Transportforum 17-18 Januari 2024

Klicka på respektive session nedan för att ta del av information om samtliga föreläsningar och abstracts. Varje session är taggad med en av Transporforums 11 olika ämnesområden. Varje ämnesområde är färgkodat. Observera att programmet kan komma att uppdateras.

Crusellhallen
Musikalen
Verdefoajén
Spegelsalen
Sonaten
Operetten
Duetten
Solot
Studion
Operan
Kulturen (Konsert & Kongress)
Marmorfoajén (Konsert & Kongress)
Wallenbergsalen (Östergötlands museum)
S:t Larssalen (Scandic Frimurarehotellet)
Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)
Vintergatan 1 (Scandic Frimurarehotellet)
Vintergatan 2-3 (Scandic Frimurarehotellet)
Tellus (Scandic Frimurarehotellet)
Jupiter (Scandic Frimurarehotellet)
Pluto (Scandic Frimurarehotellet)
Månen (Scandic Frimurarehotellet)
Utställningen
Garden, Bistro och Backstage
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
Registrering och utställning öppnar. Fika vid utställningen.
Crusellhallen
08:00-10:00
Inledningssession Tema Framtid och visioner
10:00-11:15
Forskningens roll i snabb samhällsomställning
11:30-12:30
4:1 Medborgarinvolvering i planeringsprocessen
11:30-12:30
5:1 Hur förbättra trafiksäkerheten i olyckor med tung trafik?
11:30-12:30
1:1 Djupdykning i tillgänglighet och resande - Trender och mönster
11:30-12:30
6:8 Elbil för alla
11:30-12:30
3:1 Svårigheten att skapa en förutsägbar och attraktiv kollektivtrafik i störningskänsliga trafiksystem
11:30-12:30
Lunch
Garden, Bistro och Backstage
12:30-13:30
Framtidens transportsystem: Trafikverkets inriktningsunderlag 2026-2037
13:30-15:00
9:1 Drönare och drönartjänster
13:30-15:00
10:1 Digitalisering inom järnvägen
13:30-15:00
8:2 Effektivare byggande och underhåll av järnväg
13:30-15:00
4:2 Jämställdhet i transportplaneringen
13:30-15:00
5:4 Hållbar och säker hastighet
13:30-15:00
2:1 ITS och Trafikstyrning
13:30-15:00
6:2 Laddinfrastruktur för lastbilar
13:30-15:00
Att kommunicera forskning - och att dra nytta av den
13:30-15:00
11:1 Utformning för cyklister
13:30-15:00
8:1 Utmaningar och åtgärder för kommunal transportinfrastruktur
13:30-15:00
3:4 Trivsel och prestation för förare och trafikledare
13:30-15:00
3:2 Dimensionering och resenärsupplevelser i stationer och terminaler
13:30-15:00
5:2 Företags och organisationers trafiksäkerhetsavtryck - användbara verktyg
13:30-15:00
7:1 Vad vet vi om framtiden? Utveckling av ett hållbart godstransportsystem i en föränderlig värld
13:30-15:00
4:4 Mobilitetstjänster och mobilitetsåtgärder
13:30-15:00
6:4 Buller, del 1
13:30-15:00
1:2 Trafikverkets effektivitet och kostnadskontroll under lupp
13:30-15:00
Fika vid utställningen och på Scandic Frimurarehotellet
Utställningen
15:00-15:30
3:3 En framkomlig kollektivtrafik
15:30-17:00
9:2 Framtida koncept
15:30-17:00
10:2 Förutsättningar för en digitaliserad trafik, hur förberedd är infrastrukturen?
15:30-17:00
Posters - ÄK1-5
15:30-17:00
4.3 Närhet och vardagsmobilitet
15:30-17:00
5:5 Trafikmedicin
15:30-17:00
2:2 Framtidens trafikplanering
15:30-17:00
6:3 Elektrifieringen i livscykelperspektiv
15:30-17:00
Workshop: Klimatanpassning
15:30-17:00
Workshop: Smart integrerat underhåll av kommunal infrastruktur
15:30-17:00
3:5 Strategisk planering av järnvägskapacitet
15:30-17:00
11:2 Modellering och analys av cykeltrafik
15:30-17:00
5:3 Ökad säkerhet vid vägarbeten och andra olyckdrabbade platser
15:30-17:00
7:2 Hur kan elektrifiering bidra till ett hållbart godstransportsystem?
15:30-17:00
4:5 Hållbar tillgänglighet i landsbygder
15:30-17:00
6:5 Buller, del 2
15:30-17:00
1:3 Trafikverket - Utvecklad planprocess och metod för kostnadsbedömning
15:30-17:00
Träffpunkt Cykelcentrum
17:15-18:30
Inledning dag 2 - Fit for 55
08:30-09:30
Prisutdelning – K2:s pris för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner
09:30-09:45
Fika vid utställningen
Utställningen
09:30-10:00
Temasession - Klimatpolitik
10:00-11:30
9:3 Elflyg
10:00-11:30
Boksläpp: Rättvisa i transportsammanhang – vad, hur och varför?
10:00-11:30
7:3 Hur kan samtliga trafikslag utnyttjas i sina styrkeområden?
10:00-11:30
Posters ÄK6-11
10:00-11:30
4:6 Transporteffektivt samhälle
10:00-11:30
Panelsamtal: Vart tar nyanserna vägen – forskarens roll i samhällsdebatten
10:00-11:00
11:3 Cykelgator, två-minus-ett-väg och andra lösningar för cykling i blandtrafik
10:00-11:30
6:6 Fossilfria godstransporter
10:00-11:30
10:3 Resenärens plats i en digitaliserad trafikmiljö
10:00-11:30
Hur får vi nytta av forskningsresultat i omställningen till hållbar mobilitet? En workshop om relationer mellan praktik och akademi.
10:00-11:30
8:3 Hållbara slitlager för minskad miljöpåverkan
10:00-11:30
3:8 Hållbar tillgänglighet och inkludering i kollektivtrafiken
10:00-11:30
3:6 Kostnads- och intäktseffektiv kollektivtrafik
10:00-11:30
5:6 Oskyddade i väg- och järnvägsystemet
10:00-11:30
2:3 Nya datakällor för trafikanalys
10:00-11:30
4:9 Verktyg för hållbar transportplanering
10:00-11:30
1:4 Hållbara gods- och persontransporter - Ekonomi och styrmedel
10:00-11:30
Lunch
Garden, Bistro och Backstage
11:30-12:30
9:4 Luftfart och Ny teknik
12:30-14:00
Workshop: Däck och hållbarhet
12:30-14:00
7:4 Teknik och Logistikinnovationer som bidrar till utveckling av ett hållbart godstransportsystem
12:30-14:00
4:7 Styrning i samverkan
12:30-14:00
1:7 Utvecklad måluppföljning
12:30-14:00
11:4 Specifika lösningar och utmaningar för cykling
12:30-14:00
6:7 Vätgas och andra drivmedel
12:30-14:00
K2 - Policylabb för kollektivtrafik on-demand
12:30-14:00
8:4 Cirkulärt byggande
12:30-14:00
Trafiksäkerhet möter arbetsmiljö: En synergiverkstad
12:30-14:00
3:7 Taktisk planering av järnvägskapacitet
12:30-14:00
5:7 Mobilitet för unga - A-traktorer och mopedbilar
12:30-14:00
2:4 Nationella transportmodeller
12:30-14:00
4:10 Resvanor och resval
12:30-14:00
1:5 Styrmedel för ett effektivt transportsystem
12:30-14:00
Fika i anslutning till utställningen
Utställningen
14:00-14:30
Workshop - Luft under gröna vingar - Vad driver framtidens flyg?
14:30-15:30
4:8 Internationella utblickar i transportplaneringen
14:30-15:30
11:5 Planering för ökad gång och cykel
14:30-15:30
6:1 Publik laddinfrastruktur
14:30-15:30
2:5 Hantering av osäkerhet i transportmodeller
14:30-15:30
Workshop Cirkulärt byggande och Cirkulär ekonomi inom samhällsbyggande
14:30-15:30
3:9 Elbussar utifrån olika perspektiv
14:30-15:30
5:8 Säkrare utryckning - Blåljusträning
14:30-15:30
Workshop: Varför väljs steg1- och steg2-åtgärder sällan vid åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
14:30-15:30
1:6 Drivkrafter till ägande och användning av bil
14:30-15:30