Tisdag 21 september
09:30
Välkommen; Pär Dalhielm
Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten; Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten
Plenum
09:30-09:45 - Tisdag 21 september
09:45
Inledande tal; Per Bolund (Miljöpartiet)
Per Bolund, Miljö- och klimatminister samt Vice statsminister, Miljöpartiet
Plenum
09:45-09:55 - Tisdag 21 september
09:55
Block 1 Det hållbara & cirkulära samhället
Anders Finnson, Miljöexpert Svenskt Vatten
Plenum
09:55-10:05 - Tisdag 21 september
10:05
Magnus Ek, (Centerpartiet)
Magnus Ek, Centerpartiet
Plenum
10:05-10:40 - Tisdag 21 september
10:40
Fikapaus och besök i digitala utställningen
Utställning
10:40-11:10 - Tisdag 21 september
11:10
Amanda Widén, Hamse Kjearstadius (NSVA)
Amanda Widén, Utvecklingsingenjör NSVA
Plenum
11:10-11:20 - Tisdag 21 september
11:20
Martin Kylefors (VA SYD)
Kerstin Hoyer, Utredningsingenjör VA SYD
Plenum
11:20-11:30 - Tisdag 21 september
11:30
Åsa Domeij (Delegationen för cirkulär ekonomi)
Åsa Domeij, Ordförande Delegationen för cirkulär ekonomi
Plenum
11:30-11:40 - Tisdag 21 september
11:40
Ulla Sandborgh (Näringsdepartmentet)
Ulla Sandborgh
Plenum
11:40-11:50 - Tisdag 21 september
11:50
Sammanfattning Block 1
Plenum
11:50-12:00 - Tisdag 21 september
12:00
Lunch och besök i digitala utställningen
Utställning
12:00-12:45 - Tisdag 21 september
12:45
Block 2 Det smarta och funktionella samhället
Dan Löfgren
Plenum
12:45-12:55 - Tisdag 21 september
12:55
Jessica Rosencrantz, Lars Hjälmered (Moderaterna)
Jessica Rosencrantz; Lars Hjälmered
Plenum
12:55-13:30 - Tisdag 21 september
13:30
Paus
Plenum
13:30-13:40 - Tisdag 21 september
13:40
Det smarta och funktionella samhället, fortsättning
Kaj Mickos, Grundare, The Altered Company; Söderhamn Nära (Namn kommer); Emma Sarin; Charlotte Holst, Energibyrån
Plenum
13:40-14:30 - Tisdag 21 september
14:30
Fikapaus och besök i digitala utställningen
Utställning
14:30-15:00 - Tisdag 21 september
15:00
Företagstimmen
Svenskt Vatten Företagspartners
Plenum
15:00-16:40 - Tisdag 21 september
15:50
Paus
Plenum
15:50-16:00 - Tisdag 21 september
16:40
Digitalt mingel
Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten
Sociala aktiviteter
16:40-17:30 - Tisdag 21 september
Onsdag 22 september
08:30
SVU: Framtidens fokuserade (fenomenala, fantastiska, fabulösa, fiffiga?) forskning samt inblick i Tekniksprånget
Plenum
08:30-09:20 - Onsdag 22 september
Digitala studiebesök
Sociala aktiviteter
08:30-09:20 - Onsdag 22 september
09:15
Block 3 Det resilienta samhället
Plenum
09:15-09:25 - Onsdag 22 september
09:25
Gunnar Wetterberg
Gunnar Wetterberg, Författare och historiker
Plenum
09:25-09:50 - Onsdag 22 september
09:50
Hanna Westerén, Anna-Caren Sätherberg, (Socialdemokraterna)
Plenum
09:50-10:10 - Onsdag 22 september
10:10
Fredrik Fors (Försvarshögskolan)
Plenum
10:10-10:25 - Onsdag 22 september
10:25
Fikapaus och besök i digitala utställningen
Utställning
10:25-10:45 - Onsdag 22 september
10:45
Annica Sohlström (Livsmedelsverket)
Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket
Plenum
10:45-10:55 - Onsdag 22 september
10:55
Maria Kahlili (Livsmedelsverket)
Maria Kahlili, Beredskapshandläggare Livsmedelsverket
Plenum
10:55-11:05 - Onsdag 22 september
11:05
Gustav Söderlind (MSB)
Gustav Söderlind, Senior handläggare, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
Plenum
11:05-11:15 - Onsdag 22 september
11:15
Avslut: Slutsatser och framåt
Elisabeth Unell, Ordförande Svenskt Vatten; Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten; Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten; Maria Antonsson, Ordförande Stockholm Vatten och Avfall
Plenum
11:15-11:45 - Onsdag 22 september

Scrolla ner för att visa mer