Falurummet
Jungfrun
Stora scenen
Utställningshallen
Dalasalen
Rum 204
08:00
 
 
 
 
 
 
08:30
08:30
 
 
 
 
 
 
09:00
 
 
 
 
 
 
09:30
09:30
 
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
 
10:30
10:30
 
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
 
11:30
11:30
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
12:30
12:30
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
13:30
13:30
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
14:30
14:30
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
15:30
15:30
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
16:30
16:30
 
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
 
17:30
17:30
 
 
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
 
 
18:30
18:30
 
 
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
 
19:30
19:30
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
 
20:30
20:30
 
 
 
 
 
 
21:00
 
 
 
 
 
 
21:30
Registrering, kaffe och utställning
Utställningshallen
08:30-10:30
Efterutbildningskommittén
08:30-10:30
ST-kurs: ST1 Funktionell synnedsättning
10:30-12:00
Kurs EK1A: Nystagmus hos barn
10:30-12:00
Kurs EK1B: NAION/AION, nationella riktlinjer
10:30-12:00
Lunch och utställning
Utställningshallen
12:00-13:30
ST-kurs: ST 2 Penetrerande ögonskada & och vad gör vi nu då ? Primär (och fortsatt) handläggning
13:30-15:00
Kurs EK2B: Blefarit - en ny pandemi?
13:30-15:00
Kurs EK2A: Glaukomriktlinjer de luxe – do’s and don’t by the Glaucoma Guys
13:30-15:00
Kaffe och utställning
Utställningshallen
15:00-15:30
ST-kurs: ST 3 Blixtar, flugor och gardiner, amotio?
15:30-17:00
Kurs EK3A: Ögat är borta men sen då?
15:30-17:00
Kurs EK3B: AMD
15:30-17:00
Kursgivarmöte
16:30-17:30
Paus och utställning
Utställningshallen
17:00-17:15
Industrisymposium, Novartis A/S: Ärftliga Näthinnesjukdomar i Genterapins Era Det multidisciplinära arbetet runt patienten
17:15-18:00
Industrisymposium, Santen: Trabecular meshwork - pathophysiology and treatment options
17:15-18:00
Mingel och välkommen från lokala organisationskommittén. Mat, musik och överraskningar !
Utställningshallen
18:00-21:30
Frukost med experterna
08:00-08:45
Industrisymposium Bayer: Treatment Options for Diabetic Retinopathy in 2022, Anti-VEGF and PRP'
08:00-08:45
Dry lab: Théa (Föranmälan krävs) Session 1
09:00-11:00
Välkommen av ordförande Eva Olofsson
09:00-09:15
Gästföreläsning: Orbital non-infectious inflammation: diagnostics and management challenges
09:15-10:00
Streamad live-intervju med platinumsponsor
Stora scenen
10:00-10:05
Kaffe och utställning
Utställningshallen
10:05-10:30
Fria föredrag 2
10:30-11:45
Fria föredrag 1
10:30-11:45
Streamad live-intervju med platinumsponsor
Stora scenen
11:45-11:50
Lunch och utställning
Utställningshallen
11:50-13:00
Dry Lab; Théa (Föranmälan krävs) Session 2
12:30-14:30
SOE-föreläsning: Fenotyp och genotyp vid retinala Stora scenen dystrofier – vad har vi för nytta av det?
13:00-13:45
Ilmari Rendahl-föreläsning: Inte roligt så länge det varar - om ögoninfektioner och annat,
13:45-14:30
Dry Lab; Théa (Föranmälan krävs) Session 3
14:00-16:00
Streamad live-intervju
Stora scenen
14:30-14:40
Kaffe och utställning
Utställningshallen
14:40-15:10
Symposium: Prevention och behandling av myopi
15:10-16:25
Årsstämma (för medlemmar)
16:30-17:00
Digital postervisning
17:00-17:45
Bankett
Dalasalen
18:45-01:00
Industrisymposium, Théa: Modern paradigm – torra ögon
08:15-09:00
Industrisymposium, Novartis: Clinical Experiences of brolucizumab Patient selection and monitoring from an Italian viewpoint
08:15-09:00
Dry Lab; Théa (Föranmälan krävs) Session 4
08:30-10:30
Pris- och diplomceremoni
09:05-09:15
Gästföreläsning: A digital health model for managing age related macular degeneration
09:15-10:00
Streamad Live-intervju med Platinumsponsor
Stora scenen
10:00-10:05
Kaffe och utställning
Utställningshallen
10:05-10:30
Symposium: Endoftalmit
10:30-12:00
Lunch
Utställningshallen
12:00-13:00
Studierektorsmötet
12:15-13:00