Preliminärt program
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Kvarnen
Utställningen
Glasannexet
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
Registrering och fika
08:00-10:00
VA-sektorn möter framtiden
10:00-10:15
Pär Dalhielm, Vd Svenskt Vatten; Johan Persson, Ordförande Svenskt Vattens styrelse
Fem korta - Forskningen och framtiden ​
10:15-11:00
Karin Jönsson, VA-teknik Södra; Oscar Samuelsson, VA-kluster Mälardalen; Thomas Pettersson, DRICKS; Maria Viklander, Dag&Nät; Björn Vinnerås, SLU
Key note speaker
11:00-11:35
Paneldiskussion – VA-sektorn och Samhällsekonomin
11:35-12:20
Ulf Bengtsson, Kommuninvest; Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad; Jonas Frycklund, Biträdande chefsekonom, Svenskt Näringsliv; Mikael Larsson, Chef Vattentjänstenheten, managementstrateg, Svenskt Vatten; Knut Hallberg, Makroekonom, Senior Economist Large Corporates & Institutions, Swedbank
Lunch hos utställarna
12:20-13:40
Sötvatten - en värld av liv
13:40-14:10
Johan Hammar, Sötvattenbiolog och naturfotograf
Politikerdebatt – Finansieringsfrågan ur ett nationellt och kommunalt perspektiv
14:10-15:00
Pär-Olof Olsson, Styrelseledamot i Gästrike Vatten, vice ordf i Östhammar Vatten, oppositionsråd i Östhammar (M); Larry Söder, Riksdagsledamot (KD); Tobias Leverin, Kommunpolitiker i Grästorp (C); Karolina Skog, Riksdagsledamot (MP); Ilko Corkovic, Borgholm, KSO (S)
Vattenmingel
15:00-16:00
Svenskt Vattens Årsstämma
16:00-17:00
Bankettmiddag
Kvarnen
19:00-23:00
Kranvattenmorgon
08:30-09:00
Paneldiskussion - Kemikalier, läkemedel och producentansvar
09:00-09:45
Anders Finnson, Svenskt Vatten; Ellen Vinge, Läkemedelskommittén i Kalmar; Therese Jacobsson, Svenska Naturskyddsföreningen; Lisa Stern Ödmark, Chefsstrateg Förskrivningsaktör, Apoteksföreningen; Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot (KD)
Kaffepaus
09:45-10:30
Digitalisering, ett begrepp i tiden, men vad betyder det för VA-sektorn?
10:30-11:15
Daniel Andersson, VATTN; Philip Eriksson, VATTN; Adelric Wong, VATTN
Paneldiskussion - Säkerhet i VA sektorn
11:15-12:00
Anders Mårtensson, Säkerhetschef, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp; Johan Holmberg, Säkerhetschef, VA SYD; Christina Nordensten, Livsmedelsverket
Lunch
12:00-13:30
Diskussion om vattenförvaltning och tillgången på vatten
13:30-14:30
Markus Hoffmann, LRF, expert vatten, växtnäring; Mats Svensson, Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten; Ulla Sandborgh, Generaldirektör, samordnare näringslivets vattenhushållning, Näringsdepartementet; Peter Sörngård, Expert inom avlopp, miljöfrågor och havs- och vattenförvaltningen; Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör; Sigrid De Geyter, VD, Uppsala Vatten och Avfall AB
Det största äventyret
14:30-15:00
Oskar Kihlborg, Äventyrare
Avslutande samtal
15:00-15:15
Pär Dalhielm, Vd Svenskt Vatten; Thomas Bergfeldt, VD, Kalmar Vatten