Vattenstämman 2022

10-11 maj | Elite Hotel Marina Tower

Preliminärt program.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information.

Med reservation för ändringar

Gyllenesalen
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
23:00
 
 
 
23:30
 
 
 
Kaffe och registrering
08:00-10:00
Välkommen
10:00-10:20
Elisabeth Unell, Ordförande i styrelsen för Svenskt Vatten; Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
Block 1 Klimatet
10:20-12:00
Julia Schalk, Policy chef, Wateraid; Maria Wolrat-Söderberg, Fil dr, Söderstörns Högskola; Lena Blad, VD Gästrike Vatten; Klara Westling, Expert, Svenskt Vatten; Kristin Johansson, Life Cycle Management, IVL; Lars Karlsson, Karlstad kommun; Linus Andersson, Skanska; Andreas Severinsson, Kretslopp och Vatten, Göteborg; Anna Ryberg Ågren, Vd, Byggmaterialindustrierna
Lunch och besök i utställningen
12:00-13:00
Block 1 Klimatet, fortsättning
13:00-14:30
Hans Gillsbro, Enhetschef, Stockholm Vatten och Avfall; Johanna Söderasp, Vattenvårdsdirektör, särskild utredare; Staffan Moberg, Jurist, Svensk Försäkring; Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna Sverige; Jakob Olofsgård, Liberalerna; Markus Selin, Socialdemokraterna; Alexandra Anstrell, Moderaterna; Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna
Fika och besök i utställningen
14:30-15:00
Block 2 Finansiering
15:00-16:00
Gunnar Westling, Ekonomie Dr, Handelshögskolan; Niclas Hellman, Docent, Handelshögskolan; Marianne Erlandsson, Förvaltningsdirektör, Kretslopp och Vatten; Lars Rosén, Ekonomi- och finanschef, Sydvatten; Johanna Gestlöf Lundgren, Hållbarhetschef, SPP; Peter Dahl, Investment Manager, Polhem Infra
Föreningsstämman
16:00-17:00
Bankettmiddag Stadshusest
19:00-00:00
Block 2 Finansiering, fortsättning
08:30-10:00
Tomas Werngren, VD, Kommuninvest; Anna Thomasson, Professor, Lunds universitet; Åsa Peetz, Avdelningschef, NSVA; Marianne Erlandsson, Förvaltningsdirektör, Kretslopp och Vatten; Mattias Leijon, VD, Laholmsbuktens VA (LBVA); Martin Kylefors, Affärsutvecklare, VA-Syd; Larry Söder, Kristdemokraterna; Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna; Maria Gardfjell, Miljöpartiet; Magnus Ek
Fika och besök i utställningen
10:00-10:30
Block 3 Säkerhet och beredskap
10:30-12:00
Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör, Cirkulation; Robert Nilsson, Norrvatten och Käppalaförbundet; Anders Grönvall, Statssekreterare till miljöministern; Oskar Magnusson, Statssekreterare till landsbygdsministern; Reine Sundqvist, Kommunikationschef, Kalix kommun; Per Nilsson, Teknisk chef, Kalix kommun; Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
Lunch och besök i utställningen
12:00-13:00
Block 3 Säkerhet och beredskap, fortsättning
13:00-14:45
Magnus Wikström, IT-arkitekt, MittSverige Vatten & Avfall; Maria Crafoord, Informationssäkerhetssamordnare, VA Syd; Elina Bratt, Säkerhetschef, VA Syd; Maria Gardfjell, Miljöpartiet; Niklas Karlsson, Socialdemokraterna; Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör, Cirkulation; Robert Nilsson, Norrvatten och Käppalaförbundet; Per Nilsson, Teknisk chef, Kalix kommun; Per Söderlund, Sverigedemokraterna
Avslut: Fika i utställningen
14:45-15:15