Transportforum 17-18 Januari 2024

Klicka på respektive session nedan för att ta del av information om samtliga föreläsningar och abstracts. Varje session är taggad med en av Transporforums 11 olika ämnesområden. Varje ämnesområde är färgkodat. Observera att programmet kan komma att uppdateras.

Crusellhallen
Musikalen
Verdefoajén
Spegelsalen
Sonaten
Operetten
Duetten
Solot
Studion
Operan
Entréhallen K&K
Wallenbergsalen (länsmuseet)
Frimis - S:t Larssalen
Frimis - Pelarsalen
Frimis - Vintergatan 1
Frimis Vintergatan 2-3
Frimis Tellus
Frimis Jupiter
Frimis Pluto
Frimis - Månen
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
Utställning öppnar
Crusellhallen
08:00-10:00
Inledning dag 1
10:00-11:15
Tema session 1
11:30-12:30
4:1
11:30-12:30
5:1
11:30-12:30
1:1
11:30-12:30
6:1
11:30-12:30
3:1
11:30-12:30
Lunch
Crusellhallen
12:30-13:30
Trafikverkets inriktningsunderlag
13:30-15:00
9:1
13:30-15:00
6:2
13:30-15:00
11:1
13:30-15:00
10:1
13:30-15:00
Forskningskommunikation
13:30-15:00
7:1
13:30-15:00
6:4
13:30-15:00
4:2
13:30-15:00
5:4
13:30-15:00
2:1
13:30-15:00
8:1
13:30-15:00
3:4
13:30-15:00
3:2
13:30-15:00
5:2
13:30-15:00
4:4
13:30-15:00
1:2
13:30-15:00
Fika
Crusellhallen
15:00-15:30
9:2
15:30-17:00
Posters
15:30-17:00
6:3
15:30-17:00
11:2
15:30-17:00
10:2
15:30-17:00
7:2
15:30-17:00
6:5
15:30-17:00
4.3
15:30-17:00
5:5
15:30-17:00
2:2
15:30-17:00
8:2
15:30-17:00
3:5
15:30-17:00
3:3
15:30-17:00
5:3
15:30-17:00
4:5
15:30-17:00
1:3
15:30-17:00
Klimatanpassning
17:15-18:30
Cykelcentrum
17:15-18:30
Inledning dag 2
08:30-09:30
Fika
Crusellhallen
09:30-10:00
9:3
10:00-11:30
Posters
10:00-11:30
6:6
10:00-11:30
ACUTE - Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe”.
10:00-11:30
7:3
10:00-11:30
10:3
10:00-11:30
2:3
10:00-11:30
4:6
10:00-11:30
Elvägar
10:00-11:30
11:3
10:00-11:30
8:3
10:00-11:30
3:8
10:00-11:30
3:6
10:00-11:30
5:6
10:00-11:30
4:9
10:00-11:30
1:4
10:00-11:30
Lunch
Crusellhallen
11:30-12:30
9:4
12:30-14:00
6:6
12:30-14:00
K2 prel
12:30-14:00
7:4
12:30-14:00
10:4
12:30-14:00
2:4
12:30-14:00
4:7
12:30-14:00
1:7
12:30-14:00
11:4
12:30-14:00
8:4
12:30-14:00
SAFER Workshop
12:30-14:00
3:7
12:30-14:00
5:7
12:30-14:00
4:10
12:30-14:00
1:5
12:30-14:00
Fika
Crusellhallen
14:00-14:30
Tema session
14:30-15:30
Workshop ÄK9
14:30-15:30
6:7
14:30-15:30
Workshop ÄK2: Varför väljs steg1- och steg2-åtgärder sällan vid åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
14:30-15:30
4:8
14:30-15:30
11:5
14:30-15:30
3:9
14:30-15:30
5:8
14:30-15:30
1:6
14:30-15:30