Vattenstämman 2021

21-22 september | Digital konferens

Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information.
Med reservation för ändringar.

Vattenstämman 2021

20-22 september 2021

   

Plenum
Utställning
Sociala aktiviteter
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
Välkommen; Pär Dalhielm
09:30-09:45
Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten; Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten
Inledande tal; Per Bolund (Miljöpartiet)
09:45-09:55
Per Bolund, Miljö- och klimatminister samt Vice statsminister, Miljöpartiet
Block 1 Det hållbara & cirkulära samhället
09:55-10:05
Anders Finnson, Miljöexpert Svenskt Vatten
Magnus Ek, (Centerpartiet)
10:05-10:40
Magnus Ek, Centerpartiet
Fikapaus och besök i digitala utställningen
10:40-11:10
Amanda Widén, Hamse Kjearstadius (NSVA)
11:10-11:20
Amanda Widén, Utvecklingsingenjör NSVA
Martin Kylefors (VA SYD)
11:20-11:30
Kerstin Hoyer, Utredningsingenjör VA SYD
Åsa Domeij (Delegationen för cirkulär ekonomi)
11:30-11:40
Åsa Domeij, Ordförande Delegationen för cirkulär ekonomi
Ulla Sandborgh (Näringsdepartmentet)
11:40-11:50
Ulla Sandborgh
Sammanfattning Block 1
11:50-12:00
Lunch och besök i digitala utställningen
12:00-12:45
Block 2 Det smarta och funktionella samhället
12:45-12:55
Dan Löfgren
Jessica Rosencrantz, Lars Hjälmered (Moderaterna)
12:55-13:30
Jessica Rosencrantz; Lars Hjälmered
Paus
13:30-13:40
Det smarta och funktionella samhället, fortsättning
13:40-14:30
Kaj Mickos, Grundare, The Altered Company; Söderhamn Nära (Namn kommer); Emma Sarin; Charlotte Holst, Energibyrån
Fikapaus och besök i digitala utställningen
14:30-15:00
Företagstimmen
15:00-16:40
Svenskt Vatten Företagspartners
Paus
15:50-16:00
Digitalt mingel
16:40-17:30
Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten
SVU: Framtidens fokuserade (fenomenala, fantastiska, fabulösa, fiffiga?) forskning samt inblick i Tekniksprånget
08:30-09:20
Digitala studiebesök
08:30-09:20
Block 3 Det resilienta samhället
09:15-09:25
Gunnar Wetterberg
09:25-09:50
Gunnar Wetterberg, Författare och historiker
Hanna Westerén, Anna-Caren Sätherberg, (Socialdemokraterna)
09:50-10:10
Fredrik Fors (Försvarshögskolan)
10:10-10:25
Fikapaus och besök i digitala utställningen
10:25-10:45
Annica Sohlström (Livsmedelsverket)
10:45-10:55
Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket
Maria Kahlili (Livsmedelsverket)
10:55-11:05
Maria Kahlili, Beredskapshandläggare Livsmedelsverket
Gustav Söderlind (MSB)
11:05-11:15
Gustav Söderlind, Senior handläggare, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
Avslut: Slutsatser och framåt
11:15-11:45
Elisabeth Unell, Ordförande Svenskt Vatten; Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten; Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten; Maria Antonsson, Ordförande Stockholm Vatten och Avfall