Filtrera


Rum
Dölj Alla

Sal B2
Sal B4
Sal 12
Sal Rydberg
Sal B1
Sal 10
Sal 13
Sal 14
Sal B3
Sal 17
Sal Hammarskjöld
Sal 11
Sal 18
Sal 19
Sal 20
Utställningen
Bankettsal
Munksjömagasinen
Utställningshallen Workshop Ultraljud
Sal 15
Sal 16
Sal 18

 Kategorier

SFMR
Med. tek
SFFR
Odontologi
SFMU
SFR
Företagssymposier
Sjukhusfysik
SFRU
Kvalitetsutskottet
Ungt Fourm
ST-kurser
IT
Utbildningsutskottet Studierektorklubben
Gemensam föreläsning
VC-dag/Chefsspår
Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
Svensk förening för Medicinsk Radiologi
Chefsspår
Kvalitetsutskottet inom SFMR
Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik
Svensk förening för Neuroradiologi
Seldingersällskapet
Företagssymposium
Ungt Forum inom SFMR
Svensk förening för Radiofysik
Svensk förening för Nuklearmedicin
Svensk förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi
Svensk förening för Odontologisk Radiologi
Svensk förening för Bröstradiologi
IT-spår
Svensk förening för Thoraxradiologi
Svensk förening för Röntgenundersköterskor
Svensk förening för Pediatrisk Radiologi
Svensk förening för RöntgensekreterareSal B2
Sal B4
Sal 12
Sal Rydberg
Sal B1
Sal 10
Sal 13
Sal 14
Sal B3
Sal 17
Sal Hammarskjöld
Sal 11
Sal 18
Sal 19
Sal 20
Utställningen
Bankettsal
Munksjömagasinen
Utställningshallen Workshop Ultraljud
Sal 15
Sal 16
Sal 18
08:00
 
 
08:30
 
 
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
20:00
 
 
20:30
 
 
SFMR - Neuroradiologi / Kopplingen mellan anatomi och kliniska symtom
08:15-09:45
SFMR Allmänradiologiska Guldkorn: En ortopeds betraktelser
08:15-09:45
Magnus Bodenäs
SFMR - Seldinger
08:15-09:45
Alina Dimopouolou; Maria Winell
SFR MR- Säkerhet kring magnetkamera-undersökningar
08:15-09:45
Johan Kihlberg; Annika Sandberg; Titti Owman; Peter Lundberg
SFR PET-CT
08:15-09:45
Fysiker CPD-kurs Stråldos och strålriskestimering vid röntgenundersökningar
08:15-09:45
Regelverket kring ett oplanerad händelse i vården.
08:15-09:45
SFRU Courage4life - bakom var 5:e dörr
08:15-09:45
Linda Ljungdahl
Kvalitetsutskottet - Kvalitet är vägen till guldkorn - motiverad patient
08:15-09:45
SFMR Fallpresentationer
08:15-09:45
ST-kurs: Intervention dag 1 - ultraljud
08:15-09:45
Sara Sehlstedt
MDK - multidisciplinär konferens
08:15-09:45
Escape-room
08:15-09:45
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
09:45-10:30
Prova på ultraljud – för nyfikna rtg-ssk och usk i GE:s monter
10:00-10:45
Peter Lindström
SFMR Neuro- Att tänka på när man granskar ett barns hjärna / Neurotrauma hos barn ”2019 års Torgny Greitz-föreläsning”
10:30-12:00
Lars Stenberg; Pia Sundgren
SFMR Allmänradiologi Guldkorn: MR prostata
10:30-12:00
David Robinson; Fredrik Jäderling; Jonas Wallström
SFR MR Lymfografi
10:30-12:00
Per Gerwins
Gemensamt Att arbeta som kirurg i Mali
10:30-12:00
Jan-Olof Svärd
SFR PET-CT
10:30-12:00
Sponsorföreläsning Sectra: AI application store – snabbaste vägen till AI-förstärkt radiologi?
10:30-11:15
Fysiker CPD-kurs Stråldos och strålriskestimering vid röntgenundersökningar
10:30-12:00
SFMR Hur utreder vi hjärtsjukdomar?
10:30-12:00
SFRU Livskunskap och bemötande av människor i svåra situationer
10:30-12:00
Torgny Wirén
Gemensamt Aktuellt inom nationell högspecialiserad vård
10:30-11:15
Karin Dunér Lindqvist; Erika Anthoney Oscarson
Kvalitetsutskottet - Engagerade medarbetare
10:30-12:00
SFMR Fallpresentationer
10:30-12:00
ST-kurs: Intervention dag 1 - ultraljud
10:30-12:00
Sara Sehlstedt
IT i vården
10:30-12:00
Mek Buhl Nielsen
Escape room
10:30-12:00
Lunch och utställningsbesök
Utställningen
12:00-13:15
Hur man bedömer CT hals och hjärna
13:15-14:15
Johan Wikström; Håkan Almqvist
SFMR SURF: SVF gynekologisk cancerdiagnostik - kliniska och radiologiska aspekter
13:15-15:30
Henrik Leonhardt; Susanne Fridsten; Pernilla Dahm Kähler; Henrik Falconer
SFMR IT-utskottet
13:15-14:45
SFR PET-MR Hur kan man använda PET-MR i kliniken?
13:15-14:45
Håkan Ahlström
SFR Angio/intervention
13:15-14:45
Sponsorföreläsning Sectra: Världsunikt stöd i PACS för att diagnostisera lösa implantat
13:15-14:45
Fysiker CPD-kurs Stråldos och strålriskestimering vid röntgenundersökningar
13:15-14:45
Med.Tek "Landet runt"
13:15-14:45
Miki Perc; Maria Wirenstedt
SFRU Att hålla hela arbetslivet
13:15-14:45
Annika Widuch
MR-undersökning av patienter med cochleaimplantat – så gör vi vården säkrare tillsammans
13:15-14:00
Erik Sand
Kvalitetsutskottet - Teknikens framsteg
13:15-14:45
SFMR Fallpresentationer
13:15-14:45
ST-kurs: Intervention dag 1 - ultraljud
13:15-14:45
IT i vården
13:15-14:45
Escape room
13:15-14:45
ST-kurs ultraljudsvägledda punktioner
13:15-16:30
ST-kurs ultraljudsvägledda punktioner
13:15-16:30
ST-kurs ultraljudsvägledda punktioner
13:15-16:30
Årsmöte SFNR
14:15-14:45
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
14:45-15:30
Invigning & Forsellföreläsning
Sal Hammarskjöld
15:30-17:00
Guldparty i Munksjömagasinen 19:00 - 01:00
Munksjömagasinen
19:00-21:00
ST-kurs: Akut thoraxradiologi - allt du behöver veta för att patienten (och du) ska överleva jouren! (endast föranmälda ST-läkare)
08:15-09:45
SFFR CT/PET-CT - Vad säger det?
08:15-09:45
Gunnar Lindblom; Per Hintze
ST-kurs: Akut barnradiologi (för intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
08:15-09:45
SFR - Utbildningsfrågor för röntgensjuksköterskor
08:15-09:45
SFR Röntgen utomlands
08:15-09:45
Fysiker CPD-kurs Stråldos och strålriskestimering vid röntgenundersökningar (öppen för alla)
08:15-09:45
Med.Tek. Ny titel: Hybridsal – från ritning till klinisk drift. Underrubrik: Erfarenheter från att bygga en hybridsal.
08:15-09:45
SFRU Etik, människosyn och bemötande i vården
08:15-09:45
Allan Comstedt
SFMR Utbildningsutskottet och studierektorsnätverket (SPUR, AI)
08:15-09:45
Yngve Forslin; Sara Wallby
Gemensamt - Hur går en tillsyn från SSM till? Ta del av resultat från granskning av CT-verksamheten i Jönköping
08:15-09:45
Camilla Enkvist
SFMR Allmänradiologiska guldkorn: MS
08:15-09:45
Helena Bruhn; Charalampos Georgiopoulos
ST-kurs Läkemedel för radiologer (För intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
08:15-09:45
ST-kurs: MRT leder (endast föranmälda ST-läkare)
08:15-09:45
Escape room
08:15-09:45
Hyrt av Sectra
08:15-16:30
Sponsorföreläsning Sectra: Bilddiagnostik och Vårdinformationssystem i harmoni
09:00-09:45
Träna mellannålsbiopsi på leverpreparat i Philips monter
09:15-10:15
Stefan Hörnlund
Sätta PVK med hjälp av ultraljud i GE:s monter
09:15-10:00
Peter Lindström
SFMR möter delföreningarna
09:45-10:30
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
09:45-10:30
Systematiskt ultraljud – filma hela levern på 4 svep i Siemens monter
10:15-11:15
Mona Norberg
ST-kurs: Akut thoraxradiologi - allt du behöver veta för att patienten (och du) ska överleva jouren! (endast föranmälda ST-läkare)
10:30-12:00
SFFR Att växa i sin roll
10:30-12:00
Britt Karlsson; Charlotte Carlsson; Eva Almér
ST-kurs: Akut barnradiologi (för intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
10:30-12:00
SFR - Utbildningsfrågor för röntgensjuksköterskor
10:30-12:00
SFR CT Akut buk mm
10:30-12:00
Gunnar Lindblom
Sponsorföreläsning Philips: Guldkorn inom pediatrisk MR – från Dexdor till Compressed SENSE
10:30-12:00
Fysiker CPD-kurs Stråldos och strålriskestimering vid röntgenundersökningar (öppen för alla)
10:30-12:00
Med. Tek. Hybridsal – från ritning till klinisk drift - Leverantörsperspektiv och klinisk nytta
10:30-11:30
SFRU När patienten kränker samt Ett hållbart arbetsliv
10:30-12:00
SFMR Utbildningsutskottet och studierektorsnätverket ( E-utbildning, internationell utbildning, frågestund)
10:30-12:00
Yngve Forslin; Sara Wallby
Gemensamt - AI, artificiell intelligens inom radiologin
10:30-12:00
SFMR Allmänradiologiska guldkorn: Intervention för allmänradiologer
10:30-12:00
Sara Sehlstedt; Lagerström Benny
ST-kurs Läkemedel för radiologer (För intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
10:30-12:00
ST-kurs: MRT leder (endast föranmälda ST-läkare)
10:30-12:00
Escape room
10:30-12:00
Ultraljud Axlar i Philips monter
11:30-12:30
Magnus Hjelm
Lunch och utställningsbesök
Utställningen
12:00-13:15
Ultraljudsvägledda dränage – träna inläggning på gelefantom i Canons monter
13:00-14:00
Benny Lagerström
SFMR Thorax: Nobelprisvinnande guldkorn
13:15-14:45
Allmän föreläsning i Hammarskjöld-salen med Mattias Ribbing
13:15-14:45
SFMR Barn
13:15-14:45
SFR - Utbildningsfrågor för röntgensjuksköterskor
13:15-14:45
SFR CT-multitrauma "-Lite om teknik och metoder... men mest bilder!"
13:15-14:45
Per Hintze
Sponsorföreläsning Siemens: Mer guld i kornen -Ultraljudsförbättringar på moderna maskiner
13:15-14:45
Anders Nilsson
Fysiker Senaste nytt & forskning inom Mammografi
13:15-14:45
Med.Tek. Besiktningar av röntgenutrustning
13:15-14:45
Allmän föreläsning i Hammarsköld-salen med Mattias Ribbing
13:15-14:45
SFMR Utbildningsutskottet och studierektorsnätverket (ST-kurser)
13:15-14:45
Yngve Forslin; Sara Wallby
Gemensamt - Möt mannen som tränat sin hjärna till oanade nivåer. Vi får tips och trix
13:15-14:45
Mattias Ribbing
SFMR Kontrast
13:15-14:45
ST-kurs Läkemedel för radiologer (För intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
13:15-14:45
ST-kurs: MRT leder (endast föranmälda ST-läkare)
13:15-14:45
Escape room
13:15-14:45
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
14:45-15:30
Ultraljudsfusion, testa i Canons monter
14:45-15:30
Sara Sehlstedt Hansson
Leverelastografi i GE:s monter
14:45-15:15
Marie Byenfeldt
Portal hypertension/att bedöma levercirrhos i Siemens monter
15:15-16:00
Anders Nilsson
SFMR Thorax: Föreläsning av årets hedersmedlem Ulf Nyman följt av årsmöte
15:30-16:30
SFFR Juridik i vården
15:30-16:30
Sofia Sund
SFR Läget kring specialiströntgensjuksköterska
15:30-15:50
Bodil Andersson
SFR Vetenskap och forskning Fria föredrag
15:30-16:30
Sponsorföreläsning Siemens: AI och integrerade applikationer som effektiviserar granskning och reducerar stråldos!
15:30-16:15
Fysiker Maskininlärning inom Röntgen
15:30-16:30
Med.Tek. Dåtid, nutid, framtid?
15:30-16:30
Håkan Grundin; Simone Eriksson; Mona Johansson
SFRU Smittspridningsrisker på röntgen - finns det?
15:30-16:30
Sofia Wetterbrandt
SFMR Utbildningsutskottet och studierektorsnätverket (ST-kurser forts)
15:30-16:30
Sara Wallby
MR inlagringar – aktuellt samt diskussion ersättning med diffusion
15:30-16:30
ST-kurs Läkemedel för radiologer (För intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
15:30-16:30
ST-kurs: MRT leder (endast föranmälda ST-läkare)
15:30-16:30
Escape room
15:30-16:30
SFR Årsmöte
15:50-16:30
SFRU Årsmöte
16:30-17:00
Guldmingel i utställningen 16:45 - 19:30
Utställningen
16:45-17:30
SFMR Gastro: LI-RADS
08:15-09:45
Johan Bengtsson
SFFR Hållbarhet i arbetslivet
08:15-09:45
SFMR Ultraljud Kontrastultraljud för nybörjare
08:15-09:45
SFR Skelett - Bildkvalitet och primär bildgranskning
08:15-09:45
SFR Ultraljud - Utbildning till att bli sonograf. Vad gör man idag? Vad har man för möjligheter att göra med sitt jobb?
08:15-09:45
Fysiker Nationellt QC projekt
08:15-09:45
VC / Chefsspår för verksamhetschefer - iGuide
08:15-09:45
SFMR Stipendiatsföreläsningar
08:15-09:15
SFRU Organdonation - vad alla som arbetar på röntgen behöver veta
08:15-09:45
Catarina Tingsvik; Ivanka Nizic; Johan Lidåker; Andreas Granath
SFMR MSK: 08:15 - 09:15 Perifera artriter
08:15-09:15
ST-kurs: Intervention dag 2 - Seldinger (för intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
08:15-09:45
Vetenskap och forskning samt Fria föredrag
08:15-09:30
Escape room
08:15-09:45
Hyrt av Sectra
08:15-16:30
Clinical advantages of a Unified Medical Display System for radiology and mammography
08:45-09:45
SFMR MSK: 09:15 - 09:45 Årsmöte Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi
09:15-09:45
SFMR Årsmöte Gastro 09:45 - 10:30
09:30-09:35
SFOR MR inom odontologisk radiologi
09:30-10:15
Ninita Lindfors; Eine Ståhl
Årsmöte SFMU
09:45-10:30
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
09:45-10:30
SFMR Gastro: Strukturerade utlåtanden inom gastroabdominell radiologi
10:30-12:00
Lennart Blomqvist; Gustav Alvfeldt
SFFR Mentala tallriksmodellen
10:30-12:00
SFMR Ultraljud Levercirrhos
10:30-12:00
SFR Skelett barn - Utredning av barnmisshandel samt fallbeskrivningar
10:30-12:00
Håkan Kajsander; Åsa Wiksell
SFR Ultraljud - biopsi Indikationer, metoder och komplikationer samt fallbeskrivningar
10:30-11:30
Ali Mashalla Åhre
Sponsorföreläsning Philips: Increasing cancer detection with spectral CT
10:30-12:00
Fysiker Debattpanel - Nya SSM föreskrifter och ST-utbildning
10:30-12:00
Med.Tek. PET/CT - Bygge/teknik
10:30-12:00
Sven-Åke Starck; Henrik Bertilsson
VC / Chefsspår för verksamhetschefer - Ronder och MDK
10:30-12:00
Vetenskap och forskning , Fria föredrag
10:30-11:20
SFRU Armenien i våra hjärtan med kompetensutveckling som fokus
10:30-12:00
Margaretha Strömberg
SFMR MSK: Spondylartrit
10:30-12:00
Mats Geijer; Lennart Jacobsson
ST-kurs: Intervention dag 2 - Seldinger (för intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
10:30-12:00
Escape room
10:30-12:00
SFOR Diagnos och behandling av sinuit ur ett radiologiskt och kliniskt perspektiv
10:45-12:00
Malin Vestin Fredriksson; Johanna Sundén
Hur kan vi rekrytera och behålla röntgensjuksköterskor? ENDAST FÖR CHEFER!
11:30-12:00
Eva-Marie Forsberg
Lunch och utställningsbesök
Utställningen
12:00-13:15
SFMR Gastro: MR-enterografi och Perianala fistlar
13:15-14:45
Roberto Vargas; Magnus Tengvar; Jan Björk
SFFRs årsmöte
13:15-13:45
SFMR Ultraljud Bildoptimering, artefakter och finlir - hur du får en bättre ultraljudsbild
13:15-14:45
SFR Barn
13:15-14:45
Sponsorföreläsning GE: Löper cancerpatienter ökad risk för kontrastmedelsinducerad njurskada? Paneldiskussion mellan radiolog, onkolog och nefrolog OBS samma föreläsning 14:00!
13:15-14:45
SFR Mammografi
13:15-14:45
Fysiker MR inom strålbehandling/ Byggprocess inom Region Jönköpings län/ Ny databas för p
13:15-14:45
Med.Tek. PET/CT och PET/MR - Klinisk nytta
13:15-14:45
VC / Chefsspår för verksamhetschefer - SVF
13:15-14:45
SFR Internationell utblick - röntgensjuksköterskans perspektiv
13:15-14:15
SFRU Undersköterskans roll på röntgen
13:15-14:45
SFMR Nuklear och studentpristagare
13:15-14:45
ST-kurs: Intervention dag 2 - Seldinger (för intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
13:15-14:45
SFOR Betydelsen av rätt förberedelser samt optimal projektion vid intraoral- och panoramaröntgenbildtagning för god diagnostik
13:15-14:00
Escape room
13:15-14:45
SFFR Nätverksträff
13:45-14:45
SFMR Årsmöte
14:45-15:15
Kaffe och utställningsbesök
14:45-15:30
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
14:45-15:30
Leverelastografi i GE:s monter
14:45-15:15
Marie Byenfeldt
SFOR Klinikbesök
15:15-16:30
SFMR Gastro: Hur blir man subspecialist i gastroabdominell radiologi i Sverige?
15:30-16:30
Lennart Blomqvist; Katrine Riklund; Mattias Bjarnegård
SFFR Forts. Nätverksträff
15:30-16:30
SFMR Ultraljud Sonografens roll i röntgenorganisationen inkl. paneldebatt
15:30-16:30
Vetenskap och forskning samt Fria föredrag
15:30-16:30
SFR Mammmografi
15:30-16:30
Sponsorföreläsning Canon: Kombinerad angio-och DT-utrustning för bättre logistik och patientsäkerhet.
15:30-16:30
Olle Haller
Fysiker Forskning inom CT
15:30-16:30
VC-Chefsspår: Projektstyrning och mål
15:30-16:30
Christina Lee Christoffersen
Interaktivt Kommunikationsstöd I Röntgenkontext (IKIR) -ett sätt att involvera barn i en röntgenundersökning
15:30-16:10
Berit Møller Christensen; Malin Stensson
SFRU Hjärtats Hus - fysisk mötesplats för cancerdrabbade
15:30-16:30
Maggie Målevik
SFMR Nuklear
15:30-16:30
ST-kurs: Intervention dag 2 - Seldinger (för intyg krävs föranmälan. Öppet för övriga deltagare i mån av plats)
15:30-16:30
Escape room
15:30-16:30
Guldbankett 18:30 - 01:00
Bankettsal
18:30-21:00
NPO-/diagnostik möter SFMR´s delföreningar
08:30-09:45
SFR Kunskapsquiz och professionsutveckling
08:30-09:45
Fysiker Återkoppling av veckan - quiz
08:30-09:45
Allmänradiologiska Guldkorn: hjärnblödningar
08:30-09:45
Eva Ahlberg Åhre; Sandra Tautu; Philip Andertun
MT-quiz Tekniskt quiz med fina priser – chans att vinna medicinteknisk kurs hos MTF! OBS! Tänk på att ladda ned Kahoot-appen!
09:00-09:45
Kaffe och utställningsbesök
Utställningen
09:45-10:30
SFR CPD - livslång kompetensutveckling under yrkeslivet
10:30-12:00
Akut, röntgen & OP - framtidens samarbete
10:30-12:00
Jeanette Brauer
Jönköpings version av röntgenQuizet där alla slags röntgenfrågor kombineras med enstaka mer lokala kunskaper
10:30-12:00
Lunch Grab and go
Utställningen
12:00-12:30