Monday 12 September
08:15
EDiR
R5 R6
08:15-09:45 - Monday 12 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
08:15-09:45 - Monday 12 September
09:45
Paus
Kongresshall
09:45-10:30 - Monday 12 September
10:30
Styrelsemöte - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
R4
10:30-14:45 - Monday 12 September
EDiR
R5 R6
10:30-12:00 - Monday 12 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
10:30-12:00 - Monday 12 September
12:00
Paus
Kongresshall
12:00-13:15 - Monday 12 September
13:15
Styrelsemöte - SFR
J1
13:15-14:45 - Monday 12 September
EDiR
R5 R6
13:15-14:45 - Monday 12 September
Styrelsemöte - SFNR
R24 R25
13:15-14:45 - Monday 12 September
Föreläsarservice
R26
13:15-17:00 - Monday 12 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
13:15-14:45 - Monday 12 September
14:45
Paus
Kongresshall
14:45-15:30 - Monday 12 September
15:30
Styrelsemöte - SFR
J1
15:30-17:00 - Monday 12 September
Styrelsemöte - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
R4
15:30-17:00 - Monday 12 September
EDiR
R5 R6
15:30-17:00 - Monday 12 September
Styrelsemöte - SURF
R21
15:30-17:00 - Monday 12 September
Styrelsemöte - SFNR
R24 R25
15:30-17:00 - Monday 12 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
15:30-17:00 - Monday 12 September
Tuesday 13 September
07:30
Föreläsarservice
R26
07:30-18:00 - Tuesday 13 September
08:15
SFNR - Svensk Förening för Neuroradiologi
Kongresshall
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
Seldingerföreningen (SSVIR)
G2
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Datortomografi och Hybridmodaliteter
G3
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskors examensarbeten/fria föredrag
G4
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
Fria föredrag
J1
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
Studierektorsnätverket
J2
08:15-10:30 - Tuesday 13 September
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Paneldebatt - Hur ser det ut på våra avdelningar i landet?
R2
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning del 1: CPD- kurs Genomgång av basfunktioner, refor- matering och 3D
R4
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning del 1: CPD- kurs Genomgång av basfunktioner, refor- matering och 3D
R5 R6
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning del 1: CPD- kurs Genomgång av basfunktioner, refor- matering och 3D
R22 R23
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
Ultraljud axel – en praktisk kurs. Workshop – Hands-on
R24 R25
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
08:15-09:45 - Tuesday 13 September
09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30 - Tuesday 13 September
10:30
MTF - TeknikerQuiz och Fältsjukhus
H1
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFNR - Svensk Förening för Neuroradiologi
Kongresshall
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SURF - MRT prostata vid stadieindelning av prostatacancer. Uppdatering från nationella vårdprogrammet
G2
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Datortomografi: Metodik
G3
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskors examensarbeten/fria föredrag & Kontrastmedel
G4
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
Studierektorsnätverket
J2
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
NPO-diagnostik - Nuvarande och framtida nationella samverkansformer inom svensk radiologi
R2
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R4
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R5 R6
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Ultraljud, utbildning och patientsäkerhet
R21
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R22 R23
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
Ultraljud axel – en praktisk kurs. Workshop – Hands-on
R24 R25
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
10:30-12:00 - Tuesday 13 September
12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15 - Tuesday 13 September
13:15
INVIGNING
Kongresshall
13:15-14:45 - Tuesday 13 September
Ultraljud axel – en praktisk kurs. Workshop – Hands-on
R24 R25
13:15-14:45 - Tuesday 13 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
13:15-14:45 - Tuesday 13 September
14:45
KAFFEPAUS/prisutdelning
H-Hall
14:45-15:30 - Tuesday 13 September
15:00
Ledningsgrupp BFM NU-sjukvården
R21
15:00-16:30 - Tuesday 13 September
15:30
MTF - Virtuell operationsplanering och 3D-print, handkirurg och ingenjör i samarbete
H1
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
Inspirationstalare - Alexandra Pascalidou
Kongresshall
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Trauma ptsd försvaret
G2
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Defekografi i genomlysning
G3
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Verksamheten blir starkare när vi gör saker tillsammans!
G4
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
Studierektorsnätverket
J2
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
Årsmöte - SURF
R2
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
R4
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
R5 R6
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
R22 R23
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
Föreningsmöte - SFNR
R24 R25
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
R18
15:30-17:00 - Tuesday 13 September
17:00
Svensk förening för thoraxradiologi - Möte
R24 R25
17:00-18:00 - Tuesday 13 September
Wednesday 14 September
08:15
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Organdonation - Transplantation. Engagerar och berör. En chans till nytt liv!
H1
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
Thorax - Pacemaker/ICD på röntgen och MR
Kongresshall
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
Ungt forum - Falltävling
G2
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Optimering vid konventionella röntgenundersökningar och Datortomografi
G3
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor MR-barn – olika aspekter och erfarenheter
G4
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
Inspirationstalare - Stefan Holm
J1
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?” - Mental träning
J2
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
MTF -Teknikermöte – Landet runt
R2
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
R4
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
R5 R6
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
R22 R23
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
ST-kurs Skelett
R24 R25
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
Föreläsarservice
R26
08:15-18:00 - Wednesday 14 September
ST-kurs Barnradiologi
R11 R12
08:15-09:45 - Wednesday 14 September
08:45
Styrelsen för SFR inbjuder till dialog om yrkestitel
R21
08:45-09:45 - Wednesday 14 September
09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30 - Wednesday 14 September
10:15
SFMU Ultraljudsintervention biopsi
Canons monter - H03:10
10:15-11:15 - Wednesday 14 September
10:30
Thorax - Tema kranskärl från foto till foton
Kongresshall
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
Sectra
H1
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Barnradiografi
G3
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - MR-säkerhet: SAMS- Svenska Alliansen för Magnetkamera säkerhet
G4
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik - Strålskydd av patient och personal
J1
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?” - Var ligger vi i serien?
J2
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R4
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R5 R6
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Mobil Röntgen
R21
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R22 R23
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
ST-kurs Skelett
R24 R25
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
ST-kurs Barnradiologi
R11 R12
10:30-12:00 - Wednesday 14 September
11:30
SFMU Ultraljudsintervention dränage
GE Healthcares monter - H02:12
11:30-12:30 - Wednesday 14 September
12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15 - Wednesday 14 September
13:00
SFMU Ultraljud axlar och msk
Philips monter - H02:02
13:00-14:00 - Wednesday 14 September
13:15
Kontrastmedel
Kongresshall
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
Siemens Healthineers
H1
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
Utbildningsutskottet - Svensk certifierad radiologi - Subspecialisering på frammarsch
G2
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskor som bildgranskare
G3
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Kompetensförsörjning – Röntgensjuksköterskan en eftertraktad profession
G4
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi (SFPR) Barnradiologisk fallpresentationstävling.
J1
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?” - Är vi på prispallen?
J2
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
MTF - Tillbyggnad av Drottning Silvias barnsjukhus (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra).
R2
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
R4
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
R5 R6
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
R22 R23
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
ST-kurs Skelett
R24 R25
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
Medicinska Sekreterare - Finns det plats för administrativ personal på framtidens röntgenavdelningar?
R11 R12
13:15-14:45 - Wednesday 14 September
14:45
Ultraljud lever, hands-on (elastografi och steatosmätning)
GE Healthcares monter - H02:12
14:45-15:15 - Wednesday 14 September
KAFFEPAUS/prisutdelning
H-Hall
14:45-15:30 - Wednesday 14 September
15:15
SFMU Ultraljud Fusion
Canons monter - H03:10
15:15-15:45 - Wednesday 14 September
15:30
Kontrastmedel
Kongresshall
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
GE Healthcare Sverige
H1
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
Bröstradiologi - Ett radiologiskt triathlon med Sverige i topp
G3
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
SFNM Nuklearmedicin
G4
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
Interaktiv quiz med BARNLUNGOR. Kan du ställa diagnosen?
J1
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?”
J2
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik - Fotonräknande CT, fysik och klinik
R2
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbe- arbetning
R4
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbe- arbetning
R5 R6
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R22 R23
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
ST-kurs Skelett
R24 R25
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
Medicinska Sekreterare - Årsmöte
R11 R12
15:30-17:00 - Wednesday 14 September
16:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Årsmöte
G2
16:00-17:00 - Wednesday 14 September
17:00
SFMSR Styrelsemöte
R21
17:00-18:30 - Wednesday 14 September
Thursday 15 September
08:15
Gastro - Tsunami av bifynd – förekomst, betydelse och hantering
Kongresshall
08:15-09:45 - Thursday 15 September
Stipendiat presentationer
H1
08:15-09:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskans roll inom forskning
G3
08:15-09:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Intervention
G4
08:15-09:45 - Thursday 15 September
Skelett - Diagnostik av patellainstabilitet och brosk - vad ortoped vill veta?
J1
08:15-09:45 - Thursday 15 September
Ultraljud Thyroidea - när, var, vem och hur?
J2
08:15-09:45 - Thursday 15 September
MTF – Medicin för tekniker, Intervention for dummies
R2
08:15-09:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
R4
08:15-09:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
R5 R6
08:15-09:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Hur når vi framgång i vårt patientsäkerhetsarbete
R21
08:15-10:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
R22 R23
08:15-09:45 - Thursday 15 September
ST-Kurs Akut Thoraxradiologi
R24 R25
08:15-09:45 - Thursday 15 September
Föreläsarservice
R26
08:15-18:00 - Thursday 15 September
09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30 - Thursday 15 September
10:30
Canon Medical Systems Sweden
H1
10:30-12:00 - Thursday 15 September
Gastro - Cystiska pancreasförändringar - hur hanterar vi tsunamin i övre buk?
Kongresshall
10:30-12:00 - Thursday 15 September
Verksamhets chefsdag - Utbildning enligt den Europeiska målbeskrivningen av specialister i radiologi (ST) och subspecialisering. Vägen till subspecialist med ett intyg från Svenska Läkaresäll
G2
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskans roll inom forskning
G3
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Barnradiografi
G4
10:30-12:00 - Thursday 15 September
Skelett - Falldiskussion - Årsmöte
J1
10:30-12:00 - Thursday 15 September
Ultraljud Barn/gastro – tarmultraljud ger effektiv och skonsam diagnostik på barn
J2
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik Dubbelenergi CT, fysik och klinik
R2
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R4
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R5 R6
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFOR – Svensk förening för odontologisk radiologi - Osteomyeliter och osteonekroser i käkarna
R21
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R22 R23
10:30-12:00 - Thursday 15 September
ST-Kurs Akut Thoraxradiologi
R24 R25
10:30-12:00 - Thursday 15 September
SFRU - Årsmöte
R11 R12
10:30-12:00 - Thursday 15 September
12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15 - Thursday 15 September
12:45
SFMU Ultraljud lever (elastografi och steatosmätning)
Siemeins monter - H05
12:45-13:15 - Thursday 15 September
13:15
Gastro Dual energy Datortomografi DT - utnyttjar vi potentialen i bukdiagnostik?
Kongresshall
13:15-14:45 - Thursday 15 September
Philips
H1
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Courage 4 life och pratar om våld i nära relationer
G2
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - MR: Nya Metoder
G3
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Mammografi
G4
13:15-14:45 - Thursday 15 September
Ultraljudsintervention - falldiskussioner
J2
13:15-14:45 - Thursday 15 September
MTF - Sårbarhet/hot MTP
R2
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
R4
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
R5 R6
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFOR – Svensk förening för odontologisk radiologi - Djupa halsinfektioner - Forskning i samverkan mellan Käkkirurgi, Odontologisk radiologi, Neuroradiologi och ÖNH.
R21
13:15-14:45 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
R22 R23
13:15-14:45 - Thursday 15 September
14:45
KAFFEPAUS/prisutdelning
H-Hall
14:45-15:30 - Thursday 15 September
15:00
SFMU Ultraljud thyroidea/hals
Siemeins monter - H05
15:00-15:45 - Thursday 15 September
15:15
SFMU Ultraljud appendix och tarm
Philips monter - H02:02
15:15-16:00 - Thursday 15 September
15:30
SFOR – svensk förening för odontologisk radiologi - Klinikbesök på odontologiska fakulteten.
H1
15:30-16:10 - Thursday 15 September
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Diagnos av kranskärlssjukdom – welcome to the jungle of cardiac imaging
G2
15:30-17:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Mammografi
G4
15:30-17:00 - Thursday 15 September
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik - Optimering av strålsäkerhet vid interventionell radiologi
J1
15:30-17:00 - Thursday 15 September
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi - Årsmöte
J2
15:30-17:00 - Thursday 15 September
MTF - Livscykelhantering MTP
R2
15:30-17:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R4
15:30-17:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R5 R6
15:30-17:00 - Thursday 15 September
SFOR – Svensk förening för odontologisk radiologi - Klinikbesök på odontologiska fakulteten
R21
15:30-17:00 - Thursday 15 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
R22 R23
15:30-17:00 - Thursday 15 September
Friday 16 September
08:15
Ungt forum - Röntgenquiz
Kongresshall
08:15-09:45 - Friday 16 September
SFGAR - Screening för kolorektal cancer införs nationellt – vad blir CT-kolografins roll?  
G2
08:15-09:45 - Friday 16 September
MTF - Erfarenheter från byte av RIS-PACS Sahlgrenska
G4
08:15-09:45 - Friday 16 September
Radiofysik Undervisning i strålsäkerhet för klinisk personal
J1
08:15-09:45 - Friday 16 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Professionsutveckling - Möjligheter och förutsättningar för specialistutbildning
R2
08:15-09:45 - Friday 16 September
09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30 - Friday 16 September
10:30
Radiolog delförening - Skelett Expert lecture: Tendon and ligament injuries
G2
10:30-12:00 - Friday 16 September
SFRU - Cancerbehandlingar av barn och ungdomar kräver många undersökningar - Kan vi göra det enklare?
G3
10:30-12:00 - Friday 16 September
MTF - Strukturerad samordning av serviceavtal för MTP
G4
10:30-12:00 - Friday 16 September
Radiofysik - Osäkerheter vid mätningar och i fysikaliska modeller
J1
10:30-12:00 - Friday 16 September
Gynekologisk radiologi
J2
10:30-12:00 - Friday 16 September
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Professionsutveckling – Möjligheter och förutsättningar för specialistutbildning
R2
10:30-12:00 - Friday 16 September
12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15 - Friday 16 September

Scroll down for more