Urologiveckan 3 – 6 oktober 2023

Klicka på respektive session nedan för att ta del av information om samtliga föreläsningar och abstracts. Sessionerna är färgkodade enligt bilden nedan.
Observera att programmet kan komma att uppdateras.

Galaxen
Visionen
Kosmos
Sidsjön
Krokviken
Utsikten
Alnön
Ankarsvik
Sundsvalls teater
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
Infektionsurologi, hud & scrotum - öppen föreläsning och SK-kurs
08:30-10:00
Studierektorsnätverk
09:00-10:30
Kafferast
10:00-10:30
Nätverksmöte cystoskoperande sjuksköterskor (eventuellt web-anslutning)
10:00-12:00
Nätverksmöte forskningssjuksköterskor (web-anslutning)
10:00-12:00
Mötets öppnande
10:30-10:55
Urologins framtid - en debatt om utvecklingen av den urologiska vården på kort och lång sikt
11:00-12:00
Företagssymposium Bronssponsor Ipsen - Prostate Cancer as a chronic disease – how to maintain Quality of Life?
11:00-11:30
Vårdprogramsession SweNoTeCa - Nyheter och registerdata
11:00-11:30
Infektionsurologi, UVI och antibiotika - öppen föreläsning och SK-kurs
11:00-12:00
Studierektorsnätverk
11:00-12:00
Putting quality of life to practice – case discussions for urology nurses
11:30-12:00
Vårdprogramsession Peniscancer - Tips & trix
11:30-12:00
Lunch - serveras i restaurangen
Galaxen
12:00-13:00
Silversponsor Coloplast - UVI, utifrån infektionsproblematiken - Föreläsning ur ett mikrobiologiskt perspektiv men också ur ett patientperspektiv.
13:00-13:45
SK-kurs - Infektionsurologi - antibiotikaprofylax - öppen föreläsning
13:00-13:45
Workshop - Vårdhandboken
13:00-14:30
Workshop för operationssjuksköterskor och undersköterskor. Studiebesök på operation vid Sundsvalls sjukhus
13:00-16:30
State of the art - Shared decision making in prostate cancer
13:55-14:30
Urolog och bagare - En oslagbar kombination
13:55-14:30
Vårdprogramsession Njurcancer
13:55-14:30
Kafferast med besök i utställningen
14:30-15:30
Kafferast med besök i utställningen
14:30-15:30
Kafferast med besök i utställningen
14:30-15:30
Bedsideavstämning – Överrapportering tillsammans med patienten
14:30-15:15
Kafferast med besök i utställningen
15:15-15:45
Kontaktsjuksköterskans roll och arbetssätt
15:30-16:30
Infektionsurologi, sepsis - öppen föreläsning och SK-kurs
15:30-16:30
Abstraktsession 1, Testiscancer, njurcancer & peniscancer
15:30-17:00
Workshop, Silversponsor Coloplast - Introduktion av nästa generations tappningskateter
15:30-16:15
Allmänhetens föreläsning - Prostatacancer. Sundsvalls teater
17:30-19:00
Frukostsponsor Cernelle - Prostatakörteln – ensam bov i dramat?
07:35-08:20
Frukostsponsor Wellspect - Varför ska jag bry mig om tarmen, jag arbetar ju på urologen
07:35-08:20
Sexuell rehab via internet
08:30-09:00
Fokal behandling av prostatacancer
08:30-10:00
Del 1: Urologiska komplikationer efter cancerbehandling - öppen föreläsning och SK-kurs
08:30-09:30
Företagssymposium - Bronssponsor Boston Scientific - Minimalinvasiv behandling av BPH med Rezum
08:30-09:00
Blåscancerinstillation – Nationell rutin
08:30-08:55
Bensträckare
08:55-09:05
Bensträckare
09:00-09:15
Vårdens ödesfråga - en debatt om vårdavdelningarnas organisation och styrning
09:05-10:00
Företags-workshop - Bronssponsor Boston Scientific - Minimalinvasiv behandling av BPH med Rezum, praktisk genomgång och simulatorträning
09:15-10:00
Kafferast med besök i utställningen
09:30-10:30
Kafferast med besök i utställningen
10:00-10:45
Kafferast med besök i utställningen
10:00-10:45
Kafferast med besök i utställningen
10:00-10:45
Kafferast med besök i utställningen
10:00-10:45
Del 2: Urologiska komplikationer efter cancerbehandling - öppen föreläsning och SK-kurs
10:30-11:30
Företagssymposium - Silversponsor Janssen - Mellan hopp och förtvivlan – om att leva med prostatacancer
10:45-11:30
Framtidens vårdavdelning
10:45-11:30
Lunch serveras i restaurangen, nätverkstid och kaffe i utställningen
Galaxen
11:30-15:00
Hur pratar vi om sexuell hälsa?
15:00-16:00
ACTA-Föreläsning - Female functional urology
15:00-15:30
Nya Scandinavian Journal of Urology
15:00-15:30
Gästsession Svensk uro-radiologisk förening - Radiologi vid njurcancer
15:00-16:30
Nätverksmöte för enhetschefer
15:00-16:00
State of the art and workshop Female functional urology
15:35-16:30
Bronssponsor Astellas - Forskningsmetodik, forskningsdesign & endpoints i onkologiska studier sett i ljuset av utveckling av nya behandlingar
15:35-16:05
Kafferast med besök i utställningen
16:00-17:00
Panelsamtal - Framtidens forskningsdesign
16:05-16:35
Kafferast med besök i utställningen
16:30-17:00
Kafferast med besök i utställningen
16:30-17:15
Kafferast med besök i utställningen
16:35-17:20
Företagssymposium Bronssponsor Medac - The Scottish Quality Performance Indicator Programme and NMIBC
16:45-17:15
Erfarenheter från Safe Bladder interventionen
17:00-17:45
Vårdprogramsession Prostatacancer - nya versionen
17:15-17:45
Vårdprogramsession Urotelial cancer
17:15-17:45
Del 3: Urologiska komplikationer efter cancerbehandling - öppen föreläsning och SK-kurs
17:20-18:15
Sjuksköterska och forskarstudent - Samtal om erfarenheter
17:45-18:05
Abstraktsession 2, Prostatacancer
17:45-19:15
Abstraktsession 3, Urotelial cancer
17:45-19:15
Forskningssjuksköterskans roll i klinisk forskning
18:05-18:35
Bensträckare
18:15-18:25
Del 4: Urologiska komplikationer efter cancerbehandling - öppen föreläsning och SK-kurs
18:25-19:15
Öppet nätverksmöte för sjuksköterskor som bedriver omvårdnadsforskning inom urologi
18:35-19:15
Frukostsponsor Bactiguard - Rätt vård på rätt plats: Att förflytta ansvaret för kateterpatienter från slutenvården till primärvården - ett utvecklingsprojekt i Region Blekinge
07:35-08:20
Frukostsponsor ProstaLund - A glimpse of BPE treatment strategies outside Sweden
07:35-08:20
Prostataförstoring - vilken behandlingsmetod ska väljas
08:30-09:30
Gästsession SFUO - Strålbehandling och livskvalitet
08:30-09:10
Abstraktsession 4, Omvårdnad
08:30-09:30
Den nya grundutbildningsboken om Urologi
08:30-08:50
Urologisk grundskola om blåscancer, stensjukdom och benign urologi
08:30-10:00
Nya koder, uppbyggnad av KVÅ - lokalt + digitalt
08:30-09:15
ST-läkarnas uppdaterade utbildningsbok 2021
08:50-09:30
Patient Controlled Sedation (PCS) – om patienten själv får välja
09:15-10:00
Bensträckare
09:15-09:25
Framtidens kvalitetsregistrering - nyheter från NPCR
09:25-10:00
Kafferast med besök i utställningen
09:30-10:30
Kafferast med besök i utställningen
09:30-10:30
Kafferast med besök i utställningen
09:30-10:30
Kafferast med besök i utställningen
10:00-10:45
Kafferast med besök i utställningen
10:00-11:00
Kafferast
10:00-10:30
Guldsponsor Bayer - EAU Guidelines vs. Nationella vårdprogrammet: what’s hot and what’s not in Sweden
10:30-11:30
Regions Kronobergs framgångsresa med IPÖ, PROM och kvalitetsregister där de medicinska sekreterarna tog rodret!
10:30-11:25
Säker vård – en fundamental men komplex kärnkompetens.
10:45-11:45
Lunch serveras i restaurangen
11:30-12:30
Urologisk grundskola om njurcancer, lokalt + digitalt
11:30-12:00
Vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering
11:45-12:30
Företagsworkshop Promedon - Introducing VICTO: Adjustable Artificial Urinary Sphincter
11:45-12:30
Lunch serveras i restaurangen
12:30-13:30
Årsmöte SUF
12:30-14:00
Urologisk grundskola om prostataförstoring
13:00-13:30
SVF Workshop - lokalt + digitalt
13:00-14:30
Årsmöte RSU
13:30-14:45
Workshop - Så gör jag. Kateter - problemlösning, falldiskussioner
13:30-14:30
Urologisk grundskola - fråga vad du vill om urologi!
13:30-14:30
När fingret blir överflödigt – om MR och stadieindelning
14:00-14:30
Kafferast med besök i utställningen
14:30-15:00
Kafferast med besök i utställningen
14:45-15:15
UTUC - diagnostics, prognostication and risk stratification, benefits and risks with URS
15:00-16:30
Företagsworkshop Bayer för legitimerad vårdpersonal - Management of advanced prostate cancer patients: MDT experts putting evidence into prectice
15:00-16:00
Abstraktsession 5, Benign urologi
15:00-16:30
Effektivare med vårdadministratören vid rodret – om administratörens roll vid prostatacanceruppföljning - lokalt + digitalt
15:00-15:45
Blåsövervakning vid sjukhusvård – varför?
15:15-16:15
Operationsteknik RALP - State of the art och paneldiskussion
08:30-09:45
Kloka kliniska val - något för urologer?
08:30-09:30
Abstraktsession 6, Infektionsurologi
08:30-09:25
Företagsworkshop Apsu Medical - OPTILUME™, Drug Coated Balloon (DCB) för behandling av penila- och bulbära uretrastrikturer.
09:00-09:45
Erfarenheter av tecken och symtom hos män med avancerad prostatacancer
09:30-10:00
Kafferast med besök i utställningen
09:30-10:30
Kafferast med besök i utställningen
09:45-10:30
Kafferast med besök i utställningen
09:45-10:30
Kafferast med besök i utställningen
10:00-10:30
Utställningen flyttar ut
10:30-13:15
Urologi vid endometrioskirurgi - Säg inte nej, säg kanske kanske kanske
10:30-11:45
OPT från söder till norr - Olika lösningar för prostatacancertestning
10:30-11:30
Alternativ karriär som urolog
10:30-11:10
Nytt vårdprogram för njursten!
11:15-11:45
Abstraktsession 7, Prostatacancertestning
11:30-11:45
Bensträckare
11:45-12:00
Bensträckare
11:45-12:00
Bensträckare
11:45-12:00
SUF Hedersföreläsning
12:00-12:30
Avslutning & prisutdelning
12:30-13:15
Lunchpåse att ta med på vägen hem, finns att hämta i restaurangen
Galaxen
13:15-14:00