Transportforum 2022

12-13 januari

Programmet är preliminärt och uppdateras kontinuerligt.

Vattenstämman 2021

20-22 september 2021

   

Rum 1 Crusellhallen
Rum 2
Rum 3
Rum 4
Rum 5
Rum 6
Rum 7
Rum 8
Rum 9
Rum 10
Rum 11
Rum 12
Rum 13
Rum 14
Rum 15
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
Invigning & Keynote
Rum 1 Crusellhallen
10:00-12:00
Lunch
Rum 1 Crusellhallen
12:00-13:00
ÄK 1:1: Skatter, avgifter och priskänslighet som tar oss närmare målen
13:00-14:30
ÄK 2:1 - Analysmetoder för stora datamängder
13:00-14:30
ÄK 3:1: Pandemins påverkan på kollektivtrafiken
13:00-14:30
ÄK 3:6: Planering av järnvägskapacitet
13:00-14:30
ÄK 4:1 Lärdomar från resandet under pandemin
13:00-14:30
ÄK 4:6 Samverkan och dialog i planeringen
13:00-14:30
ÄK 5:1
13:00-14:30
ÄK 5:6
13:00-14:30
ÄK 6:1
13:00-14:30
ÄK 6:6
13:00-14:30
ÄK 7:1
13:00-14:30
ÄK 8:1
13:00-14:30
ÄK 9:1
13:00-14:30
ÄK 10:1 Strategiska satsningar inom digitalisering och automatisering
13:00-14:30
ÄK 11:1 - Gång i centrum
13:00-14:30
Paus
Rum 1 Crusellhallen
14:30-15:00
ÄK 1:2: Kostnadskontrollen av investeringsprojekt kan bli bättre
15:00-16:30
ÄK 2:2 - Framtidens trafikplanering
15:00-16:30
ÄK 3:2: Stationen i staden/resenären i stationen
15:00-16:30
ÄK 3:7: Kollektivtrafik – upphandlad, avreglerad eller i egen regi?
15:00-16:30
ÄK 4:2 Hållbar tillgänglighet
15:00-16:30
ÄK 4:7
15:00-16:30
ÄK 5:2
15:00-16:30
ÄK 5:7
15:00-16:30
ÄK 6:2
15:00-16:30
ÄK 6:7
15:00-16:30
ÄK 7:2
15:00-16:30
ÄK 8:2
15:00-16:30
ÄK 9:2
15:00-16:30
ÄK 10:2. Simulering och visualisering – glaskulan mot framtiden
15:00-16:30
ÄK 11:2 - Hinder på vägen för cykling
15:00-16:30
ÄK 11: Cykel Workshop
17:00-18:30
ÄK 1:3: Kollektivtrafik, några utmaningar för myndigheternas management
08:30-10:00
ÄK 2:3 - Nya datakällor för trafikanalys
08:30-10:00
ÄK 3:3: Kapacitet och punktlighet i järnvägsnoder och -stationer
08:30-10:00
ÄK 3:8: Tillgänglighet i kollektivtrafiken
08:30-10:00
ÄK 4:3 Regional planering
08:30-10:00
ÄK 4:10 Värdeskapande stadsmiljöer
08:30-10:00
ÄK 5:3
08:30-10:00
ÄK 6:3
08:30-10:00
ÄK 6:8
08:30-10:00
ÄK 8:3 Klimat - omställning och anpassning
08:30-10:00
ÄK 9:3
08:30-10:00
ÄK 10:3 Maskiner <3 människor
08:30-10:00
ÄK 11:3 - Modeller, metoder och data för cykelplanering
08:30-10:00
Paus
Rum 1 Crusellhallen
10:00-10:30
ÄK 1:4: Trafikslagsövergripande prioritering – Vad säger samhällsekonomi?
10:30-12:00
ÄK 2:4 - Storskaliga transportmodeller
10:30-12:00
ÄK 3:4 Data och modeller för kollektivtrafikplanering
10:30-12:00
ÄK 4:8 Nya mobilitetstjänster
10:30-12:00
ÄK 4:4 Landsbygdernas tillgänglighet
10:30-12:00
ÄK 4:11 Styrning och hållbar stadsutveckling
10:30-12:00
ÄK 5:4
10:30-12:00
ÄK 6:4
10:30-12:00
ÄK 7:3
10:30-12:00
ÄK 8:4
10:30-12:00
ÄK 9:4
10:30-12:00
ÄK 10:4 Uppkopplade fordon och delning av data
10:30-12:00
ÄK 11:4 - Cykling utanför tätorten
10:30-12:00
Lunch
Rum 1 Crusellhallen
12:00-13:00
Session
13:00-14:30
ÄK 3:9: Framtida trafiklösningar och deras påverkan på kollektivtrafiken
13:00-14:30
ÄK 3:5: Styrning och planering av kollektivtrafik
13:00-14:30
ÄK 4:9 Hållbar transportplanering
13:00-14:30
ÄK 4:5 Framtidens mobilitet
13:00-14:30
ÄK 4:12 Verktyg för hållbar samhällsplanering
13:00-14:30
ÄK 5:5
13:00-14:30
ÄK 6:5
13:00-14:30
ÄK 7:4
13:00-14:30
Workshop Luftfart
13:00-14:30
Workshop: Vad krävs för en långsiktigt hållbar transportplanering? En workshop baserad på forskning om tröga nationella strukturer och möjliga vägar framåt
13:00-14:30
Workshop: Vem jobbar med transport i framtiden?
13:00-14:30
ÄK 11:5 - Cykelgator och snabbcykelstråk
13:00-14:30
Workshop 4
13:00-14:30
Workshop 5
13:00-14:30
Avslutning
Rum 1 Crusellhallen
14:30-15:00