SFAM 2018


De Geerhallen
Rum 1
Rum 2
Rum 3
Rum 4
Rum 5
Rum 6
Rum 7
Rum 8
Trozellirummet
Hemerycksalen
Trozelligalleriet
-Ej specificerad-
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
22:00
 
22:30
 
23:00
 
23:30
 
Registrering
-Ej specificerad-
08:30-09:00
Allmänmedicinska institutionerna
Trozellirummet
09:00-12:00
Lokalordförandemöte
09:00-12:00
Rådet för sköra äldre
09:00-12:00
Studierektorsmöte
09:00-10:30
Rådet för hållbar diagnostik och behandling
10:00-12:00
NAAKA - Nätverk för astma-allergi-KOL-intresserade allmänläkare
10:00-12:00
Fika
10:15-10:45
Examinatorsmöte
10:30-12:00
Examinatorsmöte, Rum 3+4
10:30-12:00
Examinandmöte
10:30-12:00
Lunch för de som är aktiva på fm
-Ej specificerad-
12:00-13:00
Invigning, del 1
13:00-13:15
Magnus Nord; Krister Björkegren
Inledningstal: Vad händer i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård?
13:15-14:00
Anna Nergårdh
Fika
-Ej specificerad-
14:00-14:30
Posterutställning
14:00-17:00
Speakerscorner - Praktikertjänst AB
14:15-14:25
MoCA samt RUDAS och utredning av demenssjukdom i ett multikulturellt samhälle- Reviderade nationella riktlinjer 2017. Rum 3+4
14:30-15:50
Anna Segernäs Kvitting; Maria M Johansson; Rozita Torkpoor
Ha koll på KOL- lätt att diagnostisera, lönande att behandla. Hur kan vi genom snabb diagnostik, bättre behandling och omhändertagande öka livskvaliteten för våra patienter med KOL?
Hemerycksalen
14:30-15:50
Karin Lisspers; Hanna Sandelowsky ; Nätverket för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare inom SFAM
Rådet för sköra äldre
14:30-15:50
”Om konsten att skapa en vårdplan och om värdet av att samtala om döden” Rum 1+2
Rum 1
14:30-15:50
Gunnar Carlgren; Lisa Kastbom
Projekt säker läkemedelsanvändning i PV- en uppskattad och effektiv modell
14:30-15:50
Sara Modig; Jessica Skoog
Skrivningsgenomgång för examinander
14:30-15:50
Konsultationsnätverket
14:30-15:50
Hur kan den kliniska PV forskningen utvecklas inom regeringsuppdraget "Samordnad utv. För god och nära vård"
De Geerhallen
14:30-15:50
Cecilia Björkelund; Anna Nergårdh; Carl-Johan Östgren; Maria Larsson; Irene Svenningsson; Hanna Åsberg
Stadsvandring.
16:00-17:30
Visualiseringscenter: visning samt föreläsning
16:00-17:30
SFAM:s Fullmäktigemöte
16:00-18:00
Invigning, del 2 samt mingel
De Geerhallen
19:00-23:59
Konstituerande styrelsemöte SFAM
07:30-08:30
God morgon!
08:30-08:45
Posterutställning
08:45-17:00
Keynote: “A 20 year research journey: From Nepal through Ivan Illich to "killer bugs”
De Geerhallen
08:45-09:45
Paul Little
Fika
-Ej specificerad-
09:45-10:15
Speakerscorner - Fenomenet @doktor_glad. Ett samtal om nätläkare och nätsatir.
09:50-10:10
ST-uppsatser 6
10:15-12:15
ST-uppsatser 4
10:15-12:15
ST-uppsatser 1 Rum 1+2
10:15-12:15
ST-uppsatser 3
10:15-12:15
ST-uppsatser 7
10:15-12:15
ST-uppsatser 2 Rum 3+4
10:15-12:15
ST-uppsatser 5
10:15-12:15
Lunch
-Ej specificerad-
12:15-13:15
Postrar med författare
12:45-13:15
Den allmänmedicinska relationskompetensen - vad den är och hur den kan bedömas, Rum 1+2
Rum 1
13:15-14:00
Carl-Edvard Rudebeck
Skrivande som flykt eller fördjupning.
13:15-14:50
Magnus Falk; Christer Petersson; Merete Mazzarella; Jonas Moström
Internet KBT-Behandling i PV- för vem och hur fungerar det?
Rum 7
13:15-14:50
Cecilia Björkelund; Anna Holst; Maria Eriksson
Nätverk för fortbildningssamordnare
13:15-15:20
Kardiovaskulärt sjuka-vår största patientgrupp-utmaningar vid diagnostik och behandling. SCARP – nätverk för kardiolvaskulär forskning i svensk primärvård.
13:15-14:50
Per Wändell; Patrik Wennberg; Gunnar Nilsson; Kristina Bengtsson Boström; Staffan Nilsson; Miriam Pikkemaat; John Berglund; Karin Alverlind; Mikko Hellgren
Aktuella applikationer av e-hälsa
13:15-14:50
Veronica Milos Nymberg; Gunnar Carlgren; Artin Entezarjou
Patientsäkerhet-att balansera mellan under och överdiagnostik.
Rum 8
13:15-14:50
Rita Fernholm; Eva Arvidsson; Malin André
Presentation av nya professorer i allmänmedicin, Rum 1+2
Rum 1
14:05-14:50
Eva Samuelsson
Postrar med författare
14:50-15:20
Fika
-Ej specificerad-
14:50-15:20
Speakers Corner - Praktikertjänst
14:55-15:05
Speakerscorner - Capio Närsjukvård AB
15:05-15:15
Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket typ 2-diabetes
Hemerycksalen
15:20-16:50
Stefan Jansson; Margareta Hellgren
Narrativ medicin- ett kunskapsinstrument i mötet med patient, Rum 3+4
15:20-16:05
Valdemar Erling; Marcel Aponno
Nationellt Primärvårdsråd - Vad ska vi ha det till? Ett seminarium om SKL:s nya stora kunskapsorganisation
15:20-16:50
Sten Tyrberg; Hanna Åsberg; Anna Nager; Björn Landström
Utbildningsvårdcentraler - ett lyft för primärvården!
15:20-16:50
Gösta Eliasson; Susanna Althini; Anna-Karin Svensson; Florim Delijaj; Göran Sommansson; Dorte Kjeldmand
Sexualmedicin på Vårdcentral
15:20-16:05
Elin Gahm
Prioritering i Primärvård, Rum 1+2
Rum 1
15:20-17:10
Eva Arvidsson; Lars Sandman; Malin André
Alkohol som sjukdomsorsak
Rum 3
15:20-16:50
Sven Wåhlin
Handledning på handledning vid övningar av patientkommunikation. Max 25p
15:20-16:50
Gunnar Mårdén; Liselott McKenzie
Visualiseringscenter
16:00-17:30
Nätverksmöte ASK
16:10-17:10
Allt du behöver veta om medicinsk lämplighetsprövning för körkort. Frågan är fri.
16:10-17:10
Lars Englund; Witold Pisarek
Från katastrof till världsklass- PV-kvalitet Rum 3+4
16:10-17:10
Ulrika Elmroth; Stina Gäre Arvidsson
Bankett Värmekyrkan
-Ej specificerad-
18:30-02:00
Posterutställning
08:15-08:45
Flygelkonsert, Duo Sospiro
08:15-08:45
Keynote: ”Sjukdom som berättelse.
08:45-09:45
Katarina Bernhardsson
Fika
-Ej specificerad-
09:45-10:15
Speakerscorner - Region Östergötland
10:00-10:10
Hjärnans belöningssystem
De Geerhallen
10:15-12:00
Åsa Kadowaki
Kompetensutveckling när det passar Dig
10:15-11:00
Eva Pulverer Marat; Cecilia Ervander; Ann Frödeberg
Den sjukes röst i litteraturen - Litteraturseminarium
10:15-11:45
Katarina Bernhardsson
Trombocytos och Cancer
10:15-10:35
Hans Thulesius
Läkarporträtt - förebilder och motbilder
10:15-11:45
Jonatan Wistrand
Läkekonst och poesi - Litteraturseminarium
10:15-11:45
Åsa Wallin
Risk eller Frisk? Kardiovaskulär riskprediktion ur ett primärvårdsperspektiv,
10:15-11:45
Johan Ärnlöv
Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd
Rum 6
10:15-10:35
Staffan Ekedahl
Påverkas läkare av pengar och status?
10:15-10:35
Kristian Gjessing
Canagliflozin som förebyggande av hjärtsvikt vid typ 2 diabetes: resultat från CANVAS studien
10:40-11:00
Karin Rådholm
Förfalskade och illegala läkemedel - en fara för folkhälsan
10:40-11:00
Margareta Troein Töllborn
Åldersnormativa MMSE-data för de äldsta gamla
10:40-11:00
Anna Segernäs Kvitting
Hälsogrupper - en metod att möta utlandsföddas sjukdom och ohälsa
11:05-12:00
Rose-Marie Mossberg Maghsoudi; Hanna Waldemarsson
Progresstest - för att veta vad man inte vet
Rum 3
11:05-12:00
Reemy Waardenburg; Anna Nager
Demonstration av Balintgrupp
11:05-12:00
Dorte Kjeldmand; Sonja Holmquist
För mycket och för lite skämmer allt. Kan och vågar vi vårda lagom?
11:05-12:00
Ulrika Elmroth; Malin André; Josabeth Hultberg; Hálfdán Pétursson; Jonas Sjögreen
Lunch
-Ej specificerad-
12:00-13:00
Vi ger våra patienter råd om motion-men till vilken nytta
13:00-14:00
Fredrik Nyström; Carl Johan Sundberg
Avslutningsföreläsning: ”Bli en grön doktor”
De Geerhallen
14:00-14:45
Ola Bergstrand
Avslutning och överlämnande till Borås
De Geerhallen
14:45-15:00