Svenska Historikermötet 2023

Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information.

Flytta programmet i sidled
Tänk på att programmet är bredare än skärmen och att du behöver skrolla i sidled för att se allt, till detta kan du använda de större pilarna som syns om du för muspekaren över programmet. Du kan även filtrera programmet enligt nedan.

Filtrera
För att filtrera det grafiska programmet nedan kan du först klicka på den gröna knappen “Filtrera” och sen välja den eller de kategorier som du vill se.

Listvy
Du kan även trycka på ikonen ovanför filtreringen för att se hela programmet med alla programpunkter sorterat i en lista.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Sal: SAM.A.233
Sal: SAM.A.241
Sal: SAM.A.247
Sal: SAM.A.257
Sal: SAM.A.317
Sal: SAM.A.323
Sal: UB.A.220
Sal: SAM.A.333
Sal: SAM.A.359
Sal: SAM.A.371
Sal: SAM.A.351
Restaurang Lingon
Aula Nordica
Restaurang Rex
Restaurang Äpplet
Brashörnan

Kategorier

Hel session
Sammansatt session
Panelsamtal/Rundabordssamtal
Sal: SAM.A.233
Sal: SAM.A.241
Sal: SAM.A.247
Sal: SAM.A.257
Sal: SAM.A.317
Sal: SAM.A.323
Sal: UB.A.220
Sal: SAM.A.333
Sal: SAM.A.359
Sal: SAM.A.371
Sal: SAM.A.351
Restaurang Lingon
Aula Nordica
Restaurang Rex
Restaurang Äpplet
Brashörnan
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
Registrering
Brashörnan
10:00-12:00
LUNCH
Restaurang Lingon
12:00-13:00
Svenska historikermötet öppnar, välkomsttal, panelsamtal - Historikern som aktivist
Aula Nordica
13:00-15:00
Svante Norrhem, Åsa Karlsson Sjögren; Dieter Müller; Paulina de los Reyes; Sara Edenheim; Magnus Linnarsson; Christer Nordlund; Malin Thor Tureby; Karin Hassan Jansson
Diplomacy beyond 1648: Westphalia as a watershed for the development of diplomacy?
15:30-17:00
Dorothée Goetze, Halvard Leira; Lena Oetzel; Birgit Tremml-Werner
Forced Migration in the Baltic Sea Area: Part I, 1600-1800
15:30-17:00
Sari Nauman, Olof Blomqvist; Kasper Kepsu; Christina Reimann; Sari Nauman
Krig, kultur och samhälle: en session om militär kultur, säkerhetspolitisk självförståelse samt informations- och idémigration
15:30-17:00
Fredrik Thisner, Erik Gutiérrez-Aranda; Christian Kjellsson; Henrik Löfgren; Andreas Ohlsson; Martin Hårdstedt
Mat som politik: Magfrågan i historisk forskning 2023
15:30-17:00
Helena Bergman; Emma Hilborn; Marie Jonsson; Julia Malitska
Media, tidningspress och politisk debatt
15:30-17:00
Jonatan Samuelsson, Patrik Lundell; Johan Jarlbrink; Ivar Morgan; Mikael Svanberg
Yrkesformering, identitet och utbildning
15:30-17:00
Björn Norlin, Martin Andersson; Michaela Malmberg; Anders Pedersson; May-Britt Öhman
Att skriva populärhistoria
15:30-17:00
Sara Backman Prytz, Lena Amurén; Maria Josephson; Björn Lundberg; Carl Henrik Carlsson
Institutionaliseringen av funktionshinder: Anstalternas verksamhet från insidan och följder för intagna under 1900-talet
15:30-17:00
Lotta Vikström, Kristina Engwall; Anna Tunlid; Johan Junkka; Tove Ljuslinder; Liselotte Eriksson
Minnes- och historiekultur i en digital samtid
15:30-17:00
Sune Bechmann Pedersen, Robin Ekelund; Fredrika Larsson; Ylva Grufstedt; Marie Cronqvist
Politik och näringsliv – perspektiv på svensk samhällsutveckling under 1900-talets andra hälft
15:30-17:00
Kristoffer Ekberg; Johanna Ringarp; Helena Tolvhed; Sara Edenheim
Högskolan Dalarna och folkskoleseminariets historia – Perspektiv på lärarutbildningen i Falun, ca 1875–1970
15:30-17:00
Simon Lundberg, Juvas Marianne Liljas; Emil Marklund; Anders Persson; Ulrika Norburg; Anders Blomqvist; Anna Götlind
Svenska Historiska Föreningens årsmöte
Sal: SAM.A.247
17:15-17:59
Mottagning
Restaurang Rex
18:30-19:30
Early modern politics: Conflicts and diplomacy
09:00-10:30
Peter Lindström, Mathias Istrup Karlsmose; Emma Forsberg
Forced Migration in the Baltic Sea Area: Part II, 1800-2023
09:00-10:30
Sari Nauman, Ann-Catrin Östman; Johanna Wassholm; Mirja Arnshav; Hanna Filipova; Christina Reimann
Modehistoria 1: Konfektion i handel och industri
09:00-10:30
Johannes Daun; Marie Ulväng, Johannes Daun; Klas Nyberg; Marie Ulväng; Sofie Lindeberg; Malin Nilsson
Tidigmoderna städer: nätverk och rörelser
09:00-10:30
Mats Hallenberg, Caroline Lindroth; Linda Wikland; Lovisa Olsson; Gustav Ängeby; Kasper Kepsu
Svensk socialdemokrati under 1900-talet
09:00-10:30
Fredrik Egefur, Isak Törnqvist; Pär Wikman; Henrik Arnstad; Karin Jonsson
Bruksort och industri under tvåhundra år
09:00-10:30
Jonny Hjelm, Björn Hasselgren; Lina Spjut; Johanna Overud; Stefan Backius
I oros- och krigstid – ”Sveriges” agerande i relation till Nazi-Tyskland. Är det dags att ifrågasätta några av de dominerande tolkningarna?
09:00-10:30
Carl Henrik Carlsson; Pär Frohnert; Karin Kvist Geverts; Mattias Tydén
SKOGH presenterar: Genushistoria i samhället
09:00-10:30
Ale Pålsson; Rachel Pierce; Mia Mulder; Helena Tolvhed
Vidgade mediehistorier: Kulturella och materiella perspektiv
09:00-10:30
Marie Cronqvist, Henning Hansen; Charlie Järpvall; Ulrika Holgersson; Eskil Vesterlund; Fredrik Mohammadi Norén
I utkanterna av historien – utmaningar och möjligheter i att undersöka det perifera
09:00-10:30
Julia Falk; Jenny Gustafsson; Joel Johansson
Social dimensions of the early modern era
11:00-12:30
Ina Lindblom, Johannes Ljungberg; Tabea Hochstrasser; Peter K. Andersson
Fallet i fokus: Individ, medicin och journalistik 1950–2020
11:00-12:30
Jonatan Samuelsson, Maria Josephson; Annika Berg; Jonatan Samuelsson; Jenny Eklöf; Helena Tolvhed
Modehistoria 2: kläder och mode i den svenska pressen
11:00-12:30
Johannes Daun, Lisa Svensson; Leif Runefelt; Henric Bagerius; Emma Severinsson
Tidigmoderna städer II: rumslighet, minne och identitet
11:00-12:30
Karin Sennefelt, Jenny Grandin; Karl Vesterberg; Ricardo Fernández González; Magne Klasson; Johanna Ilmakunnas; Magnus Linnarsson
Kvinnor, politik, minne och aktivism
11:00-12:30
Johanna Overud, Magnus Gustafson; Filippa Norberg; Charlott Wikström; Ulla Manns; Magnus Rodell
Transnationella perspektiv på migration och utbildning
11:00-12:30
Henrik Åström Elmersjö, Jimmy Engren; Daniel Jakobsson; Susan Lindholm; Sofia Österborg Wiklund
Rasbiologi, eugenik och biopolitik i Sverige – forskningsfältets nuvarande tillstånd och framtida forskningsbehov
11:00-12:30
Sven Widmalm, Britas Benjamin Eriksson; Mattias Tydén; Sven Widmalm; Ida Al Fakir; Curt Persson; Carl-Gösta Ojala; Maja Hagerman; Måns Ahlstedt Åberg
Barn, ungdomar och kunskap
11:00-12:30
Evelina Kallträsk, Rebecka Göransdotter; Evelina Kallträsk; Malin Arvidsson
Arkiv i teori och praktik: perspektiv på de mångdimensionella arkiven
11:00-12:30
Emma Pihl Skoog, Samuel Edquist; Emma Hagström Molin; My Hellsing; Emma Pihl Skoog; Maria Cavallin-Aijmer
Motstånd, anpassning och framgång: högerpolitik på 1900-talet
11:00-12:30
Anne Berg, Erik Bengtsson; Elisabeth Elgán; Nils Edling; Josefin Hägglund
Demographic change in the 20th-century Sweden
13:30-15:00
Lotta Vikström, Glenn Sandström; Samuel Sundvall; Christina Reimann; Liselotte Eriksson
Museer, mikrohistoria och materiell kultur. Livs-cykelperspektiv på historia i programmet Den glömda flottan, c 1450-1850
13:30-15:00
Jonas Nordin, Ingvar Sjöblom; Anna Maria Forssberg; Andreas Linderoth
Att undervisa om tidigmodern historia: möjligheter och utmaningar
13:30-15:00
Patrik Winton, Hans Hägerdal; Johanna Ilmakunnas; Svante Norrhem; Henric Bagerius
Liberalism och marknad
13:30-15:00
Hedvig Widmalm, Mattias Warg; Claes Ohlsson; Henrik Björck; Anna Inez Bergman
Begreppshistoria och idéhistorisk historiografi
13:30-15:00
Anna Larsson, Johan Stenfeldt; Jacob Isaksson; Pia Lundqvist
Utbildning i Sápmi
13:30-15:00
Daniel Lindmark, Björn Norlin; David Sjögren; Madelen Johansson
Kvinnor - den genushistoriska forskningstraditionens "grundkategori"
13:30-15:00
Helena Bergman; Emma Severinsson; Klara Arnberg; Ulrika Holgersson; Karin Hassan Jansson; Ulla Manns
Efter världskriget, före världskriget. Sverige i mellankrigstidens internationella sammanhang
13:30-15:00
Zigne Edström; Lina Sturfelt; Oscar Nygren; Andreas Åkerlund
Historiska känslor och historisk erfarenhet: från tidigmodernt till modernt
13:30-15:00
Mari Eyice; Ina Lindblom; Alvar Blomgren; Linnea Tillema; Anton Runesson
Historisk tid som historiskt studieobjekt
13:30-15:00
Staffan Bergwik; Christopher Collstedt; Peter Josephson
Knowledge and education: Orientalist and eastern perspectives
15:30-17:00
Sofia Österborg Wiklund, Badegül Eren Aydinlik; Erik Sjöberg; Jens Carlesson Magalhães; Yuliya Yurchuk
Att göra flickors röster hörda. Om flickforskningens möte med historievetenskapen
15:30-17:00
Anna-Karin Larsson; Sara Backman Prytz; Agnes Hamberger; Rebecka Andersen
Den svenska antifascismens historia
15:30-17:00
Olof Bortz, Olof Bortz; Martin Ericsson; Heléne Lööw; Tomas Widing; Kasper Braskén
Kunskapscirkulation och forskning under 1900-talet
15:30-17:00
Erland Mårald, Jimmy Jönsson; Charlotte Nilsson; Bruno Hamnell
Historiebruk och historiekultur
15:30-17:00
Ulf Zander, David Ludvigsson; David Thorsén; Daniel Andersson; Henrik Åström Elmersjö
Vart är den svenska funktionshinderhistoriska forskningen på väg?
15:30-17:00
Matilda Svensson Chowdhury; Lotta Vikström; Kristina Engwall; Johanna Ringarp
Historisk tidskrift i en föränderlig omvärld
15:30-17:00
Robin Ekelund, Lars M. Andersson; Jenny Björkman; My Hellsing; Björn Lundberg; Jonas Nordin
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer
15:30-17:00
Dag Avango; Roger Nyqvist; Felicia Söderqvist; Erik Sandén
Rasbiologi, eugenik och biopolitik i Sverige: tre projekt
15:30-17:00
Måns Ahlstedt Åberg, Anna Derksen; Ida Al Fakir
Självklara och ifrågasatta kulturarv
15:30-17:00
Malin Thor Tureby, Julia Håkansson; Malin Jonsson; Cecilia Yngvéus Axelsson; Samuel Edquist; Ylva Grufstedt; Fredrika Larsson
Samvetet i tidigmodern teori och praktik
15:30-17:00
Simon Berggren; Annika Sandén; Kristiina Savin; Jonas Liliequist
Konferensmiddag på restaurang Äpplet
Restaurang Äpplet
19:00-22:00
Siamese-Scandinavian encounters in the age of empire: Going beyond the trope of friendship
09:00-10:30
Karin Zackari; Preedee Hongsaton; Søren Ivarsson
Women and Peace – histories, entanglements and knowledge transmission
09:00-10:30
Susan Lindholm, Monica Quirico; Sanela Bajramovic; Yulia Gradskova
Framtiden är inte vad den har varit - om temporaliteter i Sverige sedan 1945
09:00-10:30
Jenny Gustafsson; Helén Persson; Ulf Zander
Aktivism och sociala rörelser under 1900-talet
09:00-10:30
Lena Berggren, Pär Frohnert; Fredrik Egefur; James Lancaster
Medicin och kropp
09:00-10:30
Ina Lindblom, Adam Furbring; Evelina Wilson; Matilda Svensson Chowdhury; Disa Runeby
Krig, krigsbrott och underrättelseverksamhet
09:00-10:30
Jakob Stridsman, Fredrik Eriksson; Mats-Olof Deland; Hans Jörgensen
Att göra det abstrakta konkret: Ett rundabordssamtal om teori i framtidens historieundervisning
09:00-10:30
Martin Dackling; Sari Nauman; David Ludvigsson; Karin Hassan Jansson; Henrik Åström Elmersjö
Den demokratiska svenska skolans framväxt: Perspektiv på undervisningen i den svenska folkskolan under 1900-talet
09:00-10:30
Anne Berg, Esbjörn Larsson; Johan Samuelsson; Åsa Melin; Anna Larsson
Fattigvård i förändring: gränsdragningar, finansiering och reformering decennierna kring 1900
09:00-10:30
Malin Nilsson; Ulrika Lagerlöf Nilsson; Helene Castenbrandt; Fia Sundevall
Historiska perspektiv på pengar, 1600-1850
09:00-10:30
Christopher Pihl; Patrik Winton; Kirsi Vainio-Korhonen; Mikael Korhonen
Fogderäkenskaper och dess omslag som vittnen till det medeltida och tidigmoderna Sverige
09:00-10:30
Biörn Tjällén, Seppo Eskola; Jaakko Tahkokallio; Emilia Henderson-Roche; Anders Fröjmark
SweCarCol: Presentation of the digitized Saint Barthélemy archive
11:00-12:30
Ale Pålsson, Victor Wilson; Fredrik Thomasson; Sune Bechmann Pedersen
Substitut, surrogat, alternativ och ersättning: Historia och samtid
11:00-12:30
Michal Salamonik; Marie Jonsson; Veronica Abnersson
Agrikultur, gods- och markägare
11:00-12:30
Anna Sténs, Sarah Vorminder; Brita Planck; Martin Dackling; Henrik Forsberg
Tidigmodern politik: Nationellt till lokalt
11:00-12:30
Mats Hallenberg, Alexander Isacsson; Andreas Hellerstedt; Sara Ekström
Energi och miljö
11:00-12:30
Dag Avango, Magnus Lindmark; Åsa Össbo; Hanna Vikström; Erika Skilström
Tio år med Oral History i Sverige OHIS – vad gör vi nu?
11:00-12:30
Martin Englund, Malin Thor Tureby; Ylva Waldemarsson; Malin Jonsson
Teorianvändning i historisk forskning
11:00-12:30
Daniel Nyström; Sara Edenheim; Ulla Manns; Peter Josephson; Christopher Collstedt
Specialpedagogikens moderna historia
11:00-12:30
Johanna Ringarp, Anna Ahlgren; Anne Berg; Anna Larsson; Emma Laurin; David Sjögren
Politiskt aktörskap i en omvandlingstid: svensk politisk historia kring 1900
11:00-12:30
Josefin Hägglund, Anton Jansson; Malin Arvidsson; Hannes Rolf; Nils Edling
Labour's Memory: Digitization of annual and financial reports of the blue-collar worker unions 1880-2020
11:00-12:30
Örjan Simonson; Silke Neunsinger; Olle Sköld; Crina Tudor; Raphaela Heil
Beredskapspedagogik, kunskapsuppbyggnad och k-företag: Nya perspektiv på kalla krigets civila försvar
13:30-15:00
Esbjörn Larsson, Björn Lundberg; Martin Eriksson; Camilla Eriksson; Fredrik Bertilsson; Johan Samuelsson
Kristendomsundervisningens förändring i Sverige och Norge under 1900-talet i ljuset av läroböcker och läroplaner
13:30-15:00
Emma Hellström; Janne Holmén; Henrik Edgren
Religiösa och politiska perspektiv på medeltiden
13:30-15:00
Catharina Andersson, Biörn Tjällén; Terese Zachrisson
Försörjning och arbete från 1500-tal till 1900-tal
13:30-15:00
Åsa Karlsson Sjögren, Hedvig Widmalm; Karin Hassan Jansson; Jonas Lindström; Anders Ottosson; Therese Christoffersson
Nationalism under 1900-talet
13:30-15:00
Glenn Sandström, Mikael Rahm; Matias Kaihovirta; Martin Johansson; Andreas Westerberg
Historisk erfarenhet: möjligheter och svårigheter med ett forskningsfokus under utveckling
13:30-15:00
Mari Eyice; Alvar Blomgren; Ina Lindblom; Ingemar Pettersson; Anton Runesson
INSTÄLLD - Svenska petrokulturer? Energi och miljöhistoriska perspektiv på 1900-talet
13:30-15:00
Kristoffer Ekberg; Anna Åberg; Jens Millkrantz
Ecologies of early testimonies. Swedish encounters and narratives about the Holocaust and the Roma genocide before the ”Era of the Witness”
13:30-15:00
Karin Kvist Geverts; Andrej Kotljarchuk