Röntgenveckan 2017

-Ej specificerad-
Crusellhallen
Backstage
Musikalen
Operan
Spegelsalen
Studion
Kulturen
Sonaten
Operetten
Duetten
Solot
Pressläktaren
Loge 4
Loge 6
Loge 5
Noten/Takten/Accenten/Reprisen
CMIV
Bröstenheten, US
Flygvapenmuseum
Nya akutröntgen - Studiebesök
Balkongen i Garden
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
SFMR - Introduktion iGuide
08:30-10:00
Stefan Thunberg; Anders Frank; Marcel Wassink; Henriettae Ståhlbrandt; Lars Lindeberg; Mats Osbeck
SFR - Interprofessionell samverkan kring optimeringsarbete
08:30-10:00
Bharti Kataria; Tuva Öhman; Jenny Öman
ST-kurs Ultraljud SFMU
08:30-12:00
Sponsorer: Framtidens CT-detektorer
08:30-10:00
Mats Danielsson
RAM-kurs
08:30-10:00
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
ST-kurs Radiofysik - Specialistkurs: Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi
08:30-16:45
SFMR - Utbildningsutskottet
08:30-10:00
Katrine Riklund; Ola Kvist; Mattias Bjarnegård
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
08:30-10:00
Temadag Neuro - "Subocklusion av karotiskärlen: Lätt att missa, lätt att missta"
08:30-10:00
Elias Johansson
Fria föredrag
08:30-10:00
Rebecca Strengbom; Cecilia Baltsén; Elin Wiberg; Aziza Adem; Sofia Wiberg; Johan Wittgren; Simon Borkmann; Nabi Fatahi; Kaveh Shahgeldi; Hanna Lundberg
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
08:30-10:00
SURF - "Små och stora stenar"
08:30-10:00
Anders Magnusson; Göran Sahlén; Klara Sahlén
Fika & Utställning
10:00-10:45
Sonografernas Workshop inkl Hands-on med Ultraljudsbaserad leverelastografi
10:45-12:15
Giovanna Ferraioli
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
10:45-12:15
SURF Årsmöte
10:45-12:15
Keynote - Temaföreläsning Neuro
10:45-12:15
Prof H. Ric Harnsberger
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
10:45-12:15
Fria föredrag
10:45-12:15
Bharti Kataria; Bina Rehnvall; Elisabeth Bohman; Eva Eng Forsberg; Monica Segelsjö
RAM-kurs
10:45-12:15
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
ST-kurs - Radiologisk Bröstdiagnostik
10:45-12:15
Karin Leifland; Karin Dembrower
SFRU - ERCP med patientstyrd sedering
10:45-11:45
Mia Süssly; Monica Sandborg; Nils Berglund; Maria Rörby
SFRU - Årsmöte
11:45-12:15
Pia Wagesjö
Lunch & Utställning
12:15-13:30
ST-kurs - Radiologisk Bröstdiagnostik
13:30-15:00
Mats Ingvarsson; Fredrik Wärnberg
SSVIR - Nya farmakologiska möjligheter till antikoagulation – hur hanterar vi dessa i samband med invasiva undersökningar och interventioner?
13:30-15:00
Anders Gottsäter; Ove Thott
SFMR - Studierektorsnätverk
13:30-15:00
Tim Kvick; Lisa Edlund; Cecilia Vikström
SFMR - Fördjupning iGuide
13:30-15:00
Oskar Löfgren; Marcel Wassink; Mathias Rehnström; Ninna Ström; Magnus Stenhede; Henriettae Ståhlbrandt
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
13:30-15:00
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
13:30-15:00
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
13:30-15:00
RAM-kurs
13:30-15:00
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Joar Björk; Kada Karlsson
Temadag Neuro: Modern ryggdiagnostik
13:30-15:00
Mårten Annertz; Hans Tropp
SFR - Vem får göra vad på röntgen?
13:30-15:00
Camilla Larsson; Maria Ennefors; Anders Alexandersson
MTF - Teknikermöte "Landet runt"
13:30-16:45
Maria Wirenstedt; Miki Perc
Fallpresentationstävling I
13:30-15:00
Dubbelmorden på Åsgatan - Reflektion / Kamratstöd
13:30-15:00
Peter Hermansson
Studiebesök CMIV
14:00-16:00
Kaffe & Utställning
15:00-15:45
SFR - Forskning inom metodutveckling
15:45-16:45
Britt-Marie Ahlander; Anders Svensson
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
15:45-16:45
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
15:45-16:45
ST-kurs - Radiologisk Bröstdiagnostik
15:45-16:45
Malin Bygdesons; Fredrik Strand
Ultraljud
15:45-16:45
Peter Lindström
Nya avhandlingar
15:45-16:45
Parvin T Olofsson; Mikael F Forsgren; Britt-Marie Ahlander
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
15:45-16:45
SFMR - Studierektorsnätverk
15:45-16:45
RAM-kurs
15:45-16:45
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
Temadag Neuro: MS-diagnostik
15:45-16:45
Tobias Granberg
SFR - Post Mortem-undersökningar med DT och MR
15:45-16:45
Petter Quick; Johan Kihlberg
Forsellföreläsning & Invigning
17:00-17:50
Sven-Göran Fransson
SFMR - Kontrastmedelssession I
08:30-10:00
Ulf Nyman; Gunnar Sterner; Torkel Brismar
ST-kurs Radiologiskt ledarskap
08:30-16:45
Christina Christoffersen; Lott Bergstrand; Peter Aspelin; Mikael Gunnarsson; Peter Hochbergs; Magnus Persson; Ola Björgell; Bengt Pivén
Fallpresentationstävling II
08:30-10:00
SFFR - Nätverksträff
08:30-10:00
MTF - PACS/RIS och dess integration med Region Östergötlands Journalportal
08:30-10:00
Maria Orell; Magnus Bark; Tomas Annerholm
ST-dag MSK/SFMSR
08:30-16:45
Sponsor - Automatiserad bilddiagnostik - utmaningar och praktisk nytta i vardagen
08:30-09:15
Jesper Molin; Erik Sjöblom
ST-kurs Radiofysik - Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi
08:30-16:45
Verksamhetschefsprogrammet - Integrerad diagnostik
08:30-10:00
Håkan Ahlström; Claes Lundström; Monica Vajda; Anna Bodén
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
08:30-10:00
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
08:30-10:00
SFR - Utbildningsdag
08:30-10:00
Annika Lindh Falk; Berith Hedberg; Eva Edström
Thorax - Allt som gör ont i bröstet är inte infarkt.
08:30-10:00
Carl Meurling; Emma C Hansson; Olov Duvernoy
RAM-kurs
08:30-10:00
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
ST-kurs Barn
08:30-10:00
Studiebesök Mammografi
10:00-11:30
Fika & Utställning
10:00-10:45
SFMR möter delföreningarna i Norden
10:00-10:45
RAM-kurs
10:45-12:15
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Charalampos Georgiopoulos; Joar Björk; Kada Karlsson; Marcus Casselgren
SFRU - Mediyoga
10:45-12:15
Marie Lundberg
ST-kurs Barn
10:45-12:15
SFMR - Kontrastmedelssession II
10:45-12:15
Håkan Ahlström; Per Liss; Ulf Nyman; Niklas Lundqvist; Peter Leander
SFFR - Årsmöte
10:45-12:15
MTF - Nya Akutkliniken US
10:45-12:15
Lars Carlsson; Nils Ahlberg; Linda Andersson
Keynote tema thorax samt paneldebatt
10:45-12:15
Anders Persson; Helen Milde; Monica Segelsjö; Mårten Sandstedt; Caroline Berntsson; Kerstin Cederlund; Olov Duvernoy
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
10:45-12:15
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
10:45-12:15
Lunch & Utställning
12:15-13:30
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
13:30-15:00
SFFR - Mentala tallriksmodellen
13:30-15:00
Magdalena Jacobson
Digitalisering 2.0 - E-hälsans nya möjligheter skapar krav och behov för vården!
13:30-15:00
John Wallén; Henriettae Ståhlbrandt; Lars Lindberg
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
13:30-15:00
RAM-kurs
13:30-15:00
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
Sponsorer: Framtidens diagnostiska verktygslåda - Att integrera radiologi, patologi och genetik, och göra det förståeligt!
13:30-14:15
Martin Hallbeck
Thorax - Föreläsning av blivande hedersmedlem Carl Lamm
13:30-15:00
Svensk förening för Pediatrisk Radiologi
13:30-15:00
Marika Lidegran; Håkan Boström; Fredrik Stålhammar; Jim Andersson; Ola Kvist
MTF - Människa - system - interaktion I
13:30-15:00
Thomas Andersson
SFR - Utbildningsdag
13:30-15:00
Magnus Kvarnryd; Maud Lundén; Solveig Lundgren
SFR - Mammografi
13:30-15:00
Anna-Lott Hallbeck; Hanna Dunky; Agneta Bodén; Karin Leifland
Sponsorer: MR-undersökning med 4D flow - ett nytt sätt att genomföra MR-hjärta på barn.
14:15-15:00
Niels Vejlstrup
Kaffe & Utställning
15:00-15:45
Verksamhetschefsprogrammet: Kvalitet i praktiken
15:45-16:45
Sofi Björkman; Håkan Gustafsson; Gusten Nyberg
RAM-kurs
15:45-16:45
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
15:45-16:45
Barn - Fallpresentationer
15:45-16:45
Jenny Ahlin; Martin Bonnier; Elisabeth Bennwik Borling
SFFR - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet
15:45-16:45
Ewa Beiving
SFR - Utbildningsdag & Årsmöte
15:45-16:45
Lovisa Thyr; Johanna Wallin Schill
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
15:45-16:45
Sponsorer: MR integrerad i prostatacancerdiagnostik och behandling
15:45-16:45
Olof Akre
Sponsorer: Cinematric Volume Rendering (VR)
15:45-16:45
Gudrun Feuchtner; Lena Gordon Murkes
MTF - Människa - system - interaktion II
16:00-18:00
Martin Stål; Erik Sundvall
SFGAR - Radiologi i SVF kolorektal- och analcancer
08:30-10:00
Peter Leander; Carin Cronberg
Musculoskeletal ultrasound - when, why and how to do it
08:30-09:45
David Wilson; Gina Allen
SFMR - Kvalitetsdag: "Integration - vägen till framgång"
08:30-10:00
Pelle Gustafsson; Hampus Eklöf
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
08:30-10:00
SPUR-träff
08:30-10:00
SFR - Utmaningar och möjligheter vid barnundersökningar
08:30-10:00
Ingalill Gimbler-Berglund; Christin Ekestubbe; Ilhan Omar; Lena Gordon
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
08:30-10:00
SFMU
08:30-10:00
Radiofysik & MTF - Dual Energy DT så funkar det - tekniska aspekter.
08:30-10:00
Jon Holm; Hans Bornefalk; Lars Marklund; Dr Ewoud Smit
Odont Panoramainställning vid bildtagning, hur kan jag förbättra?
08:30-10:00
Christina Stervik
SFR - Interprofessionell samverkan i röntgen kontext
08:30-10:00
Ann-Chatrin Kariis; Anne Köhnke; Daniel Molina; Annica Sandberg; Johanna Rouvinen
SFFR - SVF – Så här har vi inom radiologin hanterat det i olika delar av landet
08:30-10:00
Ida Blystad; Marie Lagerfeldt; Eva Ahlberg-Åhre; Sabina Harnsek; Inger Cedvin
Digital Patologi
08:30-10:00
Darren Treanor; Claes Lundström
RAM-kurs
08:30-10:00
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Kada Karlsson; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Joar Björk
MSK - Årsmöte
09:45-10:15
Fika & Utställning
10:00-10:45
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
10:45-12:15
Radiofysik & MTF - Dual Energy diagnostik - vilken är den kliniska nyttan?
10:45-12:15
Nina Kämmerling; David Schmidt; Lena Gordon Murkes; Mischa Woisetschläger
Ultraljudsföreningen, Hands-on workshop
10:45-12:15
SFFR - Wilhelm Conrads framfart och röntgens utveckling
10:45-12:15
Kjell Jansson
SFMU
10:45-12:15
RAM-kurs
10:45-12:15
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Kada Karlsson; Charalampos Georgiopoulos; Joar Björk
SFMR - Kvalitetsdag: "Integration - vägen till framgång"
10:45-12:15
Linda Haupt; Maria Lindkvist; Charlotte Sandström; Kerstin Benner
SFRU - Smittsamma sjukdomar och röntgen
10:45-12:15
Boo Jarhall
Musculoskeletal ultrasound - when, why and how to do it
10:45-12:15
David Wilson; Gina Allen
Keynote - Integrated Diagnostics - Paneldebatt
10:45-12:15
Prof Gabriel Krestin; Katrine Riklund; Seppo Koskinen; Håkan Ahlström; Yngve Forslin
Lunch & Utställning
12:15-13:30
Radiofysik - SSM - Nya krav inom strålskyddsområdet
13:30-15:00
Ann-Louis Söderman; Anders Frank; Ragnhild Mogren
Hands-on workshop: Nedre extremitet.
13:30-16:00
Gina Allen; David Wilson
SFNM - PET/MR i visualisering och kantifiering; Erfarenheter från Uppsala & Umeå
13:30-15:00
Mikael Skorpil; Sara Strandberg; Ezgi Ilan
RAM-kurs
13:30-16:00
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
Hands-on workshop: Nedre extremitet.
13:30-16:00
David Wilson; Gina Allen
SFMR - Kvalitetsdag: "Integration - vägen till framgång"
13:30-15:00
Stefan Thunberg; Carl Bladh; Marit Johannesson; Peter Örn; Jonas Hugosson
Möte Region Östergötland
13:30-16:00
Liselotte Joelsson
SFGAR - Radiologi i SVF lever och pancreas
13:30-15:00
Mats Andersson; Nikolaos Kartalis
SFMU
13:30-15:00
Odont Röntgen i rättsodontologins tjänst
13:30-15:00
Eva Borg
Management of Terrorist Attack Situation Paris, November 2015
13:30-15:00
Philippe Gerson
Kaffe & Utställning
15:00-15:45
MTF - Nya akutröntgen samt reservkraftsanläggning US - STUDIEBESÖK
15:45-16:45
Anna-Carolina Djupman; Maria Lindblom; Bror-Anders Larsson
Posterpresentationer
15:45-16:45
Johan Kihlberg; Jonas Mäki; Maria Wilcke; Mariana Bustamente; Patricia Samuelsson; Per-Anders Persson; Suzanne Witt
SFR - MR inom klinik och forskning: Ny arbetsmiljölagstiftning
15:45-16:45
Peter Lundberg; Titti Owman; Johan Olsrud
SFR - Gemensam metodbok för skelettundersökningar i Östergötland - en framgångssaga - Hur började vi?
15:45-16:45
Lars Henriksen; Monica Nyberg; Claudia Weber
Radiofysik - Kvantitativ DT - bättre dosplaneringsunderlag för strålterapi med nya tekniker
15:45-16:45
Alexandr Malusek; Maria Magnusson; Gavin Poludniowski
SFMU
15:45-16:45
Presentation av 2016 och 2017 års bästa studentuppsatser inom radiologi
15:45-16:45
Klara Sahlén; Sofia Patarroyo; Kristina Galic
Hands-on workshop: Övre extremitet.
16:00-16:45
Gina Allen; David Wilson
Hands-on workshop: Övre extremitet.
16:00-16:45
Gina Allen; David Wilson
RAM-kurs
16:00-16:45
Staffan Wirell; Anders von Heijne; Marcus Casselgren; Charalampos Georgiopoulos; Kada Karlsson; Joar Björk
SFMR Årsmöte
16:45-17:45
Klinfys - Kvantitativ och funktionell bedömning av bröstsmärta
08:30-10:00
Rediar Winter; Lena Forsberg; Henrik Engblom; Tanja Kero
CMIV: Presentation av verksamheten som bedrivs på CMIV och ett axplock av aktuella forskningsprojekt
08:30-10:00
Anders Persson; Peter Lundberg; Maria Engström; Anders Ynnerman; Tino Ebbers; Ingrid Hotz
SFR - Vi kan inte avstå från att möta framtidens utmaningar - Specialiströntgensjuksköterska
08:30-10:00
Johan Larsson; Bodil Andersson; Solveig Lundgren; Maud Lundén; Berit Björkman; Kent Fridell; Parvin Tavakol Olofsson; Gunilla Nilsson; Håkan Gustafsson; Lars Henriksen; Ole Sørland
Ungt forum - Quiz, Smaka på Linköping
08:30-10:00
Fika & Utställning
10:00-10:45
Klinfys
10:45-12:15
SFR - Vi kan inte avstå från att möta framtidens utmaningar - Specialiströntgensjuksköterska
10:45-12:15
Barbro Cagner; John Brandberg; Anetta Bolejko; Violetta Ellmer
Keynote
10:45-12:15
Prof Hans-Christoph Becker; Prof Eliot Siegel
SFRU - "Svårundersökt patient, tacksam för röntgen"
10:45-12:15
Vitalija Smitdiene