Palliativ Vård 2018

Plenum
Sal A
Sal B
Sal 203+204
Sal 201
Sal C
Sal 202
Utställningshallen
Norra Latin
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
Registrering med kaffe
09:00-10:00
Invigning
10:00-10:30
Med rötterna mot framtiden
10:30-11:15
Ulrika Kreicbergs; Peter Strang
Kaffepaus hos våra utställare
11:15-11:45
5a. Kortison i palliativ vård - hjälper det mot allt?
11:45-12:30
Staffan Lundström
2a. Att utgå från behov, resurser och prioteringar - ett omvänt förhållningssätt för stöd till närstående
11:45-12:30
Anette Alvariza
1a. Existentiellt lidande
11:45-12:30
Peter Strang
3a. Kompetens för teamarbete inom specialiserd palliativ vård - kunskap färdighet och förhållningssätt
11:45-12:30
Anna Klarare
4a. Etiska och juridiska utmaningar i livets slutskede
11:45-12:30
Marit Karlsson; Gunnar Eckerdal
Lunch
12:30-13:30
1b. Kommunikation
13:30-15:00
Valdemar Erling
6b. Nutrition till den döende patienten - hur bör man tänka
13:30-15:00
Charlotta Svalander
5c. Dyspné: Skiljer sig cancer från andra sjukdomar såsom KOL?
13:30-15:00
Magnus Ekström
6a. Omvårdnad till den döende människan
13:30-15:00
Marie-Louise Ekeström; Rosanna Alex
4c. Nerver för njutning
13:30-15:00
Håkan Olausson
5b. Spinala katetrar i palliativ vård: 20 års erfarenheter
13:30-15:00
Maria Jakobsson
1c. Brytpunktsamtal - var, när och varför?
13:30-15:00
Carl Johan Fürst; Bertil Axelsson
3b. Ledarskapets möjligheter och utmaningar
13:30-15:00
Bengt Sallerfors
3c. Lust att vilja leda - sig själv och andra
13:30-15:00
Maud Kardell
2c. Stödprogrammet "the family talk" för barnfamiljen inom hemsjukvård
13:30-15:00
Rakel Eklund; Anna Patzauer
2b. Barn som närstående i palliativ vård
13:30-15:00
Malin Lövgren
4b. Komplementära metoder i Palliativ vård
13:30-15:00
Torkel Falkenberg
Kaffepaus hos våra utställare
15:00-15:30
5 Gruppen
15:30-17:00
Mingel i Norra Latin
17:30-20:30
Plenum och underha?llning
09:30-10:30
Prisutdelning. De 3 ba?sta postrarna och publikens favorit presenteras
10:30-10:50
Kaffepaus hos va?ra utsta?llare
10:50-11:20
1d. Ma?nsklig va?rdighet och sa?rbarhet i livets slut - Etiska perspektiv pa? mo?tet mellan patient och personal
11:20-12:00
Sofia Jämterud
2d. Na?rsta?endes sorg fo?re och efter ett fo?rva?ntat do?dsfall
11:20-12:00
Maja Holm
3d. Team i glesbygd
11:20-12:00
Bertil Axelsson
4d. Hicka, kla?da, rethosta
11:20-12:00
Jonas Bergström
5d. Massage och Medi-Yoga Workshop
11:20-12:00
Berit Seiger Cronfalk; Sanna Jonsson
6c. Palliativ va?rd och omva?rdnad vid demens??
11:20-12:00
Jonas Olofsson; Johan Sundelöf
1e. Sa? vill jag ha det i livets slutskede - om Advance Care Planning
11:20-12:00
5e. Fysioterapeutens och arbetsterapeutens arbete inom palliativ va?rd
12:10-13:00
Emma Karlsson; Sofia Jarlbring
6e. Sva?righeter i palliativ va?rd vid hja?rtsvikt
12:10-13:00
Gunnar Carlgren
6d. La?gdos Metadon vid sva?r sma?rta: funkar det och hur go?r man?
12:10-13:00
Per Fürst
3f. Att sa?tta fa?rg pa? va?rden
12:10-13:00
Marion Englaborn
4f. Fo?rstoppning - hur kan vi hja?lpa?
12:10-13:00
Margareta Öström
4e. Fo?rstoppning och opioidinducerad fo?rstoppning - vad a?r nytt?
12:10-13:00
Ann-Sofie Jansson Rehnberg
3e. Ledarskap, team, teamsamverkan och upplevelser av mening inom palliativ va?rd
12:10-13:00
Gunilla Johansson
2f. Fo?ra?ldrar som mist barn
12:10-13:00
Lilian Pohlkamp
2e. Att mista en na?ra person
12:10-13:00
Maria Liljeroos
1f. Hur blir man en ba?ttre samtalspartner?
12:10-13:00
Bibbi Sjögren; Birgitta Lundborg
Lunch och beso?k hos va?ra utsta?llare
13:00-14:00
Plenum
14:00-15:30
Staffan Lundström; Georg Engel; Karin Thalén; Inger Fridegren; Per Nilsson