Preliminärt program för SFAM 2019.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:

Kongressal, vån 2 och 3
Kipling, vån 3
Beckett, vån 3
Hemingway, vån 3
Mercury, vån 4
Avicii, vån 4
Franklyn, vån 4
Versace, vån 5
Chanel, vån 5
FoU, Sven Eriksonsplatsen 4
Bottenplan, Borås Kongress
Foajé, vån 3
Samling utanför entrén
Utställningen - vån 2
FoU-Centrum, Sven Eriksonsplatsen 4
Textilmuséet
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
SFAMs råd för sköra äldre
08:30-10:00
Nätverksmöte Studierektorer
08:30-10:00
Nätverksmöte Examinander
08:30-10:00
Lokalföreningsmöte
08:30-10:00
Kaffe för deltagare på nätverksmöten
Foajé, vån 3
10:00-10:30
Forts. Nätverksmöte Studierektorer
10:30-12:00
Ny i Sverige - ett samtal
10:30-12:00
Ingmarie Skoglund
Skrivningsgenomgång
10:30-12:00
Nätverksmöte Examinatorer
10:30-12:00
Forts. Lokalföreningsmöte
10:30-12:00
Nätverksmöte Institutionerna
10:30-12:00
Forts. SFAMs råd för sköra äldre
10:30-12:00
Lunch för deltagare på nätverksmöten (kräver föranmälan)
Utställningen - vån 2
12:00-13:00
Invigning: Ann-Sofi Lodin
13:00-13:15
Keynote: Anna Nergårdh: God och nära vård - en nationell omställning på väg
13:15-14:00
Fika & utställning
Utställningen - vån 2
14:00-14:30
SY: Omställningen till nära vård – vägen från nationell vision till regional verklighet
14:30-16:00
Andreas Thörneby; Cecilia Björkelund; Jan Eriksson; Maria Larsson; Anna Nergårdh; Anneli Vinensjö; Åke Åkesson
SFAM Fullmäktigemöte
16:00-18:00
Välkomstmingel
Textilmuséet
18:00-23:00
SFAM Styrelsemöte
07:30-08:30
God morgon
08:30-08:45
Keynote: Theo Verheij; Antibiotic stewardship
08:45-09:30
Theo Verheij
Fika & utställning
Utställningen - vån 2
09:30-10:00
Examinandföreläsningar
10:00-11:40
Beatrice Joneken , Hanna Trillkott , Lina Nyhlén , Sarah Lindgårdh Hagen , Daniel Renström
Examinandföreläsningar
10:00-12:00
Gabor Szalo , Karin Eschner Johansson , Karin Sand , Beatrice Kvist , Helena Glad
Examinandföreläsningar
10:00-11:40
Elinor Torle , Fanar Matti , Bahram Jaivizian, Daniel Rydler
Examinandföreläsningar
10:00-11:40
Andreas Lindmark , Jenny Lillqvist , Mette K. Truelsen, Sara Rendahl
Nätverksmöte Konsultationsnätverket
10:00-12:00
Samverkansmöte SFAM nya styrelsen + DLF
10:00-12:00
Examinandföreläsningar
10:00-11:40
Arthiha Santhan , Malin Segerpalm , Marie Nordvi , Oskar Smede
Examinandföreläsningar
10:00-11:40
Camilla Lindgren , Karin Hammarberg , Kristina Halldorf , Matilda Zetterquist
Examinandföreläsningar
10:00-12:00
Albin Mörtsell, Michael Lovric , Märit Löfgren, Kajsa Hansson , Mattias Perzon
Nätverksmöte SFAM-Q
12:00-13:00
WS: Medieretorik
12:00-13:00
Mikael Hoffmann; Magnus Isacson; Andreas Thörneby
Mingellunch & kaffe
Utställningen - vån 2
12:00-13:00
Sponsrat symposium av Acarix: Misstänkt angina - alltid arbetsprov först - eller hur var det nu igen?
12:00-13:00
Lena Forsberg
Keynote: Jo Buchanan - Healthcare: Thriving in Diversity
13:00-13:45
Jo Buchanan
WS: Vem ska bestämma om Emma ska vara hemma – om etiska dilemman i vardagssjukvården
14:00-15:00
Sonja Modin; Gunnar Carlgren
WS: Allvarlig infektion hos vuxna patienter i primärvården
14:00-15:00
Katarina Hedin
Årets allmänmedicinska avhandling: Minna Johansson - Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?
14:00-15:00
Minna Johansson; Anna Nager
SY: Olika perspektiv på buksmärta
14:00-15:00
Johan Lindström; Laila Mikaelsson; Magnus Täreby; Jennifer Campbell
WS: SPUR-Workshop för nyfikna
14:00-15:00
Gösta Eliasson
Muntliga presentationer Tema: Sköra äldre, praktiska etiska principer i vardagen och förskrivning av svaga opioder
14:00-15:00
Magnus Nord, Linus Johnsson, Elsa Ekelin
WS: IInverkan av antidepressiv behandling på sjukskrivning i primärvården: ADAS, en jämförande observationsstudie
14:00-15:00
Ingmarie Skoglund
SY: Hur tar vi hand om alla utmattade
14:00-15:00
Lilian Wiegner, Göteborg; Susanne Ellbin; Kerstin Rödström
Föreläsning: Den norske fastlegeordningen, en knelende suksess eller et eksempel til etterfølgelse?
14:00-15:00
Inga Marthe Grønseth; Hanna Helgetun Krogh
Fika & utställning
Utställningen - vån 2
15:00-15:30
SY: Prioriteringar och resursfördelning för jämlik vård
15:30-17:00
Marina Tuutma; Shokoufeh Manouchehrpour; Saad Rammo; Tobias Nilsson; Espen Amundsen
Föreläsning: Artros - en behandlingsbar folksjukdom
15:30-16:00
Leif Dahlberg
WS: På piedestalen eller mellan stolarna - hur tar vi hand om de multisjuka patienterna?
15:30-17:00
Anna Nager
Nätverk fortbildningssamordnare
15:30-17:00
Föreläsning: Hvordan arbeide med barn, unge og deres familier med sammensatte symptomlidelser (funksjonelle tilstander)?
15:30-17:00
Hans Petter Fundingsrud
Föreläsning: En ny behörighetsgrundande 6-årig svensk läkarutbildning
15:30-17:00
Stefan Lindgren
Muntliga presentationer Tema: Databaser och digital teknik
15:30-17:00
Dominique Hange, Eva Arvidsson, Lund, Cajsa Björndell
Muntliga presentationer Tema 1: Antibiotikaförskrivning Tema 2: Ungas psykiska hälsa
15:30-17:00
Pär-Daniel Sundvall, Olof Cronberg, Johanna Haraldsson, Zophia Mellgren
SY: Ehälsa - digital teknik i allmänmedicinens tjänst
15:30-17:00
Peter Berggren; Anna Holst; Arne Linde; Märit Löfgren; Per Ödling; Magnus Isacson
Föreläsning: När diagnosen blir fel - vilka diagnoser, varför då och vad göra?
15:30-16:15
Rita Fernholm, Stockholm
WS: Gikt – en ”svår” sjukdom?!
16:00-17:00
Mats Dehlin, Göteborg
Föreläsning: Identification and early detection of cancer patients in primary care
16:15-17:00
Marcela Ewing, Göteborg
Stadsvandring
17:00-18:00
Examensfirande & bankettmiddag
Bottenplan, Borås Kongress
19:00-01:00
God morgon
08:30-08:45
Keynote: Roger Neighbour - ’Timeo Danaos et dona ferentes’ (‘I fear the Greeks, especially when they bring gifts’)
08:45-09:30
Roger Neighbour; Roger Neighbour
NAAKA årsmöte
09:15-09:45
Fika & utställning
Utställningen - vån 2
09:30-10:00
WS: Pröva på - en kort undervisningsfilm lagom som underlag för diskussion på läkarmötet - en framtida fortbildningsform? Tema vården hemma av de svårast sjuka
10:00-11:00
Lena Pomerleau; Gunnar Carlgren; Sonja Modin
SY: Hur ska man kalibrera standardiserade vårdförlopp för att undvika överdiagnostik?
10:00-11:30
Staffan Svensson
SY: Förbättrad vård för patienter med psykisk ohälsa i primärvården – hur höjer vi kvalitén i vård-och teamsamverkan?
10:00-11:30
Anna Holst; Cecilia Björkelund; Kersti Ejaby; Sigrid Salomonsson ; Irene Svenningsson; Martin Rödholm; Jan Byström; Märit Löfgren
SY: Åtagandenivå - hur samverka med specialiserad vård? Vilken roll har SFAM?
10:00-11:30
Sten Tyrberg; Remy Waardenburg
WS: Finding your inner physician
10:00-11:30
Roger Neighbour
WS: Kalibreringsmöte för SPUR-inspektörer
10:00-11:30
Gösta Eliasson
WS: Alkoholberoende: lätt att behandla - svår att uppmärksamma
10:00-11:30
Sven Wåhlin
Föreläsning: Njurmedicin för vårdcentralen
11:00-11:30
Elisabeth Wolpert
WS: Gör ett PAKET av konsultationen och ge det till din patient
11:45-12:45
charlotte hedberg; conny svensson
WS: Spirometri workshop
11:45-12:45
Hanna Sandelowsky; Björn Stridh ; Nikolaos Pournaras
SY: Så möter vi den ökande psykiska ohälsan i den nära vården
11:45-12:45
Lise-Lotte Risö Bergerlind; Margit Ferm; Jonas Andersson; Elinor Odeberg ; Marie-Louise Hänel Sandström ; Märit Löfgren; Cecilia Björkelund
WS: Sjukdomar och körkort - falldiskussioner om missbruk, demens, stroke och diabetes
11:45-12:45
Witold Pisarek
Muntliga presentationer Tema: Fysisk aktivitet på recept och hälsolitteracitet
11:45-12:45
Stefan Lundqvist, Jacques Shebehe
Föreläsning: Christer Rosenberg - Remote Patient Monitoring (RPM), Distansmonitorering eller Hemmonitorering; lösningen på ökade vårdbehov hos en åldrande befolkning? – en forskningsöversikt och möjliga konsekvenser
11:45-12:45
Christer Rosenberg
WS: Var drar man gränsen mellan lagom, över och underdiagnostik?
11:45-12:45
Hálfdán Pétursson; Josabeth Hultberg
Keynote: Ronny Gunnarsson - Primärvården nu och i framtiden - Vilken roll kan FoU spela och är AI en möjlighet eller ett hot? Parkett vån 2
12:50-13:35
Ronny Gunnarsson
Avslutning och överlämnande av stafettpinne SFAM Jämtland
13:35-14:00
Lunchpåse Grab & Go
14:00-14:00