Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information.
Med reservation för ändringar.

Kongresshallen
Mässan
Restaurangen
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
Utställning & registrering
10:00-12:00
Lunch
Restaurangen
11:30-13:00
Mötets Öppnande
13:00-13:15
Mikael Rehnström
Inspirationsföreläsning
13:15-15:00
Annika R. Malmberg
Mobil röntgenutrustning
15:00-15:30
Tony Jurkiewicz
Utställning, incheckning och kaffe
15:30-17:00
Läkemedelsverket rapporterar; Rest och brist på läkemedel, Läkemedelsverkets perspektiv
17:00-17:30
Johan Andersson
Vad innebär den nya författningen HLSF-FS 2021:52 samt MDR, Medical Device Regulation?
17:30-18:00
Marie Olsson
Filmvisning/tävlingsbidrag
18:00-19:00
Mingelbuffé och utställningsbesök
19:00-21:00
Patientsäkerhetstrappan
09:00-09:30
LfMT säkerhetsnätverket
09:30-10:00
Salvatore Capizzello
Utställning och fika
10:00-11:30
Ergonomi i avancerad teknisk vårdmiljö
11:30-12:30
Tommy Willén
Besök i utställningen
12:30-14:00
Lunch
12:30-14:00
Utredning av olyckor
14:00-15:00
Sakari Havbrant
Utställning och fika
15:00-16:00
Acceptabilitet och användarbarhet av robotisering
16:00-16:30
Sanna Kuoppamäki
Mingel i baren
Restaurangen
18:30-19:00
Kongressmiddag
Restaurangen
19:00-23:00
"Coping in chaos" Akutläkare i en sydafrikansk kåkstad
09:00-09:45
Therese Djärv
Framtidens sjukvård - vart är vi på väg?
09:45-10:45
Göran Stiernstedt
Årsmöte
10:45-11:15
Utställning och fika
11:15-12:30
Inspirationsföreläsning
12:30-13:30
Avslutning med prisutdelning
13:30-14:00
Lunch
Restaurangen
14:00-15:30