Program

Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.
Sessionerna har en kod i punktnotation, där första siffran visar spåret och andra siffran visar tidpunkt i schemat.
Exempel session 2.1 innebär spår 2, första modulen i schemat, torsdag 10:30-12:00.

Om du endast är intresserad av att se programpunkterna från en specifik kategori i programmet klickar du på knappen Filtrera här nedan och väljer det du är intresserad av.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
Lokal C1&2 - Parallel sessions
Lokal C1 - Parallel sessions
Lokal C2 - Parallel sessions
Lokal C3 - Parallel sessions
Lokal C4 - Workshops
Konferensfoajé
Bankettsalen
Only digital sessions

Kategorier

Only digital
Demokrati och rätten till arkiv
Gemensamt program
Effektiv informationshantering
Arkiv på rätt sätt - om legala och etiska aspekter
Keynote
Socialt
Workshop
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
Lokal C1&2 - Parallel sessions
Lokal C1 - Parallel sessions
Lokal C2 - Parallel sessions
Lokal C3 - Parallel sessions
Lokal C4 - Workshops
Konferensfoajé
Bankettsalen
Only digital sessions
07:00
 
 
 
 
07:30
 
 
 
 
08:00
 
 
 
 
08:30
 
 
 
 
09:00
 
 
 
 
09:30
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
10:30
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
11:30
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
12:30
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
13:30
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
14:30
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
16:30
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
17:30
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
18:30
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
19:30
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
20:30
 
 
 
 
21:00
 
 
 
 
21:30
 
 
 
 
22:00
 
 
 
 
22:30
 
 
 
 
23:00
 
 
 
 
23:30
 
 
 
 
Registrering & kaffe
Konferensfoajé
07:30-08:30
Öppnande och invigning
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
08:45-09:30
Demokrati i historia och nutid
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
09:30-10:00
Andreas Norlén, Sverige
Kaffepaus
Konferensfoajé
10:00-10:30
1.1 Digitalisering - Digitaliseringsfrågor på nationell och EU-nivå
10:30-11:00
Magnus Enzell, Sverige
2.1 Långsiktigt bevarande - Digitala format och digitalt bevarande
10:30-12:00
Magnus Geber, Sverige, Asbjørn Skødt; Mikko Eräkaski; Benjamin Yousefi; Reko Etelävuori
3.1 Förslag till förändringar i arkivlagstiftningen i Norden - Arkivlagstiftning i en digital tid och hantering av personuppgifter
10:30-12:00
Karin Gref, Finland, Harald Sommerstad; Åke Söderlund; Ulrika Sturesdotter; Anne Bækgaard; Allan Vestergaard; Njörður Sigurðsson, Island; Anne Aune
Workshop - Nordiskt samarbete om samiska arkiv
10:30-11:15
Maria Press; Grete Gunn Bergstrøm
Dag 1 - Svenska
10:30-12:00
1.1 Digitalisering - Life in the digital prism - Exposure and ethics in a datafied world
11:00-11:30
Mikkel Flyverbom, Danmark
Workshop - Nordic approach to AI-powered text recognition, transcription and searching for historical data
11:15-12:00
Søren Bitsch Christensen
1.1 Digitalisering - Är digitalisering en demokratifråga och i så fall hur?
11:30-12:00
Katarina Gidlund, Sverige
Lunch
Konferensfoajé
12:00-13:15
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Arkivenes rolle i samfunnet
13:15-13:45
Guri Lande
1.2 Digitisering och digitalisering för samhällets långsiktiga informationsbehov - Retro- och massdigitalisering, metadata och artificiell intelligens
13:15-14:45
Kerstin Söderman, Sverige, Lone Hedgaard Liljegren; Øyvind Ødegaard; Sami Outinen
3.2 Samhällets krishantering ur ett arkivperspektiv - Insamling av data i kriser och dokumentation om corona-pandemin
13:15-14:45
Veli-Matti Pussinen, Finland, Bettina Westerholm; Eva Tegnhed; Marja-Leena Jalava; Peter Sivervall; Jette H. Kjellberg; Lars Kjær; Bente Jensen
Workshop - Forbedret tilgjengeliggjøring med AI
13:15-14:00
Kristin Jacobsen; David Haskiya
Day 1 - English
13:20-14:50
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Hvordan bliver Rigsarkivet myndighedernes arkiv?
13:45-14:15
Steen Andersen, Danmark
Workshop - Långsiktigt digitalt bevarande av audiovisuell och elektronisk information
14:00-14:45
Joakim Andersson; Johan Ekdahl; Jens Kling
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Digital Private Archives
14:15-14:45
Markus Merenmies
Kaffepaus
Konferensfoajé
14:45-15:15
3.3 Arkiv på rätt sätt - Arkivens användning i krishantering
15:15-15:45
Erik Borglund
1.3 Förbättra den digitala användningen - Brukarperspektiv, historiska befolkningsregister, metadata och geotaggning
15:15-16:45
Jan Dalsten Sørensen, Danmark, Kristin Brøgger Jensen; Allan Vestergaard; Mai-Brit Lauritsen; Laura Klingenbjerg Staugaard; Lars Nygaard; Kristin Jacobsen; Unnar Rafn Ingvarsson
2.3 Arkiven bidrar och anpassas till den digitala samhällsutvecklingen - Förvaltning och tillsyn i förändring; digital infrastruktur och IT-arkitektur
15:15-16:45
Njörður Sigurðsson, Island, Annica Rénud; Anna-Kristina Andersson; Helga Jóna Eiríksdóttir; Árni Jóhannsson; Petra Dornbusch; Kjetil Reithaug
Workshop - Erfaringer med crowdsourcing
15:15-16:00
Markus Schunck; Allan Vestergaard; Renathe Johanne Wågenes
3.3 Arkiv på rätt sätt - Etiske aspekter ved adgang til og udstilling af data
15:45-16:15
Ole Magnus Mølbak Andersen, Danmark
Workshop - Att göra podcast om arkivmaterial - att kasta sig in i podd-trenden
16:00-16:45
Jens Kling; Maria Press
UTGÅR: 3.3 Arkiv på rätt sätt - Demokrati och retten til arkiv
16:15-16:45
Inga Marja Steinfjell
Mingel
Konferensfoajé
18:30-19:00
Festmiddag
Bankettsalen
19:00-22:00
Archive Dance Party
Bankettsalen
22:00-00:00
Andra konferensdagen öppnar
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
08:45-09:00
Världens bästa offentliga förvaltning
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
09:00-09:30
Eeva Kaunismaa, Finland
Digitalisering av offentlige tjenester
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
09:30-10:00
Knut Bjørgaas, Norge
Kaffepaus
Konferensfoajé
10:00-10:30
Ukraina
10:30-12:00
Marina Trattner; Anna-Karin Johansson; Maryna Paliienko
1.4 Tillgång till arkiv - gemensamma lösningar, digitala söktjänster och processförbättringar
10:30-12:00
Magnus Geber, Sverige, Hilde Uthaug; Maria Kallio-Hirvonen; Asbjørn Romvig Thomsen; Jeppe Klok Due; Monica Strand
3.4 Samarbete, samverkan och skydd av känslig information - Integritet, informationssäkerhet, samverkan för rätten till arkiv och kulturarv
10:30-12:00
Ole Magnus Mølbak Andersen, Danmark, Benedikt Eyþórsson; Marie Lennersand; Njörður Sigurðsson, Island; Grete Gunn Bergstrøm; Hans Nikolai Nissen; Outi Hupaniittu
2.4 Enskilda arkivens betydelse för det gemensamma kulturarvet och det demokratiska samtalet
10:30-12:00
Arja Rantanen, Finland, Maud Almström Blom; Jette H. Kjellberg; Mette Hall-Andersen; Katri Kivilaakso; Maiju Korte; Meeri Siukonen
Workshop - Archiving by Design Workshop - nytenking rundt offentlige virksomheter arkivering i en digital tid
10:30-12:00
Espen Sjøvoll; Cathrin Blitzner Møller
Dag 2 - Svenska
10:30-12:00
Lunch
Konferensfoajé
12:00-13:15
2.5 Vetenskapliga perspektiv - Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret
13:15-13:45
Bjørn Børresen
1.5 A Processerna att ta emot, bevara, tillgängliggöra och sprida - Arbetssätt i förändring, att flytta arkiv, gallring efter skanning
13:15-14:45
Synne Stavheim, Niko Mäkinen; Morgan Svedlund; Jan Dahlström; Stian Norli; Monika Jansson
1.5 B Processerna att ta emot, bevara, tillgängliggöra och sprida - Arbetssätt i förändring, bevarandeutmaningar
13:15-14:45
Maria Larsson Östergren, Leif Pettersson; Magdalena Sjödahl; Roger Broberg; Celine Orman; Johanna Fries Markiewicz; Istvan Kesckemeti
3.5 Framtiden - en fråga om hållbarhet - Politiska ambitioner och miljöfrågor
13:15-14:45
Steen Andersen, Danmark, Kjetil Landrog; Mette Fransiska M. Seidelin; Kristiina Laine
Workshop - Tvåfilig motorväg till Riksarkivet
13:15-13:45
Susanne Blomqvist; Elin Lindström
Day 2 - English
13:20-14:50
2.5 Vetenskapliga perspektiv - Ökad tillgång till forskningsdata
13:45-14:15
Elisabeth Strandhagen
Workshop - Digitala mötesplatser för dialog - inte bara en teknisk fråga
13:45-14:15
Andreas Wallgård; Petra Dornbusch
2.5 Vetenskapliga perspektiv - Användningen av otryckt källmaterial i historisk forskning
14:15-14:45
Erik Wångmar
Workshop - Lightning talk on democracy
14:15-14:45
Heiðar Lind Hansson; Jan Dalsten Sørensen, Danmark; Hrafnkell Lárusson
Kaffepaus
Konferensfoajé
14:45-15:15
Presentation av gemensamt ställningstagande
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
15:15-15:45
Konferensen avslutas
Lokal B123 - Webbsänds - Plenary
15:45-16:00
Only digital sessions
Only digital sessions
16:00-20:00