättrad tillgänglighet och snabbare behandling
08:00-09:30
Magnus Wennerlund, Västerås; Peter Försth, Uppsala; Jenny Olofsson, Uppsala; Marie Flink, Uppsala; Anna Sprinchorn, Uppsala; Maria Kyhlbäck, Uppsala
Årsmöte Svensk Ortopedisk Förening
10:00-12:00
Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken
10:10-10:55
Ingela Håkansson, Norrköping; Anette Nordström, Norrköping
Fysioterapeuternas Nätverksträff
10:15-11:45
Annelie Brorsson, Göteborg; Theresa Holmgren, Linköping
Nätverksträff för arbetsterapeuter 
10:15-11:45
Föreningen Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Årsmöte
11:00-12:00
Svenska Höft- och Knä-föreningens årsmöte med lunch
11:45-13:00
STRAMA Bakterier inom ortopedi, vilka är de, hur sprids de? Och hur kan vi bekämpa dem och samtidigt motverka antibiotkaresistens?
13:00-13:40
Anders Johansson; Stephan Stenmark
Epiphysen I
13:00-14:30
Karl-Henrik Grinnemo, Stockholm; Oscar Simonsson, Stockholm
Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
13:00-16:30
Anna Ekman, Stockholm; Olof Wolf, Uppsala
Vem tar vilket ansvar - läkare kontra patient?
13:00-13:40
Åsa Kadowaki, Linköping
Samverkan mellan rörelseorganens register
13:30-16:00
Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.
13:50-15:00
Stergios Lazarinis, Uppsala; Åsa Nilsdotter, Norrköping; Elias Gudbrandsson, Mölndal; Peter Grant; Anna Stefansdottir; Johan Tillander
Plattfotskirurgi - Var, när, hur och var?
13:50-15:10
Martin Ålund, Mölndal; Cecilia Elam, Göteborg; Håkan Magnusson
Epiphysen II
15:15-16:30
Birgitta Lagerquist; Lukas Bobinski; Håkan Jonsson
Benförlängning och fys-”dressyr” – att göra sneda barn raka
15:45-16:45
Eva Pontén, Stockholm
Höftfrakturer och kvalitetsregister. Hur kan vi ytterligare förbättra vården för patienter med höftraktur?
15:45-16:45
Ghazi Chammout; Margareta Hedström, Huddinge; Cecilia Rogmark, Malmö; Olof Wolf, Uppsala
Diskussion multicenterstudie inom SBOF
16:30-18:30
Bengt Herngren
Korsbandskirurgin i perspektiv
08:00-09:30
Karl Eriksson, Stockholm; Juri Kartus
Varför följer vi inte högsta tillgängliga evidens inom ortopedin?
08:00-09:30
Soren Overgaard, Odense, Danmark; Otto Robertsson, Reykjavik; Michael Möller, Göteborg; Maziar Mohaddes, Göteborg; Andreas Meunier, Linköping; Li Felländer-Tsai; Henrik Malchau
Fria föredrag VI
08:15-09:15
Kluriga barnfrakturer och SCFE
10:15-11:45
Torsten Backteman, Göteborg; Richard Marsell, Uppsala; Jacques Riad, Skövde; Carl Johan Tiderius, Lund
Hip preservation - för vem och hur?
10:15-11:35
Mikael Sansone, Göteborg; Kjeld Søballe, Århus, Danmark; Olof Risto, Linköping
Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?
10:15-11:15
Olle Svensson; Gunnar Enlund, Uppsala; Li Felländer-Tsai