SFAI-veckan 2018

-Ej specificerad-
Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Sal 5
Sal 6
Sal 7
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
Program kommer senare
08:00-16:00
Registrering
08:00-11:30
Filmning Fortbildnings-föreläsning / Educational zone
08:00-17:30
Delföreningsmöte
08:00-09:00
Delföreningsmöte
08:00-09:00
Delföreningsmöte
08:00-09:00
Delföreningsmöte
08:00-10:00
Delföreningsmöte
08:00-17:00
Koagulation och monitorering
09:00-11:30
Agneta Wikman; Pierre Sundin; Hanne Bergh Ravn; Klaus Görlinger; Ove Karlsson
Luftväg
09:00-11:30
Per Nellgård; Johan Ullman; Peter Frykholm; Anil Patel; Åse Lodenius
Delföreningsmöte
09:30-11:30
Delföreningsmöte
10:00-11:30
Lunch & Utställning
11:30-12:30
Invigning av SFAI-veckan 2019
12:30-13:00
Torsten Gordhs högtidsföreläsning (ENG)
13:00-13:45
Emery Brown
Anaesthesia, surgery and the brain I (ENG)
13:50-15:20
Lars Rasmussen; Lars I Eriksson; Henrik Zetterberg
Aktuell behandling av massiv lungemboli
13:50-15:20
Sofia Ekdahl; Fredrik Olsen; Kristina Svennerholm; Karin Fryk; Bengt Redfors; Charlotte Sandström; Freyr Einarsson
Bästa avhandling , bästa poster, bästa ST projekt
13:50-15:20
Critical Emergency Medicine I
13:50-15:20
Cornelia Kjellgard; Jostein Brede
Posterpresentation i sal
13:50-15:20
Workshop Pediatrisk luftväg enligt nya algoritmen
13:50-15:20
Peter Frykholm; Robert Sütterlin
Workshop Hands on koagulations- monitorering
13:50-15:20
Klaus Görlinger; Jerry Engström
Kaffe & Utställning
15:20-15:50
Posterpresentation vid postern
15:20-15:50
Anaesthesia, surgery and the brain II (ENG)
15:50-17:30
Emery Brown; Lars Rasmussen; Lars I Eriksson; Henrik Zetterberg; Claudia Spies; Nancy Pedersen
Oxygenation during anaesthesia and intensive care
15:50-17:30
Elena Spinelli; Göran Hedenstierna; Christian Meyhoff; Fernando Suares Sipmann
Livshotande förgiftningar
15:50-17:30
Kai Knudsen; Jasmin Livon
Critical Emergency Medicine II
15:50-17:00
Jakob Stensballe; Geir Strandenes
Posterpresentation i sal
15:50-17:30
Workshop Pediatrisk luftväg enligt nya algoritmen
15:50-17:30
Peter Frykholm; Robert Sütterlin
Neuromuskulära sjukdomarbehövs ett nationellt vårdprogram?
17:00-17:30
Gunilla Islander; Laleh Zarrinkoob
Välkomstmingel i utställningshallen
17:30-19:30
SYA-puben på Hotel Dorsia
19:30-19:30
Yoga på Upper House
07:00-07:45
Löptur i Göteborg
07:00-07:45
Filmning Fortbildnings-föreläsning / Educational zone
08:00-15:15
Perioperative medicine I Perioperative medicine & acute surgery (ENG)
08:00-10:00
Mike Scott; Malin Fagerlund; Michelle Chew; Jonatan Grip; Christer Svensen
Modern strokebehandling-vad behöver anestsiologen kunna?
08:00-10:00
Jan-Erik Karlsson; Alexander Rentzos; Pia Löwhagen; Patrik Martner
Obstetrisk anestesi I
08:00-10:00
Anette Hein; Ove Karlsson; Nuala Lucas
Smärta
08:00-10:00
Peter Dahm; Jaquette Liljencrantz; Lars Ståhle; Jan Jacobsson
Posterpresentation i sal
08:00-10:00
Kaffe & Utställning
10:00-10:30
Presentation vid postern
10:00-10:30
Martin H:son Holmdahls högtidsföreläsning (ENG)
10:30-11:15
Lauren Ferrante
Sponsorsymposium
11:30-12:00
Sponsorsymposium
11:30-12:00
Lunch med en expert
11:40-12:25
Emery Brown
Lunch & Utställning
12:00-12:15
Lunch med en expert
12:00-12:15
Kristina Svennerholm
Sponsorsymposium
12:15-12:45
Sponsorsymposium
12:15-12:45
Perioperative medicine II Perioperative medicine and the frail patient (ENG)
12:45-13:45
Yngve Gustavsson; Malin Collin; Doris Kesek
Etik: vilken vård skall jag sluta att ge -ett symposium om etik och prioriteringar i en resursbegränsad verklighet
12:45-13:45
Lars Sandman; Linda Sjöholm; Peter Geigert
Obstetrisk anestesi II
12:45-13:45
Lars Johan Liedholm; Håkan Rolfsson
Smärta
12:45-13:45
Carina Reinholdt; Christopher Lundborg; Peter Dahm
Posterpresentation i sal
12:45-13:45
Akut kompartmentsyndrom – vad är det- får man lägga bedövning?
12:45-13:45
Jörg Schilcher; Andreas Wiklund
Kaffe & Utställning
13:45-14:15
Presentation vid postern
13:45-14:15
Perioperative medicine III (ENG)
14:15-15:15
Mike Scott; Lauren Ferrante; Michelle Chew
Etik
14:15-15:15
Maria Kock; Cecilia Lundmark
Obstetrisk anestesi III
14:15-15:15
Nuala Lucas; Anette Hein
Smärta
14:15-15:15
Christian Simonsberg; Olaf Gräbel; Eva Ohlsson
Posterpresentation i sal
14:15-15:15
Säkra kopplingar
14:15-15:15
Elisabeth Berghall; Lena Nilsson; Christian Bergek
SFAIs årsmöte
15:15-16:15
Filmning Fortbildnings-föreläsning
16:15-17:15
Årsmöte delföreningar
16:15-17:15
Årsmöte delföreningar
16:15-17:15
Årsmöte delföreningar
16:15-17:15
Årsmöte delföreningar
16:15-17:15
Årsmöte delföreningar
16:15-17:15
Bankettmiddag
19:30-01:00
Löptur i Göteborg
07:00-07:45
Workshop Främmande kropp i luftväg på barn
08:00-16:00
Janne Hallén; Louise Walther Sturesson; Chris Cressy
Sepsis I (ENG)
08:30-10:00
Mervyn Singer; Magnus Brink
Filmning Fortbildnings-föreläsning / Educational zone
08:30-14:30
Handläggning av kritiskt sjuka eller skadade barn I
08:30-10:00
Anders Asp; Lars Falk; Fredrik Hugosson
Hot Topics
08:30-10:00
Thorakal kirurgi och enlungeventilation- endast för thorax-anestesiologen?
08:30-10:00
Workshop Främmande kropp i luftväg på barn
08:30-10:00
Janne Hallén; Louise Walther Sturesson; Chris Cressy
Kaffe & Utställning
10:00-10:30
Sepsis II (ENG)
10:30-12:00
Lina de Geer ; Jonas Sundén-Cullberg; Niklas Oscarsson; Mia Furebring; Jan Sjölin; Michelle Chew; Miklos Lipscey; Magnus Brink
Handläggning av kritiskt sjuka eller skadade barn II
10:30-12:00
Anders Asp; Lars Falk; Fredrik Hugosson
Hot Studies
10:30-12:00
Checklists in anaesthesia. Safety-I and Safety-II
10:30-12:00
Owain Thomas; Petter Westfelt; Eva Selldén; Sven Staendler; Johan Creutzfeldt; Jonas Wrigstad
Lunch & Utställning
12:00-13:00
Lunch med en expert
12:10-12:55
Pia Löwhagen-Hendén
Lunch med en expert
12:10-12:55
Lauren Ferrante
Lunch med en expert
12:10-12:55
Sepsis III (ENG)
13:00-14:30
Mervyn Singer
Ny grundutbildning för läkare: Det vanliga och det farliga
13:00-14:30
SYA Frisk under risk
13:00-14:30
Hyperbar oxygen behandling
13:00-14:30
Stina Gabrielsson; Anders Kjellberg; Louise Sameby; Niklas Oscarsson; Philip Riedl; Magnus Löndahl
Senaste nytt om kärlaccess?
13:00-14:30
Andreas Granath; Kerstin Sandström; Sophie Lindgren; Knut Taxbro; Fredrik Hammarskjöld
Workshop Främmande kropp i luftväg på barn
13:00-14:30
Janne Hallén; Louise Walther Sturesson; Chris Cressy
Avslutning & överlämning till SFAI-veckan Uppsala 2020
14:35-14:35