Program för Symposium 2022

I videon till höger ser du hur du använder programmet.

I videon till höger ser du hur du använder programmet
Observera att det är många parallella föreläsningar under Symposium 2022, så scrolla både nedåt för att ser mer utav dagen, samt till höger för att se alla rum och sessioner.

Det finns även en listvy som vi särskilt rekommenderar för dig som besöker sidan via mobil eller surfplatta. Klicka på listsymbolen i schemat, likt bilden nedan för att se listversionen av schemat.

Färgbeskrivning

Grönt = Plenarföreläsningar som sänds live från Aula Magna
Orange = Föreläsningar i grund/gy-spåret
Blått = Föreläsningar i vux-spåret

Med reservation för ändringar i programmet.

Live från Aula Magna
Plenum från Zoom
Grund/Gy-spåret - Rum 1
Grund/Gy-spåret - Rum 2
Grund/Gy-spåret - Rum 3
Grund/Gy-spåret - Rum 4
Grund/Gy-spåret - Rum 5
Grund/Gy-spåret - Rum 6
Vux-spåret - Rum 1
Vux-spåret - Rum 2
Vux-spåret - Rum 3
Vux-spåret - Rum 4
Vux-spåret - Rum 5
Vux-spåret - Rum 6
Paus
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
Välkommen till Symposium 2022
Live från Aula Magna
09:00-09:30
Sofia Engman
Möjligheter till lärande – Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
Live från Aula Magna
09:30-10:30
Kristina Aldén; Mikael Olofsson, Christina Hedman; Anna Kaya; Josefin Nilsson
Paus
Paus
10:30-10:50
Presentation av Symposieboken 2022
Live från Aula Magna
10:50-11:00
Kristina Aldén; Mikael Olofsson
Att ge elever agens och makt över sitt lärande genom multimodal undervisningsdesign
11:00-12:00
Kristina Aldén; Mikael Olofsson, Kristina Danielsson
Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik för grundläggande skriftspråksutveckling på sfi, studieväg 1
11:00-11:45
Marie Gustavsson, Birgitta Ljung Egeland; Jenny Rosén; Annika Norlund Shaswar
Flerspråkige assistenter i andrespråksundervisning for voksne nyankomne
11:00-11:45
Mariana Sellgren, Marianne Eek
Elevinflytande på sfi – en verktygslåda för arbete med elevråd
11:00-11:45
Monica Söderström Lareu, Jessica Schedvin
Litteracitetspraktiker och språklig förhandling under litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare
11:00-11:45
Monica Lindvall, Robert Walldén
Utbildning i migrationens tid
11:00-11:45
Aina Bigestans, Helena Colliander; Andreas Fejes; Maria Rydell
Lunch
Paus
12:00-13:00
Revideringarna i kursplanen för svenska som andraspråk – Vad innebär de för eleven och skolan på lågstadiet?
13:00-13:45
Marie Gustavsson, Hülya Basaran; Karin Pettersson
Bygga svenska i praktiken
13:00-13:45
Monica Söderström Lareu, Emma Brusewitz; Amanda Kipriyanova
Att möta eleven i hens skrivande – en undersökning av elevers egna upplevelser av skrivuppgifter inom det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk
13:00-13:45
Mariana Sellgren, Anna Sahlée
Att arbeta med kritisk flerspråkig medvetenhet i förberedelseklass på högstadiet: sva-lärarens och studiehandledarens roll
13:00-13:45
Monica Lindvall, Christina Hedman
Urval av skönlitteratur i gymnasieämnet svenska som andraspråk
13:00-13:45
Aina Bigestans, Catarina Economou
Svenska som andraspråk i klassrummet med språkinlärningsforskning som grund
13:00-13:45
Sofia Engman, Anna Flyman Mattsson
«Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Engasjement og empowerment gjennom samtaler i andrespråksklasserommet
13:00-14:00
Kristina Aldén; Mikael Olofsson, Irmelin Kjelaas
Paus
Paus
14:00-14:10
Med flerspråkighet som utgångspunkt i ett kritiskt perspektiv
Plenum från Zoom
14:10-15:10
Mikael Olofsson, Carla Jonsson
Paus
Paus
15:10-15:30
Språkutvecklande undervisning i ämnesintegrerat lärarsamarbete genom Reading to Learn
15:30-16:15
Karin Pettersson, Anna Ahlcrona; Frida Andersson
Studiehandledning av god kvalité – Norrköping berättar om sitt utvecklingsprojekt
15:30-16:15
Josefin Nilsson, Caroline Bötrius; Helena Grönås; Åza Jarlsdotter
(O)möjliga elevpositioner – vem är och vem vill vara svenska som andraspråkselev?
15:30-16:15
Maria Wiksten, Frida Siekkinen
Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning
15:30-16:15
Marie Gustavsson, Maria Lim Falk; Magnus Bengtsson
Positionering av den nyanlända eleven. Diskurser på språkintroduktionsprogrammet
15:30-16:15
Sofia Engman, Åsa Wedin
Kritiskt tänkande som undervisnings- och demokratipraktik
15:30-16:15
Hülya Basaran, Kurt Wicke
«Den luktar illa! Jag vill byta!» Drama som metod och förhållningssätt på SFI Studieväg 1
15:30-16:15
Johanna Eriksson, Jenny Lindgren; Ingrid Wirengren
FOCUS i Perú – passar det i Piteå?
15:30-16:15
Monica Söderström Lareu, Qarin Franker; Beatrice Johansson
Viktigt på riktigt – undervisning där deltagarna skapar innehållet
15:30-16:15
Monica Lindvall, Fatima Grönblad
«Varför kräva att vi alla ska skriva lika?»
15:30-16:15
Mariana Sellgren, Emma Almingefeldt
Hinder och möjligheter för nyanländas språkinlärning
15:30-16:15
Aina Bigestans, Afrah Abdulla
Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future
Plenum från Zoom
08:30-09:30
Kristina Aldén, Bonny Norton
Paus
Paus
09:30-09:40
På liv och död – om drama med andraspråkselever
09:40-10:40
Mikael Olofsson, Alexandra Ljungkvist Sjölin; Maria Rydell
«För att lyfta dom att lära sig svenska också» Flerspråkigt stöd i Sfi
09:40-10:25
Marie Gustavsson, Julia Myllylä; Oliver St John
Digital informationssökning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen – möjligheter och utmaningar
09:40-10:25
Monica Söderström Lareu, Anna-Lena Godhe; Jens Ideland; Maria Waern
Skrivande och skrivundervisning i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning – hur, vad och varför?
09:40-10:25
Monica Lindvall, Clara Palm
Förståelse handlar om samarbete. Kollegors samtalspraktiker inom äldreomsorgen
09:40-10:25
Hülya Basaran, Aina Bigestans; Gunlög Sundberg
Blir KLIVA ett steg i rätt riktning?
09:40-10:25
Josefin Nilsson, Michaela Zankl
Paus
Paus
10:40-11:00
Kooperativt lärande är språkutvecklande, eller?
11:00-11:45
Karin Pettersson, Anna Edling; Sandra Fredriksson
Multimodalitet, meningsskapande och kommunikation
11:00-11:45
Hülya Basaran, Kristina Aldén; Mariana Sellgren
Towards Epistemic Justice: Language, Identity, and Relations of Knowing in Post-colonial Schools
11:00-11:45
Monica Söderström Lareu, Caroline Kerfoot
Lek med identiteter i litteraturarbetet
11:00-11:45
Monica Lindvall, Jonas Asklund
Flerspråkighet på (o)jämlik grund
11:00-11:45
Josefin Nilsson, Andreas Nuottaniemi
Möjligheter för nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund att delta i skolans praktiker
11:00-11:45
Johanna Eriksson, Anna Winlund
Andetsprogsundervisning for voksne – et kritisk perspektiv
11:00-12:00
Mikael Olofsson, Michael Svendsen Pedersen
Lunch
Paus
12:00-13:00
Flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling i förskoleklass
13:00-13:45
Karin Pettersson, Elisabeth Claesson; Sara Nilsson; Anna Strid
Att organisera för framgång – exempel från en utvecklingsresa
13:00-13:45
Marie Gustavsson, Henrik Ljungqvist; Michael Öhlin
Betydelsefulla strategier vid utveckling av flerspråkiga elevers läsförståelse
13:00-13:45
Monica Söderström Lareu, Anna Lindholm
Skolämnet svenska som andraspråk i kolliderande diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA i tre gymnasieskolor.
13:00-13:45
Hülya Basaran, Christina Hedman; Ulrika Magnusson
Collaborating to Empower Multilingual Students through Photovoice Teaching Methods
13:00-13:45
Susan Adams; Angelica Granqvist
Vem är Greta? Att arbeta med kritisk litteracitet inom sfi
13:00-13:45
Aina Bigestans, Berit Lundgren; Jenny Rosén
Ämnesintegrering för kortutbildade på sfi
13:00-13:45
Monica Lindvall, Fredrik Ilberg; Tina Stoor
Lärarrespons på vuxna andraspråksinlärares skriftliga texter
13:00-13:45
Josefin Nilsson, Liivi Jakobson
Argumentationsskrivande inom grundläggande vuxenutbildning – en utmaning för lärare och elever
13:00-13:45
Johanna Eriksson, Hanna Sandgaard Ekdahl; Robert Walldén
Vuxenutbildningens «kvalitetsproblem»
13:00-13:45
Johanna Mufic
Paus
Plenum från Zoom
13:45-14:05
Samtal och reflektioner kring möjligheter till lärande
Live från Aula Magna
14:05-14:45
Kristina Aldén; Mikael Olofsson, Karin Sandwall; Sofia Engman