Preliminärt program för Vattenstämman 2019.
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

-Ej specificerad-
Conventum Kongress
Club 700
Handskmakaren
Studion
Forum
Conventum Bankett
Näbben
08:00
 
 
08:30
 
 
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
20:00
 
 
20:30
 
 
21:00
 
 
21:30
 
 
22:00
 
 
22:30
 
 
23:00
 
 
23:30
 
 
Registrering: Entréplan, Conventum Kongress
-Ej specificerad-
08:00-10:00
"Var god dröj – Strukturomvandling pågår…”
10:00-11:00
Kenneth Nilsson , Kommunstyrelseordförande Örebro; Johan Persson, Styrelseordförande, Svenskt Vatten; Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
Vattnet och EU, Möjlighet eller Hot – Paneldebatt
11:00-12:00
Lars Jederlund, Vetsam; Peter Sörngård, Svenskt Vatten, Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S); Liza-Maria Norlin, (KD); Abir Alsahlani , (C); Emma Nohrén, Politiker (MP) ; Johan Pehrson , Riksdagsledamot (L); Håkan Svenneling , (V)
Lunch på plan 1
Conventum Bankett
12:00-13:15
Dricksvatten och klimatanpassning hos SMHI, Generaldirektör Rolf Brennerfelt.
13:15-13:30
Rolf Brennerfelt , Generaldirektör, SMHI
Klarar kommunerna sitt uppdrag? Paneldiskussion
13:30-14:20
Dan Löfgren, Svenskt Vatten; Kristina Hall, Ingenjör, VA-SYD, Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande (S), Kungälv; Daniel Adborn, Kommunalråd (L), Nynäshamn; Caroline Dieker, Kommunstyrelsens ordförande (M), Askersund; Ulrika Liljeberg , Kommunstyrelsens ordförande (C), Leksand; Bo Rudolfsson, Kommunstyrelsens ordförande (KD), Laxå; Clara Ericson, Partiföreträdare (V) Laxå; Linus Lakso, Partistyrelseledamot, MP Eskilstuna; Daniel Spiik, (SD) Örebro
Arbetsgivarvarumärket – vart behöver VA förflytta sig i framtiden?
14:30-15:30
Dan Löfgren, Svenskt Vatten, Ingrid Undén-Lindehell, VAKIN
Större starkare VA organisationer med stöd av hållbarhetsindex
14:30-15:30
Karin Ols, Svenskt Vatten; Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten, Magnus Montelius, Konsult, Sweco Environment AB; Gilbert Svensson, Docent, GS Vattenforum AB; Peter Sjöholm, VIVAB; Patrik Nilsen, Karlstad
Vi tar ansvar för vattnets väg (NCC)
14:30-15:00
Per Johansson, NCC; Måns Hansson, NCC; Simon Åkerlund, NCC; Jonas Mader, NCC
Svenskt Vattens ståndpunkter angående hållbar dagvattenhantering och skyfallsanpassning av samhället
14:30-15:30
Kristina Hall, Ingenjör, VA-SYD; Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Fördröjning av dagvatten – en nödvändighet när havet stiger (SWECO)
15:00-15:30
Mattias Salomonsson, Sweco
Kaffepaus hos utställarna
Forum
15:30-16:00
Svenskt Vattens föreningsstämma
16:00-17:00
Vattenvisionens mål för 2030. Hör om de tre bästa examensarbetena inom VA-området 2018 följt av prisutdelning.
16:00-17:00
Anna Norström, Svenskt Vatten, Erik Kärrman, Tekn dr, RISE; Mikael Danielsson, Mikrobiolog, Lunds Universitet; Sofia Högstrand, Doktorand, Lunds Universitet; Maja Ignell, Miljö- och processingenjör, Lunds Universitet; Rozbe Bozorgi, Civilingenjör, Uppsala Universitet; Klara Westling, Gruppchef, IVL Svenska Miljöinstitutet
Fördrink med mingel
Conventum Bankett
19:00-19:30
Bankettmiddag med underhållning, följt av dans. (19:30-01:00)
Conventum Bankett
19:30-23:59
Tusenbitarspusslet: För att uppnå ett samhälle som klarar kraftiga skyfall krävs en mängd olika åtgärder. I detta seminarium visas exempel på några av dem:
08:30-09:15
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten; Kristina Hall, Ingenjör, VA-SYD, Marie Falk, Kretslopp och Vatten; Marie Lindvall, Landskapsarkitekt, Lunds kommun; Nilla Thomsson, Uppdragsledare, Boverket
Svenskt Vattens egna utbildningar – vilka behövs och varför?
08:30-09:15
Dan Löfgren, Svenskt Vatten, Sara Bohlinder , Svenskt Vatten; Anette Älmeby, Svenskt Vatten
Svenskt Vattens arbete inom säkert dricksvatten
08:30-09:15
Birger Wallsten, Svenskt Vatten, Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten; Birger Wallsten, Svenskt Vatten; Ola Rodell, Informationssäkerhetsansvarig, Stockholm Vatten och Avfall
HUBERs lösningar för slamtorkning, monoförbränning & fosforåtervinning.
08:30-08:50
John Skantze, Hydropress HUBER AB
Energieffektiv HTC teknik ger nya möjligheter för hantering av slam (C-green)
08:55-09:15
Peter Axgård
Planering för en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning
09:25-10:10
Birger Wallsten, Svenskt Vatten, Margareta Lundin-Unger, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten; Anna Eklund, Hydrolog, SMHI
Brunifiering och effektiva metoder för att avskilja färg (humus) samt öka dricksvattensäkerheten (PE VattenPartner)
09:25-09:45
Michael Ohlsson, PE VattenPartner
YH-utbildningar inom VA – fakta och framtida utmaningar
09:25-10:10
Dan Löfgren, Svenskt Vatten, Göran Arveståhl, SKY - Stiftelsen yrkeshögskolan i Sverige; Bengt Wahlstedt, SKY - Stiftelsen yrkeshögskolan i Sverige
Samarbeten mellan forskning och praktik
09:25-10:10
Anna Norström, Svenskt Vatten, Ann Mattsson, Gryaab; Joanna Friberg, Göteborgsregionen; Lena Blom, Göteborg Stad Kretslopp och vatten; Susanna Håkansson, VA-ingenjör, Trollhättan Energi; Magnus Arnell, Forskare, RISE Research Institutes of Sweden; Mikael Nielsen, Käppalaförbundet; Maria Viklander , Luleå tekniska universitet ; Tomas Larsson, MittSverige Vatten & Avfall
Energibesparing för ett klimatsmart VA-nät (Xylem)
09:50-10:10
Reine Lindholm , Xylem
Kaffepaus hos utställarna
Forum
10:10-10:40
Räcker högskole- och civilingenjörerna även till VA i framtiden?
10:40-11:25
Anna Norström, Svenskt Vatten, Annelie Hedström, Biträdande professor, Luleå Tekniska Universitet; Karin Jönsson, Docent, Lunds Universitet; Mia Bondelid, Programansvarig Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Vi förlorar 500 miljoner liter dricksvatten - varje dag! (Kamstrup)
10:40-11:00
Mattias Bornerberg , Kamstrup
Dricksvatten (VA) en del av totalförsvaret. NIS-direktivet – aktuell lägesbild.
10:40-11:25
Birger Wallsten, Svenskt Vatten, Kjell Mo , Senior samordnare, Försvarshögskolan/CTSS; Katarina Sunnegårdh, NIS-tillsyn, Livsmedelsverket ; Torbjörn Lofterud, Livsmedelsverket
Vilka skyfall skall vi förbereda oss på?
10:40-11:25
Hans Bäckman, Svenskt Vatten , Peter Berg , Forskare, SMHI; Gilbert Svensson, Docent, GS Vattenforum AB
Hur skriver man om vatten på ett nytt sätt? Lyssna till samtal med Anna Froster, författaren till texterna i boken Om att värdera det ovärderliga.
10:40-11:25
Anna Froster , Författare och journalist
Vi på WSP arbetar globalt och levererar lokalt. Global samverkan hjälper till med kompetensförsörjningen! (WSP)
11:05-11:25
Hur säkrar praktik framtidens kompetensförsörjning?
11:35-12:15
Dan Löfgren, Svenskt Vatten, Helena Gyrulf, Client Relationship Manager, Ingenjörsvetenskapsakademin; Sarah Bixo, Ingenjörsvetenskapsakademin
Säker kommunikation – samarbete mellan säkerhet och kommunikation
11:35-12:15
Lars Jederlund, Vetsam, Matthias Lind, Säkerhetschef, Vakin; Johan Sjödin , Kommunikatör, Vakin
Betongrenoveringar under 25 års tid (Ytskyddsakademien)
11:35-11:55
Tommy Thörn, Ytskyddsakademin
Samverkan Svenskt vatten och försäkringsbranschen
11:35-12:15
Hans Bäckman, Svenskt Vatten , Johan Litsmark, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar; Mathias von Scherling, Projektledare, RISE
Smart och säker vattenmätning och insamling av mätvärden! (Diehl Metering)
11:55-12:15
Jöran Forslund , Diehl Metering
Lunch på plan 1
Conventum Bankett
12:15-13:15
Svenskt Vatten uppdaterar normalförslaget till VA-Taxa P96.
13:15-14:00
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten, Magnus Montelius, Konsult, Sweco Environment AB; Anna Hassel , Jurist, VA-strategi; Christina Gard, Civilingenjör, VA-strategi
Ungdomsbarometern – panelsamtal
13:15-14:00
Dan Löfgren, Svenskt Vatten, Johan Persson, Styrelseordförande, Svenskt Vatten; Magnus Meyer, WSP Sverige ; Anette Seger, VARIM ; Sofie Jonsson , Ungdomsbarometern
Spillvatten som resurs i ett förändrat klimat
13:15-14:00
Anders Finnson, Svenskt Vatten; Peter Sörngård, Svenskt Vatten, Mikael Tiouls, VA-utvecklare, Region Gotland; Lena Nilsson-Ålind, Chef avdelning Avlopp, Kalmar Vatten; Thomas Bergfeldt, VD, Kalmar Vatten
Slamfrågan flammar upp i Sverige! (ÅF Pöyry)
13:15-13:35
Maria Bennet, Sektionschef Vatten, ÅF Pöyry; Nathalie Stärner, ÅF Pöyry
Ledningsägarens arbete och nytta i SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology)
13:40-14:00
David Jacobsson, SSTT – Scandinavian Society Trenchless Technology
Avslutning
14:05-14:30
Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten, Anna Froster , Författare och journalist
Kaffepaus och avskedsmingel hos utställarna
Forum
14:30-15:00