Röntgenveckan – Schema

 

I videon till höger ser du hur du använder programmet.

I videon till höger ser du hur du använder programmet
Observera att det är många parallella föreläsningar under Röntgenveckan 2022, så scrolla både nedåt för att ser mer utav dagen, samt till höger för att se alla rum och sessioner.

Det finns även en listvy som vi särskilt rekommenderar för dig som besöker sidan via mobil eller surfplatta. Klicka på listsymbolen i schemat, likt bilden nedan för att se listversionen av schemat.

Med reservation för ändringar i programmet.

Kongresshall
H1
G2
G3
G4
J1
J2
R2
R4
R5 R6
R21
R22 R23
R24 R25
R26
R11 R12
R18
Canons monter - H03:10
GE Healthcares monter - H02:12
Philips monter - H02:02
Siemeins monter - H05
H-Hall
H-hall och Kongressfoajén
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
EDiR
08:15-09:45
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
08:15-09:45
Paus
Kongresshall
09:45-10:30
Styrelsemöte - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
10:30-14:45
EDiR
10:30-12:00
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
10:30-12:00
Paus
Kongresshall
12:00-13:15
Styrelsemöte - SFR
13:15-14:45
EDiR
13:15-14:45
Styrelsemöte - SFNR
13:15-14:45
Föreläsarservice
13:15-17:00
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
13:15-14:45
Paus
Kongresshall
14:45-15:30
Styrelsemöte - SFR
15:30-17:00
Styrelsemöte - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
15:30-17:00
EDiR
15:30-17:00
Styrelsemöte - SURF
15:30-17:00
Styrelsemöte - SFNR
15:30-17:00
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
15:30-17:00
Föreläsarservice
07:30-18:00
SFNR - Svensk Förening för Neuroradiologi
08:15-09:45
Seldingerföreningen (SSVIR)
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Datortomografi och Hybridmodaliteter
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskors examensarbeten/fria föredrag
08:15-09:45
Fria föredrag
08:15-09:45
Studierektorsnätverket
08:15-10:30
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Paneldebatt - Hur ser det ut på våra avdelningar i landet?
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning del 1: CPD- kurs Genomgång av basfunktioner, refor- matering och 3D
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning del 1: CPD- kurs Genomgång av basfunktioner, refor- matering och 3D
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning del 1: CPD- kurs Genomgång av basfunktioner, refor- matering och 3D
08:15-09:45
Ultraljud axel – en praktisk kurs. Workshop – Hands-on
08:15-09:45
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
08:15-09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30
MTF - TeknikerQuiz och Fältsjukhus
10:30-12:00
SFNR - Svensk Förening för Neuroradiologi
10:30-12:00
SURF - MRT prostata vid stadieindelning av prostatacancer. Uppdatering från nationella vårdprogrammet
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Datortomografi: Metodik
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskors examensarbeten/fria föredrag & Kontrastmedel
10:30-12:00
Studierektorsnätverket
10:30-12:00
NPO-diagnostik - Nuvarande och framtida nationella samverkansformer inom svensk radiologi
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Ultraljud, utbildning och patientsäkerhet
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
Ultraljud axel – en praktisk kurs. Workshop – Hands-on
10:30-12:00
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
10:30-12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15
INVIGNING
13:15-14:45
Ultraljud axel – en praktisk kurs. Workshop – Hands-on
13:15-14:45
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
13:15-14:45
KAFFEPAUS/prisutdelning
H-Hall
14:45-15:30
Ledningsgrupp BFM NU-sjukvården
15:00-16:30
MTF - Virtuell operationsplanering och 3D-print, handkirurg och ingenjör i samarbete
15:30-17:00
Inspirationstalare - Alexandra Pascalidou
15:30-17:00
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Trauma ptsd försvaret
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Defekografi i genomlysning
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Verksamheten blir starkare när vi gör saker tillsammans!
15:30-17:00
Studierektorsnätverket
15:30-17:00
Årsmöte - SURF
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
15:30-17:00
Föreningsmöte - SFNR
15:30-17:00
Fysiker kurs Artificiell Intelligens inom medicinsk diagnostik – vad behöver en sjukhusfysiker veta?
15:30-17:00
Svensk förening för thoraxradiologi - Möte
17:00-18:00
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Organdonation - Transplantation. Engagerar och berör. En chans till nytt liv!
08:15-09:45
Thorax - Pacemaker/ICD på röntgen och MR
08:15-09:45
Ungt forum - Falltävling
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Optimering vid konventionella röntgenundersökningar och Datortomografi
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor MR-barn – olika aspekter och erfarenheter
08:15-09:45
Inspirationstalare - Stefan Holm
08:15-09:45
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?” - Mental träning
08:15-09:45
MTF -Teknikermöte – Landet runt
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
08:15-09:45
ST-kurs Skelett
08:15-09:45
Föreläsarservice
08:15-18:00
ST-kurs Barnradiologi
08:15-09:45
Styrelsen för SFR inbjuder till dialog om yrkestitel
08:45-09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30
SFMU Ultraljudsintervention biopsi
10:15-11:15
Thorax - Tema kranskärl från foto till foton
10:30-12:00
Sectra
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Barnradiografi
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - MR-säkerhet: SAMS- Svenska Alliansen för Magnetkamera säkerhet
10:30-12:00
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik - Strålskydd av patient och personal
10:30-12:00
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?” - Var ligger vi i serien?
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Mobil Röntgen
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
ST-kurs Skelett
10:30-12:00
ST-kurs Barnradiologi
10:30-12:00
SFMU Ultraljudsintervention dränage
11:30-12:30
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15
SFMU Ultraljud axlar och msk
13:00-14:00
Kontrastmedel
13:15-14:45
Siemens Healthineers
13:15-14:45
Utbildningsutskottet - Svensk certifierad radiologi - Subspecialisering på frammarsch
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskor som bildgranskare
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Kompetensförsörjning – Röntgensjuksköterskan en eftertraktad profession
13:15-14:45
Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi (SFPR) Barnradiologisk fallpresentationstävling.
13:15-14:45
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?” - Är vi på prispallen?
13:15-14:45
MTF - Tillbyggnad av Drottning Silvias barnsjukhus (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra).
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reforma- tering och 3D
13:15-14:45
ST-kurs Skelett
13:15-14:45
Medicinska Sekreterare - Finns det plats för administrativ personal på framtidens röntgenavdelningar?
13:15-14:45
Ultraljud lever, hands-on (elastografi och steatosmätning)
14:45-15:15
KAFFEPAUS/prisutdelning
H-Hall
14:45-15:30
SFMU Ultraljud Fusion
15:15-15:45
Kontrastmedel
15:30-17:00
GE Healthcare Sverige
15:30-17:00
Bröstradiologi - Ett radiologiskt triathlon med Sverige i topp
15:30-17:00
SFNM Nuklearmedicin
15:30-17:00
Interaktiv quiz med BARNLUNGOR. Kan du ställa diagnosen?
15:30-17:00
Kvalitetsutskottet - ”AI-lätt match för radiologi?”
15:30-17:00
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik - Fotonräknande CT, fysik och klinik
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbe- arbetning
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbe- arbetning
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
15:30-17:00
ST-kurs Skelett
15:30-17:00
Medicinska Sekreterare - Årsmöte
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Årsmöte
16:00-17:00
SFMSR Styrelsemöte
17:00-18:30
Gastro - Tsunami av bifynd – förekomst, betydelse och hantering
08:15-09:45
Stipendiat presentationer
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskans roll inom forskning
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Intervention
08:15-09:45
Skelett - Diagnostik av patellainstabilitet och brosk - vad ortoped vill veta?
08:15-09:45
Ultraljud Thyroidea - när, var, vem och hur?
08:15-09:45
MTF – Medicin för tekniker, Intervention for dummies
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Hur når vi framgång i vårt patientsäkerhetsarbete
08:15-10:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
08:15-09:45
ST-Kurs Akut Thoraxradiologi
08:15-09:45
Föreläsarservice
08:15-18:00
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30
Canon Medical Systems Sweden
10:30-12:00
Gastro - Cystiska pancreasförändringar - hur hanterar vi tsunamin i övre buk?
10:30-12:00
Verksamhets chefsdag - Utbildning enligt den Europeiska målbeskrivningen av specialister i radiologi (ST) och subspecialisering. Vägen till subspecialist med ett intyg från Svenska Läkaresäll
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Röntgensjuksköterskans roll inom forskning
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Barnradiografi
10:30-12:00
Skelett - Falldiskussion - Årsmöte
10:30-12:00
Ultraljud Barn/gastro – tarmultraljud ger effektiv och skonsam diagnostik på barn
10:30-12:00
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik Dubbelenergi CT, fysik och klinik
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
SFOR – Svensk förening för odontologisk radiologi - Osteomyeliter och osteonekroser i käkarna
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
10:30-12:00
ST-Kurs Akut Thoraxradiologi
10:30-12:00
SFRU - Årsmöte
10:30-12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15
SFMU Ultraljud lever (elastografi och steatosmätning)
12:45-13:15
Gastro Dual energy Datortomografi DT - utnyttjar vi potentialen i bukdiagnostik?
13:15-14:45
Philips
13:15-14:45
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Courage 4 life och pratar om våld i nära relationer
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - MR: Nya Metoder
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Mammografi
13:15-14:45
Ultraljudsintervention - falldiskussioner
13:15-14:45
MTF - Sårbarhet/hot MTP
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
13:15-14:45
SFOR – Svensk förening för odontologisk radiologi - Djupa halsinfektioner - Forskning i samverkan mellan Käkkirurgi, Odontologisk radiologi, Neuroradiologi och ÖNH.
13:15-14:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning del 1: CPD-kurs Genomgång av basfunktioner, reformatering och 3D
13:15-14:45
KAFFEPAUS/prisutdelning
H-Hall
14:45-15:30
SFMU Ultraljud thyroidea/hals
15:00-15:45
SFMU Ultraljud appendix och tarm
15:15-16:00
SFOR – svensk förening för odontologisk radiologi - Klinikbesök på odontologiska fakulteten.
15:30-16:10
SFRU - Svensk Förening för Röntgenundersköterskor - Diagnos av kranskärlssjukdom – welcome to the jungle of cardiac imaging
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Mammografi
15:30-17:00
SFfR - Svensk Förening för Radiofysik - Optimering av strålsäkerhet vid interventionell radiologi
15:30-17:00
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi - Årsmöte
15:30-17:00
MTF - Livscykelhantering MTP
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
15:30-17:00
SFOR – Svensk förening för odontologisk radiologi - Klinikbesök på odontologiska fakulteten
15:30-17:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Imaging utbildning Del 2: CPD-kurs Avancerad bildbearbetning
15:30-17:00
Ungt forum - Röntgenquiz
08:15-09:45
SFGAR - Screening för kolorektal cancer införs nationellt – vad blir CT-kolografins roll?  
08:15-09:45
MTF - Erfarenheter från byte av RIS-PACS Sahlgrenska
08:15-09:45
Radiofysik Undervisning i strålsäkerhet för klinisk personal
08:15-09:45
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Professionsutveckling - Möjligheter och förutsättningar för specialistutbildning
08:15-09:45
KAFFEPAUS
H-Hall
09:45-10:30
Radiolog delförening - Skelett Expert lecture: Tendon and ligament injuries
10:30-12:00
SFRU - Cancerbehandlingar av barn och ungdomar kräver många undersökningar - Kan vi göra det enklare?
10:30-12:00
MTF - Strukturerad samordning av serviceavtal för MTP
10:30-12:00
Radiofysik - Osäkerheter vid mätningar och i fysikaliska modeller
10:30-12:00
Gynekologisk radiologi
10:30-12:00
SFR - Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor - Professionsutveckling – Möjligheter och förutsättningar för specialistutbildning
10:30-12:00
LUNCH
H-hall och Kongressfoajén
12:00-13:15