SFOG-veckan 2017Mässhallen
Fogelström
Riddarsalen
Långholmen
Magasinet
Mälarsalen
Pegasus
Poseidon
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
22:00
 
22:30
 
Registrering, kaffe och utställning
Mässhallen
08:30-10:00
Invigning
Mässhallen
10:00-10:30
Evidensbaserad handläggning av abort.
10:30-12:00
Sexuella övergrepp berör båda könen
10:30-12:00
Lunch samt sponsrat symposium av Gedeon Richter
Riddarsalen
12:00-13:15
Möte OGU-styrelse
12:00-13:00
Hoppsa möte
12:00-13:00
Key Note - Rosella Nappi
Mässhallen
13:15-14:15
Det senaste om positiva och negativa hälsoeffekter av p-piller.
14:15-15:30
Diagnosis and management of early pregnancy complications
14:15-15:32
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
15:30-16:00
Disorders of sex development (DSD) – from genetics to surgical technique
16:00-17:30
Posterpresentation-gynekologi
16:00-17:30
Riks - ARG
16:00-17:30
Get together mingel
Magasinet
17:30-23:00
Endometrios - ARG
08:30-12:00
OGU - kurs
08:30-12:00
Ärftlig gynekologisk cancer
08:30-10:00
Hur långt kan och ska vi driva poliklinisering av den gynekologiska kirurgin?
08:30-10:00
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
10:00-10:30
Ska vi åtgärda defektläkta förlossningsskador?
10:30-12:00
Uppföljning efter gynekologisk cancer
10:30-12:00
Lunch samt sponsrat symposium av B Braun
Riddarsalen
12:00-13:15
SNAKS möte
12:00-13:00
Global - ARG
12:00-13:00
Key Note - Marc Arbyn
Mässhallen
13:15-14:15
ST-arbeten gyn+obst
14:15-15:30
Fertilitetsbevarande åtgärder vid cancer
14:15-15:30
Sponsrat symposium av Smith&Nephew
14:45-15:30
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
15:30-16:00
SFOG - riktlinjer
16:00-17:30
Fria föredrag - gynekologi
16:00-17:30
Båttur och middag-Långholmen
Långholmen
18:00-22:00
Sugklockeförlossning - hur står sig den svenska modellen?
08:30-10:00
OGU - kurs
08:30-10:00
Stamcellsterapi, är framtiden redan här?
08:30-10:00
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
10:00-10:30
BM-symp: Barnmorskan - en väg till säkrare vård för världens kvinnor
10:30-12:00
Årsmöte - SFOG
10:30-12:00
Lunch samt sponsrat symposium av Campus Pharma i Fogelström
Fogelström
12:00-13:15
Key Note - Alan Flake
Mässhallen
13:15-14:15
SNÄV möte
13:15-17:00
Hem - ARG
14:15-16:00
Föreningssymposium
14:15-15:30
BM-symp: Utmanande situationer
14:15-15:30
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
15:30-16:00
Kvalitetsråd
16:00-17:30
Posterpresentationer
16:00-17:30
Avhandlingar gyn+obs
16:00-17:30
Fria föredrag-obstetrik
16:00-17:30
Konferensmiddag - Mälarsalen
Mälarsalen
19:00-00:00
Prediction and prevention of premature birth
08:30-10:00
Graviditetsutfall hos kvinnor med komplicerad sjukdom
08:30-10:00
Sponsrat symposium av Roche Diagnostics AB
09:00-10:00
SNAKS - styrgrupp
10:00-13:00
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
10:00-10:30
OGU - symposium om kvinnlig könsstympning
10:30-12:00
Kvinnans inflytande över sin vård inom obstetriken
10:30-12:00
Preimplantatorisk genetisk diagnostik - kontinuerlig utveckling och utökat användningsområde
10:30-12:00
Etik - ARG
12:00-13:00
SNIF-Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik
12:00-13:00
Lunch
Mässhallen
12:00-13:15
Key Note - Baskaran Thilaganathan
Mässhallen
13:15-14:15
SWEPIS - möte
14:00-16:00
Global-Arg: Religion och reproduktiv hälsa: roligt eller rörigt i den kliniska vardagen
14:15-15:30
MM-Arg-2016 års siffror
14:15-15:30
Etik - Arg: Rätten att få barn - ur ett filosofiskt och samhälleligt perspektiv
14:15-15:30
Avslutningsceremoni
Mässhallen
15:30-16:00
Verksamhetsmöte
08:30-12:00