SFOG 2022

Crusellhallen
Marmorhallen och Galleri K
Musikalen
Marmorfoajén
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
Registrering
Marmorfoajén
08:00-09:00
Invigning
09:00-09:30
Utställning, poster och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
09:30-10:00
Session 1: Om alla gjorde rätt skulle ingen få cervixcancer?
10:00-11:30
Caroline Lilliecreutz, Joakim Dillner; Christer Borgfeldt; Miriam Elfström; Kristina Elfgren
Industrisponsrat symposium - Campus Pharma
11:30-12:00
Lunch
Marmorhallen och Galleri K
12:00-13:00
Session 2: Datorer är smartare än doktorer - digitala verktyg i vården
13:00-14:45
Ann Josefsson, Alex Friedman; Marie Löf; Helena Kopp Kallner; Caroline Lilliecreutz
Utställning, posters och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
14:45-15:15
MM ARG
15:15-16:45
Lennanderföreläsning
17:00-17:30
Eva Uustal
Industrisponsrat symposium
07:30-07:55
Session 3: Att söka sitt ursprung efter ägg o spermiedonationen
08:00-09:30
Gunilla Sydsjö, Madelene In Hwa Björk; Henrik Green; Claudia Lampic
SNAKS-när du planerar en klinisk studie. Rapport från SNAKS stödda studier
08:00-09:00
Verena Sengpiel
Graviditetsregistret PROM och PREM resultat
09:00-09:30
Utställning, poster och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
09:30-10:00
Session 4: Bäckenbotten - bära, klippa eller brista?
10:00-11:30
Marie Bohlin; Maria Sarberg
OGU-session 1: Det vanliga i vulva
10:00-11:30
Nina Bohm; Nathalie Vilhelmsson, Per-Göran Larsson; Cahtring Alvendal; Eva Uustal
Industrisponsrat symposium - Normedi
11:30-12:00
Lunch
Marmorhallen och Galleri K
12:00-13:00
Session 5: Behandling av vulvacancer i framtiden och habilitering efter gynekologisk cancer
13:00-14:45
Preben Kjölhede; Katja Stenström Bohlin, Maaike Oonk; Karin Bergmark; Annika Holmqvist; Madelene Wedin
Utställning, posters och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
14:45-15:15
OGU-session 2: PUL (pregnancy of unknown location)
15:15-16:45
Louise Brynte; Helena Carré, Elisabeth Epstein; Ligita Jokubkiene; Julia McTaggard; Helena Carré
Industrisponsrat symposium
07:30-07:55
Bästa avhandlingar och bästa ST arbete
08:00-09:30
Jan Brynhildsen; Sofie Graner
OGU session 3: Läkare för miljön- hur påverkar klimatfrågan oss i sjukvården och hur påverkar vi klimatet?
08:00-09:30
Emelie Krantz, Sofie Hammarstrand; Sigrid Hammarqvist
Utställning, posters och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
09:30-10:00
SFOG:s Årsmöte
10:00-11:30
Industrisponsrat symposium - Norgine
11:30-12:00
Lunch
Marmorhallen och Galleri K
12:00-13:00
Föreningssymposium
13:00-14:45
Utställning, poster och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
14:45-15:15
De nya NHV uppdragen – Hur har de tagits emot uti landet och vilka utmaningar har vi identifierat med uppdragen?
15:15-16:45
Elizabeth Nedstrand
Industrisponsrat symposium
07:30-07:55
Session 6: Vägen från teori till praktik – ett symposium om våra riktlinjer och guidelines
08:00-09:30
Sofia Pihl, Stella Cizinsky; Boel Gäre; Stefan Hansson; Helena Kopp Kallner
Utställning, posters och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
09:30-10:00
Fria föredrag gynekologi
10:00-11:30
Fria föredrag: Obstetrik
10:00-11:30
Industrisponsrat symposium - Gedeon Richter
11:30-12:00
Lunch
Marmorhallen och Galleri K
12:00-13:00
Session 7: Dags att skrota partogrammet i sin nuvarande form -nya riktlinjer för start av aktiv fas, progress och stöd under förlossningen?
13:00-14:45
Anna Ramö Isgren; Sophia Brismar Wendel, Olufemi Oladapo; Stine Bernitz; Marie Blomberg
Avslutning och presentation av värd för nästa SFOG-vecka
14:45-15:15
Utställning, poster och kaffe
Marmorhallen och Galleri K
15:15-16:00