Preliminärt program
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Rum 1
Rum 2
Rum 3
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
Välkommen in på den digitala mötesplattformen
Rum 1
09:00-11:00
Välkomsttal och Prisutdelning Ihre-stipendiater
Rum 1
11:15-11:30
Hedersföreläsning Bengt Ihre
Rum 1
11:30-12:00
Lunchpaus och besök i utställningen
Rum 1
12:00-13:00
Hot Spot: Pfizer
12:05-12:20
Fria föredrag - Luminal Gastroenterologi
13:00-13:45
Fria föredrag Lever-gallvägar-pankreas
13:00-13:45
SGF:s heta frågor
14:00-14:45
Riadh Sadik; Gabriele Wurm Johansson; Mattias Block
Läkemedelsmonitorering
14:00-14:45
Paus och besök i utställningen
Rum 1
14:45-15:15
Satellitsymposium: Pfizer
Rum 2
15:15-15:45
Satellitsymposium: Biocodex
Rum 2
16:00-16:30
Årsmöte: SGF [Endast för medlemmar via separat inbjudan]
16:45-17:45
Årsmöte: FSGS [Endast för medlemmar via separat inbjudan]
16:45-17:45
Årsmöte: SEGP [Endast för medlemmar via separat inbjudan]
16:45-17:45
Kolorektal cancer Del I: Resultat från SCREESCO-studien 2014-2020
08:00-08:45
Akut och kronisk pankreatit - Nationella riktlinjer
08:00-08:45
Obesitas och metabol kirurgi- fram- och baksida av medaljen
08:00-08:45
Magtarmfondens stipendieutdelning
09:00-09:45
Celiaki och funktionella tarmrubbningar hos barn
09:00-09:45
Diagnostisk endoskopi
09:00-09:45
Paus och besök i utställningen
Rum 1
09:45-10:15
Hot Spot: Kyowa Kirin
09:55-10:10
Levercirros - från diagnos till blödande varicer
10:15-11:15
Multidisciplinär behandling av Crohns sjukdom
10:15-11:15
Onkogastroenterologi - En ny medicinsk inriktning i Sverige?
10:15-11:15
Hedersföreläsning Franz Bárány
Rum 2
11:30-12:00
Lunchpaus och besök i utställningen
Rum 1
12:00-13:00
Hot Spot: Janssen-Cilag
12:05-12:20
Hot Spot: Takeda
12:40-12:55
ERCP vid PSC - När? Var? Hur? - En multidisciplinär falldiskussion med faktautblick
13:00-14:00
Aris Grigoriadis; Urban Arnelo; Erik von Seth
Kolorektal cancer Del II: En familjär historia. Kan genteknik, kirurgi, endoskopisurveillence och register bidra?
13:00-14:00
Pandemiåret - Organisatoriska och medicinska aspekter
13:00-14:00
Paus och besök i utställningen
Rum 1
14:00-14:30
IBD-teamet på tre sjukhus
14:30-15:15
FGID - inte bara IBS och funktionell dyspepsi
14:30-15:15
Svensk endoskopiutbildning - Var står vi nu?
14:30-15:15
Rofida Ghazvinian; Stefan Willmarsson; Susanne Andersson
Satellitsymposium: Janssen Cilag
Rum 2
15:30-16:00
Satellitsymposium: Viatris
Rum 2
16:15-16:45
Interventionell endoskopi: exempel från verkligheten
08:15-09:00
Framtidens vård
08:15-09:00
Intestinal failure
09:10-09:55
Hygienriktlinjer vid endoskopi och hjälpmedel
09:10-09:55
Paus och besök i utställningen
Rum 1
09:55-10:20
Hedersföreläsning Lennart Wehlin
Rum 1
10:20-10:50
Forskning utanför Universitetssjukhus - något för både läkare och sjuksköterskor
11:00-11:45
Marie Rusner; Anders Lasson; Marie Andersson; Stina Isaksson
Fria föredrag - Endoskopi
11:00-11:45
Fria föredrag - Funktionell magtarmsjukdom
11:00-11:45
Lunchpaus och besök i utställningen
Rum 1
11:45-12:45
NPO Mag- och tarmsjukdomar: Var står vi?
12:45-13:30
Hepatit C
12:45-13:30
Endo-quiz
Rum 2
13:35-14:05
Raith Tillmann
Avslutande ord
Rum 1
14:10-14:30
Mattias Block