Preliminärt program

Sessionerna har en kod i punktnotation, där första siffran visar spåret och andra siffran visar tidpunkt i schemat. Exempel session 2.1 innebär spår 2, första modulen i schemat, torsdag 10:30-12:00.

Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Lokal B123 - Webbsänds
Lokal C1&2
Lokal C3
Lokal C4
Konferensfoajé
Bankettsalen
08:00
 
 
 
 
 
08:30
 
 
 
 
 
09:00
 
 
 
 
 
09:30
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
10:30
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
11:30
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
12:30
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
13:30
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
14:30
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
15:30
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
16:30
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
17:30
 
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
 
18:30
 
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
19:30
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
20:30
 
 
 
 
 
21:00
 
 
 
 
 
21:30
 
 
 
 
 
Registrering & kaffe
Konferensfoajé
08:00-09:00
Öppnande och invigning
Lokal B123 - Webbsänds
09:00-09:30
Demokrati i samtiden
Lokal B123 - Webbsänds
09:30-10:00
Anders Norlén, Sweden
Kaffepaus
Konferensfoajé
10:00-10:30
1.1 Digitalisering
10:30-11:00
2.1 Långsiktigt bevarande - Digitala format och digitalt bevarande
10:30-12:00
Magnus Geber, Asbjørn Skødt; Mikko Eräkaski; Benjamin Yousefi
3.1 Förslag till förändringar i arkivlagstiftningen i Norden - Arkivlagstiftning i en digital tid och hantering av personuppgifter
10:30-12:00
Karin Gref, Åke Söderlund; Harald Sommerstad; Anne-Therese Zahl Hagen; Ulrika Sturesdotter; Ole Magnus Mølbak Andersen; Allan Vestergaard; Njörður Sigurðsson; Anne Aune
Workshop - Långsiktigt digitalt bevarande av audiovisuell och elektronisk information
10:30-11:15
Joakim Andersson; Johan Ekdahl; Jens Kling
1.1 Digitalisering - Communication and Digital Transformations
11:00-11:30
Mikkel Flyverbom
Workshop - The Nordic approah to handwritten text recognition (HTR), transcription and searching for historical data
11:15-12:00
Søren Bitch Christensen
1.1 Digitalisering - Är digitalisering en demokratifråga och i så fall hur?
11:30-12:00
Katarina Gidlund, Sweden
Lunch
Konferensfoajé
12:00-13:15
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Arkivenes rolle i samfunnet
13:15-13:45
Guri Lande
1.2 Digitisering och digitalisering for samhällets långsiktiga informationsbehov - Retro- och massdigitalisering, metadata och artificiell intelligens
13:15-14:45
Kerstin Söderman, Lone Hedgaard Liljegren; Øyvind Ødegaard; Reko Etelävuor; Sami Outinen
3.2 Samhällets krishantering ur ett arkivperspektiv - Insamling av data i kriser och dokumentation om corona-pandemin
13:15-14:45
Veli-Matti Pussinen, Bettina Westerholm; Eva Tegnhed; Marja-Leena Jalava; Peter Sivervall; Jette H. Kjellberg; Lars Kjær; Bente Jensen
Workshop - Forbedret tilgjengeliggjøring med AI
13:15-14:00
Kristin Jacobsen; David Haskiya
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Hvordan bliver Rigs-arkivet myndighedernes arkiv?
13:45-14:15
Steen Andersen
Workshop - Nordiskt samarbete om samiska arkiv
14:00-14:45
Suvi King; Maria Press; Grete Gunn Bergstøm
2.2 Tillgänglighet och långsiktigt bevarande - Digital Private Archives - developing system supported ingest process
14:15-14:45
Markus Merenmies
Kaffepaus
Konferensfoajé
14:45-15:15
3.3 Arkiv på rätt sätt - Arkivens användning i krishantering
15:15-15:45
Erik Borglund
2.3 Arkiven bidrar och anpassas till den digitala samhällsutvecklingen - Förvaltning och tillsyn i förändring; digital infrastruktur och IT-arkitektur
15:15-16:45
Jan Dalsten Sørensen, Thorfinn Elm Rasmussen; Annica Rénud; Anna-Kristina Andersson; Helga Jóna Eiríksdóttir; Árni Jóhannsson; Petra Dornbusch
1.3 Förbättra den digitala användningen - Brukarperspektiv, historiska befolkningsregister, metadata och geotaggning
15:15-16:45
Kristin Brøgger Jensen; Allan Vestergaard; Mai-Brit Lauritsen; Lars Nygaard; Kristin Jacobsen; Unnar Rafn
Workshop - Erfaringer med crowdsourding
15:15-16:00
Karine Tovgaard Olsen; Markus Schunck; Allan Vestergaard; Renathe Johanne Wågenes
3.3 Arkiv på rätt sätt - Etiske aspekter ved adgang til og udstilling af data
15:45-16:15
Ole Magnus Mølbak Andersen
Workshop - Att göra podcast om arkivmaterial - att kasta sig in i podd-trenden
16:00-16:45
Jens Kling; Maria Press
3.3 Arkiv på rätt sätt - Demokrati och retten til arkiv
16:15-16:45
Inga Marja Steinfjell
Festmiddag
Bankettsalen
19:00-22:00
Andra konferensdagen öppnar
Lokal B123 - Webbsänds
08:45-09:00
Världens bästa offentliga förvaltning
Lokal B123 - Webbsänds
09:00-09:30
Päivi Nerg, Finland
Digitalisering av offentlige tjenester
Lokal B123 - Webbsänds
09:30-10:00
Knut Bjørgaas, Norge
Kaffepaus
Konferensfoajé
10:00-10:30
1.4 Tillgång till både analoga och digitala arkiv - Digitalarkivt som en nasjonal ressurs & Digitala dombøcker
10:30-11:00
Hilde Uthag; Maria Kallio
2.4 Enskilda arkivens betydelse för det gemensamma kulturarvet och det demokratiska samtalet - Enskilda arkiv samt konservering
10:30-12:00
Jette Kjellberg; Mette Hall-Andersen; Katri Kivilaakso; Maiju Putkonen; Meeri Siukonen; Johanna Fries Markiewicz; Istvan Kesckemeti
3.4 Samarbete, samverkan och skydd av känslig information - Integritet, informationssäkerhet, samverkan för rätten till arkiv och kulturarv
10:30-12:00
Ole Magnus Mølbak Andersen, Benedikt Eyþórsson; Marie Lennersand; Njörður Sigurðsson; Grete Gunn Bergstrøm; Hans Nikolai Nissen; Outi Hupaniittu
Workshop - Archiving by Design Workshop - nytenking rundt offentlige virksom-heter arkivering i en digital tid
10:30-12:00
Espen Sjövoll, Espen Sjøvoll; Cathrin Blitzner Møller
1.4 Tillgång till både analoga och digitala arkiv - Linked lives & Multigenerations-registeret
11:00-11:30
Bárbara Revuelta-Eugercio; Asbjørn Romvig Thomsen; Jeppe Klok Due
1.4 Tillgång till både analoga och digitala arkiv - Prosessforbedringer på publikumsområdet
11:30-12:00
Monica Strand
Lunch
Konferensfoajé
12:00-13:15
2.5 Den vetenskapeliga forskningens behov och allmänhetens rätt att använda arkiven - Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret
13:15-13:45
Bjørn Børresen
1.5 Processerna att ta emot, bevara, tillgängliggöra och sprida - Arbetssätt i förändring, att flytta arkiv, gallring efter skanning
13:15-14:45
Niko Mäkinen; Morgan Svedlund; Jan Dalström; Stian Norli; Monika Jansson; Roger Broberg; Celine Orman
3.5 Framtiden - en fråga om hållbarhet - Politiska ambitioner och miljöfrågor
13:15-14:45
Steen Andersen, Kjetil Landrog; Mette Fransiska M. Seidelin; Kristiina Laine; Arja Rantanen; Anna Elínborg Gunnarsdóttir
Workshop - Tvåfilig motorväg till Riksarkivet
13:15-13:45
Susanne Blomqvist; Elin Lindström
2.5 Den vetenskapeliga forskningens behov och allmänhetens rätt att använda arkiven - Ökad tillgång till forskningsdata - presentation av SND och SND:s arbete
13:45-14:15
Elisabeth Strandhagen
Workshop - Digitala mötesplatser för dialog - inte bara en teknisk fråga
13:45-14:15
Andreas Wallgård; Petra Dornbusch
2.5 Den vetenskapeliga forskningens behov och allmänhetens rätt att använda arkiven - Användningen av otryckt källmaterial från arkiv i svensk historisk forskning
14:15-14:45
Erik Wångmar
Workshop - Lightning talk on democracy
14:15-14:45
Heiðar Lind Hansson; Lea Sztuk Haahr; Hrafnkell Lárusson
Kaffepaus
Konferensfoajé
14:45-15:15
Panelsamtal med riksarkivarierna
Lokal B123 - Webbsänds
15:15-15:45
Konferensen avslutas, presentation av gemensamt ställningstagande, inbjudan till Nordiska Arkivdagarna 2025 i Norge
Lokal B123 - Webbsänds
15:45-16:00